We worden overspoeld door straling, door Elektromagnetische Velden (EMV). Door de hoogfrequente straling van steeds meer bronnen van draadloze netwerken zoals;
-de mobiele telefonie,
-alle wifi en bluetooth,
-draadloos internet*.

*Een draadloos netwerk is eencomputernetwerk of telefoonnetwerk waarbij de aangesloten apparaten niet via de fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren, maar via elektromagnetische velden (EMV). Naast de natuurlijke straling als het licht van de zon, is er ook de kunstmatige straling van antennes van radio, televisie, zendmasten, mobiele telefoons en wifi. Het elektromagnetische veld is een veld dat de hele omgeving beslaat en bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld. Dus ons hele Nederland bestaat uit elektro magnetische velden die;
-niet te horen zijn,
-niet te zien zijn en niet
-te ruiken zijn.

 

Sinds er ongeveer 1993 met de start van het gsm-netwerk is begonnen, is het aantal mensen met een mobiele telefoon enorm sterk gestegen mét de draadloze elektro magnetische velden (EMV) die niet meer weg te denken zijn in ons dagelijkse leven van nu.

Gezondheidsklachten
Een informele schatting van de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), de zelfhulpgroep voor lotgenoten voor mensen die hier niet tegen kunnen, is dat 3% van de mensen in onze samenleving overgevoelig is voor deze elektromagnetische velden (EMV). Dat zijn in Nederland zo’ n 500.000 mensen.

Wat zegt ons Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over deze elektromagnetische velden(EMV)?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving op basis van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. Het RIVM zegt over EMV: “Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading en/of door veranderende elektrische- en magnetische velden. Als de elektrische- en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we over ‘Elektro Magnetische Velden’. Het aantal golfbewegingen in de sterkte van de velden per tijdseenheid (de trilling) noemt men de frequentie.

Trillingen
Elektromagnetische velden (straling in de volksmond) zijn dus ‘trillingen’ (frequenties). Elektromagnetische velden planten zich door de ruimte door elektrische- en magnetische oscillaties (trillingen). De trillingen die;
-niet te horen zijn,
-niet te zien zijn en
-niet te ruiken zijn.

De frequentie is dus het aantal trillingen per seconde van een elektromagnetische golf en wordt uitgedrukt in hertz (Hz). De hertz (Hz) is de afgeleide SI-eenheid van frequentie (SI = het Internationale Stelsel van Eenheden) en een hertz komt overeen met een periode van 1 seconde. Zo zijn er de;
-kilohertz (KHz),
-megahertz (MHz),
-gigahertz (GHz) en
-terahertz (THz).

De geleider, het apparaat of de zender die de velden produceert, wordt ‘de bron’ genoemd.

Wikipedia over elektromagnetische velden
Wat zegt Wikipedia over de elektromagnetische velden: “Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische- en magnetische trillingen”.

Draadloos
Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling en nu dus ook alle draadloze communicatie*. In Nederland kwamen in 1994 de eerste twee netwerken waarmee je mobiel kon bellen op de markt van KPN en Libertel. En rond 2000 kwam de draadloze internetverbinding op de markt.

*Draadloze communicatie is de overdracht van informatie tussen twee of meer punten zonder het gebruik van een elektrische geleider als medium voor de overdracht. De meest gebruikte manier is door middel van radiogolven.

Elektromagnetische velden (straling in de volksmond) zijn trillingen (frequenties)
Elektromagnetische velden planten zich door de ruimte door elektrische- en magnetische oscillaties (trillingen) voort. Elektromagnetische velden (EMV) die door mensen ‘gevoeld’ worden (de HSP’ ers). Gevoeld worden door ongeveer drie procent van de wereldbevolking; De Highly Sensitive Person of de Hoog Sensitieve Persoon(de HSP’ er).

Want wat is het draadloos internet?
Draadloos internet, is internet dat niet via zichtbare koperen kabels of glasvezelkabels communiceren werkt, maar via de elektromagnetische straling werkt (niet te zien, horen of te ruiken), zoals bijv. de mobiele telefoon, wifi en het draadloos internet. De basis van de draadloze systemen zijn radiogolven.

Radiogolven
Een radiogolf is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot één millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden Hertz (Hz) tot enkele honderden Gigahertz (GHz). Radiogolven worden gebruikt in de communicatietechniek om informatie  over te brengen van ‘n radiozender naar een of meer ontvangers en zijn ontdekt door Heinrich Hertz. Een radiogolf (ook radiofrequente (RF)-straling genoemd) is dus niet te horen, niet te zien en niet te ruiken, maar het is er wél!

Omdat ons lichaam van nature ook werkt met elektrische stroompjes kan vooral een HSP’ er* met deze gemaakte stroompjes (trilling), met deze elektromagnetische velden, niet goed overweg. Bij ongeveer 3% van de wereldbevolking leiden deze stroompjes van alle draadloze, deze EMV, tot klachten. Klachten die een naam hebben: Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) of hyperovergevoeligheid.

* Een HSP’ er (Highly Sensitive Person of hoogsensitief persoon) is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels dan de gemiddelde mens.

Klachten door de stralingsbelasting
Klachten waar een HSP’ er/EHS’ er mee te maken kan krijgen:
-neurologische problemen: slaapproblemen, hoofdpijn, geheugen en concentratieproblemen, leerstoornissen, duizeligheid, nervositeit, prikkelbaarheid, depressiviteit en vermoeidheid;
-cardiologisch problemen: hartkloppingen of ritmestoornissen en hoge bloeddruk;
-oren: oorsuizingen (tinnitus), gevoel van druk in de oren;
-ogen: gevoel van druk en ongemak, verslechtering zicht;
-vruchtbaarheid: verminderde vruchtbaarheid, miskramen en geboorteafwijkingen;
-hormonaal: verstoring van de productie van melatonine (slaaphormoon), serotonine (gelukshormoon) en andere hormonen;
-overig: huidproblemen zoals uitslag, branderig gevoel(jeuk), roodheid, spier- en gewrichtspijn;
-Schade aan het genetisch materiaal (DNA).
(bron: brochure Beperk de Straling)

Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS)bij 5G
We spreken van elektro hypersensitiviteit (EHS) als dus iemand extra gevoelig is voor de golfbeweging (de elektrische stroompjes) in het lichaam. Naar schatting 3 procent van de wereldbevolking heeft hier last van (half miljoen mensen) maar dit aantal zal snel toenemen met de introductie van de vijfde- en zesde generatie van de mobiele telefonie.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://hsp-point.com/enextsubpage/15/88
https://www.rivm.nl/over-het-rivm
https://nl.fmuser.net/content/?2037.html
https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/
Foto; https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/elektrische-veiligheid/benoem-elektromagnetische-velden-rie https://demobilisation.files.wordpress.com/2023/03/2023-03-21-brochure-digitale-meter.pdf
https://www.techopedia.com/nl/definitie/draadloos-netwerk
https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/hoogsensitiviteit#:~:text=Hoogsensitiviteit%20(HSP%2C%20Highly%20Sensitive%20Person,veel%20hooggevoelige%20mannen%20als%20vrouwen.
https://sochicken.nl/verschil-hooggevoelig-en-hoogsensitief#:~:text=Je%20kunt%20hoogsensitief%20zijn%20zonder,informatie%20uit%20je%20omgeving%20verwerkt