De Belgische huisarts Kris Van Kerckhoven verzet zich tegen de uitrol van 5G. Want internationale studies laten zien dat de straling van deze draadloze technologie gevaarlijk is voor de mens en dat bepaalde ziektes en aandoeningen het gevolg zijn van blootstelling aan straling. “Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de uitrol van 5G schadelijk is, maar niemand die het weet,” stelt de huisarts. https://stralingsleed.nl/blog/studies-en-onderzoeken-naar-de-gevaren-van-draadloze-communicatie/

Hij wil mensen waarschuwen en hoopt daarnaast dat politici de volksgezondheid heel snel boven het financieel gewin kiest.

Honderden artsen
Er zijn al honderden artsen die pleiten tegen de uitrol van 5G, https://stralingsleed.nl/blog/artsen-protesteren-tegen-de-mobiele-5g-communicatie/ . Van Kerckhoven raadt mensen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van kabels en om wifi uit te schakelen. Bij een patiënt heeft hij duidelijk kunnen aantonen dat de klachten veroorzaakt zijn door straling.

Coronavirus
“In het begin zag ik complottheorieën,” vertelt hij. “Maar gaandeweg vond ik het toch steeds alarmerender worden en ben ik me erin gaan verdiepen.” Van Kerckhoven sluit bovendien een link tussen 5G en het coronavirus niet uit.

Artikel weg, verdwenen
“Feit is gewoon dat het virus uitbrak in de stad Wuhan en er sinds 26 februari 2019 een honderdtal 5G-zendmasten zijn gebouwd en geactiveerd zijn in en rond Wuhan,” zegt hij. “Het is mogelijk een link met de actualiteit.” Het artikel over huisarts Van Kerckhoven werd enkele uren na publicatie verwijderd door factcheckers en er kwam een ‘gematigde, sussende boodschap’ voor in de plaats, aldus een oplettende lezer (To Baaten), die het artikel nog snel had weten te kopiëren (23 januari 2020):

Huisarts (Kris Van kerckhoven) waarschuwt voor gevolgen 5G en de krant pleegt censuur!
“Het is levensgevaarlijk en niemand die het weet” Huisarts Kris Van Kerckhoven uit Wilrijk hoopt op de politieke moed om de uitrol van 5G tegen te houden of, als dat niet lukt, de bevolking op zijn minst te waarschuwen voor de gevaren van de draadloze verbinding. Aanleiding is een patiënt die hij vorig jaar onderzocht. Volgens Van Kerckhoven kon die patiënt duidelijk aantonen dat de klachten veroorzaakt werden door de straling van alle draadloze technieken. “In het begin denk je er het jouwe van en zie je de complottheorieën waar de media over praat en schrijft. Maar gaandeweg vond ik het toch steeds alarmerender worden en ben ik me erin gaan verdiepen. Zo kwam ik uit bij hele grote internationale studies die konden aantonen dat stralingen wel degelijk gevaarlijk zijn voor de mens en dat bepaalde ziektes en aandoeningen een rechtstreeks gevolg zijn van blootstelling aan stralingen.” Studies als het:
1.Freiburger Appel, https://dooozz.nl/blog/freiburger-appell/; 
2.Naila onderzoek, https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/84/redir#Naila;
3.Het Interphone project, https://interphone.iarc.fr/;
4.Reflex studie, https://de.wikipedia.org/wiki/REFLEX-Studie.

Politieke moed
Van Kerckhoven zegt niet opnieuw naar de middeleeuwen terug te willen keren en moedigt technologie aan maar dat moet op een veilige manier gebeuren. “Als arts heb ik maar één doel en dat is de gezondheid van de mensen. Er is in 2020 voldoende wetenschappelijk bewijs dat de uitrol van 5G schadelijk is maar niemand die het “weet” en/of iets doet van instanties die ertoe doen. Als arts wil ik de mensen waarschuwen en hoop ik dat de politicus politieke moed durven te tonen om financieel en economisch minder aantrekkelijke maatregelen te nemen maar die wel de volksgezondheid ten goede komen.” Het probleem volgens de huisarts is dat de politiek ten rade gaat bij de sector zelf (de telecom), die op haar beurt met onderzoek komt die aantonen dat er helemaal geen gevaar is.

Petitie
Toch raken steeds meer artsen stilaan overtuigd van die gevaren. Zo gaat er een medische petitie rond waar al meer dan 400 artsen hun handtekening onder hebben gezet, http://www.5gappeal.eu/about/. Tot die tijd zegt Van Kerckhoven kunnen we niet meer doen dan mensen waarschuwen en tips geven. Tips als:
-“gebruik bij computergebruik altijd de kabel;
-schakel de wifi uit:
-bij smartphone gebruik, schakel de smartphone uit wanneer je het niet nodig hebt. Gebruik de smartphone voor dringende zaken en anders niet;
-aan scholen geef ik de raad om het draadloos netwerk en de smartboards te bekabelen.”

De huisarts hoopt dat er bij de bevolking snel een draagvlak ontstaat zodat ook de politicus gestimuleerd worden om maatregelen te nemen.

Helaas kwam dit artikel er na een paar uur voor in de plaats;
https://www.hln.be/wilrijk/zijn-er-risicos-aan-5g-vier-vragen~adc064c0/?fbclid=IwAR2pEbMwwhE6YX3L60YnSnnFa0AnftCQ2GbmsCCL5h7j9NJWWWq5qJyI5W8
Censuur ten top…

 

https://www.verminder-electrosmog.nl/huisarts-waarschuwt-voor-gevolgen-5g-en-de-krant-pleegt-censuur/
foto: https://dagboekvoorhetleven.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-04-at-09-30-49.png