Van bijziendheid tot blindheid, de gevolgen van langdurig schermgebruik kunnen ernstige vormen aannemen, zo bericht het RTL-nieuws in 2021. Wetenschappers waarschuwen daarnaast voor geheugen- en slaapproblemen, immuunstoornissen, verslaving, depressies en andere aandoeningen als gevolg van het vele gebruik van mobiele technologie.

Schermgebruik
Onze gezondheidsinstanties hebben echter amper oog voor de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met ons grenzeloze schermgebruik. Dit in tegenstelling tot landen als Frankrijk, China en Rusland waar de autoriteiten wet- en regelgeving hebben ingevoerd om vooral de kinderen en jongeren te beschermen tegen de gevolgen van langdurig schermgebruik en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie.

Nederlandse oogarts luidt noodklok
Thuiswerken, beeldbellen en onlinelessen, de hoeveelheid schermtijd is door de coronacrisis behoorlijk toegenomen bij zowel bij kinderen (peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en tieners) als volwassenen. Oogarts Caroline Klaver, verbonden aan het Erasmus MC & Radboudumc, luidt de noodklok. Zoveel schermtijd kan namelijk leiden (naast andere gezondheidsproblemen) tot ernstige oogproblemen zoals slechtziendheid of zelfs blindheid. “Het is echt schadelijk voor kinderen”, zegt oogarts Klaver, “het oog is in de groei tijdens de kindertijd en je kunt die groei beïnvloeden door je leefomstandigheden, waaronder het gebruik van je smartphone of iPad.” De oogarts waarschuwt er dan ook voor om de schermtijd te beperken. Lang naar voorwerpen kijken die dichtbij zijn kan voor een negatieve ontwikkeling van de ogen zorgen. Het beste is als kinderen zich houden aan de 20-20-2-regel. “Twintig minuten naar een scherm kijken en dan twintig seconden in de verte kijken. En twee uur per dag naar buiten.”

20-20-2-regel
De 20-20-2 regel komt erop neer dat het goed is voor kinderenogen om na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld naar een smartphone of tablet) even 20 seconden in de verte te kijken. De twee aan het einde staat voor twee uur buitenspelen. Want een nog grotere boosdoener dan te veel beeldschermtijd is een gebrek aan buitenlicht. “Het kinderoog past zich aan op het vele dichtbij kijken en vergroeit, waardoor veraf kijken lastiger wordt. En er is geen bril of behandeling die myopie of bijziendheid*kan voorkomen of genezen”, waarschuwt het oogfonds.

*Bijziendheid is minder goed kunnen zien in de verte, een afwijking van het oog waarbij brillenglazen of contactlenzen met een zogenaamde minsterkte nodig zijn om scherp te kunnen zien. Dit komt doordat de oogbol aan de achterkant langwerpiger is gegroeid dan de bedoeling is. Deze groei vindt voornamelijk plaats in de kindertijd.

Minder knipperen
Bij volwassenen kan het lange tijd op het scherm turen, minder kwaad (los van het feit dat niet duidelijk is wat draadloze frequenties aan gezondheidsschade geeft), maar de vele schermtijd kan wel voor vermoeidheid zorgen. “We zijn veel te lang onafgebroken naar een scherm aan het staren. Je bent je dan alleen daarop aan het focussen en knippert minder vaak. Het oog wordt dan te weinig gesmeerd”, legt Anneke Jansen van de Oogvereniging uit. “Vermoeide ogen zorgen voor drogere ogen, en dat zorgt weer voor nog meer vermoeidheid”, zegt Jansen.

Maatregelen in China
In China zien de autoriteiten dat het vele en langdurige gebruik van schermen een enorme wissel trekt op de gezondheid van de jongeren. Daar mogen jongeren sinds begin 2021 zonder schriftelijke toestemming van de ouders geen mobiele telefoons meer meenemen naar school. De autoriteiten zeggen dat ze het gezichtsvermogen van jongeren willen beschermen, hun concentratie willen verbeteren en een internetverslaving willen voorkomen.

Maatregelen in Rusland
Ook andere regeringen, zoals die van Frankrijk, Cyprus, Israël en Rusland verbieden en/of beperken draadloze communicatie in klaslokalen. Dit doen zij vooral om de blootstelling van kinderen aan radiofrequente-straling (RF) te beperken. Nadat in 2019 het gebruik van wifi en mobiele telefoons op school verboden werd vaardigde het Russische ministerie van Volksgezondheid in 2020 zelfs richtlijnen uit voor onderwijs op afstand. Deze verbieden ook wifi en smartphones voor afstandsonderwijs.

Aanbeveling van de  Raad van Europa
Op basis van de groeiende en substantiële hoeveelheid gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van RF-straling van draadloze apparatuur nam de Raad van Europa in 2011 een resolutie (1815) aan. Hierin wordt aanbevolen de blootstelling van het publiek aan RF-straling te beperken. Specifiek voor scholen geldt de volgende aanbeveling: aanbeveling Raad van Europa voor kinderen in het algemeen en in het bijzonder in scholen en klaslokalen: geef de voorkeur aan bekabelde internetverbindingen en reguleer het gebruik van mobiele telefoons door schoolkinderen in schoolgebouwen strikt. Wat doet Nederland met dit advies? Niets!

Want RF-straling is extra schadelijk voor jonge kinderen en jong volwassenen. De RF-straling van draadloze apparatuur wordt namelijk in verband gebracht met ernstige gevolgen voor de gezondheid zoals:
-geheugen- en slaapproblemen;
-hoofdpijn;
-kanker;
-schade aan de ontwikkeling van de hersenen.

Bij de jeugd en jong volwassenen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat de draadloze straling nog dieper doordringt in de hersenen omdat hun schedel nog dunner is en het immuunsysteem nog in ontwikkeling is en daarom veel kwetsbaarder. Een groot minpunt is dan ook dat niet onderzocht is welk effect dit heeft. Ze zijn als het ware proefkonijnen!

Artsen en gezondheidsprofessionals luiden de noodklok
Groepen artsen zoals de American Academy of Pediatrics (AAP), de Vienna Medical Association (Gesellschaft der Ärzte in Wien) en de Athens Medical Association (ISA) behoren tot een van de vele internationale medische organisaties die aanbevelingen hebben gedaan aan het publiek om de blootstelling aan straling te beperken. Daarbij geven zij aan dat het noodzakelijk is om kinderen extra te beschermen. Naar aanleiding van de uitrol van 5G trokken velen van hen aan de bel, zoals te lezen is in het nieuwsbericht 5G; Artsen en gezondheidsprofessionals luiden de noodklok’.

Noodklok in Rusland: toename ziektecijfers jongeren door gebruik mobiele technologie
Het Russische Nationale Comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (RNCNIRP) onderzocht in 2008 de korte en lange termijneffecten van het gebruik van mobiele telefoons door kinderen. In het bijzonder werd gekeken naar een mogelijke afname van de verstandelijke vermogens en cognitie, samen met een mogelijke toename van de vatbaarheid voor epileptische aanvallen, “verworven dementie” en degeneratie van cerebrale zenuwstructuren. Klinische studies toonden aan, dat chronische blootstelling aan RF-straling kan leiden tot symptomen van borderline, psychosomatische stoornissen en ook bleek het immuunsysteem te reageren op RF-straling.

Uit statistische gegevens gepubliceerd in 2009 en 2010 door ROSSTAT (het Russische CBS) en UNICEF, blijkt dat er sinds 2000 een gestage groei te zien is in de incidentie van kinderziekten die door bovengenoemde RNCNIRP zijn geïdentificeerd als ‘mogelijke ziekten als gevolg van mobiele telefoongebruik’. Bijzonder zorgwekkend is de stijging van het ziektecijfer onder jongeren van 15 tot 19 jaar (het is zeer waarschijnlijk dat de meesten van hen al gedurende een lange periode mobiele telefoongebruikers zijn).

Jong en draadloos
In vergelijking met 2000 is het aantal aandoeningen van het centraal zenuwstelsel bij 15- tot 17-jarigen met 85% gestegen. Is het aantal personen met:
-met bloed- en vaatziekten en immuunstoornissen met 82% toegenomen;
-“mentale achterstand” met 11% gestegen;
-epilepsie of epileptisch syndroom toegenomen met 36%;
-het aantal bloed- en vaatziekten en immuunstoornissen met 82% toegenomen.

Het aantal patiënten van 15 tot 17 jaar dat consulten en behandelingen ondergaat in verband met stoornissen van het centraal zenuwstelsel is gegroeid met 72%. In de groep kinderen jonger dan 14 jaar was er een groei van 64% in het aantal bloedziekten en immuunstoornissen, en 58% groei in zenuwaandoeningen.

Genoeg aanwijzingen
In 2011 nemen de 36 experts van de RNCNIRP de resolutie Elektriciteit en Veiligheid aan. Daarin stellen zij dat medische statistieken en nationale en internationale onderzoeksresultaten aantonen dat er al aanwijzingen genoeg zijn voor schade die aan het gebruik van mobiele telefoons kan worden toegeschreven. Het RNCNIRP roept overheden over de hele wereld op om preventieve maatregelen te nemen. En wat doet de Nederlandse overheid sindsdien? Nóg meer en nóg hogere frequenties in het milieu brengen! Is Nederland soms te vol!

Bronnen:
https://letstalkabouttech.nl/2021/02/grenzeloos-schermgebruik-sloopt-onze-gezondheid-vooral-jongeren-lopen-risico/
https://letstalkabouttech.nl/2020/05/5g-artsen-en-gezondheidsprofessionals-luiden-de-noodklok/
https://stralingsleed.nl/blog/jonge-kinderen-geen-draadloos-niet-zolang-zeker-is-dat-het-geen-schade-geeft-aan-de-gezondheid/
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/iphone-telegon-iphone-4-telefoon-313845/
http://www.5gappeal.eu/
http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/
https://stralingsleed.nl/blog/straling-en-de-internationale-5g-normen-voor-draadloos-gebruik-europa-versus-rusland-of-het-icnirp-versus-het-rncnirp/