Nieuwbouw woningen worden vanaf 2020 energieneutraal gebouwd worden. Wat inhoud dat deze woningen net zoveel energie opwekken als dat er in de woning verbruikt wordt.  Bestaande woningen zullen de komende jaren een upgrade krijgen zodat deze concurrerend kunnen blijven en/of worden met nieuwbouwwoningen. Door te investeren in bestaande woningen wordt de waarde en de uitstraling verbeterd en de maandelijkse energielasten verlaagd. Vanuit het rijk is de doelstelling om alle woningen in 2050 energieneutraal te krijgen.

Manier om bestaande woningen energieneutraal te maken
Een manier om te zien waar bij een bestaande woning de noodzaak om te isoleren van belang is, is door gebruik te maken van een quickscan en een uitgebreide warmtebeeld-rapportage. Een quickscan (door verschillende gemeenten wordt het gratis aan bewoners aangeboden) geven een beeldende eerste indruk van energieverlies in een huis om zo te bepalen welke isolerende middelen nodig zijn.

De Quickscan
Veel gemeenten hebben een energieloket in het leven geroepen om woningeigenaren van een ongebonden en degelijk antwoord te voorzien wat betreft wel of geen warmteverlies in de woning. Isolatiebedrijven staan te popelen om woningen te isoleren. Vaak is dat ook terecht, soms is het overdreven en in een enkel geval is het zelfs waar dat bepaalde maatregelen een averechts effect kunnen hebben. Daarom is een onafhankelijke deskundige door een gemeente aangewezen die je desgewenst van een gedegen en eerlijk advies kan voorzien. Dit soort beelden worden ook door bedrijven voor 150 á 180 euro aangeboden.

Quickscan, warmtescan of thermografische inspectie
Met een quickscan of warmtescan worden foto’s gemaakt met een speciale warmtebeeldcamera, die infrarode warmtestraling kan vastleggen. Een warmtescan moet gebeuren met behulp van een thermografische camera of warmtebeeldcamera, aangeven waar de warmte ontsnapt. Op basis van de temperatuurverschillen wordt geconstateerd of er een probleem is en waar. Blauw betekent goed geïsoleerd, rood is energieverlies. Koudebruggen, luchtlekken, kieren en isolatieproblemen komen met een warmtescan dus letterlijk aan het licht!

Advies en dan?
Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan wordt er gerapporteerd welke voorzieningen aan de woning getroffen kan worden om energie te besparen.

Hoe de warmtescan werkt
Een warmtescan wordt gemaakt met een speciale warmtebeeldcamera, die infrarood warmte detecteert dat door een object (of persoon) wordt afgegeven. Warmtebeeldcamera ‘s hebben lenzen, net als normale zichtbaar licht camera’s. Maar in dit geval richt de lens zich op golven van de infrarode energie die aanwezig is en stuurt dit naar een infrarood sensor-gebied. Duizenden sensoren zetten de infrarode energie om in elektrische signalen, microbolometer, die hiervan een videobeeld creëren.

Met een warmtebeeldcamera door muren kijken of glas heen kijken is niet mogelijk. Wel met een handradarsysteem dat gebruikt worden door de politie als geheim opsporingsmiddel o.a. de Range-R motion detector.

Warmtescan met blowertest
Een blowerdoortest in combinatie met een warmtescan is zinvol om kleine luchtlekken in een nieuwbouwwoning of volledig gerenoveerde woning op te sporen. Daarbij wordt de luchtdruk in een huis tijdelijk verhoogd of verlaagd om ook de kleinste plekjes te vinden waar lucht via muren, ramen of deuren ontsnapt. Dit kan zeker nuttig zijn omdat woningen vaak niet zo netjes gebouwd worden als op de bouwtekening. In de praktijk ontstaan hierdoor regelmatig luchtlekken bij onder meer de aansluiting tussen muren en dak, muren en vloeren, muren en kozijnen. Een uitgebreide warmtescan met blowerdoortest geeft aan waar warmte- en luchtverlies voorkomen kan worden.

Nieuwe ontwikkeling: ultrasoon
Een nieuwe ontwikkeling is de ultrasoon scan als alternatief voor de warmtescan met blowerdoortest om luchtlekken te meten. Voordelen van het meten met ultrasoon* geluid zijn dat ook een deel van de woning kan worden gemeten, niet gebonden aan het stookseizoen of weersomstandigheden. Ook kan tijdens de bouw worden gemeten zodat bouwfouten nog kunnen worden hersteld.

* Een ultrasone trilling is een mechanische trilling die zich met de geluidssnelheid voortbeweegt in de lucht. Ultrageluid is voor de mens niet hoorbaar; het is geluid met een kleine golflengte en een frequentie boven de 20 kilohertz (KHz). Het menselijk oor neemt over een gebied van 20 hertz (Hz) tot 800 megahertz (MHz) geluiden waar en is de wetenschappelijke regel van grenswaarden om geluid te horen. Echter er zijn mensen die een uitzondering vormen en niet voldoen aan de wetenschappelijke visie van de geluidsnorm. Ze horen of voelen wél de geluiden onder de 20 Hz of boven de 800 MHz. Geluiden die eigenlijk niet hoorbaar moeten zijn voor het menselijk oor. Volgens schatting van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) is dit zo ’n 2,5% van de Nederlandse bevolking die het laagfrequente geluid ( ultrasoon of infrasoon) óók kunnen horen en daarvan ernstige hinder ondervinden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ultrasoon geluidsgolven gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, en tevens kunnen ze gehoorbeschadigingen veroorzaken. Zwangere vrouwen wordt afgeraden om zich lang bloot te stellen aan ultrasoon geluid. De ultrasoon scan duurt geen dagen maar kan een enorm vervelende ervaring zijn. Want ultrasoon geluid beweegt zich in de lucht rechtlijnig voort en de trillingen kunnen uitstekend worden gereflecteerd en geabsorbeerd.

Hoe  voortebereiden op de warmtescan?
Het voorbereiden op het maken van een warmtescan is:
-de verwarming moet aanstaan en alle ruimtes die normaal verwarmt worden,  moeten uren voordat de warmtescan plaatsvind op kamertemperatuur zijn;
-alle ventilatieroosters sluiten en alle gordijnen openen.

Wat niet genoemd wordt is dat:
-een elektrogevoelige tijdens de meting beter weg kan wezen.

Waarom de elektrogevoelige beter weg kan wezen?
De internationale organisatie (ISO) die normen vaststelt, definieert het golflengtebereik van alle soorten straling. In het elektromagnetisch spectrum (de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling) zit infraroodstraling net onder het zichtbaar licht en boven de microgolfstraling in het gebied van de hoogste radiogolven. Het infrarode deel van het spectrum onderscheidt de volgende drie spectraalbanden:

Omschrijving Afkorting Golflengte
nabij-infrarood NIR 0,78 – 3 micrometer (µm) of

10−6 t.o.v. de meter

middel-infrarood MIR 3 – 50 µm
ver-infrarood FIR 50 – 1000 µm

Infraroodstraling is onzichtbaar voor het menselijk oog, maar waarneembaar wegens haar warmtewerking. Voor de elektrogevoelige kan de straling hiervan (ook al duurt een scan maar even) vervelende gevolgen hebben en is het raadzaam om te vluchten. Het zijn elektromagnetische velden waar de nieuwste smartphones en de nieuwe 5G zendmasten eveneens gebruik van maken.

Dus een vluchtreactie voor de elektrogevoelige
Een vecht-of-vluchtreactie, of vlucht-of vechtreactie, is een verdedigingsmechanisme dat bij mensen en dieren optreedt als er acuut gevaar dreigt. Het sympathisch zenuwstelsel brengt namelijk het lichaam in staat van gereedheid, wanneer we onder stress* staan. Het stofje dat hierbij hoort, is de neurotransmitter adrenaline.

*De wetenschappelijke benadering van stressklachten is vaak een heftige gebeurtenis, zoals:
-problemen op je werk of verlies van je baan;
-overlijden van een dierbare;
-een (chronische) ziekte.

Waar de wetenschap niet voor waarschuwt is dat steeds meer mensen tegenwoordig (chronisch) vermoeid zijn omdat mensen continu wonen en/of werken in een omgeving met kunstmatige elektromagnetische velden (straling). Door de straling van de elektrische leidingen en de vele draadloze apparaten, staat er via inductie continue een wisselspanning op het lichaam. Dit is onnatuurlijk en ervaart het lichaam als stress, elektrostress.

Een al jaren elektrogevoelige kan dus al onderuit gaan bij het maken van een warmtescan van de woning.

 

Foto: https://schiedam24.nl/nl/nieuws/wonen/november-actiemaand-met-warmtescan/7128
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/warmtebeelden/#:~:text=Een%20warmtescan%20geeft%20aan%20waar,houtrot%20in%20vloeren%20en%20daken.
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/warmtebeelden/
https://stralingsleed.nl/blog/een-lfg-laagfrequent-geluid-of-een-lfg-kunnen-horen-en-voelen/
https://www.tigweb.nl/TIG23_06_Smith_-_Endocrien_Elektromagnetisme.pdf
https://www.earthingnederland.nl/vermoeidheid
https://blog.survivalgigant.nl/door-muren-kijken-flir-warmtebeeldcamera/