Dode spreeuwen in Den Haag na een test met 5G frequenties.

5G maakt gebruik van hoge frequenties, waaronder de 60 gigahertz (GHz), die vergunnings vrij is en tal van communicatietechnieken worden op de 60 GHz-band gebaseerd. Deze hogere frequenties bestaan uit korte golven en worden aangeduid als millimetergolven.

De golflengte is omgekeerd evenredig met de frequentie (d.w.z. hoge frequenties hebben kortere golflengten). 30 hertz (Hz) is een lage frequentie en heeft een golflengte van 10.000 km (meer dan 6.000 mijl), terwijl 300 GHz een hoge frequentie is van slechts 1 millimeter. Lage frequenties hebben dus langere golflengtes dan hogere frequenties die korter zijn en ook een korter bereik hebben.

Frequenties 5G
In Nederland hebben de drie providers (KPN, T-Mobile en Vodafone-Ziggo) tot waarschijnlijk het najaar van 2022, de beschikking tot de relatief ‘langzamere’ 5G-frequenties (700, 1400 en 2100 megahertz (MHz). Voor het ‘echt’ snellere 5G-internet is de 3,5 gigahertz (GHz)-frequentie nodig, de 26 GHz-frequentie en de 700MHz.  De 3,5 GHz zou geveild worden in april 2022, maar die frequentieveiling is nu uitgesteld tot na oktober 2022.

Gebruik 60 GHz
De voorlopig hoogste frequentie die voor 5G gebruikt kan worden is 2100 MHz, de 700 MHz én de 60 GHz. Door de wetenschap wordt gesteld dat het signaal ongeveer 10 meter ver komt en wordt gestopt door muren en andere objecten (mensen dus) naast bomen die hoogfrequente straling absorberen.

Vergunningsvrij
Het gebruik van de 60 GHz-band is toegestaan zonder dat daar een vergunning voor nodig is. In juli 2019 werd op een door de EU aangestuurde conferentie besloten dat er geen vergunning meer nodig was om 57 tot 71 GHz-band (de 60 GHz) te gebruiken voor 5G services en dat maakte de weg vrij voor de uitrol in Europa. Om het totale vermogen op te schroeven, is voor veel toepassingen een enkele antenne niet genoeg. Een batterij aan samenwerkende antennes biedt dan soelaas. De antenne-elementen moeten samen aan bundelvorming doen om het gewenste vermogen gericht naar de ontvanger te sturen. Met zes elementen (antenne-array) is een efficiënte verzending te realiseren over de gehele frequentieband van 5 GHz.

 5G betekent nog  hogere  frequenties
Voor 5G wordt een veelvoud aan frequentiebanden gebruikt. Net als de vorige netwerken komen er lage frequenties die zorgen voor een landelijke dekking maar daarnaast komen er hogere frequenties die de snelheid en de capaciteit van het dataverkeer vergroten. Het plan voor 5G is om uiteindelijk het hele gebied tot 100 GHz te bestrijken!

 Millimetergolven
5G gaat gebruik maken van hogere frequenties, maar 60GHz is dus in 2021 al vergunningsvrij beschikbaar hoeft het niet meer vermeld te worden in het Nederlandse Antenneregister. Het Antenneregister geeft een overzicht van antenne-installaties in Nederland maar niet dus van de 60 GHz.  Deze hogere frequenties bestaan uit kortere golven en worden daarom vaak aangeduid als millimetergolven.

60 GHz absorbeert zuurstof
Bij 60 GHz kan O(Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2), een belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof) een verzwakking veroorzaken doordat rond de 60 GHz waterdamp de straling absorbeert. Naarmate de elektromagnetische velden van de 60 GHz trillingen (van 24 GHz tot 184 GHz) hoger in de atmosfeer komen, veroorzaakt de zuurstof een significante demping door de waterdamp. Demping welke pas dignificant wordt op kilometers afstand, maar op tientallen meter verwaarloosbaar is. Er moet dan ook steeds rekening worden gehouden met hoge atmosferische verzwakking tijdens de MMW (millimeterband of millimetergolfelementen)-overdracht in de vrije ruimte omdat waarschijnlijk dan ook  het vibreren van het gasmolekuul opname door de longen zou doen stoppen en elk organisme met longen het benauwd zal krijgen.

Klachten door de uitrol van 5G verwacht
Bij de uitrol van 5G met het gebruik van de 60 GHz-band wordt dan ook verwacht dat dit klachten gaat geven bij veel mensen. De 60 GHz verlaagt het immuunsysteem (afweersysteem) van een levend organisme. Het immuunsysteem wat de trilling (elektromagnetische velden) detecteert als een lichaamsvreemd iets en de aanval inzet. Er wordt een ontstekingsreactie opgewekt met als doel om de afweer aan te zetten. Het gevolg is het ‘griepgevoel’:
-milde koorts;
-overal in het lichaam spierpijn;
-hoofdpijn;
-hoesten;
-verschijnselen van een atypische longontsteking (wat betekent: niet veroorzaakt door bacteriën).

Atypische longontsteking
Een van de klachten van het coronavirus is dat er een longontsteking ontstaat. Dat de patiënten benauwd worden en zuurstof nodig hebben. Dit is een andere longontsteking dan de ‘gewone’ longontsteking. Het is een atypische longontsteking.

Wat is het verschil tussen een ‘gewone’ longontsteking
Een ‘gewone’ longontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze is vaak goed te behandelen met antibiotica. Bij het coronavirus worden de longklachten veroorzaakt door een virus. Bij een ‘gewone’ longontsteking is vaak maar een deel van de long ziek. De rest van de long is gezond. Bij het coronavirus zien we vaak dat de ontsteking door de hele long of in beide longen zit.

Immuunsysteem
Wanneer het lichaam ontdekt dat er een ziekteverwekker het lijf is binnengedrongen, wordt het immuun-stelsel actief om de ziekteverwekker(s) op te ruimen. Als het lichaam een virus niet herkent dan zal het zelf een stofje ontwikkelen dat het virus kan opruimen, maar dat kost tijd. In de tussentijd kan het virus zich verder kopiëren en verspreiden. Als je immuunsysteem te hard moet werken (immuun-storm), maakt het teveel immuun-factoren aan. Een teveel grote schade aan de longen ontstaat dan en de patiënt krijgt ademhalings moeilijkheden.

Gezondheidseffecten door het 60GHz signaal?
De energie van het 60 GHz signaal wordt voor 98% direct geabsorbeerd door zuurstof. Hierdoor ontstaat in de bundel straling een zuurstoftekort en ontstaat er dus, door de straling, de problemen met zuurstof. De longen kunnen niet meer goed of geen zuurstof meer uitwisselen met als gevolg een zuurstof tekort.

Het introduceren van deze frequentie heeft dus grote consequenties. Als mensen of dieren zich in de bundel bevinden, kunnen deze last krijgen van een zuurstoftekort. De effecten van de 60 GHz zijn volgens de telecomindustrie óók niet getest. Er zijn door onafhankelijke wetenschappers wél tests waaruit blijkt dat de 3.5 GHz en 26 GHz schadelijk zijn voor mens en dier.

Is dan de straling de ook oorzaak van alle corona-ellende?

Bronnen:
https://www.isala.nl/patientenfolders/8335-coronavirus-behandeling-verpleegafdeling/
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-moet-gestopt-worden/
Foto:http://www.projectenhuis.nl/category/onderwerpen/wetenschap/
https://bits-chips.nl/artikel/samenwerkende-antennes-brengen-60-ghz-in-bereik/
https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern