Weinig mensen wilden geloven dat het ooit zover zou komen, maar toch is het de realiteit aan het worden. De premier van Australië heeft in augustus 2020 gezegd dat zodra er een Covid-19 vaccin beschikbaar is, hij ervan uitgaat dat alle burgers van het land verplicht zullen worden gevaccineerd. Dat geen vaccinatie tegen Covad-16 inhoudt dat er een verbod komt om naar school of naar het werk te gaan. Dat er altijd uitzonderingen op medische gronden zullen zijn, maar dat zou de enige basis moeten zijn.’ Daarmee gaf hij duidelijk aan dat mensen die vanwege religieuze- of andere gewetenskwesties geen vaccin willen, gedwongen zullen worden ingeënt.

De premier is de bedenker van ‘no jab, no pay’ (geen prik, geen geld), een maatregel die ervoor zorgt dat ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, minder geld krijgen van de overheid. Premier Morrison maakt bekend dat dit beleid onverkort voor iedereen zal gelden, en niet zal worden bijgesteld. Neil Mitchell van 3AW wees erop dat de bevolking zich waarschijnlijk zal verzetten tegen een verplichte vaccinatie. Hierop zei Morrison dat de overheid nog geen definitieve beslissing heeft genomen.

Neil Mitchell* is lid van de Hall of Fame van de Melbourne Press Club en een van de meest vooraanstaande journalisten van het land. Hij werkte als verslaggever en leidinggevende bij The Age, redacteur van The Herald en bij alle drie de commerciële televisienetwerken.

Dr. M. Siegel wil ongevaccineerde kinderen merken met een gele button
Marc K. Siegel is een Amerikaanse arts, hoogleraar geneeskunde aan het Nyu Langone Medical Center (een academisch medisch centrum in New York City, auteur en medewerker van Fox News (een Amerikaans kabelnieuw-televisiekanaal). Siegel vindt het van belang dat kinderen die nog niet gevaccineerd zijn tegen corona, anderen daarop attent moeten maken door het dragen vaneen button met het opschrift ‘no hugs please’ of a.u.b. niet knuffelen.

De Jodenster
Vergelijkingen met een inktzwarte periode uit de geschiedenis van WOII, zo’n 80 jaar geleden mogen van velen niet gemaakt worden, ondanks de duidelijke parallel. Want Marc Siegel (een Amerikaanse arts, hoogleraar geneeskunde aan het NYU Langone Medical Center (een academisch medisch centrum in New York), auteur en medewerker van Fox News (een televisiekanaal), ervoor pleit om ongevaccineerde kinderen een gele button te geven met de tekst ‘no hugs please’!  Deze kinderen zouden dan niet meer mogen worden aangeraakt en niet meer naar school mogen totdat ze gevaccineerd zijn.

Dr. M. Siegel
‘Hier is iets wat we moeten doen,’ zei dr. Marc Siegel, die onlangs een exclusief interview met president Trump in de wacht sleepte. Op dat moment haalde hij een gele button met de tekst ‘No Hugs Please’ tevoorschijn met de woorden: “Laten we al onze kinderen deze spelden geven, of t-shirts, met ‘No Hugs Please’ (a.u.b niet knuffelen). En kinderen wier ouders om wat voor reden dan ook tegen vaccinaties zijn? Die worden straks dus voor altijd gemeden en ongetwijfeld ook gepest. Hoeveel schade gaat dat aanrichten in de naam van de ‘volksgezondheid’, om een fractie van een percentage van de hoofdzakelijke oudere bevolking te beschermen tegen een virus dat zeer discutabel is waarom er zoveel ophef en aandacht aan besteed wordt? Waarom wordt er zoveel angst gezaaid door overheden? Is het bewust gedaan en spelen er heel andere doelstellingen mee?

In Nederland
Ook de overheid bij monde van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft van af het begin in het voorjaar 2020 al ingezet op verplichte vaccinaties. Het RIVM is duidelijk over het weigeren van een vaccinatie in Nederland: ”We hebben in ons land geen traditie van verplicht vaccineren. Maar…. het Ministerie van Volksgezondheid kan wel besluiten tot een vaccinatieplicht.’’

De verplichte vaccinatie
Tijdens de allereerste persconferentie van premier Rutte herhaalde hij keer op keer dat het leven pas weer normaal zou worden als er een vaccin is. Van wat het virus precies zou gaan doen was toen officieel nog amper iets bekend. Stapje voor stapje wordt de bevolking ‘gaar’ gekookt om zich te schikken in de meest schandelijke, dictatoriale mensenrechtenschendingen die de wereld ooit heeft gekend, namelijk het afpakken van de zeggenschap over je eigen lichaam en gezondheid. Angst wordt er volop gezaaid om de mensen toch maar vrijwillig een vaccinatie te laten halen. En is het niet vrijwillig wordt er dan gebruik gemaakt van het feit dat de regering kan besluiten tot een gedwongen vaccinatie? Een verplichte vaccinatie?

De COVI-pas als stukje van ‘het geheel’
23 mei 2020 is Nederland één van de eerste 15 landen die digitaal gezondheidspaspoort invoert. Maar is deze COVI-pas een hellend vlak naar totalitaire digitale controle? Veel mensen die niet verder willen of durven kijken zullen geen bezwaar zien in deze COVI-pas, en deze zelfs toejuichen met dank aan de paniekzaaierij van de overheid. We hebben hier echter duidelijk te maken met de volgende fase van het hellend vlak (‘slippery slope’) naar een totaal digitaal controlesysteem, compleet met indirect verplichte vaccinaties. Natuurlijk wordt dat nooit in één keer ingevoerd. Het begint eerst laagdrempelig, met een ‘vrijwillige’ COVI-pas waar enkel een Covid-19 test aan verbonden is. En passant door een Covid-19 test te ondergaan, kan het DNA worden afgenomen, geregistreerd, en gekoppeld worden aan je identiteit en aan je vingerafdruk of gezichtsscan, dat een voorwaarde is om te worden getest. Je DNA komt pas later op het traject naar totale digitale controle om de hoek kijken, als het vaccin er eenmaal is en 5G is uitgerold (dat 5G is uitgerold tijdens de eerste lockdown valt niet te ontkennen). Met ‘code groen’ op je COVI-pas mag je weer onbeperkt met het openbaar vervoer, weer aan het werk, weer de grens over, en wordt je tot publieke gebouwen van de overheid en gezondheidszorg toegelaten. Naarmate er meer mensen deze pas gebruiken, kunnen de eisen stap voor stap worden verscherpt. Het is zelfs goed voorstelbaar dat werkgevers de Covi pas gaan eisen van hun werknemers. Het zal tot gevolg hebben dat mensen die deze pas niet hebben, beperkt of zelfs helemaal niet meer worden toegelaten.

De vrijwillige vaccinatie
Uit een recent onderzoek van actualiteitenprogramma ‘ EenVandaag’ onder 35.000 respondenten blijkt 8 juli 2020, dat iets meer dan de helft een inenting met een coronavaccin zou overwegen. Een kleine 20 procent zou een vaccin hoe dan ook weigeren. Tot die laatste categorie behoort de bekende vaccinatiescepticus Frank Ruesink. Met lede ogen ziet hij aan hoe de Europese Unie de ene na de andere miljoenendeal sluit met farmaceuten die in rap tempo werken aan een vaccin.

Uitsluitingscultuur
Ruesink: ,,Ik verwacht dat de Nederlandse regering gaat aansturen op een uitsluitingscultuur. Dat je alleen nog naar de bioscoop of in het vliegtuig mag als je kan aantonen dat je een inenting hebt gehad. Klinkt gek? Vergeet niet dat we vorig jaar precies eenzelfde politieke discussie hadden om kinderen zonder vaccinatie te weigeren op kinderdagverblijven. Dus zo ’n ver-van-je-bed-show is het allemaal niet.”

En hoewel dat wettelijk niet allemaal zomaar kan, wringt het wel, vervolgt Ruesink: ,,Eerlijk: ik vind het prima als iemand zich wil laten vaccineren. Het gaat erom dat er wordt getornd aan het belangrijkste dat er is in het leven: het recht om zélf te beslissen over je lichaam.”

Verwijzingen die naar angst zaaien wijzen
De overheid zaait angst. Het moet haast bewust zijn want toen wij rond de eeuwwisseling aan de bel trokken over de zendmasten voor de mobiele telefonie (2G) was het antwoord dat er niet teveel bekendheid aan gegeven zou worden om geen angst onder mensen te zaaien! En nu 20 jaar verder zaaien ze zelf angst! De tweede corona golf namelijk –waar niet voor niets constant voor gewaarschuwd werd- is in het najaar van 2020, een feit. De autoriteiten doen er werkelijk alles aan om de angstige toestand bij mensen rondom het Coronavirus, in stand te houden en het kabinet herhaalt keer op keer dat de ‘anderhalve meter samenleving’ het nieuwe normaal wordt, totdat er een vaccin is. Het vaccin zal een eind maken aan alle angst!

Vaccinatie, COVI-pas en 5G
De COVI-pas werkt met een kleurensysteem van groen, oranje (amber) en rood om aan te geven of iemand positief of negatief is getest op Covid-19. De kleur groen staat voor geen symptomen, geel voor lichte symptomen en rood voor blijf binnen en neem direct contact op met de huisarts. Met het gebruik van de COVI-pas, zouden de eisen om ‘code groen’ te behouden wel eens verder kunnen worden aangescherpt met het halen van een coronavaccin. Mensen die aarzelen, verliezen hun ‘groene’ status en worden op ‘oranje’ (amber) gezet. Blijvende weigeraars krijgen ‘code rood’ voor hun broek, en kunnen deelname aan de samenleving (werk, reizen, scholing), en zelfs toegang tot bepaalde gezondheidszorg, alsnog vergeten. Pas dan komt in 2022 5G, dat in 2020 is uitgerold op de techniek van 4G (4,5G of 4G+), in het spel. 5G veroorzaakt géén corona en is waarschijnlijk zorgvuldig opgebouwd en door de media uitvergroot (en misschien zelfs wel opzettelijk bedacht en bewust uitgevoerd) om de écht serieuze bezwaren tegen 5G in het criminele en belachelijke te trekken. De werkelijkheid is dat via de ontwikkelde CRISPR-CAS12* technologie, en door middel van de 5G frequenties (die in vaccins gestopte enzymen worden geactiveerd) DNA veranderingen kunnen aanbrengen in het menselijke lichaam, waaronder de hersenen, en zo zelfs het denken en handelen kunnen beïnvloeden. Dit enzym moet wel op het DNA zijn afgesteld, en laat de staat nu net het DNA hebben opgeslagen toen de ‘vrijwillige’ Covid-19 test gehaald ging worden (van iedere burger die vanaf 2000 is geboren wordt het DNA automatisch opgeslagen). Om de in vaccins gestopte enzymen te activeren is snel en draadloos gebruik nodig. Eerst 5G en 6G is al ver ontwikkeld.

*CRISPR is een afkorting van Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats en is een belangrijk onderdeel van het bacteriële verdedigingsmechanisme tegen virussen. CRISPR’s zijn korte segmenten van herhaalde codes in het DNA, die de bacterie gebruikt om een nieuwe virusaanval te herkennen en af te slaan. Samen met het enzym Cas9 vormen ze de basis voor de populaire CRISPR-Cas technologie(9, 12 en 13), die gebruikt kunnen worden voor het gericht bewerken van het genoom van een organisme.

Nanochip
3 september 2020 maakt de technologische ontwikkelingstak van het Pentagon, DARPA en de Bill & Melinda Gates Foundation, bekent dat ze samen met het tech-bedrijf Profusa, de ontwikkeling van een implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel (stof vergelijkbaar met een zachte contactlens) ontwikkelen. Deze biosensor, die kleiner is dan een rijstkorrel, wordt samen met het vaccin tegen Covad-19 geïnjecteerd vlak onder de huid, waarna de nanotech biosensor met het lichaam samensmelt. Dat ook het RIVM belangstelling heeft blijkt uit een rapport van 2005 waarin staat: “nanotechnologie is een uitermate krachtige, opkomende technologie die op dit moment al toegepast wordt en in de toekomst een aanzienlijke invloed zal hebben op de medische technologie”.

Dat er altijd uitzonderingen op medische gronden zullen zijn, maar dat zou de enige basis moeten zijn. Is dit alles dan ook met voorbedachten rade geweest om elektrogevoeligheid niet als een medische grond te willen diagnosticeren?

 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/australie-bijt-spits-af-en-stelt-alle-burgers-verplichte-vaccinaties-in-het-vooruitzicht/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/fox-news-corona-arts-wil-ongevaccineerde-kinderen-merken-met-gele-button/
https://www.ad.nl/binnenland/geen-vaccinatieplicht-maar-onacceptabel-als-ziekenhuispersoneel-het-niet-doet~acd74efa/
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/als-er-een-vaccin-is-tegen-corona-willen-6-op-de-10-dat-hebben-de-rest-is-huiverig/
https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/corona/nederland-een-van-de-eerste-15-landen-die-digitaal-gezondheidspaspoort-invoert/
https://stralingsleed.nl/blog/schokkend-implanteerbare-5g-nanotech-biosensor-al-vanaf-2021-in-covid-19-vaccins/
https://profusa.com/profusa-and-partners-announce/?fbclid=IwAR0xxEhN6We4dsOApnNuiGQzFJnm-alHd8vnVkN5srfc4iEc4yOAY0tqaB0
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/265001001.pdf
Foto Jodenster: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodenster#:~:text=De%20Jodenster%20was%20een%20kenteken,%2C%20Denemarken%20en%20Vichy%2DFrankrijk.