Het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert meer onderzoek naar de gevolgen van 5G op de gezondheid, in opdracht van Agent Telecom*.

* Agentschap Telecom (AT) is een Nederlandse overheidsorganisatie die het gebruik van radiofrequenties in Nederland reguleert en controleert. Agentschap Telecom is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wat is 5G?
5G mobiel internet is de opvolger van de bestaande 4G-netwerken en maakt het downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie een peulenschil. Waar 4G snelheden van 100 megabit per seconde aankan, haalt 5G snelheden tot honderd keer zo veel. Minstens zo belangrijk is dat 5G vertraging in de mobiele communicatie grotendeels wegneemt. Een chirurg kan vanuit de VS op afstand via een robot opereren. Zelfrijdende auto’s reageren in één tot twee milliseconde op een voetganger. Dat is honderden keren sneller dan een menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken. 

Hoe gevaarlijk is mobiele straling?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling. De wetenschappelijke consensus van wetenschappers, luidt tot nu toe steeds dat mobiele straling ongevaarlijk voor de gezondheid is. Veelal wetenschappers in dienst van de Telecom. Onafhankelijke wetenschappers waarschuwen voor lichamelijke schade van deze draadloze technologie en maken zich zorgen over de uitrol van 5G en pleiten voor meer onderzoek voordat 5G wordt uitgerold. De wetenschap in dienst van de Telecom zegt dat “de straling maar mondjesmaat het lichaam binnendringt, te kort om voor schade te zorgen.

Is 5G-straling anders dan 2G, 3G of 4G-straling?
2G, 3G, 4G of 5G: de straling is hetzelfde, staat overal te lezen. Het is maar net hoe je het benaderd. Want er zijn wel degelijk verschillen. Namelijk:
-de wijze waarop de mobiele signalen worden uitgezonden door de antenne masten. 5G-masten bundelen* de mobiele straling, richt deze op de individuele gebruikers en kan hen zelfs volgen, de zogenaamde Massive Mimo- antennes. Zo vergroten dergelijke Massive Mimo-antennes de hoeveelheid mobiele straling en maakt 5G gebruik van hogere radiofrequenties dan de vorige netwerken.
-Tegelijk is het nodig dat voor 5G veel meer masten (slimm cells of small cells) nodig zijn om een goede dekking te garanderen voor een bereik tussen de tien en tweehonderd meter van de huizen. Gemeenten krijgen de plicht om mee te werken aan de aanleg van antenne-installaties voor supersnel internet in openbare gebouwen, lantaarnpalen en verkeerslichten.

*Bundelvormende of ruimtelijke filtering is een signaal-verwerkende techniek uit sensorarrays voor richtingssignaal verzending of ontvangst van draadloze communicatie, beamvorming.

Dus 5G is veilig?
De overheid, Telecomproviders, Gezondheidsraad en kennisplatform EMV blijven ook in 2021 verkondigen dat niet bewezen is dat 5G schadelijk is. Dus alles wordt draadloos gemaakt. Het hele land en de hele ruimte wordt hiervoor gebruikt door heel veel satellieten voor 5G te sturen en het antenne-installaties aan te passen. Maar nu wordt vergeten dat er ook geen bewijs is dat de draadloze communicatie wél veilig is. Dat onafhankelijke wetenschappers een heel andere zienswijze hebben en waarschuwen voor alle draadloze  gebruik. De eerste 5G-metingen laten volgens het Nederlandse RIVM (net als 2G, 3G en 4G) zien dat straling onder de Europese maximumnormen blijven, normen die eenzijdig gemaakt zijn. Met nog een nieuwe techniek erbij (5G) blijft onzeker aan hoeveel straling mensen straks in de praktijk worden blootgesteld, want ook hier is geen onderzoek naar gedaan. Zeker als het aantal masten nog groter blijkt dan nu voorzien. Het RIVM neemt nu de zorgen wel serieus en adviseert actief de vinger aan de pols te houden. Meer onderzoek is raadzaam voordat de telecomoperatoren in Nederland hun 5G-netwerk uitrollen. 

DUS 5G IS NIET VEILIG TOT GEDEGEN EN EERLIJK ONDERZOEK HET TEGENDEEL ZAL MOETEN  BEWIJZEN.

https://www.kennisplatform.nl/onderzoek-rivm-en-at-naar-5g/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4992901/straling-5g-rivm-agentschap-telecom-kpn-t-mobile-vodafone-gezondheidsrisico
https://www.ad.nl/tech/toekomstige-risicos-5g-zijn-groot-raadsel~ac771699/Foto:  https://nl.gadget-info.com/14620-what-is-massive-mimo-and-how-it-paves-the-way-for-5g-adoption