“Ik ben bezorgd over 5G-technologie,” zegt Frank Clegg. Hoe meer onderzoek ik doe en hoe meer experts ik spreek, hoe meer zorgen ik me maak. In mijn loopbaan heb ik het geweldige voordeel gezien dat technologie kan brengen. Maar ook heb ik het potentiële gevaar gezien wat niet juist geïmplementeerde technologie kan veroorzaken en ik geloof dat onze huidige implementatie van draadloze technologie niet veilig is’.

Frank Clegg
Mijn naam is Frank Clegg. Ik ben de CEO van Canadezen voor Veilige Technologie, een 100% vrijwilligersorganisatie van burgers, ouders en wetenschappers die zich concentreren op de schadelijke effecten van de draadloze technologie. We geven informatie over hoe de draadloze apparaten veiliger kunnen worden gebruikt en werken samen met alle niveaus van de regering om een gezondere omgeving te creëren. Ik zit al meer dan 40 jaar in de technologische branche. Mijn laatste functie was die van president van Microsoft Canada en ik heb gezien welk enorm nut de technologie kan bieden, maar ik heb ook gezien welke schade deze technologie kan aanrichten. Naar mijn mening is onze huidige verwezenlijking van de draadloze technologie niet veilig en ik maak me behoorlijk zorgen voor 5G”.

De voormalige president van Microsoft Canada is sinds 2014 een vooraanstaand pleitbezorger voor draadloze stralingsveiligheid. Hightechleider Frank Clegg is mede-oprichter en CEO van een nieuwe non-profitorganisatie, Canadians for Safe Technology.

Feit
Meer dan 411 wetenschappers hebben de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgeroepen om de uitrol van 5G op te schorten. Frank Clegg somt een aantal feiten op over de nieuwe technologie:
-5G geeft radiofrequente straling af die wordt opgenomen door het menselijk lichaam;
-de technologie maakt gebruik van millimetergolven, die ook worden gebruikt voor crowd control. Crowd control is het beperken van ongewenst groepsgedrag tijdens bijvoorbeeld voetbalwedstrijden, festivals, popconcerten en andere grote evenementen waarbij veel publiek aanwezig is door de ordeverstoorders zo snel mogelijk uit de ‘crowd’ te halen d.m.v. ‘beamforming’. Beamvorming zijn bundels straling gericht op ordeverstoorders met gebruik makend van speciale antennes, de z.g. phased array antennes. Phased array antennes die de vorm en richting van het stralingspatroon kunnen veranderen zonder de antennes fysiek te verplaatsen.

Het is bewezen dat draadloze technologie en apparaten nadelige gezondheidseffecten hebben zoals:
-slapeloosheid;
-hoofdpijn;
-vermoeidheid;
-hartkloppingen;
-onvruchtbaarheid;
-hartritmestoornissen;
-tinnitus;
-diabetes;
-diabetes;
-kanker;
-permanente DNA-schade.

Clegg wijst erop dat er vele studies zijn gedaan waaruit blijkt dat draadloze apparaten schadelijk zijn voor de gezondheid dan wordt verteld door regeringen.

Frank Clegg
Frank Clegg woont in Oakville, Canada. Hij is getrouwd en heeft twee dochters.
In 1991 trad hij toe tot Microsoft Canada. Vijf jaar later, in 1996, werd hij benoemd tot vice-president van het bedrijf en vervolgens tot president van Microsoft Canada in 2000. Hij verliet het bedrijf in 2005. Frank Clegg is ervan overtuigd geraakt dat de gevaren van draadloze apparatuur zwaar onderschat en onderbelicht zijn met name van 5G. Frank Clegg is de oprichter van Canadians for Safe Technology, (c4st), een vrijwilligersorganisatie die mensen bewust wil maken van gezondheidsproblemen met betrekking tot de draadloze technologie. Hij is kritisch over het gebruik van wifi op scholen en het mobiele 5G-netwerk en zet zich in voor bewustmaking en vermijding van de risico’s van elektromagnetische straling door zendmasten, draadloze telefoons, slimme meters en wifi ”. De organisatie van c4st die uit vrijwillige burgers en wetenschappers bestaat, roept de Canadese regering op om de invoering van 5G te stoppen en te kiezen voor veilige en betrouwbare glasvezelverbindingen. Clegg, die 14 jaar bij Microsoft werkte voordat hij in 2014 c4st te lanceerde, om over de gevaren van draadloos internet het accent te leggen. “Er zijn kinderen die niet naar school kunnen vanwege hoofdpijn, misselijkheid en hartproblemen van de draadloze systemen. We moeten voorzichtig zijn, vooral met kinderen. Er zijn mensen die totaal uitgeschakeld zijn in deze draadloze maatschappij en het worden er steeds meer. (Gedoemd om niet meer deel te kunnen nemen aan het leven: RLL). Dit kan en mag niet”

Draadloze technologie niet veilig. Is het oorlog?
Volgens Frank Clegg is de draadloze technologie niet veilig. Hij maakt zich vooral zorgen over het geplande opzetten en uitbreiding van 5G. Hij zegt: “honderden wetenschappelijke artikelen met deskundige adviezen zijn gepubliceerd, waarin de schade aan mens en milieu is aangetoond. Het bewijs omvat een toename van kanker, schade aan het sperma, schade aan de voortplanting, geheugen en leermoeilijkheden vooral bij kinderen, evenals schade aan ons DNA, zenuwstelsel en de cellen in ons lichaam. Bovendien maakt de 5G-technologie voor het eerst gebruik van millimetergolven. Deze frequenties zijn vergelijkbaar met frequenties die door diverse legers wereldwijd gebruikt worden”.

C4ST (“Canadians for Secure Technology”)
Canadians For Safe Technology is een non-profit, op vrijwilligers gebaseerde coalitie van ouders, burgers en experts wiens missie het is om Canadezen en hun beleidsmakers op te leiden en te informeren over de gevaren van de blootstelling aan onveilige niveaus van straling van technologie en werk met alle overheidsniveaus om gezondere gemeenschappen voor kinderen en gezinnen te creëren, van kust tot kust. De voormalige president van Microsoft Canada, Frank Clegg is nu een vooraanstaand pleitbezorger voor draadloze stralingsveiligheid en mede-oprichter en CEO van een nieuwe non-profitorganisatie, Canadians for Safe Technology .

Doelen
C4ST heeft de volgende doelen: het is van cruciaal belang dat alle overheden:
-erkennen dat de huidige aannames over de veiligheid van elektromagnetische straling achterhaald zijn en moeten worden herzien;
-bescherming bieden tegen de steeds hogere kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van het draadloze aan iedereen en met voorrang aan: zwangere vrouwen,  kinderen ,  elektrosensitieven  en andere kwetsbare personen  die thuis , op school en op hun werk worden blootgesteld aan EMV.

Naarmate de technologie vordert en een steeds groter deel van ons leven gaat worden, neemt de blootstelling aan elektromagnetische straling exponentieel toe. Straling van bronnen zoals mobiele telefoons, wifi, draadloze telefoons, slimme meters, zendmasten en 5G en hoger. Er komen steeds meer onderzoeken naar voren die aantonen dat niet-ioniserende straling biologisch schadelijk is en dat chronische langdurige blootstelling kan leiden tot cumulatieve schade. In 2018 bracht het National Institute of Health’s National Toxicology Program de bevindingen naar buiten van een 14 jaar durende studie die met helder bewijs lieten zien dat er kanker en permanente DNA schade ontstond bij de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze gebruiken. Enkele maanden later werd deze studie geverifieerd door het prestigieuze Ramazzini Instituut in Italië dat dezelfde resultaten vond. Op 14 december 2020 hebben 411 wetenschappers en artsen, een beroep gedaan op de Verenigde Naties (VN) en alle lidstaten van de wereld om te stoppen met 5G en eerst gedegen onderzoek te verrichten.

Mede-oprichter van www.c4st.org: Frank Clegg
“Ik heb een ontmoeting gehad met deskundigen van instellingen als Harvard, Yale, Columbia en de Universiteit van Toronto, en ik heb een ontmoeting gehad met een deskundig adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie en één van de leidinggevende wetenschappelijke auteurs voor het Al Gore team, dat de Nobelprijs gewonnen heeft. Meer dan 411 wetenschappers uit 40 landen ondertekenden een formele oproep aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de lidstaten van de Verenigde Naties om hun bezorgdheid te uiten over de schadelijke uitwerkingen van draadloze technologie en voegden een extra oproep toe voor de uitwerking van 5G, met name de uitwerking op kinderen. Er zijn honderden wetenschappelijke artikelen met deskundige adviezen gepubliceerd, waaruit blijkt dat er sprake is van schade aan mens en milieu. Het bewijs omvat een toename van kanker, schade aan het sperma, schade aan de voortplanting, geheugen- en leerstoornissen, vooral bij kinderen, evenals schade aan ons DNA, zenuwstelsel en cellen in ons lichaam. Helaas zitten Health Canada en de FCC (Federal Communications Commission) vast in de wetenschap van 1920, die zegt: weefsel moet worden verhit om schade te lijden”.

PS; Niet alleen Health Canada en de FCC. Ook Nederland!

Foto: https://pixabay.com/nl/photos/kerkhof-kerk-crocus-begraafplaats-1417871
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eUoZf4xfbM4
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=17106&category=technik&date=2020-08-2
www.c4st.org
https://www.huffingtonpost.ca/author/frank-clegg/
http://c4st.org/5gappeal/
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html
http://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/