Veel mensen kunnen zich weinig voorstellen bij het feit, dat wereldwijd, de nieuwsvoorziening in handen is van enkele partijen. En dat dáár achter mega-financiers zitten, die het niet om geld gaan, maar om invloed en controle. Om manipulatie en beheersing van mensen, landen, in aanleiding tot heerschappij. De media is geworden tot een spreekbuis van hén die je het minst zou moeten vertrouwen. Ik wil weten wat alle draadloze gebruiken er toe doen? Steeds maar meer en meer en niet even stilstaan bij de mensen die hier wél ziek van worden. Die niet meer tellen in deze maatschappij. Laten we ons zo gemakkelijk afserveren?

De pers
De pers of massamedia, is een overkoepelende benaming voor bijna alle vormen van journalistieke media die gericht het publiek berichten over recente gebeurtenissen. Hieronder vallen onder ander:
-kranten;
-tijdschriften;
-journaals op TV en radio;
-het internet;
-mobiel internet. Mobiel internet betreft het gebruik van internet met behulp van een mobiel apparaat, zoals een mobiele telefoon, smartphone, tablet, personal digital assistant, pocket-pc, laptop of netbook van een draadloos netwerk.

Maatschappelijke functies van de pers
De pers vervult verschillende maatschappelijke functies namelijk:
-Informerende functie. De pers verkoopt nieuws en actualiteit. Door het grote bereik van de pers proberen ook de politiek en het bedrijfsleven via deze mediakanalen informatie te verspreiden. Dankzij dit brede bereik een belangrijke functie om informatie de burger van informatie te voorzien. De taak van de pers is te onderzoeken hoe de overheid de burger informeert. In die rol kan de pers misstanden te berge brengen;
-Controlerende functie. Door haar directe relatie met informatiebronnen vertolkt de pers de functie van een “waakhond” die het reilen en zeilen van overheid en bedrijfsleven in de gaten houdt. In deze rol eist ze openbaarheid van gegevens op, of weet via informanten en klokkenluiders geheime informatie tot zich te krijgen. Dit staat op gespannen voet met staatsgeheimen maar in Nederland geeft de WOB (Wet openbaarheid van bestuur)  journalisten meer toegang tot overheidsstukken. Zoals in 2008 duidelijk werd dat er gesjoemeld is met het Zwitsers onderzoek (https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/;
-Opiniërende functie. Door de informerende functie op grote schaal, kan de pers een stempel drukken op het nieuws. Door specifieke aandacht voor een thema heeft het invloed op de publieke opinie. Ook in opinies en columns kan beleid voorzien worden van kritiek en commentaar of een ingenomen standpunt duidelijk geventileerd worden (integer zijn is dus erg belangrijk);
-Spreekbuisfunctie. Door het direct contact met de burger kan de pers een spreekbuis vormen voor wat er leeft in de bevolking en welke misstanden er bestaan in de maatschappij. In sommige gevallen kan de pers zoveel aandacht geven aan een onderwerp dat het de publieke opinie zelfs beïnvloedt, of ze weten het onderwerp op de politieke agenda te zetten.

Rol van de media
Juist de media heeft de macht, middelen en taak om misstanden naar buiten te brengen. De maatschappelijke functie om wereldwijd feiten te publiceren in alle vormen van de journalistieke media.  Nieuws wat mensen bezig houd. Hoor en wederhoor is van groot belang en een redactie moeten kunnen inschatten en invoelen wat belangrijk is, wat mensen moeten lezen om een persoonlijke keus te maken. Wat moet de lezer weten om correct en eerlijk op de hoogte te blijven? Wat de overheid niet wil vertellen, is een taak voor de journalist. Waar voor iedereen integer zijn erg waardevol is, is dit voor een journalist nóg belangrijker én essentieel. Het mag niet zo zijn dat zwijgen gelijk zal staan aan verraad of wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Hoor en wederhoor
Bij de berichten over kunstmatige elektromagnetische velden genereerd door de zendmasten voor 2G, 3G, 4G en 5G, wordt niet genoemd dat er veel mensen ziek worden van de vele draadloze toepassing. Het gemak van draadloos bellen is al jaren het onderwerp van gesprek vanaf het feit dat 2G geïntroduceerd is. De nadelen (dat mensen er klachten van kregen) werden niet genoemd zonder dat er altijd de woorden van de Gezondheidsraad bij stonden. Of de normen van de INCIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). De klokkenluiders zijn belachelijk gemaakt en neergezet als psychiatrische patiënten die het tussen de oren niet goed hadden. Juist door slechts één kant van een onderwerp te benoemen verzwijg je als journalist het grote belang van hoor en wederhoor. Zeer actueel in 2021 is de grote onrust over de uitrol van 5G. De journalistiek is bezig met de voordelen van de vijfde generatie te benoemen en is niet echt in staat om de nadelen te belichten. De nadelen van draadloos gebruik en de biologische effecten die dit geeft aan mensen, flora en fauna. Onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers zijn er veel maar worden niet gelezen en de mensen worden niet correct voorgelicht. Door dit gewoon te verzwijgen en niet meer, zoals normaal is, van twee kanten te belichten (hoor en wederhoor) is het verraad aan lezer of kijker.

In hoeverre ben afhankelijk van de opdrachtgever?
Is de journalist of verslaggever afhankelijk of onafhankelijk? Is de sponsor van een krant of TV-programma een telecomprovider? Is: wiens brood met eet, diens woord men spreekt in de journalistiek van kracht? Een voorbeeld is het verhaal van Dr. Mike Repacholi.

Dr. M. Repacholi is een Australische natuurkundige en bioloog. Door een onderzoek op muizen die werden blootgesteld aan de straling van een GSM mast zag hij dat bij de muizen met een genetische aanleg voor hersenschade en die bestraald werden met de straling van een GSM telefoon, dat kanker zich openbaarde. Hij was ervan overtuigd dat de straling van de mobiele communicatie ook voor het menselijk brein gold. Door inmenging van de telecom die een aantrekkelijke financiële regeling aanbood, verkondigde hij echter dat mobiel gebruik onschadelijkheid is en dus geen gezondheidsproblemen gaf. Hij liet zich omkopen. In 1995 werd hij benoemd tot leider van het EMV (Elektro Magnetische Velden)-project van de WHO (World Health Organisation). Dit op aandringen van de telecom, vooral van Motorola. Tot 2007 bestempelde hij de draadloze communicatie als veilig en dat het een psychische invloed is (nocebo- en attributie effect) wanneer er mensen zijn die claimen er gezondheidsschade door te krijgen. Met andere woorden: deze mensen horen in het gekkenhuis. Deze verklaring over elektrogevoeligheid voor draadloze apparaten en zendmasten, werd door de Nederlandse overheid, Gezondheidsraad en het kennisplatform elektromagnetische velden, overgenomen en deze instellingen gaan hier nog steeds zo mee om. Dr. Repacholi werd in 2007 vervangen omdat hij fondsen accepteerde van de van de mobiele telefoon-industrie.

De rechten van de mens
Kennen we onze mensenrechten? Weten we wel dat we niet correct worden voorgelicht als Nederlander? Dat nadelen en voordelen tegen elkaar weggestreept moeten worden. Maatregelen die eveneens hoor en wederhoor hebben. Weten we dat de mens:
-Recht op leven heeft. Niemand mag je van je leven beroven, wat gebeuren zal en al gebeurd is (ik ken meerdere mensen die geen leven meer hadden door alle draadloze gebruik van anderen en uit het leven zijn gestapt) met de uitrol van alle draadloze technieken;
-Recht heeft op vrijheid. Dat niemand je van je bewegingsvrijheid mag beroven;
-Recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dat ieder mens de vrijheid heeft om de mening te uiten. Vooral een mening uit ervaring (en dat dit ook geplaatst mag worden in de krant);
-Recht heeft op privacy. Iedereen mag in besloten ruimte doen wat hij wil zonder dat iemand of iets het recht heeft mee te kijken (denk aan alle ongevraagde spam). Dat de mens niet ongevraagd ‘bestraald’ mag worden, wat met alle zendmasten en draadloos gebruik wél gebeurd.

Worden mensen al gemanipuleerd op een wijze, die de geest breekt en hun slaven van derden maakt? Slaven van mega-financiers, die het niet om geld gaat, maar om invloed en controle. Worden mensen al gemanipuleerd en is de media al verworden tot spreekbuis van deze mega-financiers? Weet onze overheid wel wat er wereldwijd aan de hand is?

 

https://www.wanttoknow.nl/overige/media/kijk-zo-werkt-burgerlijke-hersenspoeling/
https://stralingsleed.nl/blog/de-media-maakt-de-mens-niet-wijzer-over-kunstmatig-elektromagnetische-velden/
https://stralingsleed.nl/blog/individuele-klachten-na-installatie-5g-en-een-maatschappelijke-verandering-door-huftergedrag/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-nodig-voor-die-microchip-in-je-hersenen/
https://stralingsleed.nl/blog/schokkend-implanteerbare-5g-nanotech-biosensor-al-vanaf-2021-in-covid-19-vaccins/
https://www.wanttoknow.nl/overige/facebook-censuur-en-burgerlijke-ongehoorzaamheid/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massacommunicatie#Voorbeelden_van_massamedia
https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/