Noodweer op komst?

Al jaren wordt er gewerkt om bewustzijn te krijgen bij mensen over de schadelijke gevolgen van de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze technieken. Op alle mogelijke manieren wordt er geprobeerd om de politiek, de bestuurders in dit land, van plaatselijk tot landelijk, inzicht te geven in de biologische effecten en de schade aan al wat leeft. Ook worden bestuurders op hun verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting gewezen om de bevolking tegen de onzichtbare EMV (of straling) te beschermen. Dit alles heeft tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid, erger nog: ze mijden het onderwerp. De uitrol van 5G is sinds juli 2020 van gewoon start gegaan en de overheid heeft schijnbaar andere belangen dan de mensen te beschermen tegen de steeds grotere stralingsbelasting.

5G is niet gewenst bij velen en gaat toch door
Wetenschappers en artsen waarschuwen voor de mogelijke gezondheidsproblemen en pleiten voor een moratorium op de uitrol van 5G. 5G zal de blootstelling aan kunstmatig radiofrequente (RF) elektromagnetische velden (EMV) aanzienlijk verhogen. RF velden, waarvan bewezen is dat ze schadelijk zijn voor mens, flora, fauna en milieu.

Oproep om 5G te stoppen
De 5G-oproep werd in 2017 voorbereid door wetenschappers en artsen die de EU dringend oproepen om de uitrol van 5G te stoppen vanwege de ernstige potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen, bovenop de al bestaande 2G, 3G, 4G, wifi en IoT.

5G gaat werken met heel andere technieken die niet onderzocht zijn
Bij 5G is de snelheid drastisch verhoogd en andere nieuwe functies van 5G zijn:
-Network slicing; het wordt mogelijk om virtuele netwerken binnen het 5G netwerk op te zetten. Network slicing zal alleen interessant zijn voor bedrijven die graag een eigen 5G subnetwerk tot hun beschikking willen hebben, speciaal ingericht op basis van hun wensen. Eigenlijk een soort van cloud-omgeving;
-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); een techniek die te verzenden data in verschillende kleine datastromen verstuurt. Dit heeft als voordeel dat de kans klein is dat data niet aankomt doordat er een stoorzender in de weg zit. Dit risico is er wel als de data via één datastroom gaat;
-Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output); de standaard MIMO zoals we hem nu kennen met 4G werkt met 2 of 4 antennes, bij Massive MIMO kan het aantal antennes opgeschaald worden tot wel 100 stuks per mast. Mobiele apparaten hoeven bij Massive MIMO niet meer maximaal 4 antennes met elkaar te delen. In theorie kan elk apparaat koppelen met een eigen antenne. Ook als er stoorzenders in de buurt zijn kunnen zijn er genoeg backup antennes zijn;
-Millimeter golven; 5G gaat gebruik maken van golflengten tussen de 30 gigahertz (GHz) en 300 GHz. Hierdoor zijn niet de grote antennes nodig die nu aan de masten hangen. Sterker nog, in principe zijn de grote masten niet meer nodig. Door het formaat van de 5G-antenne small cell) zijn deze eenvoudig verdekt op te hangen aan bijvoorbeeld lantaarnpalen of gevels van gebouwen.

5G maakt de weg vrijmaken voor onder andere;
-zelfrijdende auto’s;
-slimme apparaten voor thuis, de landbouw, zorg, smart city, industrie;
-virtual reality (VR). Virtual reality is een computertechniek die je een compleet andere werkelijkheid laat ervaren;
-augmented reality (AR). Er is sprake van AR als er digitaal een extra laag informatie over de werkelijkheid wordt gelegd. 
-AI, (Artificial Intelligence/ kunstmatige intelligentie), voor o.a. Chatbots die AI gebruiken om vragen van klanten te beantwoorden en intelligente assistenten die met behulp van AI essentiële informatie filteren uit grote datasets met vrije tekst om de planning te verbeteren en  applicaties die complexe taken uitvoeren waarvoor voorheen geen menselijke input meer nodig is;
-nanotechnologie met o.a. een die chip die iedereen via 5G-antennes en satellieten volgen. Er gaan geruchten dat de nano-chip in de corona vaccinatie zit en nog altijd is het zo; waar rook is, is vuur;
-gen-bewerking. Met genbewerking kunnen er precieze wijzigingen in het DNA aanbracht worden;
-de Quantum Computer. Computers die informatie op een nieuwe manier verwerken en op deze wijze grote en belangrijke doorbraken kunnen forceren. Een stabiele Quantum Computer kan bijvoorbeeld zorgen voor een ongekende groeispurt op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI). Er wordt verwacht dat Quantum Computers deuren openen naar mogelijkheden die nu nog ondenkbaar zijn. Een quantumcomputer maakt gebruik van quantumbits (qubits, of qbits) en de klassieke computers maken gebruik van een geheugen dat informatie opslaat door middel van bits.   

Consensus
Wanneer er geen consensus of wetenschappelijke zekerheid bestaat (en dat is er niet over de EMV) over de uitwerking voor mens, flora en fauna, treed het “voorzorgsprincipe” in werking. Pas wanneer er volledige zekerheid heerst voor de mens, flora en fauna, mag een techniek ingevoerd worden.

Het voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is een leidend principe voor de manier waarop in onze samenleving met allerlei risico’s wordt omgegaan. Bovendien heeft het als internationaal erkend algemeen rechtsbeginsel een enorm effect op de formulering van regelgeving, besluiten, beleid en richtlijnen op allerlei niveaus: internationaal, EU-, nationaal- en zelfs lokaal niveau.  Het voorzorgsprincipe in 1992 opgenomen in het Verdrag van Maastricht.

Het voorzorgsprincipe komt op het volgende neer: wanneer er gevaar bestaat voor ernstige of onomkeerbare schade, zoals bij de introductie van nieuwe stoffen of technologie die permanente systemische (neven) effecten kunnen hebben, mag wetenschappelijke onzekerheid geen excuus zijn om geen voorzorgsmaatregelen te nemen. Bij de invoering van 2G, 3G, 4G en 5G is dit het geval.  Het voorzorgsprincipe had in moeten gaan om eerst een onafhankelijk onderzoek af te wachten. Nu de invoering van 5G voor de deur staat trekken wetenschappers aan de bel.

5G Appeal
Per 24 januari 2020 hebben 414 wetenschappers en artsen een beroep ondertekend; het 5G Appeal. De wetenschappers voeren aan dat het overgrote deel van het onderzoek van onafhankelijke wetenschappers naar 5G, wijst op schadelijke biologische effecten als DNA schade bij elektromagnetische velden ver onder de richtlijnen voor de wettelijke maximale blootstelling. Bovendien is er naar de impact van 5G op de gezondheid niet eens onderzoek gedaan. Verder stellen zij dat de huidige veiligheidsrichtlijnen alleen de industrie beschermen en niet de gezondheid van mensen.

Teken het 5GAppeal
Het is nog steeds mogelijk om het 5G Appeal te ondertekenen en stuur het naar het volgend adres naar Professor Nyberg: NRNyberg@abo.fi

*Professor Rainer Nyberg is geboren in 1939 en zegt “na vooral geïnteresseerd te zijn geweest in het gebruik van informatietechnologie voor lesgeven en leren vanaf 1995, ontdekte ik in maart 2013 dat elektromagnetische velden van draadloze apparatuur schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier, met name de gezondheid van kinderen. Ik ben nu aan het onderzoeken hoe we de schadelijke effecten kunnen vermijden door bijvoorbeeld de veiligheidsrichtlijnen te verlagen die zijn gebaseerd op leugens dat de straling niet schadelijk zou zijn. Duizenden onderzoeken bewijzen echter schadelijke effecten ver onder de richtlijnen”.

Bronnen:
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
Teken het 5G-appeal: http://www.5gappeal.eu/sign-the-5g-appeal/
http://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-is-stopgezet-in-veel-landen/
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/belanghebbenden-bij-het-voorzorgsprincipe#:~:text=Het%20voorzorgsprincipe%20is%20een%20leidend,met%20allerlei%20risico’s%20wordt%20omgegaan.&text=In%20de%20EU%20is%20het,in%20het%20Verdrag%20van%20Maastricht.
http://stralingsleed.nl/blog/individuele-klachten-na-installatie-5g-en-een-maatschappelijke-verandering-door-huftergedrag/
https://verschil.nl/4g-5g/
https://jarnoduursma.nl/blog/wat-is-quantum-computing/