Een boer in Oost-Frankrijk maakt op 23 mei 2022 kenbaar dat de melkproductie van zijn koeien, na de plaatsing van een 4G antenne-installatie, met 15 tot 20% is gedaald en dat 40 van de 200 koeien zijn overleden.

De 4G mast, is geplaatst in juli 2021 ongeveer 200 meter van zijn boerderij in Mazeyrat-d’Allier, Haute-Loire een departement in de regio Auvergne (Frankrijk). De boer zegt dat sinds de installatie van de antennemast, ongeveer 40 dieren van de 200 koppige kudde is gestorven en dat de melkproductie met 15 tot 20% is gedaald, binnen enkele dagen na het activeren van de antennemast.

Rechtszaak
De administratieve rechtbank in Clermont-Ferrand (Auvergne-Rhône-Alpes) heeft de boer in mei 2022 in het gelijk gesteld, die beweerd dat de 4G-antenne de gezondheid van zijn koeien schaad, en heeft daarom bevolen om de antenne twee maanden uit te schakelen. De rechtbank vindt het “passend om tijdelijke stopzetting van de werking van de antennemast te eisen voor een periode van twee maanden, met toezicht door een gerechtelijk deskundige naar het gedrag van de kudde in de periode dat de mast is uitgeschakeld”. 

Over drie maand
Operator Orange (de provider) heeft na de uitspraak in mei, drie maanden de tijd om te handelen in overeenstemming met de uitspraak, namelijk het stopzetten van de werking van de antenne en het waarborgen van telefoondekking, inclusief noodoproepen, voor Orange-gebruikers in het getroffen gebied. 

Na de beslissing van de rechtbank, vertelde de heer Salgues dat hij hoopt dat zijn koeien “zo snel mogelijk zullen herstellen” en noemde de uitspraak van de rechtbank “een grote opluchting en een overwinning”. Hij zei: “Er zijn geen medische elementen die deze brute daling van de melkproductie anders kunnen verklaren dan alleen de komst van de mast.”

Geen wetenschappelijk bewijs
De advocaten van de mobiele operators die getroffen zijn door deze uitspraak, Orange, Free en Bouygues Telecom, zeggen dat er “geen wetenschappelijk bewijs” is dat er een verband bestaat tussen de gezondheid van dieren en elektromagnetische velden rond de antennes van mobiele telefoons. Er is alleen wel bewijs, maar dat wordt niet wetenschappelijk gemaakt; https://stralingsleed.nl/blog/studies-en-onderzoeken-naar-de-gevaren-van-draadloze-communicatie/

Het voorval komt op het moment dat de uitrol van 5G, dat nog hogere internetsnelheden belooft dan 4G en 3G. Dit terwijl al langer bekend is dat koeien erg gevoelig zijn voor de elektromagnetische velden van de zendmasten. Dat er legio gevallen bekend zijn in het verleden waar de telecom (en media) geen aandacht aan schenkt en gewoon negeert. Zoals een :

Gebeurtenis in 2019
Twee keer in twee jaar tijd, raakte de ruim 500 koeien tellende koppel van Maatschap Visser-Bakker uit Menaldum (Friesland), volledig in paniek. „De koeien liepen beide keren in het land en vlogen door afrastering heen”, vertelt Dieuwke Bakker. „Het heeft ons verschillende koeien gekost. Je kunt je voorstellen dat als meer dan 500 koeien overal overheen vliegen, dat heel wat teweeg brengt.”

Ook in de stal waren de koeien een aantal keren onrustig. Na een poosje in het duister te hebben getast, kwam de maatschap er via een plaatselijk installatiebedrijf achter dat er 5G-testen werden gedaan met een nabijgelegen zendmast. „Wij achten de kans groot dat daar de oorzaak ligt.”

Ook op het bedrijf van melkveehouder Freerk Abma uit Oudehorne (Friesland) laten de koeien afwijkend gedrag zien. „De koeien gaan het liefst allemaal achterin de stal liggen.” Hij legt eveneens een verband tussen een zendmast in de buurt, waar naar verluidt ook testen zijn uitgevoerd met het nieuwe 5G-netwerk.

Gebeurtenis in 2020
De koeien van melkveehouder Jos van der Aa in Hernen (GLD) lopen op Koningsdag rustig in de wei, wanneer opeens de paniek toeslaat. De koeien rennen in volle vaart naar de stal en willen daarna niet meer naar buiten. In de week die volgt zijn de koeien regelmatig onrustig in de wei, de oorzaak is onduidelijk. Van der Aa maakt zich zorgen over het gedrag van zijn vee en belt zijn voeradviseur en een onafhankelijk adviseur van Agrivak. Beiden denken dat de onrust onder zijn vee in relatie staat met het testen van het 5G netwerk in Nederland. 

Kromme gedachtengang
Terwijl de overheid de boeren verplicht tot meer en langer weiden van koeien, adviseert het daarentegen ook het toenemend gebruik van de moderne technologieën, om te komen tot een efficiëntere voedselproductie. De negatieve invloed van straling op buiten lopende koeien wijst erop dat de eis van langer weiden hevig in strijd is met de toename van de moderne communicatiemiddelen, zoals de uitrol van 5G.

Onnatuurlijke trillingen zijn afwijkende frequentiegolven
Jan Boeren, gespecialiseerd in stralingsproblematiek bij mens, dier en plant is ook bekend met de verhalen over de onrust die straling veroorzaakt bij koeien en legt uit; “dat straling van de antenne-installaties, wifi, mobieltjes en IoT, afwijkende trillingen (onnatuurlijke frequentiegolven) veroorzaakt in de natuur en deze trillingen worden waargenomen door o.a. de koeien. Instinctief gaan koeien dan vluchten (net als bijen niet terug komen naar hun nest). Op deze natuurlijke trillingen oriënteren zich meer dieren op zoals: herten, zalm, sommige vogelsoorten, schildpadden, knaagdiersoorten en een aantal vleermuizen. Natuurlijke trillingen verstoort door de onnatuurlijke trillingen van de draadloze communicatie.

*Ook zijn er mensen die deze trillingen kunnen waarnemen en al ontregelt zijn in doen en laten door de 2G en 3G (de elektrogevoeligen of EHS ‘ers)-zendmasten.

Tot op heden is er nog teveel onbekend over de gevolgen van 5G op de gezondheid van mens en dier. Extra eerlijk onderzoek is in deze erg noodzakelijk en erg gewenst, dus STOP DE UITROL VAN 5G EN DOE EERST GEDEGEN EN EERLIJK ONDERZOEK!

Bronnen:
https://www.connexionfrance.com/article/French-news/French-court-orders-4G-antenna-switch-off-over-cow-health-concerns?fbclid=IwAR1IVBYAml0ef5jtvb46FnKqAmfK5RnjgsOGNsh3qL5Lk1xIrjEbkE3feu8
Foto: https://www.melkvee100plus.nl/Artikelen/Binnenland/2015/11/Welzijn-en-werkplezier-in-open-koeienstal-2710786W/
https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-in-paniek-mogelijk-door-testen-5g-netwerk/
https://www.melkvee.nl/artikel/247475-onrust-door-5g-koeien-rennen-door-de-weihttps://stralingsleed.nl/blog/schade-van-alle-draadloze-technieken-bij-mensen-flora-en-fauna/