https://pixabay.com/nl/photos/griepprik-naald-ouch-medische-1719334/

3 september 2020 maakt de technologische ontwikkelingstak van het Pentagon, DARPA*, de Bill & Melinda Gates Foundation bekent dat ze samen met het tech-bedrijf Profusa, de ontwikkeling van een implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel (stof vergelijkbaar met een zachte contactlens) ontwikkelen.  Deze biosensor, die kleiner is dan een rijstkorrel, wordt samen met het vaccin tegen Covad-19 geïnjecteerd vlak onder de huid, waarna de nanotech biosensor met het lichaam samensmelt. De nanotech-component zorgt ervoor dat via het snelle 5G-netwerk, alle informatie over jezelf, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd. De biosensor, die ook informatie en opdrachten kan ontvangen, zal naar verwachting begin 2021 door de FDA (de Food and Drug Administration), worden goedgekeurd. Precies op tijd voor de geplande wereldwijde Covid-19 vaccinatiecampagne.

* Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is een instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie.

Het natuurlijk proces
Een mens is afhankelijk van het natuurlijk elektromagnetisme om te kunnen leven. De lichaamscellen kunnen hun werk door de natuurlijke elektromagnetische velden (EMV), omdat iedere cel een elektrische lading heeft en de organen, zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, hun werk kunnen doen.

Het chemisch proces
Een nanodeeltje is een deeltje met afmetingen in de orde van 1-100 nanometer en bestaat uit enkele tot duizenden atomen of moleculen. Synthetische nanodeeltjes zijn kunstmatig geproduceerde deeltjes die specifiek zijn gemaakt voor bepaalde eigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid. 5G is dus een manier om een kunstmatige geleidbaarheid te geven aan een lichaam.

Hydrogel biosensor tegen Covad-19
DefenseOne schreef in maart 2020 over deze hydrogel* biosensor**, die ‘met een injectienaald onder de huid wordt ingebracht’. Het bevat onder meer een speciaal ontworpen molecule die een fluorescent signaal naar buiten stuurt zodra het lichaam tegen een infectie begint te vechten. De op elektronische impulsen werkend lichaam en huid, detecteert dit signaal, en stuurt vervolgens een waarschuwing naar een arts, een website, of een overheidsinstantie. ‘Het is als een bloedlaboratorium op de huid die, nog voordat er andere symptomen zijn zoals hoesten, de reactie van het lichaam op ziekte kan oppikken.’

*Hydrogels bestaan grotendeels uit water, gebonden tot een gel door bindmiddelen zoals

carboxymethylcellulose. Carboxymethylcellulose wordt gemaakt uit houtpulp en plantaardige vezels.

** Een biosensor is kleiner dan een rijstkorrel en kan samen met een vaccin worden geïnjecteerd waar deze met het lichaam samensmelt. De nanotech component zorgt ervoor dat via 5G alle informatie over jezelf, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd.

Antwoord

Het geeft een antwoord op de vraag of de vaccinatie tegen het coronavirus met een doelstelling is en waarom de Europese Unie in 2011 door nieuwe wetgeving in een vaccinatieplicht wil. 

Maart 2020: https://stralingsleed.nl/blog/vaccinatieplicht-tegen-het-coronavirus-met-een-doelstelling/

In het belang van Covid-19?
Het laat zich niet moeilijk raden waarom deze sensor van groot belang kan worden geacht voor de (zogenaamde) bestrijding van Covid-19. Iedereen die deze – niet meer te verwijderen – biosensor in zijn lichaam laat spuiten, zal bij de minste of geringste infectie door de overheid in quarantaine worden geplaatst, en aan andere dwingende maatregelen kunnen worden onderworpen, zelfs als de persoon in kwestie totaal niet ziek is, noch enige verschijnselen van vertoond. Biosensor monitort alle lichaamsfuncties en stuurt deze door via 5G.

Waarom het immuunsysteem niet gaat werken
Door gebruik te maken van hydrogel zal de biosensor niet door het lichaam als indringer worden gezien en worden aangevallen door het immuunsysteem, maar er juist mee integreren. Tevens kan de sensor volgens het bedrijf niet alleen infecties opsporen, maar ook het zuurstof- en glucose niveau in je bloed monitoren, net als je hormonenspiegel, je hartslag, je ademhaling, je lichaamstemperatuur, je seksleven, je emoties – kortom alles. Via 5G kan straks al deze informatie naar iedere medische en politieke autoriteit worden doorgestuurd.

Het groter belang
De vaccinatie (verplicht of vrijwillig), is in combinatie met de invoering van 5G, een garantie dat mensen in de nabije toekomst op afstand gecontroleerd en gevolgd kunnen worden. De technologie om bepaalde eiwitten, door vaccins in mensen gebracht, te activeren en/of te manipuleren, wordt het DNA van mensen aangepast, weggehaald of toegevoegd, en heet CRISPR/Cas*. Dat stelt overheden in de toekomst in staat rechtstreeks ingrijpen in de gezondheid, het lichaam én het gedrag van mensen.

* CRISPR-cas9
In de biotechnologie is de techniek ÇRISPR-cas9’, of kortweg CRISPR een afkorting van Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Het zijn korte segmenten van herhaalde codes in het DNA, die gebruikt wordt om een nieuwe virusaanval te herkennen en af te slaan. Samen met het enzym cas9 vormen ze de basis voor de populaire CRISPR-cas9 techniek, die gebruikt kan worden voor het gericht bewerken van het genoom van een organisme.

Mensen integreren als een wereldwijd digitaal controlesysteem
Transhumanisme is een ideologie die ervan uitgaat dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door de moderne technologie. Zo kan de nieuwe, ‘transhumane’ mens als een God heersen over zijn eigen lot. Het moment waarop mens en machine samensmelten wordt singulariteit genoemd. Transhumanisten gaan ervan uit dat de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie (AI) en nanotechnologie. Voor de samensmelting tussen van de mens en de digitale wereld is een vaccinatie is dus noodzaak en een snel mobiel netwerk (5G).

Begrijpen de dit regeringsleiders wel?
Het transhumanisme wordt intensief gesteund door o.a. banken, bekende wetenschappers, filosofen, regeringsleiders, EU-leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria (o.a. genetica en eugenetica), en stichtingen als die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, farmacie (o.a.) IG Farben), Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële complex. Er zijn miljarden mee gemoeid. 

Komt hier het nieuwe normaal vandaan?
Met de biosensor, die dus mogelijk al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins kan worden verwerkt, komt de verwezenlijking erg dichtbij van het streven naar een transhumane mensheid, waarin iedereen totaal controleerbaar en zelfs stuurbaar is. De ‘nieuwe mens’, of de mens 2.0 zoals de tech-elite rond Bill Gates en Elon Musk die voor ogen heeft, zal tussen nu en 2025-2030 stapsgewijs in een soort cyborg worden veranderd, en een integraal – en daarom niet meer om keren – onderdeel van een wereldwijd digitaal controlesysteem worden, waarin persoonlijke vrijheden volledig zullen zijn verdwenen, en zelfs de vrije wil van de mens zal zijn afgepakt.

https://profusa.com/profusa-and-partners-announce/?fbclid=IwAR0xxEhN6We4dsOApnNuiGQzFJnm-alHd8vnVkN5srfc4iEc4yOAY0tqaB0
https://www.xandernieuws.net/algemeen/implanteerbare-5g-nanotech-biosensor-al-vanaf-2021-in-covid-19-vaccins/?fbclid=IwAR0xxEhN6We4dsOApnNuiGQzFJnm-alHd8vnVkN5srfc4iEc4yOAY0tqaB0
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nanodeeltje
http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/transhumanisme-wat-is-dat-en-waarom-is-dat-nu-weer-zo-gevaarlijk/
http://www.marcelmessing.nl/nl/p351