Stel je voor dat er voor jou altijd een lockdown is? Nooit meer het vrije leven terug van wat je gewend bent. Waar je normaal gesproken weinig bij stilstaat maar enorm mist wanneer je die vrijheid kwijt bent. Veel mensen (zo niet iedereen) weten na Coronatijd wat dit inhoudt. Gevangen bij leven in je eigen huis. Nergens naar toe kunnen, net als de weerspiegeling van de zon, hierboven; gevangen tussen kaders.

Niet meer;
-op je werk kunnen zijn omdat er wifi en een DECT- telefoon is geplaatst;
-in je woning kunnen blijven wonen omdat er een antenne-installaties voor de draadloze communicatie, 150 meter verderop op de kerktoren zit, op dezelfde hoogte als jullie slaapkamerraam;
-op visite kunnen of iedereen moet de smartphone moet weg laten (wat dus niet gebeurd);
-op vakantie kunnen, uit eten gaan of een avondje uit kunnen.

Elektrogevoelig
Een lockdown die niet meer overgaat. Een lockdown die alleen maar erger wordt. Een lockdown gemaakt door mensen met geld, die het voor het zeggen hebben en waar het lijkt of met geld alles te koop is. Waar regeringen naar luisteren. Mensen die alles kunnen kopen tot satellieten in de ruimte voor 5G (en 6G is in de maak), aan toe. Een lockdown omdat je niet tegen alle antenne installaties kunt. Omdat je er ziek van wordt: je bent elektrogevoelig!

4 en 5 mei 2022
Waar de dag van de vrijheid in Nederland een feestdag is en waar we de vrijheid vieren, na 4 mei eerst alle slachtoffers te herdenken die voor onze vrijheid gevochten hebben (ook erg emotioneel omdat er op dit moment oorlog is in Europa). Maar de vrijheid om te leven zónder antenne-installaties wordt niet genoemd. Nooit. Antenne-installaties die iemand ziek maken en een lockdown geven en waar niet om gevraagd is. Zo krijgt 4 mei en 5 mei 2022 een heel andere dimensie. Niet iedereen in Nederland leeft in vrijheid.

Hoe moet je daarmee omgaan?
Er zijn mensen waar dit al jaren geldt. Mensen die al jaren in een lockdown zitten en waarvoor dit (hoe het erin 2022 voorstaat) wel voor blijft gelden. Mensen voor wie de ‘gewone’ dingen al jaren niet meer gewoon zijn. Ze kunnen de ‘gewone’ dingen niet meer doen, omdat ze ziek worden als ze naar buitengaan, als ze naar de supermarkt gaan, naar het werk of bij iemand op bezoek gaan. Overal is de straling te voelen door een lichamelijk reageren. Mensen die elektrogevoelig zijn geworden door alle zendmasten die er in een rap tempo zijn neergezet (vaak verscholen). Zendmasten voor de mobiele communicatie. Van 2G (1991) naar 3G (2006), naar 4G en naar 5G (2020).

                             De 1ngekleurde 2 en 3G masten (amper te zien)  ‘straalden’150 meter verderop de slaapkamer in!
Zendmasten
Een zendmast is een hoge constructie die voorzien is van antennes en andere zendapparatuur waardoor de mast signalen kan zenden en ontvangen. Het zijn hoge constructies, of bestaande bebouwing (zoals de kerktoren hierboven) die boven de bestaande bebouwing uitsteken. Maar ook de lantaarnpalen of bushalten kunnen met een antennemastje vergeven zijn. Door deze kleinere masten worden eveneens onzichtbare signalen, niet te ruiken of te horen, verzonden en ontvangen. Op een zendmast kunnen meerdere telecombedrijven een antenne plaatsen. In Nederland zijn in 2022 drie telecom aanbieders: KPN, Vodafone en T-Mobile. Een provider is een organisatie die diensten levert op of via het internet en gebruik maakt van het netwerk van een van de drie telecomaanbieders. In Nederland zijn in 2022 11 providers zoals bijv: Simyo, Tele2, KPN, T-Mobil en Simpel.

Waarvoor dient een zendmast?
Op een zendmast zijn dus antennes bevestigd. Antennes voor de draadloze communicatie zetten elektrische signalen om in elektromagnetische velden, in frequentiegolven: de onzichtbare, reukloze en onhoorbare golven door de lucht. Daarmee wordt de informatie verzonden en ontvangen. 5G maakt gebruik van microgolven. Wikipedia zegt hierover: “een microgolf is een radiogolf in het hogere frequentiegebied. De golflengte is groter dan die van infrarood. Microgolven hebben een golflengte van 1 meter, bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 mm bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz). Hier reageren mensen op. De elektrogevoelige mensen.

Elektrogevoelig (EHS)
Naar officiële schatting is 3 tot 5% van de mensen in Nederland (waarschijnlijk veel meer wanneer er eerlijk onderzoek naar komt) gevoelig voor deze kunstmatige elektromagnetische velden (straling) van alle draadloze toepassingen, zoals de zendmasten, maar ook wifi, mobieltjes, DECT-telefoons en draadloze babyfoons. Ze krijgen gezondheidsklachten door deze onnatuurlijke straling, zoals hoofdpijn, brainfog (concentratieproblemen en vergeetachtigheid langer aanhoudend), duizeligheid, tinnitus (blijvend geluid in de oren), chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, misselijkheid en slecht slapen. De gezondheidsraad schrijft in haar rapport 5G en gezondheid van 2 september 2020: “De commissie kan nog geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.” 

 Er worden dus technieken uitgerold in Nederland waarvan niet eens bewezen is of deze op de lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid van iedereen! Mag dit maar zo?

Blijvende lockdown
Alle mensen die in 2022 al ernstig- of licht elektrogevoelig zijn, hebben baat met het ontlopen van de frequentievelden die deze masten en alle draadloos apparaten generen. Al het draadloze moet vermeden worden!

Alleen dit is Nederland onmogelijk met 100% bereik. De stralingslimieten in Nederland zijn de hoogste in de hele wereld en er komen buiten en binnen nog steeds meer stralingsbronnen bij met 5G!

Dat maakt dat er steeds meer stralingsgevoelige nergens meer heen kunnen gaan en zo wordt de wereld een permanente lockdown voor de stralingsgevoelige. 

https://stichtingehs.nl/blog/je-leven-lang-in-lockdown