Zonnepanelen buurman.

Zonnepanelen en omvormers geven hoog- en laagfrequente elektromagnetische straling af. Deze straling is in de vorm van golven, en wordt geproduceerd wanneer de energie van de zon wordt omgezet in elektriciteit. Maar ook wanneer het donker is, creëren ze een gelijkaardig elektrisch en magnetisch veld.

Elektromagnetische velden
De elektromagnetische velden (EMV) ontstaan wanneer gelijkstroom in wisselstroom wordt omgezet in de omvormer. Zonnepanelen leveren gelijkstroom en deze is niet bruikbaar en niet geschikt voor levering naar het stroomnet. De gelijkstroom wordt omgezet naar wisselstroom met de omvormer. De omvormer heeft dus als doel: gelijkspanning (gelijkstroom) om te vormen naar wisselspanning*(wisselstroom).

*Bij wisselspanning lopen elektronen van de pluspool naar de minpool en van de minpool naar de pluspool. De stroom wisselt dus continu van richting. Hoe vaak dit binnen 1 seconde gebeurt, noem je de frequentie. In Europa wisselt de stroom 50 keer per seconde van richting en is de frequentie dus 50 Hertz. Het Nederlandse energienet is gebaseerd op wisselspanning en een stopcontact werkt dan ook op basis van wisselspanning.

Het verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom is dat de spanning bij wisselstroom steeds van richting verandert en dat de spanning bij gelijkstroom altijd in dezelfde richting loopt. Wisselspanning komt eruit het stopcontact en op deze spanning werken de meeste elektrische apparaten die wij kennen. In Europa is dit 230 V (volt)/50 Hz (hertz). Uit het onderzoek is gebleken dat deze veldsterkte ver onder de gehanteerde blootstellingslimiet ligt. Wat daaraan bijdraagt is dat de omvormer vaak op zolder hangen of onder de zonnepanelen op het dak zitten (micro-omvormers). Daardoor ervaren mensen dus maar een geringe blootstelling aan de elektromagnetische velden.

Extreem Laag Frequente velden (ELF)
Als je zonnepanelen op het dak van de woning legt ontstaan er frequenties tot maximaal 10.000 Hz (10 kilohertz) en zijn Extreem Laag Frequente velden (ELF) velden*. Dat zijn elektromagnetische (EM) velden met frequenties tussen 0-300 Hz en een golflengte van meer dan 1000 km. Bij extreem lage frequenties zijn het magnetisch- en elektrisch veld niet aan elkaar gekoppeld maar staan de elektrische en magnetische velden staan loodrecht op elkaar in de richting waarin de golf zich voortplant en dit geeft een trilling.* Als je wordt blootgesteld aan velden van 50 hertz, dan zijn dat dus vooral magneetvelden. Bij extreem-laagfrequente velden word je in de praktijk dus vooral blootgesteld aan magneetvelden die trillen.

* Een elektromagnetische golf begint wanneer een elektrisch geladen deeltje trilt. Dit veroorzaakt een trillend elektrisch veld, dat op zijn beurt een trillend magnetisch veld creëert. De twee trillende velden vormen samen een elektromagnetisch veld, een onzichtbare trillende golf; elektromagnetische straling!
*Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen, trillingen die niet te zien zijn, niet te horen en niet te ruiken.

Mensen ‘voelen’ die trilling
De trilling is niet te horen, niet te zien en niet te ruiken maar er zijn mensen die de trilling wel kunnen ‘voelen’ o.a. de High Sensitive Persons (de HSP’ ers). De onzichtbare trilling houdt in dat jouw cellen met een hogere trilling vibreren dan die van andere mensen.

Om eventuele overbelasting te voorkomen, heeft de overheid in het voorzorgsprincipe bepaald dat de grens op 0,4 micro Tesla (μT)moet blijven, want sterke elektromagnetische velden kunnen lichamelijke reacties veroorzaken. Voorbeelden daarvan zijn tintelingen in de armen en het zien van lichtflitsen.

Zonnepanelen hebben dan ook omvormers nodig om de laagspanning van de zonnepanelen (ELF velden) geschikt te maken voor het stopcontact. Maar voor omvormers zijn sommige mensen (de elektrogevoelige mens) en ook dieren overgevoelig voor de elektromagnetische velden hiervan. Het blijkt tevens dat 2 van de 3 omvormers niet voldoen aan de EMC* normen (Elektro Magnetische Compatibiliteit).

*In deze EMC normen liggen een aantal zaken vast waarbij de hoeveelheid EMV of elektromagnetische velden voor onze gezondheid belangrijk is.

Want wat doet een omvormer?
Omvormer of inverter genoemd is een elektronische schakeling die gelijkstroom omzet in wisselstroom (daarom vaak gedefinieerd als een DC/AC-convertor) en dit, afhankelijk van de instellingen, in elke gewenste spanningsvorm, stroomsterkte, pulstal of pulsfrequentie te geven.
Tijdens dit proces, het omvormen, worden elektromagnetische velden gegenereerd en deze geven op hun beurt diverse problemen en diverse directe risico’s voor de gezondheid o. a:
-neurologische problemen: slaapproblemen, hoofdpijn, geheugen en concentratieproblemen, leerstoornissen, duizeligheid, nervositeit, prikkelbaarheid, depressiviteit en vermoeidheid;
-cardiologisch problemen: hartkloppingen of ritmestoornissen en hoge bloeddruk;
-oren: oorsuizingen (tinnitus), gevoel van druk in de oren;
-ogen: gevoel van druk en ongemak, verslechtering zicht;
-vruchtbaarheid: verminderde vruchtbaarheid, miskramen en geboorteafwijkingen;
-hormonaal: verstoring van de productie van melatonine (slaaphormoon), serotonine (gelukshormoon) en andere hormonen;
-overig: huidproblemen zoals uitslag, branderig gevoel(jeuk), roodheid, spier- en gewrichtspijn;
-schade aan het genetisch materiaal (DNA).

Echter veel is ook nog gewoon onduidelijk, al dan niet door bewust stil houden door de industrie?

Vast staat wel dat vooral bij HSP ‘ers (Hoog Sensitief Persons) er veel last kan ontstaan als gevolg van EMF. Zonder HSP kunnen mensen overigens ook last ondervinden.

Bronnen;
https://sunvest.nl/hoeveel-magnetische-straling-komt-er-van-een-zonnepark-af/
https://antistralingsticker.nl/zonnepanelen-slecht-voor-de-gezondheid-omvormer-en-emf-emv-electromagnetische-straling/
https://stralingsleed.nl/blog/veroorzaakt-hsp-hoogsensitiviteit-ehs-elektrosensitiviteit-2/
Foto wisselspanning: https://royalbrinkman.nl/kennisbank-technische-projecten/wisselspanning-gelijkspanning
https://stralingsleed.nl/blog/we-worden-overspoeld-door-straling-door-elektro-magnetische-velden/