Wat is discriminatie
Onze Rijksoverheid zegt over discriminatie: discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wat-is-discriminatie . Het college voor de rechten van de mens zegt: discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd.

Discriminatiegrond 2021
De Rijksoverheid noemt 11 discriminatiegronden, maar ze noemen niet het nieuwste gegeven waardoor mensen in Nederland buiten de boot vallen, en waar verschil gemaakt wordt in behandeling met anderen op basis van persoonlijke eigenschappen; de ernstig elektrogevoeligen. Mensen die niet tegen de elektromagnetische velden van de draadloze technieken kunnen. De draadloze techniek die Nederland al 98% in 2021 bedekt en waar de ernstig elektrogevoelige geen deel meer van uit kan maken. Ze bestaan niet volgens de wetgeving. Alleen een thermisch effect geeft al het draadloze terwijl juist het biologisch effect veel lichamelijke schade aanricht. Ze worden anders behandeld dan de niet-elektrogevoelige in Nederland en zijn het slachtoffer van discriminatie. Worden anders behandeld dan de niet- elektrogevoelige..

BKZ
Wat zegt onze Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK):
‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie en staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is’. Helaas weinig van te merken als ernstig elektrogevoelige.

Wettelijk verplicht en geen rekening houden met elektrogevoeligheid
Een krom gegeven is de verzekering. De basisverzekering is voor iedereen die in Nederland woont of werkt wettelijk verplicht. Deze basisverzekering móet iedereen afsluiten bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Men is verplicht alle medisch noodzakelijke zorg aan verzekerden te leveren. Waarom wordt dan gevoeligheid voor alle draadloze afgedaan als; het zit tussen de oren (ze bedoelen ze is gek), complotdenker en ik en alle elektrogevoeligen die ik ken, worden niet geloofd in ons land en niet geholpen. Wel betalen maar niet geloofd. Nog steeds niet, al tien jaar geleden gemeld. 

Een huisarts zorgt er niet voor dat een elektrogevoelige kan komen. Alles is draadloos en in de wachtkamer wordt er gewoon op de smartphone gekeken. Ook bij een tandarts kan een elektrogevoelige niet komen (niet bij mijn tandarts). Dank zij onze overheid die geen onderzoek heeft gedaan naar de biologische effecten van draadloos gebruik op alles wat leeft, kan een elektrogevoelige nergens meer zijn. Dankzij een overheid die niet luisteren en wijs wil nadenken! De behandeling in mensen is duidelijk verschillend en als ernstig elektrogevoelige moet ik noodzakelijk terug trekken uit deze maatschappij.

Heel reëel
Gevoeligheid voor alle draadloze geweld is namelijk heel reëel en logisch bij mens, dier en plant. Vanuit Zweden werd er in 2011 gemeld dat er massaal inwendige bloedingen bij de plotseling  dode vogels (kauwen) voorkwamen. Dat de kauwen verder niet gewond waren  en ook geen tekenen van ziekte of infectie vertonen. Dat er in Amerika, Arkansas zo’n 5000 dode vogels en in Louisiana 500 dode vogels zijn gevonden. Dan moet je het mijns inzien zoeken bij extern geweld. Want wat te denken van het ‘geweld’ horend bij de zo snel en massaal toegenomen kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen, gemaakt door mensenhanden. Alle antenne-installaties wereld wijd, wifi, IoT, HAARP, radarsystemen en alle militaire draadloze verbindingen die topgeheim zijn. De frequenties van alle draadloze toepassingen die onzichtbaar, onhoorbaar en reukloos beuken op een levend organisme. Ook in Den Haag zijn vanaf 19 oktober 2018 honderden dode spreeuwen dood aangetroffen in het Huijgenspark te Den Haag https://stralingsleed.nl/blog/vogels-vallen-dood-neer-en-een-link-naar-elektromagnetische-velden/ en https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/

Tegen wil en dank ervaringsdeskundige
Na jaren lang gesukkeld te hebben met mijn gezondheid, nadat we in 2003 onder een kerktoren kwamen te wonen mét antenne- installaties (wat we niet wisten toen we de woning kochten) weet ik nu 100% zeker dat de oorzaak de antenne-installaties in de kerktoren zijn, waar we onder kwamen te wonen, want ook de zoon van toen 17 werd ziek. Ziek wat je niet ziet aan de buitenkant. Na verloop van tijd kreeg ik dikke, pijnlijke bobbels op mijn armen en benen, ophoping van afvalstoffen? Tot op heden weet ik het nog niet officieel. Het voelde of er ballonen in mijn benen zaten die opgeblazen werden en geen kant op konden. Ik kreeg puntbloedinkjes op mijn benen en mijn huisarts weigerde pijnstillers want dit kon helemaal niet door elektro magnetische velden. Volgens de wetenschap veroorzaakt de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van de antenne-installaties, alleen maar een thermisch effect. Nou echt niet. Als we niet gevlucht waren had ik dan inwendige bloedingen gekregen? Wanneer ik ging koken achter de inductiekookplaat, zakte ik na een aantal jaren elke keer door de benen. We zijn van ellende gevlucht uit de droom woning en alle klachten verdwenen langzaam. Maar ik kon nog vluchten, ik had nog internet (gedraad) waar ik mijn klachten terug vond én de oplossing van mijn klachten (weg wezen onder de kerktoren).

De huisarts
Deze mogen de klachten welke ik heb niet associëren met de straling van alle draadloze communicatie. Niet zolang de gezondheidsraad (GR) nog zegt dat draadloos geen kwaad kan voor een organisme. Bovendien kan ik in een wachtkamer niet meer zijn. De DECT telefoon, de draadloze pc, de verlichting, het alarmeringssysteem en mensen die gewoon de smartphone gebruiken tijdens het wachten. Zelfs bij de huisarts lag de mobiel op tafel en moest ik maken dat ik weg kwam tijdens het kennismakingsgesprek.

De tandarts
Ook bij de tandarts waar (in mijn geval) nog meer straling is. 30 december 2008 staat er een afspraak voor twee kronen voorbereiden. Ik doe er meteen twee (ik wist toen niet beter), want vooral in de wachtkamer loop ik al helemaal vol. Dat is echt erg om daar te wachten. Het grote beeldscherm, alle energiezuinige lampen, de alarminstallatie voor het gebouw en alarminstallatie voor alle medewerkers en vooral alle mensen die in de wachtkamer mobiel zitten te bellen of spelletjes zitten te spelen. Ik voelde me 30 december dus al ‘vol’ toen ik aan de beurt was. Eerst moest er een röntgenfoto gemaakt worden (stom, even niet aan gedacht hoe groot die belasting is). Ze vroeg of ik medicijnen slikte waarop het antwoord negatief was. Wél heb ik toen verteld dat ik me niet goed voelde. Dat ik overgevoelig ben voor elektromagnetische velden en dat de röntgenfoto niet echt goed voelde. Toen de tandarts de verdoving gaf, voelde ik de vloeistof zijn weg gaan in mijn lichaam (eerder nooit). En nadat ze begonnen was, voelde ik dat er ongecontroleerde bewegingen kwamen. Ik kon het niet tegen houden. Weg. Weg. Ik moet weg. Ik ben de stoel uitgegleden en zakte door de benen, mijn benen deden het niet. En nu? Naar buiten samen met de assistent. Lopen, aarden, weg laten vloeien. Adem, rustig ademhalen. Denk na, als je nu naar huis gaat moet je weer en ik ben terug gegaan (ik weet niet hoelang ik buiten ben geweest). Ik kreeg álle medewerking. Alles wat overbodig was ging uit. Het röntgenapparaat, de TV boven de stoel, de lamp boven de stoel werd uitgedaan wanneer het niet nodig was en de helft van de TL verlichting ging uit. De keer erop werd er echter meesmuilend gezegd toen ik er op wees: “o, ben jij dat”.

Ik kan niet meer naar een huisarts, tandarts of ziekenhuis. Er wordt geen rekening gehouden met mij als ernstig elektrogevoelige. Er is verschil in een niet-elektrogevoelige en elektrogevoelige maar de elektrogevoelige delft nog steeds het onderspit in dit land.

Dit verschil ligt in het handelen in ons land en ik voel me enorm gediscrimineerd. Ik heb toch ook recht om hier te wonen zolang ik leef? 

https://stralingsleed.nl/blog/factoren-die-de-emmer-vullen-totdat-die-overloopt-met-ehs-tot-gevolg/
https://stralingsleed.nl/blog/elektrogevoeligen-worden-buitengesloten/