Zorg voor ons nageslacht
In de afgelopen decennia hebben wetenschappers ontdekt, hoe het menselijk lichaam beïnvloed wordt door radiofrequente (RF) straling van de draadloze communicatie, en dat kinderen in het bijzonder, erg kwetsbaar zijn. Een recent onderzoek door het National Toxicology Program van de Amerikaanse National Institutes of Health heeft “duidelijk bewijs” gevonden dat kanker door blootstelling aan deze straling, zelfs bij niveaus onder de overheidsnormen, schadelijk is. Dit bevestigen de bevindingen van duizenden andere onafhankelijke, getoetste onderzoeken. 
https://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/

De groei van baby tot jong volwassene
De eerste levensjaren maakt het kind een enorme groeispurt door. Als schoolkind groeit het minder hard, maar met een vaste groeisnelheid, die inzakt voordat het kind in de puberteit terecht komt. In de puberteit maakt het kind nog een groeispurt door, waarna de uiteindelijke lengte wordt bereikt. Op 17 of 18 jarige leeftijd is de groei voorbij en komen er hooguit nog een paar centimeters bij. 

Een school kiezen met draadloze apparaten? Echt niet!
Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Als je baby 6 weken oud is kan het al naar de kinderopvang. Opvang of school is de plek van een kind, waar ze tot acht uur per dag, vijf dagen per week kunnen doorbrengen.  Klaslokalen zijn gevuld met talloze draadloze apparaten en al deze apparaten zend radiofrequente (RF) straling uit. Fabrikanten beweren dat hun apparaten voldoen aan de FCC-normen*

* De Federal Communications Commission (FCC) is een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan. De FCC draagt de verantwoordelijkheid voor alle regelgeving met betrekking tot telecommunicatie, waaronder internet en radio-, televisie-, kabel- en satellietcommunicatie. Zij regelt ook het gebruik van radiofrequenties, bijvoorbeeld de frequenties die door mobiele telefoons en draadloze netwerken worden gebruikt. 

Wifi-vrije scholen
Of je kiest heel bewust voor een wifi vrije school. Alleen druist dit in tegen je gevoel van schoolnabijheid. Schoolnabijheid in de buurt, waar je kind bekend is met de vriendjes en maar waar de school niet wifi-vrij is. Waar enige voorlichting nodig is?
https://stralinginonderwijs.wordpress.com/2020/10/24/wifi-vrije-school-in-aantocht/

FCC
Want ook de FCC heeft van de federale rechtbank de opdracht gekregen om die veiligheidslimieten voor blootstelling opnieuw te evalueren, omdat nieuwe wetenschap aantoont dat blootstelling gevaarlijk is voor kinderen. De National Institutes of Health (NIH) heeft ontdekt dat blootstelling kanker veroorzaakt en het is dus tijd om het gebruik van draadloze technologie in scholen, serieus te heroverwegen, zegt het TechSafeSchools-programma.

Het TechSafeSchools-programma
Het TechSafeSchool-project is ontstaan ​​uit bezorgdheid van ouders van kinderen met een verhoogde gevoeligheid (https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/) die niet tegen de toenemende inpassing alle van draadloze apparaten in het klaslokaal en school kunnen. Kinderen die niet meer naar school kunnen omdat ze ziek worden van alle draadloos gebruik. Kinderen die in Nederland de verplichting hebben om naar school te gaan, maar er niet kunnen wezen! Tegelijkertijd wordt er onder medische en volksgezondheidswerkers een toenemende en dringende bezorgdheid geuit over de mogelijke langetermijneffecten van deze blootstellingen op de gezondheid

Het TechSafeSchools-programma is ontworpen om ouders, personeel en bestuur te voorzien van juridische, technische en wetenschappelijke informatie om te helpen een zo veilig mogelijke leeromgeving te creëren voor kinderen geheten: “de veerkrachtige school van de 21e eeuw. Want de gezondheid en het welzijn van een scholengemeenschap is een topprioriteit en het verminderen van de blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze is voor leerlingen en personeel prioriteit nummer 1”.

Draadloos is veilig wordt gezegd
Scholen hebben zwaar geïnvesteerd in draadloze technologie en zijn herhaaldelijk verzekerd door de leveranciers van draadloze systemen dat hun apparatuur voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen van de overheid of deze overtreft. Veiligheidsrichtlijnen van het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) die de biologische effecten hiervan niet onderzocht hebben, zijn dus niet goed waar veel overheidsinstanties hun wetgeving op gebaseerd hebben.  De leverancier doet het dus ook volgens voorschriften en hebben geen schuld maar de ICNIRP heeft niet genoeg onderzoek verricht en speelt de Telecombedrijven nu in de kaart. Díe zitten fout en dat terwijl we te maken hebben met kinderen en jong volwassenen in de groei!

Draadloos, niet-ioniserende straling wél schadelijk
Zo is de wettelijke theorie dat de niet-ioniserende straling (waar wifi, de Dect-telefoon, het smartbord en alle smartphones onder vallen) onschadelijk is ende niet-ioniserende straling is wél schadelijk https://www.antistralingshop.nl/2020/03/29/is-niet-ioniserende-emf-straling-ook-schadelijk/. De vraag waarmee fabrikanten, overheidsinstanties, IT-professionals en schoolbestuurders nu mee worden geconfronteerd, is: wat moeten we eraan doen? Hoe passen we dit aan?

Meteen aanpassen
Standaard zijn de meeste routers en draadloze toegangspunten in de fabriek ingesteld op vol vermogen om maximale prestaties en dekking te garanderen. De meeste scholen gebruiken ‘enterprise wifi’, ontworpen om honderden apparaten te verbinden met elke router of draadloos toegangspunt ( Wireless access point of WAP) dat dekking biedt voor ruimtes tot 2.000 vierkante voet (609,600 meter), veel meer dan de hoeveelheid stroom die nodig is voor een typische klassituatie https://ruckus.nl/oplossingen/enterprise-oplossingen/educatie/. Gelukkig is het aanpassen van het vermogen voor de meeste wifi systemen een simpele softwarematige aanpassing https://www.jrseco.com/nl/faqs/hoe-kan-ik-het-5g-wifi-netwerk-op-de-router-uitschakelen-kan-ik-de-straling-voor-de-2-4g-frequentie-verlagen/ .

Een tweede aanpassing die de blootstelling zal verminderen van het  Wireless accentpoint (WAP) is het omschakelen van de 5 GHz (gigahertz) naar de 2,4 GHz en de blootstelling in het klaslokaal nog verder verminderen (dit zal voor iedereen anders zijn, maar denk aan de kinderen).

 Bedrading is het beste
Maar bekabelde systemen in de klaslokalen is het gezondst voor het opgroeiend kind en ook voor de leerkracht én is bovendien ook nog het veiligste. Bovendien zijn kabelde systemen sneller, betrouwbaarder en gemakkelijk aan te passen aan de nieuwe technologieën.

Denk aan veel digitale apparaten die een vaste plek in het klaslokaal hebben zoals smartboards, vaste computers en permanent gemonteerde draadloze camera’s en bouw zo verder naar het gewenste resultaat (alles weer bedraad).  Dit kan door de installatie van een eenvoudige en goedkope Ethernet-switch* om het aantal beschikbare Ethernet-poorten vergroten.

*Een switch is een apparaat in de infrastructuur van pakket geschakelde computernetwerken dat tot doel heeft toestellen met elkaar te verbinden door het ontvangen, verwerken en doorzenden van ontvangen frames. 

https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendienst/Jong_zijn_oud_worden.pdf
foto; https://www.coolkunstencultuur.nl/educatie/lessen-cursussen/muziek-op-schoot-voor-peuters-2-3-jaar/
https://www.defendershield.com/emf-biological-impact-cells-damage-dna .