De volgende slogan gaat de wereld in: “zeg je kabels vaarwel”!

De waarheid over draadloos
Zeg je kabels vaarwel. Ga draadloos en niet meer kijken of er ergens een stopcontact aanwezig is. Jippie, we leven in een wereld vol draadloze technologie (zonder kabels dus)! Het lijkt net of het geen kwaad kan anders was dit toch wel bekend gemaakt? Maar de schadelijke effecten worden wetenschappelijk niet eens onderzocht,  omdat ze zogenaamd niet bestaan. Wanneer je geen officieel onderzoek verricht, zijn nadelige effecten natuurlijk ook niet aan te tonen! Het gebruik van draadloos (zonder kabels) is dan ook gewoon nooit wetenschappelijk onderzocht. De wetenschappers in dienst van de telecom, zeggen dus dat er niets aan de hand is. Volkomen veilig dus, maar moeten ze dit van ‘de bazen’ zeggen, anders volgt ontslag? En vervolgens wordt dit wordt klakkeloos overgenomen door overheden en iedereen moet dit dan geloven. Alleen zijn er mensen die wél ziek worden van de antennemasten nodig voor alle draadloze toepassingen, de elektrogevoeligen. De mensen die de pech hadden om te dicht bij een zendmast te wonen. Maar de overheid in Nederland komt dit niet uit en deze mensen moeten niet zeuren.

Gelukkig zijn er wetenschappers en artsen die zelfs het tegendeel kunnen weten én bewijzen en zich o.a. laten horen middels het 5G appeal.

Het 5G appeal
Wetenschappers uit 40 landen uitten hun bezorgdheid over het gebruik van alle draadloze toepassingen en met name 5G. Ze adviseren in 2017 overheden een moratorium aan op de uitrol van de vijfde generatie voor telecommunicatie (5G), totdat alle mogelijke gevaren voor de menselijke gezondheid én de flora én de fauna goed zijn onderzocht door wetenschappers, die onafhankelijk zijn van de telecom. Het is bewezen dat de al bestaande 2G, 3G, 4G en wifi, schadelijk is voor mens en milieu. 5G*en alle small cells hiervoor nodig, zullen op den duur iedereen treffen en alles ziek/dood maken.

* Bij 5G is het nodig dat om extra antennes te plaatsen (slimm cells) dicht bij woningen met een van tien tot honderden meters. Dus komt iedereen onder een mast.

Liegt onze overheid?
Overheden en machthebbers beslissen echter (tot vandaag?) dat het wél doorgaat. “Niet bewezen”, wordt er gezegd, wat dus duidelijk een leugen is, gezien onderstaand.

Slimme apparaten
Ons mobiele bellen en draadloos computergebruik gebeurt massaal zonder kabels, zonder draden, dus draadloos. Ze noemen het ‘de slimme apparaten’. Slimme apparaten, zoals de babyfoon, de smart televisie, digitale fotocamera, slimme verlichting en o.a. bewakingscamera’s. Slimme apparaten, die de verbinding niet uit een stopcontact halen, maar uit de lucht. De hoge torens (antenne-installaties) in het landschap met de antennes erop maken dit mogelijk. 

Hoe werken de antennes?
Voor de grote hoge antenne-installaties hoger dan 5 meter is een vergunning nodig. Een antenne-installatie (of zendmast) heeft meestal antennes (sectorantennes) van een of meerdere telecomproviders. Sectorantennes zijn antennes die meestal bestaan uit drie witte antennepanelen op de antenne-installatie of zendmast. Een zendmast is een vrijstaande mast met de toepassing voor 4G+ of 5G (2G en 3G houden op om uit te zenden).

Deze (sector)antennes zetten elektrische signalen om in radiogolven, in kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) of straling. Het zijn de onzichtbare, niet te ruiken en niet waar te nemen golven, door de lucht. Alle antenne-installaties en apparaten met een antenne versturen en ontvangen informatie via deze velden. Denk daarbij aan de radio, mobiele telefoon, tablet, babyfoon en wifi-netwerken. Elektromagnetische velden zijn dus overal om ons heen.

De radiogolven
Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz).

ElektroMagnetischVeld (EMV)
De elektromagnetische straling wordt dus uitgezonden in golven over verschillende golflengten en frequenties en valt in het “elektromagnetische spectrum” (ofwel EM). Het EM spectrum (of EMVeld) wordt verdeeld in zeven gebieden van afnemende golflengten en stijgende frequenties. In:
-de radiogolven;
-microgolven;
-infrarood (IR);
-het zichtbaar licht;
-ultraviolet (UV) licht;
-röntgenstraling;
-gammastraling.

Radiogolven
Radiogolven hebben de langste golflengten in het EM spectrum en volgens de NASA zijn deze radiogolven dus variërend van ongeveer 1 millimeter lang (ook wel millimetergolven geheten) tot meer dan 100 km, de extreem lage frequenties. De extreem lage frequenties begint met radiogolven met de langste golven: de hertz en kilohertz) overgaand naar de steeds kortere golven ( de megahertz, gigahertz, terahertz en de petahertz). Dit is gebeurd van 2G naar 5G, van hertz naar petahertz. Steeds kortere golflengten, zonder onderzoek of mens, flora en fauna hier wel tegen kunnen.

Factor Naam Symbool
1 Hertz Hz
103 Kilohertz kHz
106 Megahertz MHz
109 Gigahertz GHz
1012 Terahertz THz
1015 Petahertz PHz

Millimetergolven
Na de radiogolven komen de millimetergolven. Deze radiogolven hebben een golflengte van 1 tot 10 millimeter en deze radiogolven worden ook daarom ook wel millimetergolven genoemd. Millimetergolven hebben een frequentie van 0,3 GHz tot 300 GHz.

Zichtbaar licht
Het zichtbare spectrum (of zichtbaar licht) is het gedeelte van het elektromagnetisch spectrum dat gezien kan worden door het menselijk oog. Het zichtbare licht bestrijkt de golflengten tussen ca. 400 nanometer (violet) en 750 nm (rood). Dat komt neer op frequenties  van ca. 0,3 terahertz (THz) tot 394 THz.

Ultraviolet licht
Ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte  van ultraviolette straling ligt tussen 380 nm en 10 nm en de frequentie is van 789 THz tot 30 petahertz (PHz). Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. UV licht is namelijk onderverdeeld in:
-UV-A. UV-A licht veroorzaakt bij lichtovergevoeligheid, roodheid en pigmentatie, maar geen gewenning. Ook komt deze straling door glas naar binnen;
-UV-B. Is zomers sterker aanwezig dan ‘s winters. De huid is 1000 tot 10.000 maal gevoeliger voor UV-B dan voor UV-A;
-UV-C. UV-C stralen bereiken de aarde niet, ze worden vastgehouden in de ozonlaag.

Alleen de ozonlaag wordt toch steeds dunner? Het KNMI zegt hierover: “De dikte van de ozonlaag is geleidelijk afgenomen sinds 1980 en is in de eerste decade van de 21ste eeuw gemiddeld 3% lager dan vòòr 1980.

En wat zegt onze overheid?
Onze overheid zegt: ”voor zover bekend zijn elektromagnetische velden niet gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. Wetenschappelijke organisaties doen nog onderzoek naar de effecten op de lange termijn”.

Wacht dan met de invoering van 5G.  Eerst gedegen en eerlijk onderzoek afwachten.

Bronnen:
https://www.5gappeal.eu/
https://stralingsleed.nl/blog/wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijk-ernstige-gezondheidseffecten-bij-5g-gebruik/
https://community.consumentenbond.nl/computers-elektronica-5/verzwegen-gezondheidsrisico-s-draadloze-technologie-857
Foto: https://www.inofec.nl/blogs/blog/de-opkomst-van-draadloos-werken-en-daarmee-ook-het/
http://www.ortho-medicine.com/uploads/1/4/9/9/14995388/ziekten_bestaan_niet_deel_3..pdf
http://www.ninefornews.nl/straling-mobiele-telefoons-gevaar/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/vraag-en-antwoord/zijn-elektromagnetische-velden-gevaarlijk-voor-mijn-gezondheid
https://stralingsleed.nl/blog/meer-zendmasten-en-nog-hogere-frequentiegolven-geeft-schade-aan-iedereen/
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/twintig-vragen-en-antwoorden-over-de-ozonlaag#:~:text=De%20dikte%20van%20de%20ozonlaag%20is%20geleidelijk%20afgenomen%20sinds%201980,zoals%20veroorzaakt%20door%20meteorologische%20invloeden.