Om mensen te beschermen tegen nadelige gezondheidseffecten van de zendmasten voor de mobiele telecommunicatie, zijn afspraken gemaakt over de mate waarop een mens bloot mag staan aan deze straling. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft op 12-3-2020, een nieuwe aanbeveling gepubliceerd over de maximale blootstelling van mensen aan hoog frequente (HF) elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden (straling in de volksmond) afkomstig van draadloze technieken en de antennes of zendmasten, hiervoor nodig.

Thermisch effect
Deze normen of richtlijnen zijn in 1998 oorspronkelijk gebaseerd op een zak zout water als testmodel voor het menselijk hoofd. Voor alle kunstmatige elektromagnetische velden wordt in Nederland deze proef nog steeds als voorbeeld genomen om de mate van opwarming van weefsel blootgesteld aan hoogfrequente velden (straling) te bepalen, het zogeheten: thermische effect. Voor niet-thermische effecten zijn geen normen vastgesteld door het ICNIRP, omdat ze denken dat dit niet nodig is, zodat de telecomproviders gewoon hun gang kunnen gaan.

Op 12-3-2020 zijn er nieuwe aanbevelingen gepubliceerd over de maximale blootstelling van mensen aan hoog frequente (HF) elektromagnetische velden. ”Ze zijn ontwikkeld na het grondig bestuderen van relevante wetenschappelijke literatuur*, wetenschappelijke workshops en een uitgebreid publiek consultatieproces. Ze voorzien bescherming tegen alle wetenschappelijk onderbouwde nadelige gezondheidseffecten door elektromagnetische frequenties tussen 100 KHz en 300 GHz,” volgens de voorzitter Eric van Rongen. De normen zijn alleen aangepast voor het gebruik van 5G.

*De wetenschappelijke literatuur is gebaseerd op alleen de thermische effecten

Biologische effecten
Er verschijnen echter steeds meer onafhankelijke wetenschappelijke studies die aantonen dat er veel biologische effecten zijn. Volgens veel wetenschappers moeten de limieten van het ICNIRP dan ook herzien worden door de:
-normen aan te passen;
-biologische effecten mee te nemen.

Wetenschappers bewijzen dat de biologische effecten van straling, schade kunnen toebrengen aan mensen, flora en fauna. Deze bevindingen worden zorgvuldig buiten het debat gehouden en tellen niet mee om een goede afweging te maken voor het ICNIRP, Gezondheidsraad Nederland en het kennisplatform elektromagnetische velden, die onze overheid adviseren.

Frank Leferink, hoogleraar Elektrotechniek aan de UT Twente, verwoordt het als volgt: “Je kunt zeer moeilijk aantonen dat elektromagnetische velden leiden tot ziektes. Maar ik kan evenmin aantonen dat het niet gevaarlijk is.  Bovendien ligt het ook aan hoe de uitkomsten worden gemeten. Meet je met de warmte-effecten of de biologische effecten of weer een andere mate van stralingsblootstelling, dan betekent het elke keer een andere interpretatie van de uitkomsten. Het stralingsdebat bevat daarmee wetenschappelijke tegenstrijdigheden en onzekerheden”.

De realiteit
De realiteit is echter dat er wel terdege dat er mensen zijn die reageren op de elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie en hun zendmasten hiervoor nodig. 5 tot 8% al bij de uitrol van 2, 3 en 4G en op plaatsen waar in Nederland de 5G is geactiveerd op de 4G+ technieken en met de 700 megahertz (MHz), krijgen veel kinderen en volwassenen klachten, die er nog niet eerder waren. Hoe duidelijk moet het nog zijn? Alle zendmasten voor de mobiele telefonie geven biologische klachten. Bij de laatste drie mobiele netwerken was het vaak de pech te hebben dat de mast dichtbij de woning geplaatst was of werd en de mensen die het betrof werden niet geloofd en belachelijk werden gemaakt. De nieuwste generatie voor de mobiele communicatie (5G) vraagt in de toekomst om veel meer masten en dus krijgen veel meer mensen te maken met de straling van een mast. Krijgt dan iedereen klachten? Alleen al na de activatie in 2020 van de 5G in Nederland (wat een voorloper is op de bedoelde 5G) rijzen de klachten al de pan uit. Klachten als:
-duizeligheid;
-hartkloppingen
-vermoeide, brandende ogen;
-wazig zien;
-trillingen voelen;
-koortsig gevoel (net of het bloed gaat koken);
-druk op de borst;
-kortademigheid;
-nerveus gevoel;
-onverklaarbare moeheid;
-rood worden van de huid;
-jeukende huid;
-verbrandingsverschijnselen van de huid;
-zombie gedrag .

Zombiegedrag
Er zijn steeds meer mensen in Nederland (met name jongeren) die een middagdip hebben, vaak moe zijn, uitgeblust zijn en belanden in de verslaving van social media (nomofobie). Er zijn meer dan 2.000.000.000mensen actief op Facebook, 1.200.000.000 op Watsapp en 1.500.000.000 op You Tube. Mensen controleren gemiddeld hun draadloze telefoon 150 keer* per dag (nomofoon). Dus vanaf het moment dat iemand wakker wordt is het alsof iemand in een andere omgeving wordt geplugd. Dat er gedachten in het hoofd beginnen te stromen, ontworpen door een paar technologiebedrijven. Duidelijk mag zijn dat mensen compleet overprikkeld raken door de hoeveelheid informatie die ze binnen krijgen. Mensen lopen hierdoor vast in het normale leven en vertonen óf zombiegedrag óf huftergedrag.

* Het prettige gevoel van een melding is de beloning. Bij geen melding genereert dat dan cortisol en dat begint je angstig te maken en uiteindelijk is het je doel, om van die angst af te komen, dus check je even je telefoon en blijf je checken.

Vreemde zaken gebeuren er wereldwijd door het korte lontje
Wat is er aan de hand in de wereld? Veel mensen, veel jongeren vooral hebben een kort lontje. Het gedrag is onacceptabel, hufterig en gaat tegen alle fatsoensnormen in. Emoties en gedrag worden vanuit de hersenen aangestuurd en door aantastingen in de hersenen kunnen emoties of gedrag veranderd zijn. Emoties kunnen sterker (hufterige uiting) of juist zwakker (zombie uiting) zijn dan voorheen. Soms kan dat nog verbeteren maar dit kan ook blijvend zijn. Eén van de gevolgen van een hersenverandering kan zijn dat mensen veel sneller en/of heviger boos worden en hun woede niet kunnen beheersen. Ze hebben een ‘kort lontje’. Ook dit is in 2020 zichtbaar door:
-de toename van het aantal incidenten waarbij een vermeende pedofiel met grof geweld wordt ‘geconfronteerd’;
-een toename van geweld tegen politie, ambulancepersoneel en brandweermensen  door personen met verward gedrag;
-doorrijden na een ongeluk (door teveel draadloos in de auto?):
-een stijgende trend in het aantal autobranden;
-de Afro-Amerikaan die op 25 mei 2020 in Amerika door politiegeweld om het leven kwam, heeft de discussie en soms gewelddadige protesten over racisme en discriminatie wereldwijd op doen laaien;
-de oprichter van Kick Out Zwarte Piet, wordt bedreigd maar ook de eigenaar van een bakkerswinkel. In de etalage voor Sinterklaas staan en hangen zwart gekleurde pieten om de sinterklaastijd aan te geven. Een medewerkster van de zaak kreeg 20-11-2020 een bedreigend, anoniem telefoontje van een fel tegenstander van zwarte piet, die vertelde de zaak met de grond gelijk te maken op sociaal media als er niks zou veranderen wat betreft de zwarte pieten;
-dat instanties die ertoe doen (Gezondheidsraad, RIVM en Kennisplatform) nog steeds zeggen in 2020 dat 5G veilig is voor mensen, zolang de blootstelling eraan onder de limieten blijft. Dat het gezond verstand niet meer werkt nu zo duidelijk is dat het schade geeft. Gezond verstand dat door overal draadloos gebruik niet mee goed functioneert zoals het bericht dat de gezondheid van Tweede Kamerleden in gevaar is: https://stralingsleed.nl/blog/is-de-gezondheid-van-de-tweede-kamerleden-in-gevaar/

Worden de hersenen aangetast door draadloos gebruik?
Twee wetenschappers, Mitchell Moffit en Gregory Brown deden de ijzingwekkende ontdekking dat een deel van de hersenen (namelijk de ventromediale hypothalamus) essentieel is voor het uiten van agressief gedrag. Dat de ventromediale hypothalamus aangetast wordt en de andere delen intact blijven waardoor mensen rond blijven lopen en ‘controle’ houden over hun ledematen en spieren.

Fijnstof en magnetietdeeltjes
Of zijn er kunstmatige magnetietdeeltjes in de hersenen door fijnstof? Onderzoekers van de Lancaster University ontdekten namelijk bij 37 proefpersonen dat er overvloedige magnetiet nanodeeltjes in het hersenweefsel zat, die er niet hoorden. Want in tegenstelling tot de natuurlijke hoekige magnetietdeeltjes* waarvan wordt aangenomen dat ze van nature in de hersenen worden gevormd, waren de meeste van de waargenomen magnetietdeeltjes bolvormig, met diameters tot 150 nanometer en sommige met een gesmolten oppervlak. Het waren minuscuul kleine kunstmatige magnetietdeeltjes (een ijzeroxide dat onder andere wordt gevormd bij de verbranding van diesel) die hun weg kunnen vinden naar de hersenen! Zie https://stralingsleed.nl/blog/fijnstof-en-de-straling-van-5g-en-4g/

* Magnetiet is gevoelig voor natuurlijke elektromagnetische (EM) velden en nodig om te kunnen leven. De menselijke hersenen bevat ongeveer vier nanogram magnetiet en het hersenvlies bevat 70 nanogram magnetiet (het onzichtbare zintuig van de mens). Veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigt.

Het is dan ook niet moeilijk om je voor te stellen dat de onzichtbare, reukloze en niet hoorbare elektromagnetische velden, die met elke generatie zendmasten voor de mobiele communicatie steeds hoger worden qua frequenties, zich gemakkelijk samenvoegen met fijnstof in het milieu en zo bij de ventromediale hypothalamus kunnen komen om hun vernietigd werk te kunnen verrichten. Dat mensen laat veranderen wat agressief en buitensporig gedrag geeft.

Foto: https://pixabay.com/nl/photos/radiomast-masten-561650/
https://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/441642/ondertussen-zombievirus-bestaat-echt.html
https://ruudmeulenberg.nl/stress/weglopen-voor-stress/verslaving-aan-telefoon/
https://www.lancaster.ac.uk/news/articles/2016/toxic-air-pollution-nanoparticles-discovered-in-the-human-brain/