De stof ‘ozon’, of trizuurstof, is chemisch gezien een enkelvoudige stof van het element zuurstof, dat normaal als dizuurstof (O2) in de atmosfeer voorkomt. Een ozonmolecuul bevat drie zuurstofatomen en wordt genoteerd als O3.

Ozon is als gas van nature aanwezig in onze atmosfeer. De ozonlaag is de wetenschappelijke naam voor de dunne laag ozonmoleculen die zich in de stratosfeer van de aarde bevinden. Ozon in de stratosfeer absorbeert een groot deel van de schadelijke ultraviolette straling van de zon. Blootstelling van de mens aan ultraviolette straling verhoogt namelijk het risico op huidkanker, staar, en een onderdrukt immuunsysteem. Deze blootstelling kan ook schade toebrengen aan het aardse leven van planten, eencellige organismen en aquatische ecosystemen.

Gebruik 60 Gigahertz (GHz)
5G maakt gebruik van de 60 GHz-band en gebruikt deze o.a. voor toepassingen met hoge capaciteit, zoals video-backhaul* (voor beveiliging en andere toepassingen), Wifi-backhaul en gemeentelijke netwerken in Smart Cities. Echter 60 GHz verbindingen zijn zeer gevoelig voor weersinvloeden en atmosferische storingen. Bovendien hebben de radiofrequenties rond de 60 GHz de eigenschap dat de energie van de radiogolven* of millimetergolven deels door zuurstofatomen geabsorbeerd worden, m. a. w; het dempt de zuurstofopname*.

* Backhaul is de straalverbinding tussen masten en gebruikers
* Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot één millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). Radiogolven worden gebruikt in de communicatietechniek om informatie over te brengen en zijn ontdekt door Heinrich Hertz in 1886.
*Link met coronavirus was de kop boven een artikel waarin huisarts Kris Van Kerckhoven in januari 2020 waarschuwde op de site van het Belgische “Laatste Nieuws” voor de nieuwste technologie 5G. Zou er een link zijn tussen 5G en het coronavirus was de kop van het artikel. De hoofdreactie haalde het artikel na een paar uur offline….

De 60 GHz-straal wordt grotendeels geabsorbeerd door zuurstof in de atmosfeer
Door de 60 GHz kan O2 (Dizuurstof of moleculaire zuurstof; een belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof) een verzwakking (demping) veroorzaken!
Het leven op aarde is gebaseerd op zes belangrijke elementen: koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel en fosfor. Het menselijk lichaam is voor meer dan 97%(!) hier afhankelijk van. Zuurstof heeft het lichaam nodig als brandstof om de spieren en de organen te laten werken. Koolzuur is een van de afvalstoffen die vrij komt en die door de longen worden uitgeademd. Zuurstof hebben we nodig om te leven, zonder zuurstof kan er al na een paar minuten onherstelbare schade aan de hersenen aangericht zijn. Zuurstof is dan ook onmisbaar voor alle leven op aarde

Toepassing 60 GHz bij 5G
Wordt hier wel aan de mens gedacht en aan alle vogels, zoogdieren en reptielen? Gaat nu door de verzwakking van de zuurstofmolecuul de opname van zuurstof in de longen haperen of stoppen op den duur? Krijgt elk organisme met longen het benauwd?

Want is een zuurstoftekort gevaarlijk?
Door een zuurstof tekort in je hersenen kunnen er allerlei lichamelijke en mentale klachten ontstaan. Bij gezonde mensen zit de zuurstofsaturatie tussen 95% en 99% en onder de 90% is niet goed. Als het zuurstoftekort even duurt ontstaan geheugenproblemen en afasie. Ze hebben dan problemen om woorden te vinden
en hebben allerlei motorische afwijkingen, zoals trillen en/of verlammingen.

Gevolgen van hersenschade door te weinig zuurstof
Als de hersenen te lang onvoldoende zuurstof krijgen, dan heeft dat bijna altijd blijvende gevolgen. De gevolgen verschillen per persoon. Het kan zijn dat je klachten hebt waar je prima mee kunt leven. Maar de schade kan ook zo ernstig zijn dat je in coma raakt en niet meer wakker wordt. Of dat je eraan komt te overlijden. Er kunnen gevolgen zijn voor allerlei gebieden van je leven zoals:
-iets niet begrijpen: door problemen met onthouden en ergens je aandacht bijhouden kan het lastiger worden om de wereld om je heen te begrijpen,
-moeilijk lopen. Het kan zijn dat je moeite hebt met bewegen of lopen,
-jezelf niet meer kunnen verzorgen: het is moeilijker om voor jezelf te zorgen als je problemen hebt bewegen, staan en/of onthouden,
-‘vergeten’ wat iemand tegen je gezegd heeft. Of je hebt moeite hebben met het vinden van de juiste woorden. Dat maakt het lastig om gesprekken te voeren en te volgen. Als je gedrag veranderd is, dan kan dat ook grote invloed hebben op je sociale leven,
-de dagelijkse activiteiten uitvoeren: bij ernstige klachten kunnen dagelijkse activiteiten, zoals koken en sporten, een flinke uitdaging worden of niet meer plaats kunnen vinden,
-niet meer mee kunnen doen aan de wereld: hersenschade kan leiden tot lichamelijke klachten en problemen met denken en doen. Hoe ernstiger je klachten, hoe moeilijker het is om mee te doen aan de wereld.

Geen vergunning meer nodig voor de 60 GHz onder 10W e.i.r.p*
In juli 2019 werd op een door de EU aangestuurde conferentie besloten dat er geen vergunning nodig is om 57 tot 71 GHz-band te gebruiken voor o.a. de 5G services en dat maakte de weg vrij voor nog meer 5G uitrol met 60 GHz in Europa.

*EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) is het gemeten uitgestraalde vermogen van een antenne in een specifieke richting, W= Watt).

Als de straalverbinding in de 60 GHz-band minder dan 10 W e.i.r.p. uitstraalt, is er geen vergunning nodig zegt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Een storing van buitenaf (zoals de elektromagnetische velden van alle draadloos) kunnen dus grote gevolgen hebben voor een lichaam van mens en dier, resulterend in onomkeerbare biologische veranderingen.

Hebben alle kunstmatige elektromagnetische velden van het draadloos communiceren mij buiten de wereld gezet? Ben ik daardoor voorgoed uitgeschakeld?

Bronnen:
https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/index/radio_communicatie/radiocommunicatie-60-ghz/#:~:text=Wat%20is%20er%20zo%20bijzonder,zendontvangers%20hooguit%20circa%201%20kilometer
https://stralingsleed.nl/blog/veroorzaakt-5g-corona/
https://stralingsleed.nl/blog/hersenbeschadiging-door-alle-draadloos/
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/twintig-vragen-en-antwoorden-over-de-ozonlaag
Foto: https://www.wavecontrol.com/rfsafety/en/news/item/182-new-wavemon-rf-60-ready-for-5g-next-generation-networks-up-to-60-ghz
https://stralingsleed.nl/blog/de-60-gigahertz-ghz-band-voor-de-draadloze-communicatie-veroorzaakt-zuurstofgebrek/
https://stralingsleed.nl/blog/vogelsoorten-in-europa-met-uitsterven-bedreigd-is-de-draadloze-communicatie-de-oorzaak/