“De media heeft de sleutel in handen voor het einde van de crisis!”.
Waarom sijpelen de ware feiten over covid maar langzaam tot niet door in de reguliere media in Nederland? En niet alleen over covid maar ook over 5G. Waarom laat de media vaak maar één kant van het verhaal zien? Waarom worden met name mensen uitgenodigd in praatprogamma’s, die niet over beide kanten praten? Waarom staat er bij een papieren verhaal in de krant over de antenne-installaties altijd weer de uitleg van de Nederlandse Gezondheidsraad dat de draadloze elektromagnetische velden geen schade geven aan een lichaam? Waarom worden mensen die uit ervaring wél schade ondervinden, weggezet als complotdenkers en bestempeld alsof er een steekje los zit? Is er in een democratisch land geen vrijheid van meningsuiting meer in 2021? Mag je je eigen ervaringen niet meer hardop vertellen om mensen te waarschuwen? Is Nederland geen democratisch land meer?

Door ervaring wijzer
Want zelf heb ik veel en vaak gereageerd op het enige landelijke nieuwsblad in mijn regio, in het plaatselijk krantje, journalisten te woord gestaan (TV en krant) en veel geschreven over de kunstmatig elektromagnetische velden http://stralingsleed.nl/. Iets wat je nooit verwacht, overkomt je. Hier had ik over willen lezen of horen op TV en niet zelf de ervaringen moeten meemaken. Willen. Best een moeilijke beslissing om zo de aandacht op jezelf te vestigen (liever niet) maar de boodschap is té belangrijk. Laat een ander niet overkomen wat jou overkomt! Niemand waarschuwt! Ik had ook geen keus want ons mijn kind (17) reageerde op de draadloze elektrische magnetische velden na een verhuizing waar we onder een kerktoren kwamen te wonen met antenne-installaties verstopt voor de draadloze communicatie.  Complottheorie schrijven ze. Als het een complottheorie was wat ik schreef en vertelde was je toch niet gaan verhuizen uit onze ‘droomwoning’ waar we nog geen 4 jaar woonden toch? Neem je toch geen ontslag van het mooiste beroep van de wereld nadat er wifi en een DECT-telefoon geplaatst waren? (iets wat ik niet wist en dus eerst ook niet wist waarom ik tijdens en na de vergadering zo onpasselijk en beroerd werd?) Neen, de media schrijft er liever niet over omdat alle draadloze gadgets maar al te gemakkelijk zijn, denk ik.

Maar het is tijd voor een ommezwaai bij de media
Wat de media ons niet, of slechts in geringe mate, verteld over waarom en hoe de Corona pandemie is ontstaan, is weinig: https://stralingsleed.nl/blog/de-media-maakt-de-burger-niet-wijzer-wat-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-kunnen-veroorzaken/. Want  hoe erg de corona pandemie ook, de:
-lockdowns werken niet
Lockdowns hebben vrijwel geen positieve effecten maar eerder negatieve effecten. ‘Besmettingen’ worden, ondanks alle vaccinaties, nauwelijks voorkomen maar de negatieve effecten zijn veel groter. Denk aan alle overlijdens door andere oorzaken, zoals kanker omdat behandeling door de lockdown is uitgesteld. Denk aan kinderen die niet naar school kunnen, aan het midden- en kleinbedrijf dat gesloten moet zijn. https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/.
-positieve PCR testen zijn eigenlijk negatief
De grondslag voor de lockdowns wordt gevormd door de stijging van de aantallen ‘besmettingen’. Besmettingen worden door een PCR-testduidelijk. Een PCR-test geeft door onderzoek van stukjes specifiek genetisch materiaal aan:
-het hebben van een besmetting met het virus (positieve uitslag) of
-het niet hebben van het coronavirus SARS-CoV-2 (negatieve uitslag)

Een verwarrende tegenspraak van de woorden positief en negatief. Het woorden boek zegt namelijk bij positief: welwillend, opbouwend en ergens een gunstig oordeel over hebben. Bij negatief geeft van Dale weer: ontkennend, afkeurend, het slechte, ongunstige en ergens een negatief beeld van hebben. Een positieve uitslag van de PCR test is dus afkeurend en slecht omdat je dan corona hebt.

-hoge valse positieven
Dat de hoeveelheid uitslagen ‘valse positieven’ hoog is en door sommigen wordt geschat op 50 tot wel 90%. De uitvinder van de PCR-test bioloog Kary Banks Mullis (1944- 2019) zelf zei: “deze PCR-test is niet bedoeld als accurate test voor infectieziekten. De test is niet in staat vrije infectie-virussen aan te tonen”. De test is dus ongeschikt voor een diagnose. https://twitter.com/hansvantelling/status/1343685955140595716?s=20
-oorzaak ligt niet bij vleermuizen
Dat het virus uit het laboratorium kon zijn ontsnapt was voor velen een vergezochte redenatie. Maar de theorie blijkt inmiddels de waarheid te zijn. Prof. dr. Marion Koopmans, lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen, verbonden aan het Erasmus MC, Rotterdam, heeft tijdens een wekenlange onderzoeksmissie de oorsprong van de pandemie onderzocht en ontdekt dat: ”er een HIV-sequentie tussen zit! Hierdoor kán het virus dus al helemaal niet van vleermuizen afkomstig zijn”.

5G activeert coronavirus. Is dit de oorzaak?
Dat een virus geactiveerd kan worden door kunstmatige elektromagnetische straling, is bekend uit onderzoek. In 1997 stelden wetenschappers van het Instituut voor Experimentele Geneeskunde in Rome, vast dat: “blootstelling aan een 50 hertz (Hz) elektromagnetisch veld het Epstein-Barr-virusgenoom in latent geïnfecteerde menselijke cellen” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003/ activeert. Waarschuwingen van verschillende wetenschappers waaronder:
-Dr. Robert O. Becker. In 1985 schreef hij al dat de gevaren van de elektrische vervuiling reëel zijn omdat de frequenties van de draadloze communicatie veranderingen en afwijkingen veroorzaken in elk biologisch wezen. Dat we niet precies weten, hoe ernstig deze afwijkende veranderingen kunnen zijn. Hoe langer we als samenleving de zoektocht naar die kennis uitstellen, hoe groter de schade zal zijn en hoe moeilijker het zal zijn om te corrigeren:
Martin Möhrke. In 2012 schreef hij een artikel met de kop: “4G/LTE mobiel internet en wifi, de grootste pandemie ooit? Dat veel mensen er niet bij stilstaan en dat zij, op termijn, de mogelijke gevolgen zullen ondervinden van de blootstelling aan de mobiele telefoons, draadloze netwerken en andere stralings-producerende apparatuur. Uiteindelijk ontkomt geen levend wezen aan de invloed van onnatuurlijke straling op de celstructuren in een lichaam:
Dr. Martin Pall, PhD en emeritus hoogleraar biochemie en medische basiswetenschappen aan de Washington State University, heeft onlangs nog gewaarschuwd dat het plaatsen van tientallen miljoenen 5G-antennes zonder een enkele biologische veiligheidstest, ongeveer het domste idee is dat iemand in de geschiedenis van de wereld heeft gehad:
-Dr. Leif Stafford, een Zweedse neuro-oncoloog, noemt deze 5G draadloze uitrol: “ Het grootste biologische experiment ooit. ‘ De mens wordt gebruikt als proefkonijn.

En dit had ik uit en van de media willen vernemen en willen horen.

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/top-16-verzwegen-covid-19-feiten-door-de-media/
https://stralingsleed.nl/blog/heeft-het-coronavirus-een-link-naar-5g/