De witte halvemaanzweefvlieg is familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Zwart met witte, soms enigszins gele vlekken, die als halve manen op het lichaam staan.

Wat zijn zweefvliegen

Zweefvliegen (Syrphidae) zijn familie van de insecten uit de orde vliegen en muggen, de tweevleugeligen (Diptera). Zweefvliegen zijn er in alle soorten en maten en de meeste zijn bruin of zwart met gele, oranje of witte strepen op het lijf. Ze zijn vaak te zien op bloemen, waar ze zich voeden met nectar en stuifmeel. Anders dan bijen gebruiken zweefvliegen deze voedingsstoffen alleen voor hun eigen behoeften en niet om de larven te voeden (deze hebben andere gewoonten). Zweefvliegen kunnen als een helikopter op één punt in de lucht stilhangen, met snel bewegende vleugels (200 tot 300 vleugelslagen per seconde). Meestal zijn het de mannetjes die dit doen, wanneer ze op de uitkijk zijn naar paringsbereide vrouwtjes. Ze worden wel het schaap in wolfs kleren genoemd want veel zweefvliegensoorten lijken uiterlijk namelijk op de stekende insecten zoals wespen, bijen of hommels maar steken kunnen ze niet. Met dit bedrieglijke uiterlijk leiden ze predatoren, zoals vogels, om de tuin. Het belangrijkste verschil met hommels en wespen is het aantal vleugels. Zweefvliegen hebben er twee, wespen en hommels vier. Ook hebben zweefvliegen geen taille, wespen (wespentaille) wel. Een ander belangrijk kenmerk zijn de antennes (of voelsprieten) voorop hun kop die bestaan uit kleine knotsjes die niet kunnen bewegen. Hommels, bijen en wespen hebben een langere antenne die wel beweegt.

Zweefvliegen op de Rode Lijst
Uit onderzoek door insectenkenner Aat Barendregt die veertig jaar* zweefvliegen onderzoekt, blijkt dat het aantal zweefvliegen de afgelopen jaren met 80% is afgenomen en vier soorten zweefvliegen zelfs helemaal zijn verdwenen.
*Veertig jaar lang heeft de Utrechtse ecoloog Aat Barendregt zo’ n 250 keer een rondje van 3 kilometer gemaakt over een deel van de Veluwe. Hij deed dat met een net waarin hij insecten ving. In het begin vond hij daar tientallen soorten in. “Nu mag je blij zijn als er één of twee van die soorten in het net zitten”, zegt Aat Barendregt.

Niet minder dan 33 Nederlandse soorten zweefvliegen komen voor de Europese Rode Lijst, die door de IUCN* gepubliceerd is. Soorten die op de Rode Lijst staan, lopen een risico om uit Europa – en dus ook uit Nederland – te verdwijnen. Want bijna de helft van onze zweefvliegen is bedreigd of zelfs al verdwenen uit Nederland. Dit blijkt uit het Basisrapport voor de Rode Lijst Zweefvliegen 2023, die de minister voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer zond.
*IUCN = International Union for Conservation of Nature, ’s werelds grootste unie voor natuurbescherming.

De oorzaak is volgens ecoloog Eelke Jongejans van de Radboud Universiteit in Nijmegen niet vastgesteld. “We weten natuurlijk wel wat de hoofdverdachten zijn: klimaatverandering, zure regen in de jaren 80, stikstof en pesticiden.”

En wat te denken van de enorme toename van 5G????

Kleine vierkante antennes voor 5G

Want mobiele telefoons en mobiele (draadloze) communicatie maken gebruik van de gsm antenne-installaties met 5G, die informatie draadloos doorsturen met elektromagnetische velden (EMV) naar de mobiel of PC van de gebruiker. Deze EMV zijn niet-zichtbaar, niet te horen en niet te ruiken energievelden. De sterkte van deze velden wordt aangeven in volt per meter (V/m) en elektromagnetische(EMV) velden worden toegepast in verschillende frequentiegebieden: de megahertz (MHz) en gigahertz (GHz). Er zijn twee categorieën EM-velden: ioniserende en niet-ioniserende straling en de mobiele communicatie bevindt zich in het gebied van niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende straling kent een lager energieniveau dan ioniserende straling.

Sociale media-apps
Voor het zenden en ontvangen van verbinding met de mobiel of draadloze PC’ s die de EMV ontvangen zijn talloze sociale media-apps zoals;
-WhatsApp: met 11,2 miljoen gebruikers,
-Facebook: met 10,3 miljoen gebruikers,
-YouTube: met 8,9 miljoen gebruikers,
-Instagram: met 5,2 miljoen gebruikers,
-TikTok: met 5,0 miljoen gebruikers,
-LinkedIn: met 4,5 miljoen gebruikers,
-Pinterest: met 3,2 miljoen gebruikers,
-Twitter: met 2,5 miljoen gebruikers.

Met 5G is het mogelijk om deze media apps te installeren en snel datacommunicatie toe te passen. 5G maakt gebruik van frequentiegebieden van 700 MHz tot 3,5 GHz. In Nederland wordt de 3,5 GHz. band nog niet toegepast maar de bedoeling is om in augustus 2024 overal 3,5 GHz te hebben. Daarnaast is het de bedoeling om in de nabije toekomst gebruik te maken van radiofrequenties in de nog hogere 26 GHz-band. De 26 GHz frequentieband geeft de mogelijkheid tot nog snellere datacommunicatie (tot 10 Gigabit per seconde) maar hoe hoger de frequentie van het EM-veld is, hoe kleiner de reikwijdte van de EM-golf zal zijn. Bij het gebruik van 5G zijn dan ook kleinere antenne-installaties geplaatst die dicht bij de huizen, kantoren en winkels staan zelfs op lantaarnpalen.

Onderzoeken op fruitvliegen en elektromagnetische velden
Wat de invloed is van deze straling, van deze elektromagnetische velden, weten ze niet en er zijn verschillende studie naar verricht.

Studie 1
Mannelijke fruitvliegjes werden blootgesteld aan een magnetisch veld van 3000 µT* bij 50 Hz. Uit dit onderzoek bleek dat blootstelling aan elektromagnetische velden genexpressieveranderingen veroorzaakte en genexpressie* is van groot belang tijdens de groei, omdat het betrokken is bij zowel celdeling als celdifferentiatie.

* µT is de samenstelling van “T” (tesla) met het voorvoegsel “μ” (micro).
* Genexpressie is het proces waarbij informatie in een gen ’tot expressie komt’
doordat het gen afgelezen wordt en RNA (ribonucleïnezuur en eiwitten worden gemaakt. RNA is een biologisch macromolecuul dat essentieel is voor de regeling van cellulaire processen in alle bekende levensvormen. RNA lijkt qua chemische structuur sterk op DNA. Veranderingen in dit proces gebeuren o.a. door de onzichtbare, niet te ruiken en niet zichtbare elektromagnetische velden van alle draadloos.

Studie 2
Dimitrijevic et al. onderzochten het effect van een magnetisch veld op de bewegingsactiviteit van fruitvliegen (Drosophila subobscura). Zowel eerste stadium larven als juist ontpopte volwassen fruitvliegen werden gedurende 48 uur blootgesteld aan een extreem laag magnetisch veld van 500 µT bij 50 hertz (Hz). Uit deze studie bleek dat de bewegingsactiviteit daalde bij de blootstelling aan de stralingsvelden (MF) onafhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de fruitvliegen.

Studie 3
Zhang et al. bestudeerden het koppelingsmechanisme van elektromagnetische velden en thermische stress bij fruitvliegen (Drosophila melanogaster). Hiervoor werden de vliegen blootgesteld aan een magnetisch veld van 3000 µT bij 50 Hz. Uit deze studie kon geconcludeerd worden dat de negatieve effecten van thermische stress op de sterftecijfers, de levensduur en de voortbeweging van de fruitvliegen versterkt werden door blootstelling aan de elektromagnetische velden van alle draadloos en van de straling van 5G met z’ n 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz.
Thermische stress en de elektromagnetische velden veroorzaken dus een interactief (samenhangend) effect met als gevolg de uitsterving van de vele soorten fruitvliegjes? Sterven er nog veel meer uit? En wat doen deze onzichtbare niet te ruiken of horen elektromagnetische velden met de mens?

Bronnen:
https://www.gld.nl/nieuws/8151887/deel-kootwijkerzand-afgesloten-dit-is-waarom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweefvliegen_(dieren)
https://stralingsleed.nl/blog/het-glasvezelnet-aanpassen-voor-de-5g-upgrade/ https://nos.nl/artikel/2424854-aantal-zweefvliegen-op-de-veluwe-met-80-procent-gedaald
https://stralingsleed.nl/blog/de-invloed-van-draadloze-straling-op-insecten-bijen/
Foto’s: eigen
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/58578
https://edepot.wur.nl/578863