Hoe werken mobiele telefoons?
Een zendmast stuurt het binnengekomen signaal door naar je mobiele telefoon. Dit gebeurt via radiogolven. Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een milimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). Radiogolven die gebruikt worden in de communicatietechniek om informatie over te brengen. Eerst bij 2G, 3G en 4G en nu bij 5G. Een radiogolf: onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken.

Gebruik van radiogolven
Radiogolven worden gebruikt in de communicatietechniek om informatie over te brengen. Ter vergelijking: de radio maakt gebruik van 100 hertz (Hz) en voor de mobiele telefoon wordt in Nederland voor 5G de 700 megahertz (MHz), de 3,5 gigahertz (GHz) en de 26 GHz. gebruikt.

Theorie van 5G en corona
Theorieën en teksten rond 5G en het coronavirus, overspoelen nu het internet. Teksten als: ‘5G veroorzaakt corona’. Of: ‘het coronavirus is bedacht om de symptomen van 5G-straling te verbloemen.’ 

Verwijderd
Dit laatste artikel stond slechts een paar uur online en werd toen verwijderd.

Klachten
Antennes en mobiele telefoons zorgen voor elektromagnetische velden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM (RIVM) zegt op de website dat de sterkte van de elektromagnetische velden het grootst is dicht bij de bron en afneemt wanneer de afstand tot de bron groter wordt. Sterke elektromagnetische velden kunnen lichamelijke klachten veroorzaken bij sommige mensen (1 tot 3% van de bevolking volgens de Stichting ElektroHyperSensitiviteit-EHS). Klachten als:
-hoofdpijn, toenemende druk of dreunend geluid in het hoofd, duizeligheid;
-oorsuizingen of een piep in de oren;
-doofheid;
-vergeetachtigheid;
-geheugenverlies;
-problemen met spreken;
-slapeloosheid, of juist extreme slaapdrang;
-droge mond, pijnlijke tong en lippen;
-gezwollen slijmvliezen in keel en neus.
-jeuk in het haar;
-gauw vet haar;
-vermoeidheid;
-overgevoeligheid voor geluiden.

Veroorzaakt 5G corona?
Sinds januari 2020 verschijnen er regelmatig berichten dat het 5G-netwerk het coronavirus veroorzaakt en dat de nieuwe, hogere frequentie van 5G hier de oorzaak van is, het virus dat in december 2019 voor het eerst ontdekt is in Wuhan (China).  5G wat 100 keer sneller is dan 4G en gebruik maakt van veel hogere frequenties. En hoe hoger de frequentie hoe sneller het mobiel internet, maar ook hoe hoger de frequentie is en hoe korter de geluidsgolven zijn. Geluidsgolven die gemakkelijker tegen te houden zijn (zelfs boombladeren zijn al een belemmering). Er zijn dan ook veel meer zendpunten nodig zijn om toch een goede dekking te hebben.

Link met coronavirus?
Link met coronavirus* was de kop boven een artikel waarin huisarts Kris Van Kerckhoven in januari 2020 waarschuwde op de site van het Belgische “Laatste Nieuws” voor de nieuwste technologie 5G.

*Zou er een link zijn tussen 5G en het coronavirus was de kop van het artikel? De hoofdreactie haalde het artikel na een paar uur offline.  

Verwijderen
YouTube heeft video’s met theorieën over de 5G-technologie die een verband leggen met het coronavirus, verwijderd, schrijft ook de Britse krant The Guardian. O.a. van Thomas Cowan, een arts uit San Francisco, die eveneens COVID-19 koppelt aan de 5G-communicatienetwerken is verwijderd!

Wat er gebeurd
Coronavirussen zijn niet nieuw. We kennen ze al tientallen jaren. Maar eind 2019 kregen we te maken met een nieuwe variant; SARS-CoV-2. Dit staat voor ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2′. De 2 is omdat er in 2002 ook een coronavirus rondging in Azië: SARS-CoV-1. Als iemand ziek wordt van het huidige coronavirus, spreken we van de ziekte COVID-19, wat staat voor ‘Corona Virus Disease, 2019’.

COVID-19
Opvallend is dat mensen met COVID 19 – klachten 24 weken na het doormaken van de infectie aantoonbare ontstekingen in de bloedbaan hebben. Dit suggereert dat maanden nadat zij een corona-infectie hebben doorgemaakt, het immuunsysteem ontregeld lijkt. Dat het immuunsysteem ontregeld is en hyperactief wordt. 

Hoe merk je dat je immuunsysteem niet goed is?
Een ontregelt immuunsysteem herken je aan de volgende symptomen: 
-Aanhoudende vermoeidheid,
-Terugkerende infecties. Regelmatige blaasontstekingen, ontstoken tandvlees, maagklachten of diarree. 
-Regelmatige verkoudheidsklachten.

Elektrogevoeligheid en immuunsysteem
Ook de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen, hebben invloed op het immuunsysteem. Mensen met een elektrogevoeligheid (de EHS’ er) vertonen eveneens een ontregelt immuunsysteem.

HSP (Highly Sensitive Person)
Een HSP’ er (Highly Sensitive Person of hoogsensitief persoon) is een sterk sensitief- of hooggevoelig persoon) en een term uit de psychologie dat in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Hij of zij neemt subtielere nuances waar in de lichaamstaal en stemmingen van anderen en is gevoeliger voor licht, geuren en geluiden. Dus nu ook voor de onzichtbare, niet te ruiken en onhoorbare straling; de elektromagnetische velden (EMV). Met HSP wordt je geboren.

Overeenkomende klachten 
Blijvende klachten die we zien na een besmetting met het coronavirus én ook bij iemand die reageert op de kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloze in de omgeving, zijn:
–slaap/waakproblemen,
-vermoeidheid,
-hoofdpijn (brainwave gevoel),
-slijmvliesirritatie/verkouden elke morgen wat in de loop van de dag weer over gaat,
-concentratiegebrek,
-geheugenproblemen,
-oorsuizingen(piep in de oren),
-duizeligheid,
-hartritmestoornissen,
-gewrichtspijn,
-onwillekeurige lichaamstrillingen (schokken),
-huidproblemen.

Het Antennebureau (het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie) zegt dat negatieve gezondheidseffecten niet zijn aangetoond maar dat negatieve gezondheidseffecten ook niet uit te sluiten zijn.  Dat de elektromagnetische straling van de antennes een opwarmend effect kunnen hebben op een lichaam en dat sommige mensen klachten melden.

Bronnen
https://decorrespondent.nl/11340/waarom-is-5g-zo-n-gevoelig-onderwerp-en-29-andere-dingen-die-je-over-5g-moet-weten/a0838877-3503-088d-12e5-f4feeb36b32a
https://www.universiteitleiden.nl/in-de-media/2020/08/jelle-van-buuren-in-het-ad-over-complotdenken-over-5g-en-de-pandehttps://raad.papendrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/A27-20200219-R-Lammers-Huisarts-waarschuwt-voor-gevolgen-5G.pdf
Hoe EMV ’s ons immuunsysteem verstoren. – Stralingsleed
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750
https://npo.nl/npo3/brandpuntplus/5g-veroorzaakt-corona-nepnieuws-dat-in-30-dagen-de-hele-wereld-bereikte
Foto: https://www.istockphoto.com/nl/foto/concept-of-future-technology-5g-network-systems-and-internet-3d-illustration-gm1466099332-498248267?phrase=5g&searchscope=image%2Cfilm
https://www.universiteitleiden.nl/in-de-media/2020/08/jelle-van-buuren-in-het-ad-over-complotdenken-over-5g-en-de-pandemie#:~:text=Of%3A%20’het%20coronavirus%20is%20bedacht,nepaccounts%2C%20maar%20door%20gewone%20mensen.
https://pixabay.com/nl/vectors/technologie-5g-internet-netwerk-5167346/