https://pixabay.com/nl/photos/justitie-veroordelende-justitia-9016/

De Duitse advocaat Winfried Schmitz heeft 19 juni 2020, een strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen Bondskanselier Angela Merkel en alle leden van de federale en deelstaatregeringen, en tegen alle medewerkers van alle andere Duitse federale en deelstaatautoriteiten /agentschappen die betrokken waren bij de implementatie/uitvoering van de uitbreiding van het 5G-mobiele communicatienetwerk. Schmitz dient ook een strafrechtelijke aanklacht in voor het bagatelliseren van de gevaren van 5G en het stellen van veel te hoge limieten voor de uitbreiding van het 5G mobiele communicatienetwerk.

De strafklacht
19 juni 2020 wordt er een strafklacht ingediend tegen bondskanselier Dr. Angela Dorothea Merkel voor betrokkenheid bij genocide en bij de misdaad tegen de menselijkheid ten nadele van mensen die in Duitsland wonen volgens § 6 en § 7 van het Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)* en anderen

* Het Internationaal Strafwetboek (VStGB) heeft het nationale Duitse strafrecht aangepast aan de bepalingen van het internationaal strafrecht, met name aan het Statuut van Rome inzake het International Strafhof. De ontwikkeling van het Internationaal Strafrecht hangt dan ook nauw samen met de ontwikkeling van mensenrechten. Het internationaal strafrecht is het meest strikte middel en is alleen van toepassing op ernstige mensenrechtenschendingen.

Het InternationaalStrafhof ( ICC of ICCt ) is een intergouvernementele organisatie en internationaal tribunaal gevestigd in Den Haag. Het ICC is het eerste en enige permanente internationale gerechtshof dat bevoegd is om personen te vervolgen voor de internationale misdaden van genocide, misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid*, oorlogsmisdaden en het misdrijf agressie. Het begon zijn werkzaamheden op 1 juli 2002 en is verantwoordelijk voor 123 staten (60% van alle staten in de wereld). Het ICC is bedoeld als aanvulling op de bestaande nationale gerechtelijke systemen daarom kan het zijn rechtsmacht alleen uitoefenen wanneer nationale rechtbanken niet bereid of niet in staat zijn aangeklaagden te vervolgen.

Misdaad tegen de menselijkheid of humanitaire misdaden is een strafbaar feit volgens het International strafrecht dat wordt gekenmerkt door een uitgebreide of systematische aanval op een burgerbevolking .

De klacht van Winfried Schmitz
De klacht van Winfried Schmitz naar de procureur-generaal van het federale gerechtshof:
Geachte meneer of mevrouw,
Hierbij een klacht tegen de uitbreiding en activering van het 5G cellulaire netwerk tegen:
-bondskanselier Dr. Angela Dorothea Merkel;
-Alle leden van de federale en deelstaatregeringen en alle medewerkers van alle andere Duitse autoriteiten / agentschappen van de federale en deelstaatregeringen die hebben deelgenomen aan de implementatie / uitvoering van de uitbreiding van het mobiele 5G-netwerk, dus vooral tegen;
-Mevrouw dr. Inge Paulini, hoofd van het federale bureau voor stralingsbescherming en
-alle leden van uw autoriteit die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van het mobiele 5G-netwerk vanwege de bagatellisering van de gevaren van 5G en de vaststelling van veel te hoge grenswaarden;
-alle bestuursleden en alle medewerkers van alle gsm-bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van het 5G mobiele netwerk in Duitsland vanwege alle mogelijke strafbare feiten, vooral vanwege het vermoeden van:
-genocide volgens Sectie 6 (1) nr. 1, 2 en 3 VStGB;
-de misdaad tegen de menselijkheid volgens Paragraaf 7 Paragraaf 1 Nr. 1, 2, 5 en Nr.8 VStGB;
-van moord door actieve actie en passiviteit volgens §§ 211, 13 StGB;
opzettelijk doden door actief handelen en nalaten volgens §§ 212, 13 StGB;
-doodslag door nalatigheid door actief handelen en nalaten volgens §§ 222, 13 StGB;
-gevaarlijk en ernstig lichamelijk letsel op kantoor door actief handelen en nalaten vlg. §§ 223, 224, 226, 340, 13 StGB;
-de dwang op kantoor door actief handelen en nalaten vlg. §§ 240 lid 4, 13 StGB;
-het toestaan van strafbare feiten in overeenstemming met Sectie 357 StGB;
-de mishandeling van degenen onder bescherming door actief handelen en nalaten volgens §§ 225, 13 StGB.

In Nederland
Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht. Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken:
-Algemene bepalingen;
-Misdrijven;
-Overtredingen.

In het tweede wetboek Misdrijven staat: misdrijven zijn ernstige delicten. Een voorbeeld van misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht, dat genoemd wordt bij titel XVIII is:
Wederrechtelijke vrijheidsberoving(art. 282).

Van wederrechtelijke vrijheidsberoving is sprake wanneer iemand, in strijd met het recht, wordt beperkt in zijn lichamelijke bewegingsvrijheid of indien hem die vrijheid wordt ontnomen.

Een ander voorbeeld welke van toepassing staat bij Titel XXI in het tweede Wetboek van Strafrecht staat: Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld.

Van wederzijdse vrijheidsberoving is in mijn geval zeker sprake. Ik noem het discriminatie, maar loop tegen dichte muren op bij instanties die zouden kunnen helpen. Ik weet van meer mensen dat ze beroofd zijn van hun vrijheid en dat ze net als ik, niet ongevraagd bestraald willen worden in dit land. In 2003 zijn we ongevraagd bestraald (we hadden geen draadloos) door de 2G masten 900 megahertz 150 meter verderop, zonder dat we dit zelfs maar wisten. Onze zoon van 17 jaar reageerde onmiddellijk, met de zo kenmerkend beginnende klachten, veroorzaakt door de frequentiegolven van de antennes voor de mobiele communicatie. Onze zoon kon niet op school wezen met een straalverbinding naar een zusterschool in een ander dorp, lokalen met DECT-telefoons en wifi. Hij heeft zijn VWO-diploma niet gehaald. Zelf moest ik steeds langzamer alle sociale verplichtingen opgeven en bedelen of de DECT-telefoon uit mocht en de mobiel (wifi was er amper), mijn werk, ons huis onder de stralende kerktoren door de antennes en de medische zorg, opgeven. Het vlucht- of vechtreflex. Hoe iedereen het noemen wil zal me worst wezen maar ik wil niet ongevraagd bestraald worden. Met 5G zullen veel mensen te maken krijgen met de elektromagnetische velden van alle draadloze. Ja, ik weet het zeker uit ervaring: het is een vorm van langzaam mensen uitroeien.

Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld
Door de schuld van de 2G antennes op de kerktoren kan ik niet meer zelfstandig lopen. Heb ik veel pijn en vrees dat het ondanks jarenlange pogingen om beter te worden dat het met de uitrol van 5G, alleen maar erger wordt. De kracht van het positief zijn houdt een keer op bij alleen maar negativiteit. En ja, er zijn mensen die de dood verkozen boven dagelijkse marteling van de kunstmatige elektromagnetische velden.

Bronnen:

Rechtszaak tegen Angela Merkel wegens deelname aan volkerenmoord


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-een-strafrechtelijke-procedure#:~:text=Meestal%20begint%20een%20strafzaak%20bij,totdat%20het%20tegendeel%20is%20bewezen.