Dr. Beverly Rubik, met een doctoraat in de biofysica, en Dr Robert R. Brown, een diagnostische radioloog hebben de radiofrequente straling van draadloze communicatiesystemen, waaronder microgolven en millimetergolven veroorzaakt door o.a. 5G, onderzocht. Dit omdat SARS-CoV-2*, dat als eerste opdook in Wuhan China, kort na de implementatie van 5G (vijfde generatie draadloze communicatiestraling) in de stad Wuhan en dat de straling (elektromagnetische velden) voor draadloze communicatie (WCR of te wel: Wireless Communication Radiation), zich snel verspreidde over de hele wereld met recent opgerichte 5G-netwerken.

*het virus dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt.

Draadloze communicatie en COVID-19
De draadloze communicatie met de onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen radiogolven (of elektromagnetische velden), hebben de nadelige gezondheidsresultaten van de COVID-19 patiënten veroorzaakt. B.Rubik en R. Brown zeggen hierover: “Wireless Communication Radiation (WCR ) is tegenwoordig een flinke omgevingsstressor die vervolgens heeft bijgedragen aan nadelige gezondheidsresultaten van patiënten die waren geïnfecteerd met SARS-CoV-2 en de ernst van de Covid-19-pandemie enorm heeft vergroot. Daarom raden we aan dat mensen de blootstelling aan draadloze communicatie, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te verminderen totdat duidelijk is wat draadloos allemaal kan veroorzaken. Omdat 5G is uitgerold, is het van cruciaal belang om de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van draadloze communicatie te onderzoeken voordat mensen schade ondervinden. 5G vereist namelijk dat gsm masten met hun 5G antennes veel dichter bij elkaar komen te staan dan de eerdere generaties (2G, 3G en 4G). Bovendien zullen satellieten in de ruimte wereldwijd 5G-banden uitzenden om een draadloos netwerk wereldwijd te creëren. Het nieuwe systeem geeft dan ook een aanzienlijke verdichting van de elektromagnetische velden, zowel binnen als buiten.”

Studie naar effecten van draadloos gebruik
In deze studie zijn de effecten van draadloos gebruik onderzocht en de verschillende mechanismen waarmee draadloos gebruik mogelijk heeft bijgedragen aan de COVID-19-pandemie. Door de grenzen tussen de disciplines biofysica* en pathofysiologie* te onderzoeken wordt aangetoond dat draadloos gebruik:
-morfologische (erfelijk vastgelegde) veranderingen in erytrocyten (rode bloedcellen) veroorzaken, waaronder de vorming van echinocyten (of braamcellen wat abnormaal gekartelde rode bloedcellen zijn) en het rouleaux-effect (klontering van bloedcellen), die kunnen bijdragen aan hypercoagulatie (verhoogde stollingsneiging),
-de microcirculatie (de bloedsomloop door de kleinste vaten in het lichaam, de arteriolen (kleinste slagaders), de capillairen (haarvaten) en de venulen (kleinste aders) niet meer in staat zijn om de cellen in het spierweefsel optimaal te kunnen voeden. Bij belasting van de spieren, bijv. bij het lopen, volstaat de zuurstofvoorziening uiteindelijk niet meer. Het been met een gebrekkige toevoer wordt zwak en doet pijn,
-de erytrocyten (rode bloedcellen)- en hemoglobineniveaus (afgekort ‘Hb’, een eiwit in het bloed dat zuurstof van de longen naar de rest van het lichaam voert) verlaagd is wat hypoxie (het zuurstoftekort) verergert,
-het disfunctioneren van het immuunsysteem wordt versterkt, waaronder immunosuppressie (het onderdrukken van het afweersysteem), auto-immuniteit en hyperinflammatie (hyperinflammatie wordt gekenmerkt door koorts en disfunctioneren van de myocardiale (hartspier) met als gevolg een hartinfarct,
-de cellulaire oxidatieve stress* de productie van vrije radicalen (zeer reactieve zuurstofmoleculen) verhogen in het vaatstelsel met orgaanschade tot gevolg,
-het intracellulaire Ca2 +(de signaaltransductieroutes is het doorgeven van signalen binnen een cel) verhogen en daardoor cellulaire processen ontregeld raken en kanker en andere ziekten veroorzaken,
-het verergeren van het krachtige pro-inflammatoire gebeurt (eiwitten die een ontstekingsreactie) en,
-hartritmestoornissen verergeren.

*Biofysica is een interdisciplinaire wetenschap die theorieën en methoden uit de natuurkunde toepast op biologische systemen.
*De pathofysiologie onderzoekt de mechanismen die tot verstoringen kunnen leiden en vormt de basis van de interne geneeskunde.
*De morfologie is de tak van de biologie die de bouw en vorm bestudeert van organismen (vormleer), hun organen (orgaanleer) en weefsels (histologie en anatomie).
* Er is sprake van oxidatieve stress wanneer het lichaam wordt overspoeld door een teveel aan potentieel schadelijke, weefsel aantastende vrije moleculen, die gezonde cellen kunnen beschadigen en tot fysieke aftakeling kunnen leiden.

Belangenconflict verklaring
De auteurs leggen uit dat zij geen belangenconflicten hebben bij het voorbereiden en publiceren van dit onderzoek. Er is geen sprake van financiële belangen.

Bronnen:
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/34778597/
Foto: https://www.istockphoto.com/nl/foto/covid-19-pandemie-op-een-wereldkaart-gm1225463542-360704070?searchscope=image%2Cfilm
https://archief.algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/700658/Onderzoek_stralingengezondheid2021.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-voor-een-verband-tussen-coronavirusziekte-19-en-blootstelling-aan-radiofrequente-straling-van-draadloze-communicatie-waaronder-5g/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9360640/