Stralingsleed

Welkom op de pagina van Ria Lurvink-Luttikhold

Maand: maart 2024

Heeft Corona met de uitrol van 5G te maken?

COVID-19 begon in 2019 in Wuhan, China kort nadat 5G in de hele stad was uitgerold. COVID-19* uitbraken volgden snel….

De slimme meter: de nieuwe elektriciteits- of gasmeter zijn draadloos

Ieder pand heeft een elektriciteitsmeter. Een elektriciteits meter wordt ook wel een kWh (kilowattuur)-meter (of stroommeter) genoemd. Het houdt het…

Is 5G ziek makend?

Een microgolf is elektromagnetische straling; het zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. De golflengte is groter dan die van infraroog. Microgolven zijn elektromagnetische…

Rechter beslist dat de uitrol van 5G mag doorgaan. Op 12 maart jl. heeft de rechtbank in Rotterdam het verzoek van Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) afgewezen.

Elektromagnetische golven van zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden radiogolven of radiofrequente velden (RF) uit. Zendmasten (antennes) zetten elektrische…

De straling van de mobiele telefoon op ratten

Effect van 4G-straling van mobiele telefoons op de Wistarrat. Achtergrond en doelstelling Mobiele telefoons zijn een belangrijk onderdeel van het…

Smartphones verzieken onze jongeren

Het levensgeluk van onze jongeren holt achteruit. De hoofdverdachte? De smartphone! Ruim de helft van de kinderen van 9 t/m…

Bescherm de natuur tegen de onzichtbare elektromagnetische vervuiling van 5G

We worden geconfronteerd met een onzichtbare blootstelling aan draadloze straling, die gevolgen heeft voor onze meest kwetsbare bestuivers en wilde…

Biologische effecten door draadloze technologie

Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische- en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische…

Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten door 5G-gebruik

230 wetenschappers en artsen uit 36 landen waarschuwen voor de gevaren van 5G.5G, dat leidt tot een enorme toename van onvrijwillige…

Veroorzaakt de mobiel kanker? De mobiel is niet gewenst in Frankrijk.

Smartphone verbod Vanaf 11 februari 2024 is het in Seine-Port (Frankrijk, vijftig kilometer ten zuiden van Parijs), verboden om de…

© 2024 Stralingsleed.