5G gaat gebruik maken van microgolfstraling met frequenties in de orde van gigahertz tot terahertz en ook petahertz?

Dat microgolfstraling biologische veranderingen in mens, flora en fauna aanbrengt, is al sinds de vorige eeuw wetenschappelijk bekend. Een al in 1975, op verzoek van de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, is een door de Nederlandse Gezondheidsraad (Gr) uitgebracht rapport over de gevaren van deze microgolfstraling. Dit rapport, uit de vorige eeuw zegt:
”de niet-thermische effecten, beschreven bij ‘lage’ intensiteiten, zijn o.a. de biologische veranderingen in membraanpermeabiliteit (membraamdoorlatendheid), macromoleculaire veranderingen, gewijzigde elektrische eigenschappen in zenuwcellen, zenuwvezels en spiervezels. Deze biologische veranderingen kunnen resulteren in activering van enzymen, beïnvloeding van celdelingscyclus, chromosoomafwijkingen, veranderingen in de samenstelling van het bloed, vegetatieve-asthenische syndromen, afwijkingen van het elektro-encephalogram (EEG), angiodystonie* als gevolg van o.a. een storing in de hersenstam, diencephaal syndroom**, geleidingsstoornissen in het perifere zenuwstelsel (de verbinding tussen het centrale stelsel, de spieren en de organen) en andere effecten”.

* Angiodystonie (vasculaire dystonie). De verstoring van de tonische aanpassingsfunctie van bloedvaten veroorzaakt door de verstoring van een structuur van wanden van de bloedvaten, en ook de ontwikkeling van een spierlaag, die wordt gekenmerkt door ontoereikendheid, insufficiëntie of redundantie van functie die wordt weergegeven als regionaal (plaatselijke) of algemene stoornis van een bloedbaan. De angiodystonie kan zowel arteriële als veneuze vaten treffen.

** Het diencefaal syndroom is een combinatie van symptomen. Van een laag gewicht, problemen met slapen, problemen met de regulatie van de lichaamstemperatuur als gevolg van beschadiging van een stukje van de hersenen boven de hersenstam.

Vervolgens staat in dit rapport van de Gezondheidsraad dat het nog onvoldoende duidelijk is welke rol deze verschijnselen kunnen spelen voor de mens. Publicaties vermelden oorsuizingen, hoofdpijn, moeheid, slapeloosheid, duizeligheid, angst, cardiovasculaire effecten (het stelsel van hart en bloedvaten betreffend)en enkele andere, meestal subjectieve, verschijnselen. Deze verschijnselen zijn nog onvoldoende onderzocht om met zekerheid te kunnen stellen dat zij, vooral op de lange duur, volledig omkeerbaar zijn.

2022
Inmiddels zijn we bijna 50 jaar en vele duizenden publicaties, verder. De Tweede Kamer vraagt  in 2020 de Gezondheidsraad om advies over de invloed van 5G op de gezondheid van mensen, flora en fauna. De Gezondheidsraad kan nu geen ad-rem antwoord meer geven op de vraag of de blootstelling de aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert (blootstelling aan microgolven dus). Zij geeft dan ook het volgende antwoord: “de commissie kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan de 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert, omdat er te weinig bekend is over de blootstelling. De commissie is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de frequenties van 5G de potentie hebben om de gezondheid te schaden. Voor geen van de onderzochte ziekten of aandoeningen is dat waarschijnlijk of aangetoond, maar voor een aantal is het ook niet uit te sluiten”. En vervolgens gaan de voorbereidingen voor 5G gewoon door. Wat een verschil in antwoord met de vorige eeuw! Hoe kan dat?

Hoe is het mogelijk?
Hoe kan ruim 50 jaar later zo  zijn dat de boodschap verspreid door de Gezondheidsraad, dat 5G veilig is? Ze laten het gewoon doorgaan i.p.v. gedegen en eerlijk wetenschappelijk onderzoek te doen en te zeggen wat er 50 jaar geleden werd gezegd!! Hoe kan het dat de GR in de vorige eeuw de microgolfstraling waar 5G gebruik van maakt, nog schadelijk heeft genoemd en nu in de 21ste eeuw, nergens meer van af weet?  In 1975 heeft het microgolven bestempeld als dat het:
-biologische veranderingen in membraandoorlatendheid veroorzaakt;
-macromoleculaire veranderingen veroorzaakt;
-gewijzigde elektrische eigenschappen in zenuwcellen veroorzaakt;
-zenuwvezels en spiervezels samentrekt?

Dat bovenstaande biologische veranderingen kunnen resulteren in:
-activering van enzymen;
-beïnvloeding van celdelingscyclus;
-chromosoomafwijkingen;
-veranderingen in de samenstelling van het bloed;
-vegetatieve-asthenische syndromen;
-afwijkingen van het elektro-encephalogram (EEG);
-angiodystonie. De bloedsomloop werkt niet goed wat zware benen en krampen geeft.

Wordt dit hetzelfde verhaal als het rook- en asbestverhaal? Is dit nummer drie? Dus na het rook- en asbestverhaal het kunstmatige elektromagnetische velden verhaal in de 21ste eeuw??

Niets mee gedaan
Een wetenschappelijke studie van de International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS) heeft in 2011 de gevaren van ons draadloos gebruik, al aan het licht gebracht. De studie heeft toen al aangetoond dat de grenswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vastgesteld voor de kunstmatige elektromagnetische velden, veel te hoog is  en de menselijke gezondheid niet afdoende tegen deze straling beschermd wordt. De bevindingen van de studie tonen aan dat elektromagnetische straling niet alleen thermische effecten heeft op de mens, maar ook niet-thermische (biologische) effecten, die bijzonder schadelijk zijn omdat ze het DNA veranderen en kankerverwekkend zijn. Biologische effecten die door het ICNIRP (De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) niet eens is onderzocht! De situatie is in 2022 kritiek, omdat studies hebben aangetoond dat er in landen waar het gebruik van mobiele telefoons is toegenomen, na een gebruiksperiode van tien jaar een aanzienlijke toename van hersentumoren is. Verder zijn er ook gevolgen waar te nemen bij vogels en bijen, aangezien hun magnetische zintuigorganen worden verstoord door de negatieve effecten op hun stofwisseling.

Hoe kan het zijn dat hier meer dan 10 jaar later, Dat standpunten (van 1975) zo rigoureus kunnen veranderen? Dat hier niets mee gedaan wordt? Is hier sprake van zeer machtige (rijke) personen, namens de telecom? Is het dan toch waar dat geld niet stinkt (met de betekenis dat alle manieren om gelijk te krijgen met geld te koop is?) En dat de eigenaar van Tesla en SpaceX, in Amerika, de rijkste man ter wereld is in 2022, met een vermogen van 300 miljard dollar! Bestaat dit echt?

Bronnen:
https://letstalkabouttech.nl/wetenschap-politiek/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-het-gebruik-van-microgolven-en-infraroodstraling-5g-het-einde-van-alle-leven-op-aarde/
Foto frequenties: https://substance.etsmtl.ca/en/terahertz-a-technology-that-can-see-through-walls
https://stralingsleed.nl/blog/worden-gezondheidsrisicos-van-de-draadloze-technologie-stil-gehouden/
https://stralingsbewust.info/2020/09/07/hoorzitting-over-gezondheidsrisicos-van-geplande-militaire-radarinstallatie-in-herwijnen/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12563/gezondheidsraad_advies_microgolven_1975
Foto hersenstam; https://herseninstituut.nl/het-brein/begrippenlijst/hersenstam/
https://stichtingehs.nl/blog/vergeet-icnirp-liever-biologische-blootstellingscriteria-voor-elektromagnetische-velden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenstam