Zelfrijdende auto’s, sociale media met meer video’s en het Internet der Dingen (IoT) zorgen voor een groeiende vraag naar meer data. De bestaande verbindingen van 2G, 3G, 4G, 4G+ en 5G, die werken met radiofrequentiegolven, kunnen echter niet meer aan deze vraag voldoen, vandaar dat de laser-satelliet verbinding de oplossing moet zijn. Deze optische communicatie maakt gebruik van satellieten om informatie te verzenden naar de aarde. Dat gebeurt via lichtsignalen en maakt een veel snellere gegevensoverdracht dan de draadloze overdracht door radiofrequenties (2G, 3G), microgolfstraling (4G+) en infraroodstraling (5G).

Laser-satelliet communicatie
Laser-satellietcommunicatie zorgt ervoor dat je méér data kunt versturen. Het stroomverbruik is veel lager en tegelijkertijd is de efficiëntie hoger. Het is 10 keer sneller dan de huidige manier van draadloze communicatie met zendmasten. Je kunt met een laser-satellietcommunicatie één terabit* aan informatie per seconde (Tbit/s) verwerken (dat is zo ‘n 125 gigabyte).

*Een terabit is een veelvoud van de eenheid bit voor digitale informatie of computer opslag.

Optische signalen (lasersignalen)
Optische telecommunicatie, is communicatie via onzichtbare lichtsignalen en maakt veel snellere gegevensoverdracht mogelijk dan wanneer je de radiofrequenties gebruikt die nu nog worden ingezet voor 2G, 3G, 4G, 4G+ en 5G. Laser-satellietcommunicatie werkt het best als je daarvoor een netwerk van meerdere satellieten bouwt, die onderling data uitwisselen en die dan weer versturen naar de grondstations op aarde.

Satellieten krijgen terabitverbinding via lasers dankzij Nederlandse techniek
TNO (toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) Space & Scientific Instrumentation en Airbus Defence and Space Netherlands (Airbus DS) werken samen om satellieten van laserverbindingen te voorzien die doorvoersnelheden van één terabit per seconde halen. Naast snel internet, moet dit veilige verbindingen en internet geven voor landelijke gebieden mogelijk maken.

TNO en Airbus DS voorzien dat het datagebruik wereldwijd enorm blijft toenemen met de voorgenomen plannen, waardoor de behoefte bestaat aan internet via satellieten, in aanvulling op al bestaande netwerken en voor 5G. Ze werken daarom samen aan grondstations die in de toekomst via lasers met satellieten moeten communiceren om wereldwijd breedbandinternet mogelijk te maken.

Grondstation ook in Nederland
TNO bouwt een grondstation in Den Haag. “Satellieten in een lage baan om de aarde passeren elke 90 minuten, dus het grondstation kan meerdere momenten per dag met de satelliet communiceren. Wel zijn ze afhankelijk van het weer en dus van een goede zichtbaarheid. Wolken en regen maken dat dus onmogelijk. Gelukkig zijn er meerdere grondstations in de wereld, ook in drogere gebieden als Tenerife.”

Dit project is mede tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Defensie en het Nederlandse ruimtevaartbureau (NSO). TNO en het Nederlandse consortium FSO Instruments, (een industrieconsortium van geselecteerde Nederlandse bedrijven die zich inzetten om connectiviteitsoplossingen op aarde en in de ruimte radicaal te verbeteren) draagt zorg voor het optisch delen van de terminal door onder meer; optische banken en spiegels. Hyperion Technologies heeft de elektronica voor cubesats (nanosatellieten) geleverd. TNO en Hyperion Technologies zijn zo in staat alle behoeften aan lasertechnologie in de ruimte en op de grond, te kunnen bieden.

5-1-2021, SmallCAT
ESA (European Space Agency) heeft TNO een contract gegund voor het uitvoeren van een demonstratie in de ruimte, genaamd SmallCAT (Small Communication Active Terminal).

SmallCAT bestaat uit een direct-to-earth lasercommunicatieterminal die zal worden ingescheept op de NORSAT-TD-satelliet en begin 2022 voor het eerst in de ruimte worden getest. De technologie van SmallCAT maakt gebruik van laser in plaats van radiosignalen om informatie vanuit de ruimte naar aarde te verzenden; https://www.tno.nl/en/about-tno/news/2021/1/esa-contract-iod-laser-communication-terminal/

Als de technologie van SmallCAT in de ruimte werkt zoals TNO en Hyperion Technologies verwachten, werken ze toe naar een product onder de naam CubeCAT, een plug and play terminal (CubeCAT) voor lasercommunicatie op kleine satellieten (cubesats) https://www.engineersonline.nl/nieuws/id33705-de-lasercommunicatieterminal-van-hyperion-vliegt-in-2022-de-ruimte-in.html .

Laser
Een laser geeft een lichtbron (laserstraal) als een smalle coherente bundel licht.  Het zijn elektromagnetische stralen met één golflengte (monochroom licht ). De golflengte varieert van een nanometer (nm) tot soms zelfs minder dan een femtometer (fm). Laserlicht valt in het elektromagnetisch spectrum onder infrarode straling in het frequentiegebied van 0.3 THz (terahertz) tot 395 THz. Infraroodstraling is onzichtbaar voor het menselijk oog, maar door de huid waarneembaar wegens haar warmtewerking.

Wettelijk
Maar hoe is het mogelijk dat elk privaat ruimtevaartbedrijf tegenwoordig in het heelal kan doen en laten wat het wil? Zijn er geen wetten die beschrijven wat er wel gelanceerd mag worden en wat niet? Het lijkt er in 2021 op dat het wel erg druk wordt in de ruimte: http://stralingsleed.nl/blog/5g-doorgeven-via-de-vele-satellieten-geen-goed-idee/ . Zo niet veel te druk. Mag en kan dit wel? Volgens de Australische advocaat Duncan Blake, gespecialiseert in ruimtevaart, is er op dit moment vooral veel onduidelijkheid over de: ,,regulering van ruimteactiviteiten dat wordt overgelaten aan het vertrouwen van individuele landen. Bovendien is het internationale recht relatief beperkt als het gaat over duurzaamheid van de ruimte.’’ De Amerikaanse astronoom en satellietkenner Jonathan McDowell (astrofysicus) bevestigt Blakes woorden: ,,er is geen systematische wet. Elk land is verantwoordelijk voor het opzetten van zijn eigen reglementen, maar die moeten overeenkomen met het in 1967 opgestelde Ruimteverdrag.’’

Ruimteverdrag
Het Ruimteverdrag werd op 19 december 1966 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.  Op 22 januari 1967 werd het verdrag in Londen, Moskou en Washington, ondertekend en ging van kracht op 10 oktober 1967. Op 1 januari 2013 is het verdrag bekrachtigd als een internationaal verdrag en door 102 landen ondertekend.

Regels voor de ruimte
In het ruimteverdrag zijn de volgende regels beschreven:
-Verkenning en gebruik van de ruimte zal worden uitgevoerd in het voordeel en belang van alle staten en de ruimte moet worden beschouwd als een provincie voor de gehele mensheid;
-Er kan geen soevereiniteit opgeëist worden over de ruimte of hemellichamen;
-Staten zullen geen nucleaire wapens en andere massavernietigingswapens in een baan om de aarde brengen, op hemellichamen plaatsen of op enig andere manier in de ruimte stationeren;
-De maan en andere hemellichamen zullen exclusief gebruikt worden voor vreedzame doeleinden;
-Ruimtevaarders zullen beschouwd worden als gezanten van de mensheid;
-Staten zijn verantwoordelijk voor activiteit in de ruimte uitgevoerd door overheidsinstellingen en particuliere instellingen;
-Staten zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een door hen gebouwd ruimtevaartuig;
-Schadelijke besmetting van de ruimte en hemellichamen moet vermeden worden.

Afspraken worden geschonden
Meteorologen, astronomen en radiowaarnemers (radioastronomen), vrezen echter de grote hoeveelheid satellieten. Ook de nu al elektrogevoeligen vrezen de hoeveelheid straling vanuit de ruimte. Want de toekomstplannen geven opgeteld wel 100.000 satellieten extra voor de mobiele communicatie https://stralingsleed.nl/blog/wereldwijde-draadloze-dekking-door-meer-dan-100-000-satellieten-en-nano-satellieten/. Satellieten die zorgen:
-dat de lichtvervuiling enorm zal toenemen;
-dat er veel afval in de ruimte zal rondzweven https://www.spacepage.be/artikelen/ruimtevaart/algemene-info/ruimteafval-een-tikkende-tijdbom ;
-voor files van satellieten in de ruimte;
-dat de weersvoorspellingen door de vele satellieten, 30 procent minder nauwkeurig zal worden. De voorspellingen komen dan weer op hetzelfde niveau als in 1980. In de praktijk zouden orkanen twee tot drie dagen later ontdekt worden. Ook zou het weer veel moeilijker worden om het pad te voorspellen dat een orkaan neemt als die aan land komt, het verschil tussen leven en dood;
-dat de frequentiegolven die de satellieten uitzenden kruisen met de natuurlijke frequentiegolven uit het heelal en zo interfereert* (wijzigt)  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4505326/het-heelal-trilt-nieuwe-zwaartekrachtgolven-gemeten

*De trillingsfrequentie van de Aarde (de Schumann resonantie), die invloed heeft op het elektromagnetisch veld van iedere levende cel, is enorm aan het verhogen.  Waar de Schumannresonantie in 2014 tussen de 15 – 25 hertz was (wat normaal is), zijn er na 2014 uitschieters naar 43 Hertz. Dit wisselende frequentieniveau geeft onbalans in een menselijk hormonaal systeem en centraal zenuwstelsel.

Tikkeltje hoop
De advocaat Duncan Blake geeft de meteorologen, astronomen en de mensheid toch een tikkeltje hoop en zegt: “er is een mogelijkheid om een verbod op te leggen via artikel 9 van het ruimteverdrag.’’ Dat artikel wijst erop dat landen een zeker respect voor elkaar moeten tonen en rekening moeten houden met belangen van de andere staten. Volgens Jonathon McDowell zouden alle bedrijven voor het lanceren van satellieten misschien geen licentie hebben gekregen als de regels van het verdrag strikt waren nageleefd.

Respect voor iedereen en rekening houden met de ander is toch een basisvereiste voor onze samenleving? Is toch een groot goed in de Westerse democratische wereld? Luister écht naar de mensen die nú al ziek zijn geworden en buiten de maatschappij zijn gezet met als oorzaak de onzichtbare, reukloze en geluidloze straling en besef dat ze waarschuwen vanuit ervaring en met liefde naar de medemens. De voorlopers zijn het, die moeilijk kunnen waarschuwen in dit digitale tijdperk, maar er wél voor kiezen uit compassie met de medemens. Luister en maak geen gebruik van de nieuwste technologieën (5G en 6G komt er aan). Technologieën die langzaam zullen leiden tot de ondergang van de mensen. Want sommige mensen willen altijd meer en hebben nooit genoeg. Ze kennen geen grenzen. Ons 2G bereik is genoeg!

 Foto; https://pixabay.com/nl/illustrations/wereld-satelliet-liefde-hart-4842729/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-doorgeven-via-de-vele-satellieten-geen-goed-idee/
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/snelle-communicatie-met-satellieten-via-laser
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/industrie/roadmaps/space-scientific-instrumentation/satellietcommunicatie/
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/04/regels-in-de-ruimte
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/norsat-td
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimteverdrag
http://stralingsleed.nl/blog/satelliet-internet-in-nederland-beschikbaar/
http://stralingsleed.nl/blog/5g-satellieten-zijn-een-gevaar-naast-het-draadloos-gebruik-verstoren-ze-het-luchtruim-en-andere-satellieten/
https://news.satnews.com/2021/01/05/hyperions-laser-comms-terminal-to-fly-into-space-in-2022/