Staatssecretaris Mona Keijzer wil zo snel mogelijk 5G over het hele land uitrollen om wereldwijd digitaal koploper te zijn. Gemeenten worden verplicht hieraan mee te werken. De lokale politiek en bezorgde burgers worden dan ook volledig buitenspel gezet.

Gemeenten verliezen zo de vrijheid om zelf te beslissen. Ook voor gemeenten die nu uit voorzorg met het oog op de volksgezondheid wel strengere regels hanteren, zal dit gelden. De volksgezondheid zal voor gemeenten geen argument meer mogen zijn om 5G antennes (small cells) te weigeren en burgers en bedrijven kunnen dan met als reden; de gezondheid, geen bezwaar meer maken tegen deze small cells.

Ongeschikte normen
De Staatssecretaris stelt dat de huidige normen voor blootstelling aan straling voldoende veilig is voor de volksgezondheid. Maar inmiddels is wereldwijd uit duizenden onderzoeken gebleken dat deze straling negatieve gezondheidseffecten geeft. De huidige normen zijn slechts gebaseerd op kortdurende blootstelling en niet op de 24-urige blootstraling. ‘Eerlijk over Straling’ (de groep van samenwerkende stralingsbewuste organisaties) vindt de normen die nu worden gehandhaafd, dan ook zeer discutabel en ongeschikt en nu al ervaren talloze Nederlanders de gezondheidseffecten van deze straling.

Risico’s gezondheid
Want naar de gezondheidsrisico’s van 5G is vrijwel geen onderzoek gedaan. Door de uitrol van 5G zal iedere burger ongevraagd overal en altijd nog intensiever dan met 2G, 3G en 4G worden bestraald en om de 200 meter zullen in bushokjes en aan bijv. lantaarnpalen deze 5G-small cells verschijnen. Het belang van de digitale economie weegt gewoon zwaarder dan dat van de volksgezondheid.

Aftrap 5G
Op de netwerken van de KPN, van T-Mobile en VodafoneZiggo, staat 5G internet in 2023 aan. Veel burgers hebben dan ook zorgen over de negatieve gezondheidseffecten hiervan en vinden dat er dringend beschermende maatregelen moeten komen. Het Europees burgerinitiatief (ECI) heeft dan ook als titel: “Stop (((5G)) – Stay Connected but Protected”. In het Europees Burgerinitiatief staan dan ook 23 voorstellen voor nieuwe of aanpassing van regelgeving en wetten. Deze voorstellen zijn gebaseerd op 3 hoofdthema’s:
-Bescherming van al het leven (mens, dier, flora, natuur);
-Bescherming van milieu en bijv. tegengaan van energiemisbruik door draadloze communicatie;
-Bescherming van privacy en dus ook regelen van burgerrechten, data-eigendom, veiligheid, surveillance, e.d.

Op dinsdag 18 februari 2020 is er een tafelgesprek geweest met de:
-vaste commissie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport),
-vaste commissie voor EZK (Economische Zaken en Klimaat),
-overige leden van de Tweede Kamer (via persoonlijk emailadres), en met de belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD, om de uitrol van 5G te stoppen! 

Gedeelten daaruit zijn;
“Geachte leden van onze Regering en leden van de Tweede Kamer. Wij verzoeken u kennis te nemen van de video-oproep aan de Tweede Kamer en de Regering, waarin Prof. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders zich uitspreken over de gezondheidsrisico’s van straling en ageren tegen de voorgenomen uitrol van 5G. In deze video worden een aantal dringende oproepen gedaan en onderzoeken gegeven, zoals:
1. een moratorium op 5G wegens  de gezondheidsrisico’s van 5G,
2. een biologisch onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van de draadloze communicatie,
3. voorzorgsmaatregelen waaronder:
-het blootstellingslimiet wat omlaag moet tot een biologisch verantwoord niveau,
-juiste voorlichting aan burgers en artsen over de gevolgen van elektrostress,
-bescherming van kwetsbare groepen tegen EMV (vooral de HSP’ ers: de Highly Sensitive Persons),
-de publieke bereidheid om de elektro magnetische velden (EMV) te verminderen door bijv. het mobieltje en de Wifi uit te zetten,
4. de erkenning van elektrogevoeligheid (EHS) als gevolg van EMV en hulp bieden aan de elektrogevoeligen,
5. milieuwetgeving maken ter bescherming tegen de EMV.

Deze video is verzonden naar alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK en de landelijke pers. Deze video, aangeboden door Eerlijk over Straling, een initiatief van Nederlandse stralingsbewuste organisaties, brengt een dringende boodschap over 5G en over de risico’s en gevolgen van de draadloze communicatie voor mens, dier en natuur. Dat elektrogevoelige mensen moeten vechten voor hun leven en dat er ca. 500.000 elektrogevoelige mensen in Nederland zijn. Dat bij het huidige stralingsniveaus duizenden elektrogevoeligen volledig vast zullen lopen in hun bestaan en er vele EHS’ ers bij zullen komen wanneer alles hetzelfde blijft.

Hoe veilig is 5G voor iedereen?
“5G berust op nieuwe technologie, nieuwe types antennes en nieuwe frequenties: geen ervan zijn op gezondheidsrisico’s getest. Dat 5G veel hogere veldsterkten heeft en dat het onverantwoord is om 5G uit te rollen, dan de vorige netwerken, omdat wetenschappers meerdere schadelijke effecten van de draadloze communicatie voor de gezondheid bewezen achtten. Dat een moratorium op 5G de enige logische beslissing is”. Afzender: R.K.N. Verboog en Ir. R.P. van der Boom, Stichting EHS*.

*De stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS) fungeert als een onafhankelijk centrum op het gebied van elektrogevoeligheid. De stichting wordt gerund door een bestuur en vrijwilligers, meestal zelf elektrogevoelig.

Dat verschillende landen ook geen 5G uitrollen vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’ s Landen als;
-België;
-Bermuda;
-Bulgarije;
-Chili:
-Cyprus;
-Duitsland;
-Engeland;
-Frankrijk;
-Griekenland;
-Hawaii;
-Italië;
-Kroatië;
-Nigeria;
-Oostenrijk;
-Papoea Nieuw Guinea;
-Portugal;
-Slovenië;
-Spanje;
-Tsjechië;
-Verenigde Staten;
-Zwitserland.

In Nederland heeft de Stichting Stop 5G NL, een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen. De rechter gaf als uitspraak: er mag doorgegaan worden met 5G!

Bronnen:
https://www.youtube.com/watch?v=y31d10WNuGc&ab_channel=ElevenMonkeys”.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35368-3.html https://eerlijkoverstraling.nl/#top https://eerlijkoverstraling.nl/2019/08/21/gemeenten-en-burgers-buitenspel-gezet-bij-uitrol-5g/
Foto: https://stichtingehs.nl/meer-weten/links/europees-burger-initiatief-stop-5g https://stralingsbewust.info/2020/02/18/video-oproep-aan-tweede-kamer-en-regering-stop-de-uitrol-van-5g/