De kunstmatige elektromagnetische velden (of de technische elektromagnetische velden) zijn ontstaan door mensenhanden. Denk aan alle zendmasten, smartphones, tablets, magnetrons, DECT-telefoons en slimme meters. De natuurlijke elektromagnetische velden, zoals het aardmagnetisme, het zonlicht, magnetische stormen, geopatische zones en onweer, is nodig voor de mens om te kunnen leven, net als alle dieren, planten en bomen. Kortom is nodig voor alle leven op aarde. Onderhand is duidelijk wat de kunstmatige elektromagnetische velden doen met mens, flora en fauna: dit botst met elkaar. Mensen, dieren en planten raken totaal ontregeld tot de dood erop volgt.

De wetenschappers zijn nog steeds verdeeld over de vraag of de kunstmatige elektromagnetische velden nu het natuurlijk proces van ons lichaam verstoren en wat de gevolgen kunnen zijn. De gevolgen zijn in 2022 goed zichtbaar voor wie werkelijk belangstelling heeft.

Natuurlijke elektromagnetische velden
Een organisme (zoals het lichaam) heeft de frequentie van de natuurlijke elektromagnetische velden nodig om te kunnen leven. En van nature heeft de aarde ook een magnetisch veld, het aardmagnetisch veld en een elektrisch veld (denk aan de bliksem die dit veld in stand houd). Andere natuurlijke vormen van elektromagnetische velden zijn de infrarode en ultraviolette straling van de zon.

‘De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt’ aldus de overleden professor Werner K. Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde (1932) en een van de grondleggers van de kwantumfysica. De menselijke cel heeft een frequentie, een eigen trilling, zoals Nikola Tesla het verwoorde: als je het universum wilt begrijpen denk dan in energie, vibratie en frequentie. Frequentie is een meetbare elektrische energie die constant is tussen twee willekeurige punten. Elk levend wezen heeft een elektrische frequentie. Sterker nog, alles op aarde heeft een frequentie. Een lichaam bestaat uit ongeveer uit 100 biljoen cellen. Deze cellen vormen de organen en botten, waarvan dus elke cel bestaat uit frequenties, elektromagnetische golven. Cellen met natuurlijke elektromagnetische frequenties voor o.a. de lever, het hart of de longen. In het menselijk lichaam is ieder orgaan opgebouwd uit een grote hoeveelheid cellen met hun eigen specifieke frequentie (trilling). Al deze trillingen van deze cellen bij elkaar genomen, noemen we de totaalfrequentie van dat orgaan. De frequenties wordt gemeten in hertz (Hz). Een menselijk lichaam, dat zich binnen het normale bereik van trillingen bevindt, is gezond. Een gezonde cel zendt harmonische trillingen uit, de maag trilt bijv. rond de 100 hertz (Hz) en de lever met 150 Hz. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en straling op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd. Dan wordt je langzaam ziek, de ene mens eerder dan de ander, zodat de ander kan waarschuwen.

Verstoorde cellen geeft een ziek lichaam
Want verstoorde cellen veroorzaken uiteindelijk ziekte. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals:
-slapeloosheid;
-vermoeidheid;
-hartkloppingen/hartritmestoornissen;
-hersenmist (niet in staat om helder te denken);
-gespannen spieren tot onverwachte kramp,
-hoofdpijn en/of een kriebelende hoofdhuid,
-huidproblemen,
-concentratieproblemen;
-oorsuizingen (tinnitus),
-hartkloppingen. Uit wetenschappelijk onderzoek van professor dr. von Klitzing is gebleken dat de radiofrequentie van de mobiel een effect geeft op het hartritme en verstoringen geeft op de werking van het hart en de communicatie tussen cellen en organen:
-overgeven,
-diarree,
-oogklachten,
-tintelingen in vingers of gezicht (verlammingsgevoel).

Niet mijden
Het niet mijden van de kunstmatige elektromagnetische straling (of herkennen van de klachten), kunnen op den duur:
-de activiteit van enzymen doen veranderen;
-een verzwakt immuunsysteem geven;
-tot DNA breuken leiden;
-hartklachten geven;
-een lekkende hersenbloedbarrière geven;
-de hersengolven veranderen;
-een verandering geven in de elektrische lading van zenuw- en spiercellen.

*DNA= Desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle organismen.  

Magnetieten en magnetosomen
Een mens is dus afhankelijk van het natuurlijk elektromagnetisme om te kunnen leven. De lichaamscellen doen hun werk met behulp van de natuurlijke elektromagnetische velden (EMV), zodat iedere cel een elektrische lading heeft en de organen, zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, hun werk kunnen doen. In de hersenen (in het zeefbeen van de neus) zitten dan ook vele kleine magneten (magnetieten*) die beschermd worden door magnetosomen, deze kunnen veranderingen in het elektromagnetisch veld kunnen waarnemen. Veranderingen in het elektromagnetische veld (door o.a. antennemasten en smartphone) zorgen er vroeg of laat voor dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigen (interfereren). Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft in 1992 aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetiet kristallen per gram weefsel aanwezig zijn.

*Magnetiet (natuurlijk magneet). Onze hersenen bevatten vijf miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel. Het hersenvlies bevat 100 miljoen magnetietkristallen per gram weefsel. De magnetietkristallen worden beschermd door een membraam, het magnetosoom. Magnetosomen zijn als het ware de zintuigen die in staat zijn om de veranderingen in het elektromagnetisch veld, waar te kunnen nemen. Veranderingen die ervoor kunnen zorgen dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigt.

Veranderingen in de lichaamscellen
Sommige mensen zouden meer van deze magnetosomen hebben dan anderen. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen te vinden. Het zijn tevens de receptoren voor het magnetische veld van de aarde, zodat dieren in staat zijn zich te oriënteren (trekvogels, duiven). De Franse kankerspecialist Prof. Dr Dominique Belpomme noemt het feit dat bij mensen er verschil in zit, één van de verklaringen van het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor de kunstmatige elektromagnetische straling dan andere mensen. De mensen die reageren bij het gebruik van 2G en 3G kunnen waarschuwen?

Mitochondriën geven energie voor de lichaamscellen
Het menselijk lichaam bestaat uit miljarden cellen waarvan de mitochondriën een onderdeel van zijn. Mitochondriën zetten in de cel voeding om in energie (ATP, de afkorting van adenosinetrifosfaat), zodat het lichaam bijvoorbeeld kan bewegen, groeien en denken. Het zijn de energiecentrales van de cel. Mitochondriën hebben een buitenmembraan en een binnenmembraan. Het buitenmembraan omvat het binnenmembraan, dat dankzij instulpingen een sterk vergroot oppervlak heeft. Een groot deel van de verbranding van glucose uit voedsel vindt plaats langs de ruimte van het binnenmembraan (de matrix).

Mitochondriën bezitten hun eigen DNA, het mitochondriaal DNA
Door de veranderingen in de omgeving, door straling van alle draadloze, werken ook de mitochondriën op den duur niet goed meer en veranderen het DNA. DNA schade* geeft een verhoogd risico op kanker en een verlies van vruchtbaarheid, wat onderzocht is in epidemiologische studies, zegt Dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen en gerenommeerd om de expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid.

De elektromagnetische velden kunnen zo werking van een lichaam verstoren
Maar wat de vele kunstmatige elektromagnetische straling afkomstig van alle draadloze toepassingen met een organisme doet, geeft anno 2022, geen consensus bij de wetenschappers. De ene helft van de wetenschap zegt dat er niets aan de hand is terwijl de andere helft zegt dat het erop lijkt dat deze velden een verstorend en beschadigend effect heeft op mens, dier en plant. Dat het logisch is. Dat het de grootste pandemie ooit zal veroorzaken wat in 2016 al voorspeld!  (de Covad-19 pandemie?) Dat de kunstmatige straling interfereert met de natuurlijke straling, waardoor een nieuwe en ‘chaotische’ trilling ontstaat, is wetenschappelijk duidelijk. Dat cellen in ons lichaam opnieuw worden geordend en de natuurlijke werking van een goed lopend organisme (in dit geval lichaam) verstoord wordt. Dat alle kunstmatige elektromagnetische velden (straling) maakt dat mensen gevoelig worden voor de kunstmatige elektromagnetische velden met alle klachten die erbij horen. Dat techbedrijven en overheden er nog steeds voor kiezen om de ontwikkeling van de kunstmatige draadloze communicatie voort te zetten is gewoon onbegrijpelijk.

Bronnen;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentie
https://www.buglife.org.uk/news/could-our-obsession-with-mobile-technology-destroy-wildlife/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24805233/
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/dramatische-afname-van-insecten
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019730565-Antwoord-Gemeente-Haarlem-Aan-de-gemeenteraad-Onverantwoord-en-ondemocratisch-verplicht-uitrollen-van-5G-vraagt-om-een-tegengeluid-5.pdf