In het rapport 5G en gezondheid is te lezen:
“5G heeft een grotere capaciteit en biedt snellere gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie (2G, 3G). Maar omdat in de samenleving zorgen zijn over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid en milieu, heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd.

Rapport 5G en Gezondheid
De Gezondheidsraad komt 2-9-2020 met een Rapport 5G en gezondheid: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid   Maar de Gezondheidsraad kan ook geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s opleveren. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen. (Jawel, is wél bekend. Ikzelf heb persoonlijk verteld bij een medewerker van het RIVM op huisbezoek in 2008 (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een zelfstandig agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat onze zoon en ik onwel werden van door de 2G-mast op de kerktoren waar we in 2003 onder kwamen te wonen en waar we uit zijn gevlucht). Nu, 2021, vraagt de Gezondheidsraad zich nog steeds afvragen of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de potentie hebben om de gezondheid te schaden? Dat weten ze verdorie allang!

Conclusie Rapport 5G en Gezondheid
De conclusie in 2021 is dat ze vinden dat 5G deels dezelfde frequenties gebruikt als eerdere generaties mobiele telecommunicatie, zoals 3G en 4G, en daarnaast ook nieuwe frequentiebanden. Maar de communicatie via de frequentiebanden van het 5G netwerk daar zit nu net een groot verschil. Namelijk de drie verschillende frequentiebanden hebben veel en veel kortere frequentiegolven, namelijk in de microgolven, infrarood- en ultraviolet golven. Met de uiteindelijke gewenste frequenties van:
-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-26 GHz.

(M.a.w. van radiogolven (RF), waar 2G alleen gebruik van maakt naar 5G: van radiogolven naar microgolven, infrarood en over het zichtbaar licht (ioniserend?) naar ultraviolet licht. Dat klinkt toch wel even anders, dan wat de Telecom zegt!

En er zijn dan ook geen onderzoeken verricht naar de invloed op de gezondheid van (langdurige) blootstelling aan elektromagnetische velden met de frequenties van 5G! 

Maar ook voor de 2G, 3G en 4G is geen onderzoek verricht naar de biologische effecten van de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze gebruiken voor mens, flora en fauna. Hoor je niet eerst te onderzoeken of dit wel veilig is? In 1981 werd de wereld opgeschrikt door een mysterieuze, dodelijke ziekte: aids. De doelstelling van aanpak  is dat er in 2030 een einde van aids moet zijn, pas na ruim 50 jaar onderzoek, een halve eeuw! Hoe kunnen de draadloze toepassingen wereldwijd dan geïntroduceerd worden zonder onderzoek? Daar waar veel klachten door komen? Eerst alle draadloze invoeren en dan pas onderzoek? Is dit de omgekeerde wereld? Gaan regeringsleiders tegen hun eigen beleid in? Zelfs de Gezondheidsraad concludeert dat een samenhang tussen 5G-frequenties en gezondheidsschade niet is aangetoond, maar voor een aantal ziekten niet is uit te sluiten. En toch wordt het uitgerold? Ja, de omgekeerde wereld dus! Eerst gedegen onderzoek is de normale gang van zaken. Waarom is dat nu anders? https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/ en http://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/

Rapport 5G en Gezondheid
In het najaar van 2019 namelijk, toen de voorbereidingen voor de uitrol van 5G al ver gevorderd waren, kreeg de Gezondheidsraad in Nederland de opdracht van het kabinet om eventuele schade te onderzoeken. Na de eerste frequentieveiling, waar de overheid trouwens 1.2 miljard aan verdiende en de uitrol al van start was gegaan, werd het rapport ‘5G en Gezondheid’ in september 2020 gepubliceerd.

Het rapport is echter niet correct
Meerdere onderzoeken die op potentieel schadelijke effecten wezen na blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV, of in de volksmond ook straling genoemd) zijn in het rapport onterecht weergegeven als ‘geen effect’ hebbende. Omdat dit rapport de basis vormde voor een ‘groen licht’ voor de verdere uitrol van het nieuwe telecomnetwerk 5G, is dit schrijven zeer kwalijk en zelfs frauduleus gegeven. Op basis hiervan is een beoogde landelijke dekking van 98% beloofd en kan geen enkele elektrogevoelige burger meer aan blootstelling van 5G ontkomen. Wil de regering werkelijk dat (ernstig) elektrogevoeligen dan maar zelfmoord plegen? Denken ze werkelijk dat er wel mensen zijn die tegen de nóg hogere frequentiegolven kunnen (op den duur)?

Rapport is selectief
In dit rapport wordt een selectie van relevante wetenschappelijke onderzoeken beoordeeld. Deze onderzoeken zijn met zoekopdrachten uit verschillende wetenschappelijke databases gevist. Van de duizenden onderzoeken die kunnen worden gevonden is in het rapport slechts een selectie terug van enkele honderden studies die ‘geen schade geven’ en het is onduidelijk op welke basis deze selectie is gemaakt. Het rapport is dus onvolledig!

Onderzoeken die wel degelijk schadelijke effecten aantonen
Het onvolledige rapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad is de basis voor de zogenaamde verzekering aan burgers, het parlement en het kabinet dat er geen reden is om ons zorgen te maken over de gezondheidseffecten van 5G. Alleen het onderzoek is niet deugdelijk uitgevoerd want er blijkt wél sprake te zijn van schade aan een lichaam.

Biologische schade
Volgens de huidige stand van zaken in innovatief risico-onderzoek is er wél duidelijk bewijs van, naast thermische effecten, biologische effect voor mens, flora en fauna, van draadloze communicatietechnologieën! https://stralingsleed.nl/blog/vogels-vallen-dood-neer-en-een-link-naar-elektromagnetische-velden/. Biologische effecten voor mensen die kunnen variëren van een verminderd welzijn tot ernstige aandoeningen of schade aan de kwaliteit van leven en gezondheid.

Onafhankelijke wetenschappers
Per 5 mei 2021 hebben 417 wetenschappers en artsen dan ook het 5G-beroep ondertekend, en roepen de EU dringend op om de uitrol van 5G te stoppen vanwege de ernstig potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) aanzienlijk verhogen, bovenop de al bestaande frequentiegolven voor andere telecommunicatie doeleinden. Het is dus bewezen dat RF-EMV schadelijk is voor mens en milieu alleen de wetenschap in dienst van de Telecom, maakt ons niet wijzer! Daar waar de het  International Non-Ionizing Radiation Committee (ICNIRP) https://www.icnirp.org/en/rf-faq/index.html Citaat hieruit:Aangezien de ICNIRP (2020)-richtlijnen nu bescherming bieden voor blootstellingen van het hele lichaam boven 6 GHz, moet ervoor worden gezorgd dat korte blootstellingen niet voldoende zijn om schade te veroorzaken, en door het gemiddelde gebied voor lokale blootstellingen boven 6 GHz te verkleinen, de maximale lokale blootstelling te verminderen, nieuwe richtlijnen zorgen voor een veel completer en nauwkeuriger beschermingssysteem. Dienovereenkomstig, en met name met betrekking tot huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen zoals 5G, wordt het sterk aanbevolen dat landen updaten naar de nieuwe ICNIRP (2020)-richtlijnen”.

 Het kabinet zegt zelf dat 5G gezond en veilig moet zijn maar geen woord over de wetenschappers die grote problemen voor de gezondheid verwachten zoals in het  https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/. Want legio onderzoeken, (komend van wetenschappers die niet in dienst van de telecom werken), geven wél schade aan.

Ik wil ook kunnen leven in Nederland zonder kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze.

https://stralingsbewust.info/2021/07/25/groen-licht-voor-5g-gebaseerd-op-frauduleus-rapport/
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid