De hersenen als afstandsbediening: de brain-computer interface? Dat willen we dus NIET!

Brain computer interface (BCI)
Een brain computer interface of BCI, ook wel een neurale besturingsinterface ( NCI ), geest-machine-interface ( MMI ), directe neurale interface ( DNI ) of brein-machine-interface ( BMI ) genoemd, is een technologie waarbij bepaalde hersensignalen worden gemeten en gedigitaliseerd. Vervolgens worden ze door een computer geclassificeerd en in acties omgezet. Brain computer interfaces combineren kennis en techniek uit de neurowetenschap, signaalverwerking en machine learning. Functionele nabij-functionele infraroodspectroscopie (fNIRS)* wordt gebruikt om hersensignalen op te nemen. De fNIRS is een niet-invasieve techniek om hersensignalen op te nemen. Non invasieve technieken zijn technieken waarbij onderzoek verricht wordt, zonder gebruikt te maken van het inwendige lichaam van de patiënt.

*Functionele nabij-infraroodspectroscopie ( fNIRS ) is een optische techniek voor het volgen van de hersenen en worden nabij-infraroodspectroscopie (NIRS)** gebruikt voor functionele neuro-imaging. (Neuro-imaging of brain imaging is het gebruik van verscheidene technieken voor directe of indirecte beeld de structuur, functie en farmacologie van het zenuwstelsel).

**infraroodspectroscopie ( NIRS ) is een methode die gebruikmaakt van het nabij-infraroodgebied in het elektromagnetische spectrum net onder het zichtbaar licht en boven de microgolfstraling in het frequentiegebied  van 0,3 terahertz (THz)- 394 THz en golflengtegebied 1 millimeter (mm) tot 761 nanometer (nm).

Artificial Intelligentie (AI) en Brain Computer Interfaces (BCI)
Kunstmatige intelligentie (AI), die de analyse en decodering van neurale activiteit kan bevorderen, heeft het vermogen om het veld van BCI’s een boost te geven. In het afgelopen decennium is er een breed scala aan BCI-toepassingen met AI-ondersteuning ontstaan.  AI heeft zijn intrede gedaan in ons dagelijks leven en de impact zal alleen nog maar groter worden. Het zal steeds lastiger zijn om dingen op te noemen die géén gebruik maken van AI.

Wat is AI
AI is een concept waarbij computers taken uitvoeren waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. Er bestaan twee versies:
-De narrow-variant is al flink in ons dagelijks leven ingeburgerd, denk aan zoekmachines, spamfilters, robot-stofzuigers of grasmaaiers;
– de general-variant. Dit is volledig ontwikkelde kunstmatige intelligentie die in de toekomst los van de mens kan bestaan.

Voorbeelden van toepassingen van AI zijn:

1. Zelfrijdende auto’s
Zelfrijdende auto’s zijn de toekomst. AI leest de route, voorkomt ongelukken en vermijdt obstakels. Eigenlijk hetzelfde principe als vliegtuigen die op de automatische piloot vliegen.

2. Taal en spraak
AI vertaalt de ene taal in de andere, ook via gesproken teksten, zoals Google Translate. Daarnaast leidt spraak, in combinatie met AI, tot innovaties zoals smart assistants van Apple: Siri, Amazon: Alexa en Google: Assistant. Deze veranderingen hebben impact op het bedrijfsleven omdat klanten, partners en medewerkers in contact staat met spraakgestuurde interfaces zoals Bol.com, Coolblue en Transavia dat al hebben.

3. Patronen herkennen
Computers kunnen grote hoeveelheden data verwerken en tegelijkertijd leren van fouten. De combinatie met AI helpt bij het interpreteren van data. Door voortdurend enorme hoeveelheden gegevens in realtime te analyseren, is het mogelijk snel prioriteiten van klanten te begrijpen en behoeften te voorspellen. Zo stel je betere diagnoses, haal je meer uit bedrijfsapplicaties, kan je voorspellingen in aankopen doen of maak je betere algoritmes voor de aandelenhandel.

Met de exponentiële groei van gegenereerde data en rekenkracht, nemen de mogelijkheden om data slim en efficiënt toe te passen in de ondersteuning van besluitvorming hard toe. Zo is Machine Learning een algoritme en in staat patronen te herkennen in de gigantische hoeveelheden en diverse soorten data, om nauwkeurige voorspellingen te doen. Deze inzichten stellen bedrijven o.a. in staat te anticiperen op wat er in de toekomst gaat gebeuren, meer inzicht te krijgen in klantgedrag en klantsegmenten, producten en diensten te personaliseren en zo jezelf te onderscheiden van concurrentie en groei te faciliteren. Data sciëntists* vertalen vragen naar een oplossing door technieken van Artificial Intelligence en Machine Learning effectief toe te passen.

* Een data scientist is iemand die grote hoeveelheden data verwerkt uit verschillende bronnen (oftewel ‘big data’) om deze om te zetten naar bruikbare informatie voor het management van een bedrijf.

4. Robotica en Internet of Things (IoT)
Robotica en AI kunnen in de nabije toekomst medewerkers vervangen. Denk aan complexe productieprocessen, microchirurgie of werkzaamheden op gevaarlijke of moeilijk bereikbare plekken. AI zorgt ook voor slimme sensoren die verbonden zijn met IoT. Een tandenborstel met sensor verzamelt niet alleen data over hóe je poetst, hij vertelt je ook hoe je béter kunt poetsen.

Een oogje in het zeil houden. De derde laag intelligentie!
Neuralink, het bedrijf van Elon Musk, werkt al enkele jaren aan een zogenaamde ‘brain computer interface’. Musks investeringen in artificiële intelligentie dienden er naar eigen zeggen toe om een oogje in het zeil te houden in deze sector. In 2017 is het idee van een oogje in het zeil te houden, de neural lace’.  Dit is een soort implantaat die je hersenen met een computer linkt! Elon Musk noemt het een derde laag van intelligentie bovenop het bestaande brein!

Neural lace
Elon Musk vindt het dus belangrijk voor de mens, om een digitale laag van intelligentie toe te voegen aan het denken. Doet men dat niet? Dan duurt het volgens Musk niet lang meer voordat computers een hoger niveau van intelligentie bereiken en mensen gaan gebruiken als huisdieren? De CEO van Neuralink, ziet dát niet zitten en werkt daarom in 2017 aan een concept met de naam neural lace. Neural lace is een implantaat of chip in de hersenen aan gebracht zodat het mogelijk is de hersenen te linken met een computersysteem.

De hersenen als afstandsbediening: de brain-computer interface
Want Elon Musk waarschuwt in 2017 voor de gevaren van AI (artificiële intelligentie), samen met andere grote figuren uit wetenschappelijke en technologische kringen, zoals fysicus Stephen Hawing en Microdoft-oprichter Bill Gates. “Ik blijf alarm slaan, maar tot ze robots in de straten zien die mensen afmaken, zullen de mensen niet weten hoe te reageren.” Ik heb toegang tot de meest geavanceerde artificiële intelligentie en ik denk dat we er heel ongerust over moeten zijn. Robots zullen tot álles in staat zijn. Dat kan leiden tot massaal job verlies en sociale destabilisering. Maar het grootste gevaar schuilt in het gebruik van AI in een netwerk, de zogenaamde ‘deep intelligence’.  AI kan een oorlog starten door ‘fake news’ te verspreiden, e-mailaccounts te vervalsen en informatie te manipuleren.”

Doel
Het doel van Elon Musk is dat op termijn de mensen moeten beschikken over een directe, neurale interface met een hoge bandbreedte voor telepathieachtige communicatie. Op de lange termijn reiken de ambities van Musk nog verder. “Wat mensen zich op dit moment niet realiseren, is dat ze al een cyborg (de fysieke samensmelting van mens en machine) zijn”, aldus Musk. “Als je je smartphone niet bij je hebt, lijkt het al alsof je gehandicapt bent. Mensen zijn al versmolten met hun smartphone, laptop en applicaties.”

Dus met andere woorden: de mensen geven aan hiervoor te kiezen? Echt niet. De mensen worden niet eerlijk voorgelicht!

In 2020 zegt Elon Musk technologie te ontwikkelen die spreken overbodig maakt. “We praten dan alleen nog met elkaar om sentimentele redenen”, klinkt het.

Dus taal overbodig? Maar…..

Taal is juist belangrijk
Maar weet Elon Musk dan niet dat er 20% van de wereldbevolking geboren is als high sensitive person?  https://pieteroffermans.nl/1-op-5-mensen-hoogsensitief-nieuwe-onderzoeken-zeggen-iets-anders/#:~:text=noemen%20andere%20aantallen.-,Hoeveel%20procent%20van%20de%20bevolking%20is%20hoogsensitief%3F,ontwikkeld%2C%20de%20zogeheten%20HSP%20Scale. Mensen die de trilling van een ander wezen onuitgesproken kunnen voelen en weten wat er aan de hand is? De HSP’er (high sensitive persons)! Dat dit gegeven hoort bij de schepping van de mensheid? Dat de schepping (of ‘creationisme’) is al sinds het begin van de mens gekend is? Dat Musk hiermee aan het goochelen is?

Een beelddenker en HSP ‘er
De meeste mensen zijn taaldenkers of begripsdenkers en gebruiken het verbale denksysteem. Dit betekent dat iemand voornamelijk in woorden en zinnen denkt en daarbij een beeld vormt: een taaldenker. Vertalen in woorden. En dit wil Elon Musk overbodig maken? Lijkt me niet mogelijk. Een beelddenker dénkt echter in beelden, in 3D-beelden en vertaald dit naar woorden. En er zijn ook mensen die beelddenkers zijn én hoogsensitief zijn (HSP). https://dominiquekidcoach.nl/beelddenkertje/

HSP is een term uit de psychologie welke pas in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat highly sensitive person, oftewel ‘zeer gevoelig persoon’. Zij baseert zich onder meer op onderzoeken van psychiater Carl Jung en psycholoog dr. Jerome Kagan. Zij komt tot de conclusie dat hoogsensitiviteit sterk aangeboren is en genetisch bepaald is. Een hoog gevoelig iemand heeft als kenmerken:
-een intensievere en gedetailleerdere waarneming (horen, zien, ruiken, proeven, voelen);
-sterk vermogen sfeer en stemming van anderen te voelen;
-sterke ervaring van eigen stemming alsook van  anderen;
-sterk rechtvaardigheidsgevoel;
-een rijke innerlijke beleving van de wereld wat samen kan gaan met dromen en fantaseren;
-meer dan gemiddeld onder de indruk van kunst en muziek;
-pas waarde aan iets kunnen hechten wanneer er een gevoel bijkomt;
-een sterke verbinding met de natuur;
-wil anderen helpen, bijstaan en waarschuwen;
-over het algemeen perfectionistisch van aard;
-een goed inlevingsvermogen;
-hebben een zeer goed ontwikkelde intuïtie;
-lijken over een 6de zintuig te beschikken;
-diepzinnig en creatief;
-denken in beelden (beelddenker).

Volgens Elaine N. Aron (klinisch onderzoekspsycholoog en auteur) is 15 tot 20 procent van de mensen wereldwijd, hooggevoelig.  Een gegeven waar veel mensen dus geen weet van hebben maar duidelijk is dat we dus niet allemaal op dezelfde manier denken en voelen, Elon Musk!

Dus Elon Musk: spreek en handel voor jezelf en niet voor een ander! Voor mij ben je een echte taaldenker en duidelijk geen HSP’er!

https://nl.qaz.wiki/wiki/Neuroimaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuralink
https://www.salesforce.com/nl/blog/2017/06/Wat-is-Artificial-Intelligence.html
http://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/
https://fakka.nl/bizar-mensen-realiseren-zich-ineens-dat-niet-iedereen-zijn-eigen-gedachten-kan-horen/
foto; httpspixabay.comnlillustrationskunstmatige-intelligentie-ai-5452105
https://tweakers.net/nieuws/123837/elon-musk-wil-mensen-via-directe-neurale-interface-laten-communiceren.html
https://tweakers.net/nieuws/180284/neuralink-laat-makaak-aap-met-hersenimplantaten-pong-spelen.html
https://techpulse.be/premium/6332/je-hersenen-als-afstandsbediening-de-brain-computer-interface/