Een link tussen het uitrollen van 5G en het COVID-virus?

Het is nog steeds niet officieel bevestigd, maar 5G is een factor waarvan we ons terdege van bewust moeten zijn. Er is een massale angst over het COVID-19 virus en de wereldwijde verspreiding maar er moet goed gekeken worden naar de oorzaak van het virus. Want waar komt het eigenlijk vandaan en hoe is dat mogelijk? En welke noviteit gaat ermee gepaard?

De noviteit welke gepaard gaat met de corona-uitbraak (en maar niet verdwijnt) is het feit dat 5G geactiveerd is. Honderden gerespecteerde wetenschappers waarschuwen ook al langer over de gevaren van de draadloze straling van 2G en 3G. Toeval of niet, Wuhan, waar het COVID-19 virus erg sterk uitbrak heeft dan ook veel 5G-torens. Toen de meeste der wereld! Dr Leif Stafford, een neuro-oncoloog uit Zweden gaf eerder aan dat de uitrol van 5G “het grootste biologische experiment ooit, ter wereld zal zijn, met de mens als proefkonijn”.

5G-ontwikkelingen
Er zijn al enkele 5G-antennes verwijderd in de buurt van een basisschool in de VS, Sacramento omdat er een verhoogd aantal aan kankergevallen waren ontstaan. Ouders zijn in protest gegaan en de 5G-antennes zijn weer verwijderd. Tegelijkertijd wordt het 5G-netwerkt in andere landen uitgerold. Nederland heeft zelfs 100% bereik van 5G, wat inhoud dat je nergens meer kunt zijn zonder ongevraagd “bestraalt” te worden.

Daarnaast zijn er steeds meer landen in Europa, waar ze besluiten om voorlopig de uitrol van 5G stop te zetten. Landen zoals in:
-België;
-Bulgarije:
-Chili:
-Cyprus;
-Duitsland;
-England;
-Frankrijk;
-Griekenland;
-Italië;
-Oostenrijk;
-Portugal;
-Spanje;
-Tsjechië;
-Zwitserland.

En in Nederland?
In Nederland heeft de Stichting Stop5GNL op 4 mei 2020 een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen. De rechter heeft uitspraak gedaan dat doorgegaan mag worden, met de richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV), die gelden. Deze richtlijnen zouden volgens ICNIRP bedoeld zijn om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten voor de gezondheid van radiofrequente EMV in het frequentiegebied van 100 kilohertz (kHz )tot 300 gigahertz (GHz). Daaronder valt alle draadloze communicatie, inclusief 5G.

Feiten over het coronavirus en het 5G netwerk in China
De nieuwe pandemie van het coronavirus, dat zich  vanaf haar oorsprong bevindt in Wuhan China, heeft sinds eind 2019 over de gehele wereld verspreid, en ging gepaard met 10.000 5G-torens. China is sinds midden 2019 namelijk druk bezig om koploper te worden te worden in de race om 5G.  Vooral eind 2019 en begin 2020 (net voor de coronavirus uitbraak),  zijn daar massaal 5G-zendmasten geplaatst. 

Linken de uitrol van 5G en het corona-5G
-in Wuhan, de stad waar het coronavirus als een van de eerste steden zijn uitbrak had eind 2019, zijn toen ongeveer 10.000 zendmasten geplaatst;
-in heel China zijn er toen 130.000 5G zendmasten geplaatst;
-in de coronavirus ziekenhuizen zijn juist extra 5G-zendmasten geplaatst;
-in steden zoals Hangzhou, Wenzhou en steden in Zuid-Korea, waar al een stevig netwerk aan 5G zendmasten is geïnstalleerd, zijn een veel hoger aantal COVID-19 besmettingen;
-dat zo’n 300 jaar geleden Antoni van Leeuwenhoek al ontdekte dat (elektro)magnetische velden klontering van bloedcellen veroorzaken. Dat door (elektro)magnetische velden de rode bloedcellen als geldrolletjes aan elkaar gaan klonteren. Wat ook logisch is, want er zit ijzer in ons bloed. Dat door het klonteren ons bloed niet meer genoeg zuurstof kan opnemen en vervoeren en niet meer genoeg afvalstoffen kan afvoeren. Ook niet meer door de kleinste haarvaatjes kan stromen omdat stollingen (trombose) het gevolg zijn. Dat we deze symptomen terug zien bij coronapatiënten;
-er gewoon in 2022 nog weinig tot geen onderzoeken uitgevoerd zijn om de 5G effecten op onze biologie in kaart te brengen. Dat de mens dus een proefkonijn is.

Endemisch
De uitbraken van het coronavirus SARS-CoV-2, blijven zich herhalen en in Juni 2022, lopen de besmettingen weer op. Betrokken wetenschappers zeggen allemaal dat de ziekte niet meer weggaat, de ziekte wordt en is: endemisch! We moeten ermee leren leven, stellen zij, zoals met andere virussen gebeurd is.

Juist op basis van bovenstaande gegevens en alle onderzoeken die dit onderbouwen, is de mogelijke invloed van 5G niet te negeren. Het mag duidelijk zijn dat straling ons immuunsysteem verzwakt, waardoor bacteriën en virussen veel gevaarlijker zijn dan normaal gesproken. Ook is er zelfs een optie dat het 5G netwerk, het COVID-19 virus juíst virulent (giftig, kwaadaardig) heeft gemaakt.

Mocht dit allemaal de waarheid zijn, dan kan 5G de ondergang worden van de wereld, mits hier niet snel iets tegen gedaan wordt. Een nieuwe variant van COVID-19 zal niet lang op zich laten wachten. Landen die als eerste hier een halt toe roepen zullen hun bevolking in ieder geval in bescherming nemen tótdat het tegendeel bewezen wordt (of niet).

Bronnen:
https://www.antistralingshop.nl/2020/06/21/link-tussen-het-uitrollen-van-5g-en-covid-19/
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/
https://stralingsleed.nl/blog/heeft-het-coronavirus-een-link-naar-5g/
https://corona-nuchterheid.nl/bronnen/magda-havas-over-5g-en-rouleaux-effect/
https://stralingsbewust.info/2020/06/01/icnirp-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-en-de-link-met-corona/