Genetische manipulatie is het veranderen van de erfelijke eigenschappen van een plant, dier of micro-organisme. Mensen zijn al eeuwen bezig met genetische manipulatie.

In de Europese wetgeving is voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), ook wel genetische modificate genoemd, eisen aan de activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) gesteld. Dat doet het in verordeningen en richtlijnen. De verordeningen gelden in alle EU-landen. Alle EU-landen moeten de Europese richtlijnen verwerken in hun nationale wetgeving https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/wetten-en-regels-biotechnologie.

Genetisch aangepaste vaccins voor corona mag wel in vergelijking met de polio vaccinatie?
De Europese regels voor genetische modificatie zijn versoepeld voor de ontwikkeling van coronavaccins. Wetenschappers slaan steil achterover https://www.scientias.nl/wel-een-genetisch-gemodificeerd-coronavaccin-maar-voorlopig-geen-genetisch-gemodificeerd-voedsel/ . Want wat als een genetisch gemodificeerd virus zich begint te verspreiden vanuit een vaccin tegen een verspreiding van dat virus, zoals de besmetting van polio uit het verleden zich verspreid heeft juist úit een ‘tegen polio-afkomstig bescherm-vaccin’. De poliovaccinatie in Nederland is vanaf 1957 in het RijksVaccinatieProgramma (RVP) opgenomen in de (D(K)TP) vaccinatie; je kleine kind is voor het leven beschermd tegen polio! En nu, met de corona-vaccinatie (in ieder geval het Oxford-vaccin) wordt de Europese wetgeving met voeten getreden en wel over het in het milieu brengen van recombinant DNA-organismen* (genetisch gemodificeerde organismen), dat ook nog eens in de bloedbaan van de EU-bevolking ingespoten gaat worden! https://www.scientias.nl/wel-een-genetisch-gemodificeerd-coronavaccin-maar-voorlopig-geen-genetisch-gemodificeerd-voedsel/ En de andere vaccins?

*Een recombinant DNA-organismen is een laboratoriumtechniek waarbij DNA-fragmenten verwijderd worden van een of meerdere organismen en samengebracht (gerecombineerd) worden met het DNA van een gastcel. Het kunstmatige DNA dat zo ontstaat wordt recombinant DNA genoemd.

Genetisch Gemodificeerd Organismen (GGO ‘s)
Genetische modificatie, ook wel genetische manipulatie genoemd, ís het proces van het veranderen van het DNA van een levend organisme met als doel de kenmerken ervan te veranderen. Veranderen door menselijk ingrijpen! In tegenstelling tot traditioneel fokken in dieren en planten, omvat genetische modificatie het invoegen van een gen van het ene organisme in het andere https://stralingsleed.nl/blog/worden-mensen-genetisch-gemanipuleerd-en-het-belang-van-5g/ Organismen die deze manipulatie van genen ondergaan, worden Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) genoemd. Genetische modificatie is op verschillende organismen toegepast om hun eigenschappen te verbeteren en sinds de vaccinatie op het coronavirus, ook op mensen? Wordt de mens een GGO? https://www.icthealth.nl/blog/nano-vaccins-en-medicijnkoeriers-klein-maar-fijn/

Wet aangepast
Waarom zou het Ministerie van Volksgezondheid de wet op de genetische modificatie anders aanpassen op 30-03-2020? https://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/staatscourant-30-maart-2020-18941-COVID-is-GMO.pdf

Is het coronavirus (COVID-19) dus bedoeld voor genetische modificatie?
14 juli 2020 neemt de Raad van Europa een verordening aan om de ontwikkeling en de inzet van een vaccin tegen COVID-19 in de EU te versnellen. De verordening voorziet in een afwijking wat betreft klinische proeven voor dergelijke vaccins.

Versoepeling wetgeving Genetically Modified Organism (GGO)
Wetenschappers slaan steil achterover in juli 2020 over het besluit van de Europese Commissie om de GMO*-wetgeving te versoepelen en zodoende het pad juridisch vrij te maken voor het ontwikkelen van een vaccin tegen corona.

 *GMO= Genetically Modified Organism (In Nederland ook wel genetisch gemodificeerd organisme genoemd-GGO).

“Onbegrijpelijk,” noemt bioloog professor dr. Sjef Smeekens van de Universiteit Utrecht het besluit. Hier wordt de Europese wetgeving met voeten getreden en wel over het in het milieu brengen van recombinant DNA-organismen (genetisch gemodificeerde organismen), dat ook nog eens in de bloedbaan van de EU-bevolking gespoten gaat worden? Plantenwetenschappers roepen al 20 jaar vergeefs om de verouderde GMO-regelgeving bij de tijd te brengen en nu wordt zonder serieuze discussie de wet terzijde geschoven. Dat is nogal frustrerend.”

Stiekeme genetische manipulatie bij mensen?
In Amerika heeft het ministerie van Defensie en Volksgezondheid heeft bij het bedrijf ApiJect Systems een contract lopen voor de productie van honderden miljoenen injectienaalden met het coronavaccin, die kunnen worden voorzien van de RFID chip en/of GPS tracker, waardoor de overheid ‘live’ iemand kan volgen wie het covid-19 vaccinatie heeft gehad en waar deze persoon is en geweest is. Dit om de zogenaamde coronapandemie in te dammen. (https://www.xandernieuws.net/algemeen/amerikaans-bedrijf-krijgt-order-voor-half-miljard-corona-vaccin-injectienaalden-met-rfid-chip-en-gps-tag/ .

In Nederland
Het is de bedoeling van de overheid om verspreid over 2021 alle inwoners van Nederland van een corona-vaccinatie te voorzien. Niet iedereen zit te wachten op een vaccin, want de levensgrote vraag is: zijn de vaccins wel veilig, aangezien ze zo snel op de markt zijn gebracht of heeft het dus een andere doelstelling?

Wettelijke grondslag; rechten van de mens
Nederland is onderworpen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In artikel 8 van dit verdrag is onder meer het recht op privacy vastgelegd. Hieruit vloeit het recht op lichamelijke integriteit voort. Dit houdt in dat men niet zonder toestemming of goede (medische) reden aan iemands lichaam mag komen. Een goede reden moet dan ook zijn:
-de nationale veiligheid;
-de openbare veiligheid;
-het economisch welzijn van het land;
-het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten;
-de bescherming van de gezondheid of de goede zeden; of
-de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Een strenge toetsingsmaatstaf dus, die het heel erg moeilijk maakt om een vaccinatieplicht te introduceren. Maar in juli 2021 wordt duidelijk dat Frankrijk, Malta en Griekenland de regering van vrijwillige vaccinatie naar een indirecte inentingsplicht gaat.

Indirecte vaccinatieplicht
De indirecte vaccinatieplicht is dat bij niet vaccineren de rechten van deelname aan de maatschappij ontnomen worden. Rechten zoals niet welkom op het werk, de bioscoop, restaurant, niet meer mogen vliegen. Gaat dit ook in Nederland gebeuren? https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5241632/ook-hier-verplicht-vaccineren-juridisch-mogelijk-maar-het

Wordt het coronavaccin dus een vaccin welke voorzien is van een minuscule RFID chip? Wordt dan de toon gezet voor stiekeme genetische manipulatie bij mensen? En wat als het verplicht gaat worden op het vaccinatiepaspoort? Krijgt dan iedereen een RFID chip? En vallen de elektrogevoeligen, die niet tegen de snelle toename van alle draadloos kunnen, dan af? https://stralingsleed.nl/blog/schokkend-implanteerbare-5g-nanotech-biosensor-al-vanaf-2021-in-covid-19-vaccins/ De overheid gaat nu al gewoon door met ons land vergeven van de wens om 100% draadloos te beogen. Is het weer net zo een vies spelletje als toen in 2006 de 3de generatie mobiele netwerken (UMTS) geïmplanteerd werd? Weer een vies spelletje?https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/

Bronnen:
https://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/staatscourant-30-maart-2020-18941-COVID-is-GMO.pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/medisch-onderzoek-bijna-altijd-vervalst/
https://stralingsleed.nl/blog/worden-mensen-genetisch-gemanipuleerd-en-het-belang-van-5g/
https://www.vanveen.com/kennis-delen/vaccinatieplicht