De door de mens gemaakte onnatuurlijke milieufactoren (stressoren) als bijvoorbeeld elektromagnetische velden (EMV), synthetische geuren, UV-licht en laagfrequente geluid roepen bij ‘gevoelige’ personen stressreacties op. Stressreacties van elektromagnetische velden elektrogevoeligheid uitten in EHS (Elektrohypersensitiviteit). Andere milieufactoren uitten zich o.a. in:
-MCS (meervoudige chemische overgevoeligheid);
-CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose);
-LfG (Laag Frequent Geluid).

Elektrohypersensitiviteit (EHS)
Elektromagnetische velden worden veroorzaakt door alle draadloze technieken. EMV zijn echter niet te horen, zien, te voelen of te ruiken. Het maakt dat mensen die hier wél op reageren, niet serieus genomen worden door de naaste omgeving en door de overheid. http://stralingsleed.nl/blog/wetenschap-bewijst-schade-aan-lichaamscellen-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-gebruik/ De symptomen bij deze groepen mensen zijn praktisch hetzelfde als bij andere aandoeningen ontstaan door milieufactoren. Niet de stressor (prikkel) veroorzaakt de klachten, maar het stress-systeem dat na detectie van de stressor of milieutrigger, in actie komt. De elektromagnetische velden van alle draadloze gebruiken roepen een stressrespons op in het lichaam van een elektrogevoelig iemand van een EHS’er. De vraag is nu of iedereen op den duur elektrogevoelig kan worden. Elektrogevoelig met de klachten die erbij horen: http://stralingsleed.nl/blog/elektromagnetische-velden-emv-van-draadloos-gebruik-veroorzaken-oxidatieve-celstress/ door lekkage van het celmembraan.

Covad-19
Die stresssymptomen die worden waargenomen bij EHS, MCS, CPLD en LfG zijn grotendeels identiek aan die van de mensen met coronaklachten. Vragenlijst aan de leden van de stichting EHS wijzen het volgende uit: 

Gezondheids-klachten door: EMV/

EHS

Geur/

MCS

UVlicht/

CPLD

Geluid/

LFG

Virusinfectie/

Covid-19

Slaapwaak/

problemen

Chronische

vermoeidheid

Nervositeit
Hoofdpijn/

migraine

Warrig hoofd
Slijmvliesirritatie/

verkouden

Concentratiegebrek
Geheugen

problemen

Tinnitus/

oorsuizingen

Duizeligheid
Griepgevoel
Depressief
Angst
Hart/vaatproblemen
Fibromyalgie
Gewrichtspijn
Lichaamstrillingen
Huidproblemen

Opmerkelijk hoeveel overeenkomsten er te zien wanneer het geheel naast elkaar staat. Dat dit niet duidelijk is voor de gehele wetenschap is toch raar? Het geeft het akelige vermoeden dat 5G inderdaad bewust is begonnen maar misschien uit de hand is gelopen mag ik hopen. Mijn vertrouwen in het goede van de mens blijft op de enkele rotte appels na. Dit is gezien het verleden, een herhalend gegeven.

Actiepotentiaal
Organismen zijn in staat prikkels (impulsen) vanuit het milieu op te vangen. Als de zenuwcel op adequate wijze wordt geprikkeld ontstaat een elektrisch signaal. Dit signaal, dat langs de uitlopers van deze zenuwcel wordt geleid, heet actiepotentiaal. Met behulp van zintuigcellen worden de prikkels omgezet in impulsen. Deze impulsen worden via zenuwcellen verstuurd naar het centraal zenuwstelsel. In het centrale zenuwstelsel worden vervolgens deze impulsen verwerkt en er wordt een gepast antwoord gegeven op de prikkel uit het milieu. Het antwoord van het lichaam wordt in de vorm van impulsen via motorische zenuwen verstuurd naar spieren en klieren in het lichaam. Kortom: het lichaam reageert op de prikkel en is waarneembaar als gedrag. 

Gedrag verstoort
Wanneer een prikkel via een zintuig het lichaam binnenkomt, wordt er een elektrisch signaal gemaakt. Dit elektrische signaal zijn de impulsen die vervolgens door de uitlopers van de zenuwcellen worden vervoerd. Dit vervoeren gaat met kleine elektrische impulsen en de trillingen zijn verschillende frequenties: elektromagnetische velden (EMV). EMV is de algemene benaming voor de velden die ontstaan bij de beweging van elektrische ladingen. Deze kleine elektrische impulsen zijn voor intracellulaire communicatie van levensbelang. Door deze elektrische werking, werkt een lichaam naar behoren, leeft het. Een extern elektro magnetisch veld (EMV) kan er nu toe leiden dat de normale frequentie van de lichaamscellen verstoord wordt, en dat deze beginnen te trillen op de frequentie van de externe bron met alle gevolgen van dien.

Want welke effecten hebben de externe elektromagnetische velden van draadloze apparaten en antenne-installaties?
De effecten die externe kunstmatige elektromagnetische velden opeen lichaam hebben hangt af van de frequentie en de sterkte van de velden. Velden met relatief lage frequenties, zoals die van hoogspanningslijnen, kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen als ze sterk genoeg zijn (als mensen te dichtbij wonen). Velden met relatief hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor mobiele telecommunicatie, kunnen het lichaam of delen daarvan officieel opwarmen als ze sterk genoeg zijn. Dit geloven veel overheden of willen dat geloven tot ze zelf ziek worden. Officieus waarschuwen de onafhankelijke wetenschapper (niet in dienst van een Telecombedrijf) dat juist blootstelling aan deze velden tot gezondheidseffecten kunnen leiden de biologische effecten).

Leefomgeving met steeds meer EMV
De overheid in Nederland en de techreuzen https://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/ zijn bezig om de leefomgeving te vergiftigen met hoge kunstmatige elektromagnetische velden gegenereerd door alle draadloze toepassingen. De klachten die mensen aangeven en melden bij blootstelling aan deze elektromagnetische velden (EMV), zijn nooit officieel onderzocht en zijn in Nederland waarschijnlijk veel en veel meer dan de geschatte 5 tot 10%.*.

* Voor de Nederlandse situatie is geen betrouwbare informatie beschikbaar over het aantal mensen dat gezondheidsklachten ervaart van de draadloze toepassingen. Buitenlandse schattingen van het aantal mensen lopen uiteen van 8-10% van de totale bevolking in Duitsland, 5% in Zwitserland, 4% in het Verenigd Koninkrijk, 3,2% in Californië, 1,5% in Zweden tot minder dan 0,1% in Iran, maar ook deze getallen zijn niet betrouwbaar.
https://www.kennisplatform.nl/media/original/Kennisbericht_Elektrogevoeligheid_201204193.pdf

Verband antennemasten?
Er zijn mensen met meerdere gevoeligheden tegelijk zoals elektrogevoeligen met op den duur een intolerantie voor geuren of UV licht, lichtgevoeligen met gevoeligheid voor ook EMV. Blijkbaar hebben deze mensen een uiterst gevoelig afgesteld systeem voor detectie van ongebruikelijke omgevingsprikkels. Maar gezien het vaak ontbreken van de relatie tussen triggersoort en klachtenpatroon kan niet iedereen met bijv. een lichtallergie er niet zonder meer vanuit gaan dat alleen UV licht ‘zijn’ milieutrigger is (vooral niet na de eeuw wisseling). Want wat hebben de kunstmatige elektromagnetische velden voor invloed op lichtallergie? Wat is er het eerst? De kip of het ei? Vanuit zijn/haar algemeen overgevoelig zintuigststeem kan het zonlicht net zo goed een nog onontdekte trigger zijn voor lichtallergie juist door de enorm toegenomen EMV! Of is geurallergie die ontstaat door de aanwezigheid van kachelrook door de kunstmatige EMV van de antennemast op 100 meter afstand iemand geur-overgevoelig maken? (wel heel duidelijk dat na een verhuizing, weg van de rook én antenne-installaties op de kerktoren,  de geurallergie weg is en dat kachelrook geen last meer geeft). Kortom, het is en blijft een vaag gebied waarin iedereen naar beste inzichten zijn weg zoekt, sommige opties onbedoeld terzijde schuivend omdat er geen steun en onderzoek is van de overheid en van de wetenschap omdat veel wetenschappers in dienst van de Telecom werken.

SOLK
Lichamelijke klachten die niet goed te verklaren zijn en bij onderzoek er geen ziekte of lichamelijke oorzaak voor de klachten te vinden is noemen artsen: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

De overlap in gezondheidseffecten door milieustressors als ultraviolet licht, laagfrequent geluid, geuren van onnatuurlijke oorsprong en elektromagnetische velden.  Iedere milieugevoelige heeft zijn eigen”aardigheid”, maar deelt zijn klachten met anderen. Milieutriggers zijn vaak onnatuurlijk en door mensen ontwikkeld of gewijzigd.    

Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten (SOLK)
Wie reageert op een of andere milieufactor, in dit geval EMV en hulp zoekt bij een reguliere arts, krijgt geen hulp. Er zijn ‘officieel’ geen meetbare of detecteerbare lichamelijke afwijkingen en een arts kan dan geen diagnose stellen. Veel meer dan kalmerende pillen voorschrijven zit er niet in en de problemen vallen dan maar onder het begrip ‘somatisch onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). Intussen zijn er zelfs gespecialiseerde instituten opgericht om dergelijke patiënten te helpen (en daar is wel geld voor!) Daar ziet men het probleem als een psychologisch geval waar de patiënt mee moet zien te leven! Cognitieve gedragstherapie is lang de favoriete behandelmethode geweest voor de elektrogevoelige. Hun verslag kwam er helaas na jaren op neer dat ze niet van hun probleem af geholpen zijn en er zelfs slechter uit kwamen dan ze er in gingen (logisch toch met alle toegenomen elektromagnetische velden?)

Stop met de uitrol van 5G, draai 4G terug en haal 2G terug! Bescherm de burger die het zelf niet (meer) kan!

 

https://stichtingehs.nl/blog/milieugevoeligheden-i-allen-krijgen-dezelfde-stressklachten-door-een-zieke-leefomgeving
https://bouwbiologie-zwolle.nl/dr-martin-pall-presentatie-over-5g/Foto: httpsmontalk.netconspiracy55how-to-block-microwave-mind-programming-signals