Utrecht, 16 september 2021
De gemeente Renkum (Utrecht) is 16 september 2021 de eerste gemeente in Nederland die koos voor ‘slimme’ lantaarnpalen en vele gemeenten volgden. In een “slimme” stad is sensortechnologie in elk denkbaar apparaat ingebouwd en de sensoren zijn verbonden met het draadloze IoT (internet of things).

Het aardmagnetisch veld
Artsen die geschoold zijn in de biofysische geneeskunde* weten dat het menselijk lichaam buitengewoon gevoelig is voor de invloeden van het aardmagnetisch veld. Het aardmagnetisch veld (ook wel aardmagneetveld) is het magnetisch veld dat de Aarde omringt. Het aardmagnetisch veld ontstaat doordat een vloeibaar mengsel van gesmolten ijzer en nikkel in de buitenkern van de aarde, om de binnenkern heen beweegt, die bestaat uit een vast mengsel van eveneens ijzer en nikkel. Deze beweging is het gevolg van de draaiing van de aarde om zijn as.

* In de Biofysische Geneeskunde wordt de oorzaak gezocht van de verstoorde balans.

Er zijn aanwijzingen dat het aardmagnetisch veld bezig is om te draaien. Sinds men rond 1830 systematische metingen aan het aardmagneetveld doet, is de magnetische veldsterkte met 35 procent gestegen.

Elektromagnetische velden
Elektromagnetische velden bestaan uit twee componenten: het elektrisch veld en het magnetisch veld. Is nu de oorzaak van de toegenomen veldsterkte de enorm toegenomen kunstmatige elektromagnetische velden van o.a. de mobiele telefoons, de draadloze computers en alle zendmasten? Van alle draadloze technieken met hun elektromagnetische velden? En de massaal toegenomen draadloze technieken van de ‘smart city s’?

Want ‘slimme’-lantaarnpalen worden het nieuwe straatmeubilair
Nieuw straatmeubilair in de vorm van ‘slimme’ lantaarnpalen is dé manier om openbare ruimten om te toveren tot een ‘smart’ city. Naast energiezuinige straatverlichting met led-lampen, bieden de lantaarnpalen van de toekomst nu eindeloze mogelijkheden. Door hun wifi* verbinding kunnen ze namelijk op afstand allerlei verschillende draadloze internettaken uitvoeren.

*Wifi is de verzamelnaam voor draadloze netwerken en betekent ‘Wireless Fidelity’.

Waar een draadloze slimme lantaarnpaal goed in is
Je kunt de ‘slimme-lantaarnpaal gebruiken om bewoners en bezoekers van de gemeente te informeren door een combinatie van sensortechnologie, van draadloos internet of things (IoT) en big data*. Je rust de lantaarnpaal uit met sensoren, waarmee je o.a. bezoekers via een app naar vrije parkeerplaatsen leidt. Verder is de ‘smart’-lantaarnpaal voorzien van een oplaadpunt voor elektrische auto’s. En ook daarbij is het mogelijk om draadloos via een app op de mobiel te zien welke oplaadpunten er vrij zijn.

* Big data is een overkoepelend begrip voor de enorme toename van de hoeveelheid bronnen die beschikbaar komen via ICT (Informatie en Communicatie Technologie)
-systemen. Onder ICT valt het draadloos ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, applicaties, databanken en websites.

Small cells
5G heeft een hogere frequentie, meer capaciteit en een snellere verbinding dan 4G, maar….. minder bereik. Meer kleine zenders (‘small cells’) zullen in het straatbeeld het gevolg zijn, zoals in bushokjes en op lantaarnpalen. Small cells zijn kleine antennes die extra capaciteit bieden op drukke plekken, zodat gebruikers tegelijkertijd kunnen bellen, appen en streamen. De Telecommunicatiewet gebruikt voor small cells de term draadloos toegangspunt met klein bereik. Een small cell heeft namelijk meestal een bereik van tien tot honderd meter. En masthoogten op boomniveau hebben een beperkende factor voor de werking van het 5G-netwerk ten aanzien van het bereik en de betrouwbaarheid en bomen dienen daarom 3 meter lager te zijn dan de hoogte van het basisstation.

Bomen die te hoog zijn
Mooie grote bomen worden dan ook sinds 2019 massaal gekapt in Nederland, omdat ze zogenaamd ziek zijn, teveel auto-ongelukken veroorzaken of te dicht bij de weg staan. Wat nu duidelijk is dat voor een optimaal signaalbereik van 5G de hoogte van bomen zeker 3 meter lager moet zijn dan de 5G-masten! Dat bomen anders obstakels zijn voor het signaalbereik van 5G en zo het 5G signaal storen!

Wat betekent openbare verlichting met 5G antennes voor gemeenten?
De plaatsing van 5G op lichtmasten heeft grote impact op gemeenten en het beheer van de openbare verlichting. De Telecomwet verplicht gemeenten namelijk om kleine antennes op openbare gebouwen, lantaarnpalen en ander ‘straatmeubilair’ toe te staan.

Een slimme lantaarnpaal verzamelt gegevens
Maar met sensoren op een slimme lantaarnpaal kan ook de gemeente meteen data verzamelen voor andere toepassingen. Naast het feit dat bezoekers via een app naar vrije parkeerplaatsen kunt leiden kan een gemeente bijvoorbeeld de temperatuur meten of de hoeveelheid co² in de lucht. Of het aantal auto’s dat door een straat rijdt of de manier waarop bezoekersstromen zich verplaatsen.

Symptomen
Onbekend bij gebruikers van het draadloze, is dat de toename van de elektromagnetische velden (EMV) merkbaar last geeft. Dat deze onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen straling, klachten kan geven die niet worden gelinkt aan het gebruik van draadloos gebruik, omdat er niet gewaarschuwd wordt! Mensen krijgen klachten, klachten die elektrogevoeligheid (EHS)worden genoemd. EHS-klachten als;
-moeilijk kunnen inslapen, maar er is ook een groep mensen die tussen 5 en 6 uur ’s morgens wakker wordt,
-vaak heftig dromen ’s nachts,
-veel zweten en ondanks dat toch koude handen en voeten hebben,
-veel krampen in de voeten of kuiten,
-een frequente aandrang tot urineren hebben,
-hartkloppingen hebben,
-en een tintelend gevoel in de maag en op de borst.

Dat de westerse wetenschap nog niet geaccepteerd heeft dat het menselijk lichaam van nature een zeer gevoelig functionerende ‘antenne’ is hoogst verwonderlijk.

Bronnen:
https://slunterzicht.nl/straling/
Foto; https://www.ad.nl/utrecht/utrechtse-heuvelrug-kiest-voor-slimme-lantaarnpaal~acd31f51/116096761/
https://www.kijkmagazine.nl/science/draaien-de-noord-en-zuidpool-binnenkort-om-en-is-dat-erg/
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=2531&action=edit