In een artikel in het magazine Frontier (november-december 2015) werd verwezen naar de Zembla-uitzending van 2004: ‘ziek van mobiel bellen’ (deze is inmiddels verwijderd). Oud KPN-topman P. Smits (†) en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen vertelden hier dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald aan de overheid aan licentierechten en dat de overheid dan moet zorgen dat de uitrol van masten voor de mobiele communicatie, geen problemen bij de burger zal geven (volgens mij noemen ze zoiets omkoperij). Geen lastige vragen zodat de telecom gewoon door kan gaan met de uitrol. Smits vertelt dat, wanneer de burger dit wel doet, de telecom dan de zes miljard euro terug wil hebben.

Geheime deal tussen de overheid en de telecombedrijven
Een fragment van de Zembla-uitzending van 16 december 2004. Een interview met R. van den Hoven van Genderen, oud Top-man Telfort en P. Smits, oud Top-man KPN, uit de Zembla aflevering: ‘Ziek door mobiel bellen’. Het ging over de 2de en 3de generaties mobiele telefonie, toen nog GSM- en UMTS netwerken geheten:
-Zembla-verslaggever: “een UMTS-mast straalt met een hogere frequentie dan een GSM-mast en er zijn twee keer zoveel masten nodig. De telecombedrijven hebben veel geld over voor de UMTS-frequenties. Maar daar moet wel wat tegenover staan. Bij de uitrol van het GSM-netwerk ondervonden ze veel problemen van burgers en van gemeenten”;

-R. van den Hoven van Genderen: “wij voorzagen wel dat UMTS nog meer problemen zou gaan opleveren dan het GSM-netwerk, dus we wilden in ieder geval dat het, voordat het zou worden aangelegd, geregeld zou zijn. Eind vorige eeuw (20ste) zeiden we als telecom tegen de overheid dat we er samen voor moeten (overheid-telecom) zorgen dat er zonder al teveel problemen, antennes kunnen worden geplaatst, want anders worden wij als telecom een stuk minder enthousiast”;

-verslaggever aan P. Smits: “had de telecom ook niet de bedoeling om ervoor te zorgen dat, naast de afspraak met de overheid, ook burgers en gemeenten buiten spel kwamen te staan?”;

-P. Smits: “ja, dat klopt. We hadden in mijn KPN-tijd, de extreme situatie dat er meer dan een jaar een soort moratorium lag op de uitbreiding van het netwerk door dit soort discussies. Nou, dat is uit commercieel opzicht natuurlijk bijna dodelijk en dat was het ook”;

-Verslaggever: “dus er is toen duidelijk gezegd van “luister, we hebben veel geld voor die frequenties over, maar dan willen we niet teveel last hebben van burgers en gemeenten”;

-P. Smits: “ja”;

-Verslaggever: “en zo werd het geregeld. Illegale masten werden gelegaliseerd en masten tot 5 meter hoog werden vergunningsvrij. In de zomer van 2000 organiseerde de overheid een veilig van de UMTS-frequenties (waar veel dingen niet van kloppen)  en die veiling levert de overheid 6 miljard gulden op”.

Gezondheid ondergeschikt aan de economie
In het voorjaar van 2018 wil het ministerie van Economische Zaken wetgeving maken om de toenemende hoeveelheid straling door de komst van 5G te reguleren. Duidelijk is dat het om economische belangen gaat en niet om de gezondheid van burgers. Burgers protesteren en trekken bij de gemeente aan de bel. Niemand wil een mast in de achtertuin omdat niet duidelijk is of er een ramp in de maak is omdat toch al wel veel mensen reageren op de frequentiegolven van alle draadloze masten, mobiel van anderen, wifi. Officieel 5% van de bevolking maar officieus wel 80 tot 100%. In 2010 is hier NB een wet voor gemaakt die prima van toepassing is namelijk de wet van de veiligheidsregio.

Elke gemeente mag zijn eigen eisen stellen
Want in artikel 7, lid 1 van de wet veiligheidsregio, die op 1 oktober 2010 in werking is getreden, staat te lezen dat; “de burgemeester er zorg voor draagt dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn”.

Te veel economie, te weinig tot niets gezondheid
Heel duidelijk gaat de economie hier boven gezondheid wanneer in 2020 gemeenten verplicht worden om mee te werken aan de aanleg van 5G-zendmasten in Nederland! Gemeenten moeten ondanks de zorgen van veel burgers en gemeenteraadsleden de plaatsing van antennes voor 5G, voor small cells en Internet der Dingen (IoT) accepteren, zo zegt de ex-staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Burgemeesters hebben dus helemaal niets te zeggen in dit geval en de burger al helemaal niet.

Praten in eigen straatje?
Ook de Gezondheidsraad in Nederland zegt dat radiofrequente velden (RF) geen schade geeft net zo min als de microgolfstraling. De Gezondheidsraad in Nederland zegt in 2022 over het 5G-netwerk: “er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad”, schrijft de raad.

Een beetje dom Gezondheidsraad
Hier lijkt de Gezondheidsraad de plank flink mis te slaan. De frequenties van 5G zijn van een heel andere orde dan de frequenties van 2G en 3G en zelfs van 4G. De aard van de elektromagnetische straling (EM) is hetzelfde; de elektromagnetische golven zijn niet anders dan waarmee de oude netwerken 2G en 3G data verzenden. Alleen zal (en gaat) 5G veel hogere frequenties gebruiken, zoals de frequenties van 3,5 gigahertz (GHz), 26 GHz en 60 GHz. Het verschil met de vorige netwerken is dat 2G en 3G gebruik maken (en maakten) van radiogolven en 5G maakt gebruik van microgolven, infrarood licht en zelfs van ultraviolet licht.

Radiogolven hebben een golflengte van 1 meter. De frequentie op 1 m is 300 megahertz (MHz). Microgolven daarentegen hebben golflengten tot 1 mm (millimeter) en de frequentie op 1 mm is 300 gigahertz (GHz).

Een natuurkundige wetmatigheid zegt: hoe hoger de frequentie, hoe minder ver de straling komt. Dus 5G heeft naast de grote hoge antenne-installaties (Massive MIMO), veel kleinere masten nodig, dicht bij de bebouwing (slimm cells). Hier dreigt dus een ramp wanneer dit doorgaat.

Geen rekening houden met het voorzorgsprincipe
Waar hebben we eigenlijk het voorzorgsprincipe voor? Waarom gaat deze niet in werking? Het voorzorgsprincipe is van toepassing voor de gezondheidszorg en voor het milieu. Het voorzorgsprincipe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast bij de voorstanders van de ingreep ligt, als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Dus telecom bewijs eerst dat er geen ramp dreigt bij het doorgaan van de plannen. Want zolang er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan moet de telecom eerst met bewijzen komen dat 5G geen schade berokkend aan de samenleving of het milieu. Pas bij een bevredigende uitslag mag het doorgaan, eerder niet! En zeker niet met 100% draadloze 5G dekking in Nederland! Een mens heeft het recht om te leven in vrijheid maar ook in veiligheid (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). Ik wil niet in de elektromagnetische velden leven van alle draadloze.

Bronnen:
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/ziek-van-je-mobieltje

https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=2150&action=edit Een bewijs dat CEO ’s van Telecombedrijven weten dat draadloos gebruik gezondheidsschade geeft?
https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_veiligheidsregio%27s
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2022-03-24/#Paragraaf2
Foto: https://create.vista.com/nl/unlimited/stock-photos/341393072/stock-photo-text-sign-showing-wireless-network/
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/top-mobile-phone-firms-warning-12637044
https://www.bloombergquint.com/onweb/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-france-s-5g-push
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzorgsprincipe
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             De telecom weet dat draadloos gebruik gezondheidsschade en milieuschade geeft.                                                                                                       In een artikel in het magazine Frontier (november-december 2015) werd verwezen naar de Zembla-uitzending van 2004: ‘ziek van mobiel bellen’ (deze is inmiddels verwijderd). Oud KPN-topman P. Smits (†) en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen vertelden hier dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald aan de overheid aan licentierechten en dat de overheid dan moet zorgen dat de uitrol van masten voor de mobiele communicatie, geen problemen bij de burger zal geven (volgens mij noemen ze zoiets omkoperij). Geen lastige vragen zodat de telecom gewoon door kan gaan met de uitrol. Smits vertelt dat, wanneer de burger dit wel doet, de telecom dan de zes miljard euro terug wil hebben. 
Geheime deal tussen de overheid en de telecombedrijven
Een fragment van de Zembla-uitzending van 16 december 2004. Een interview met R. van den Hoven van Genderen, oud Top-man Telfort en P. Smits, oud Top-man KPN, uit de Zembla aflevering: ‘Ziek door mobiel bellen’. Het ging over de 2de en 3de generaties mobiele telefonie, toen nog GSM- en UMTS netwerken geheten:
-Zembla-verslaggever: “een UMTS-mast straalt met een hogere frequentie dan een GSM-mast en er zijn twee keer zoveel masten nodig. De telecombedrijven hebben veel geld over voor de UMTS-frequenties. Maar daar moet wel wat tegenover staan. Bij de uitrol van het GSM-netwerk ondervonden ze veel problemen van burgers en van gemeenten”;
-R. van den Hoven van Genderen: “wij voorzagen wel dat UMTS nog meer problemen zou gaan opleveren dan het GSM-netwerk, dus we wilden in ieder geval dat het, voordat het zou worden aangelegd, geregeld zou zijn. Eind vorige eeuw (20ste) zeiden we als telecom tegen de overheid dat we er samen voor moeten (overheid-telecom) zorgen dat er zonder al teveel problemen, antennes kunnen worden geplaatst, want anders worden wij als telecom een stuk minder enthousiast”;
-verslaggever aan P. Smits: “had de telecom ook niet de bedoeling om ervoor te zorgen dat, naast de afspraak met de overheid, ook burgers en gemeenten buiten spel kwamen te staan?”;
-P. Smits: “ja, dat klopt. We hadden in mijn KPN-tijd, de extreme situatie dat er meer dan een jaar een soort moratorium lag op de uitbreiding van het netwerk door dit soort discussies. Nou, dat is uit commercieel opzicht natuurlijk bijna dodelijk en dat was het ook”;
-Verslaggever: “dus er is toen duidelijk gezegd van “luister, we hebben veel geld voor die frequenties over, maar dan willen we niet teveel last hebben van burgers en gemeenten”;
-P. Smits: “ja”;
-Verslaggever: “en zo werd het geregeld. Illegale masten werden gelegaliseerd en masten tot 5 meter hoog werden vergunningsvrij. In de zomer van 2000 organiseerde de overheid een veilig van de UMTS-frequenties (waar veel dingen niet van kloppen)  en die veiling levert de overheid 6 miljard gulden op”.
Gezondheid ondergeschikt aan de economie
In het voorjaar van 2018 wil het ministerie van Economische Zaken wetgeving maken om de toenemende hoeveelheid straling door de komst van 5G te reguleren. Duidelijk is dat het om economische belangen gaat en niet om de gezondheid van burgers. Burgers protesteren en trekken bij de gemeente aan de bel. Niemand wil een mast in de achtertuin omdat niet duidelijk is of er een ramp in de maak is omdat toch al wel veel mensen reageren op de frequentiegolven van alle draadloze masten, mobiel van anderen, wifi. Officieel 5% van de bevolking maar officieus wel 80 tot 100%. In 2010 is hier NB een wet voor gemaakt die prima van toepassing is namelijk de wet van de veiligheidsregio.
Elke gemeente stelt zijn eigen eisen
Want in artikel 7, lid 1 van de wet veiligheidsregio, die op 1 oktober 2010 in werking is getreden, staat te lezen dat; “de burgemeester er zorg voor draagt dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn”.
Te veel economie, te weinig tot niets gezondheid
Heel duidelijk gaat de economie hier boven gezondheid wanneer in 2020 gemeenten verplicht worden om mee te werken aan de aanleg van 5G-zendmasten in Nederland! Gemeenten moeten ondanks de zorgen van veel burgers en gemeenteraadsleden de plaatsing van antennes voor 5G, voor small cells en Internet der Dingen (IoT) accepteren, zo zegt de ex-staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Burgemeesters hebben dus helemaal niets te zeggen in dit geval en de burger al helemaal niet.
Praten in eigen straatje?
Ook de Gezondheidsraad in Nederland zegt dat radiofrequente velden (RF) geen schade geeft net zo min als de microgolfstraling. De Gezondheidsraad in Nederland zegt in 2022 over het 5G-netwerk: “er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad”, schrijft de raad. 
Een beetje dom Gezondheidsraad
Hier lijkt de Gezondheidsraad de plank flink mis te slaan. De frequenties van 5G zijn van een heel andere orde dan de frequenties van 2G en 3G en zelfs van 4G. De aard van de elektromagnetische straling (EM) is hetzelfde; de elektromagnetische golven zijn niet anders dan waarmee de oude netwerken 2G en 3G data verzenden. Alleen zal (en gaat) 5G veel hogere frequenties gebruiken, zoals de frequenties van 3,5 gigahertz (GHz), 26 GHz en 60 GHz. Het verschil met de vorige netwerken is dat 2G en 3G gebruik maken (en maakten) van radiogolven en 5G maakt gebruik van microgolven, infrarood licht en zelfs van ultraviolet licht.
Radiogolven hebben een golflengte van 1 meter. De frequentie op 1 m is 300 megahertz (MHz). Microgolven daarentegen hebben golflengten tot 1 mm (millimeter) en de frequentie op 1 mm is 300 gigahertz (GHz).
Een natuurkundige wetmatigheid zegt: hoe hoger de frequentie, hoe minder ver de straling komt. Dus 5G heeft naast de grote hoge antenne-installaties (Massive MIMO), veel kleinere masten nodig, dicht bij de bebouwing (slimm cells). Hier dreigt dus een ramp wanneer dit doorgaat.
Geen rekening gehouden met het voorzorgsprincipe
Waar hebben we eigenlijk het voorzorgsprincipe voor? Waarom gaat deze niet in werking? Het voorzorgsprincipe is van toepassing voor de gezondheidszorg en voor het milieu. Het voorzorgsprincipe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast bij de voorstanders van de ingreep ligt, als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Dus telecom bewijs eerst dat er geen ramp dreigt bij het doorgaan van de plannen. Want zolang er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan moet de telecom eerst met bewijzen komen dat 5G geen schade berokkend aan de samenleving of het milieu. Pas bij een bevredigende uitslag mag het doorgaan, eerder niet! En zeker niet met 100% draadloze 5G dekking in Nederland! Een mens heeft het recht om te leven in vrijheid maar ook in veiligheid (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). Ik wil niet in de elektromagnetische velden leven van alle draadloze.
Bronnen:
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/ziek-van-je-mobieltje
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=2150&action=edit Een bewijs dat CEO ’s van Telecombedrijven weten dat draadloos gebruik gezondheidsschade geeft?
https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_veiligheidsregio%27s
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2022-03-24/#Paragraaf2
Foto: https://create.vista.com/nl/unlimited/stock-photos/341393072/stock-photo-text-sign-showing-wireless-network/
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/top-mobile-phone-firms-warning-12637044
https://www.bloombergquint.com/onweb/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-france-s-5g-push
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzorgsprincipe
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/