Als een mobiele telefoon veilig zou zijn waarom kunnen er dan veel mensen niet tegen? Mensen die géén mobiel hebben omdat ze er ziek van worden. Ziek van de onzichtbare elektromagnetische velden (of straling) waar alle draadloos gebruik op werkt. We zijn een maatschappij aan het creëren waar de mensen die niet tegen de kunstmatige elektromagnetische velden kunnen, niet meer welkom zijn. Velen laten zich niet tegen het coronavirus vaccineren omdat er mogelijk een nano-chip inzit. Het gevolg is buitensluiting voor de elektrogevoelige die nog een beetje mobiel is.

Langzame introductie draadloze maatschappij
De afgelopen decennia hebben de telecomindustrie en zijn enthousiastelingen, de mobiele telefoon uitgeroepen tot de grootste prestatie van de late 20e en vroege 21e eeuw. Maar naarmate het gebruik ervan stijgt, maken juist wetenschappers zich wereldwijd zorgen over hun gevaren en hebben ze meer dan 2000 onderzoeken geproduceerd. Ze waarschuwen dat de draadloze apparaten en antennes voor de mobiele telefonie, mensen dieren en planten blootstellen aan niet-ioniserende laagfrequente elektromagnetische velden, ook wel gsm-, microgolf- of radiofrequente straling genoemd. http://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/. Onafhankelijke* onderzoeken geven aan dat wanneer mensen en dieren worden blootgesteld, ze hersenen, schildklier, prostaatklier, akoestische zenuw en borsttumoren en andere ziekten kunnen ontwikkelen.  Het International Agency for Research on Cancer (IARC), het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie, bestempelde elektromagnetische straling als ‘mogelijk kankerverwekkend’: https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/documenten/rapporten/2018/februari/28/classificatie-elektromagnetische-straling-groep-2b-mogelijk-kankerverwekkend

De belanghebbende wetenschap
Onderzoeken naar 2G,3G,4G en 5G die wettelijk gelden, zijn gedaan zijn door belanghebbende wetenschappers. Wetenschappers die belang hebben met de Telecom-industrie. Deze zullen écht niet de nadelen van de kunstmatige elektromagnetische velden noemen. Zo is het gebeurd dat alleen de thermische effecten meewegen en niet de biologische effecten bij de nadelen. Zo is het gebeurd dat 4G+ en 5G uitgerold zijn hoeveel de onafhankelijke wetenschap waarschuwt voor alle onzichtbare en niet te grijpen kunstmatige elektromagnetische velden. Wel vreemd vind ik, dat onze regering geloof hecht aan de belanghebbende wetenschap. Altijd gedacht dat die wijzer waren en  uitgaan van twee zichtposities. Helaas, wat heb ik me vergist.

Het is dan ook niet verrassend dat de Telecom-industrie beweert dat straling (RF-straling) van 2G, 3G, 4G en ook 5G veilig is en de gezondheid niet aantast. Ze beweren dit op het feit dat de straling niet-ioniserend is.  Niet-ioniserende straling is anders dan de hoogfrequente ioniserende straling die wordt gebruikt in o.a. röntgenstraling (in het elektromagnetisch spectrum na het zichtbaar licht en ultraviolet licht). Dat ioniserende straling het DNA direct kan beschadigen. Alles na het zichtbaar licht is ioniserend in het elektromagnetisch spectrum. Wat zeer discutabel is dat de bedoelde frequenties van 5G gebruik maken om laserstralen die vanaf het dak van autonome auto’s worden uitgezonden, om de weg te zoeken. Deze technieken zijn de;
-als time-of-flight-LiDAR*, om de afstand tot een object te bepalen;
-Doppler-LiDAR is om de snelheid van de objecten te bepalen. 

*LIDAR (LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging) of LiDAR is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. Laserlicht gebruikt infrarood, zichtbaar of ultraviolet licht* om objecten te scannen.

**Ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 100 en 400 nanometer. Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het nog energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is tevens de reden dat (een overmaat van) ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen (waaronder de mens).

Waarschuwende instanties
Niet alleen de wetenschappers waarschuwen: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal Ook is in Amerika een tien jaar durende studie door een National Institutes of Health-divisie (het National Toxicology Program in 2018 afgerond: https://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/, die waarschuwt voor de kunstmatig elektromagnetische velden, gegenereerd door de Telecom-industrie. Vanaf 2005 stelden NTP-wetenschappers ratten bloot aan radiofrequente straling van mobiele telefoons en vonden ‘duidelijk bewijs van kanker in de hartcellen van mannelijke ratten, enig bewijs van verhoogde hersengliomen (hersenkanker) en bijniertumoren, DNA-schade in de hersenen van mannelijke en vrouwelijke ratten en muizen, lager geboortegewicht van de nakomelingen van vrouwelijke ratten en verminderde spermakwaliteit.  Dr. Ronald Melnick, hoofdontwerper van de NTP-studie naar straling van mobiele telefoons, zegt dat ze ook tumoren in de prostaatklieren van de ratten vonden en dat “we niet langer mogen aannemen dat huidige of toekomstige draadloze technologieën, inclusief 5G, zonder adequate tests veilig zijn.” Dit werd bevestigd door een panel van experts.

Onafhankelijke wetenschappers waarschuwen dus dat niet-ioniserende frequenties niet betekenen dat ze niet schadelijk zijn. Op basis van gegevens van het Britse Office of National Statistics ontdekte Alasdair Philips, een ingenieur, wetenschapper en trustee van Children With Cancer UK, dat gevallen van hersentumoren (glioblastomen) in Groot-Brittannië van 1995 tot 2015 als paddenstoelen uit de grond kwamen, van 983 naar 2.531! Philips zegt: “Er is voldoende bewijs dat blootstelling aan draadloze apparaten kankercellen veroorzaakt. Zelfs als ze de kankers niet starten, versnellen ze de snelheid waarmee de kankercellen zich vermenigvuldigen. Dit geldt voor alle apparaten – mobiele telefoons, tablets en draadloze telefoons en alle draadloze snufjes, die mensen thuis gebruiken, aangezien ze ingebouwde antennes hebben die communiceren met zendmasten. De blootstelling is behoorlijk groot omdat mensen hun apparaat urenlang dichtbij het hoofd houden terwijl ze video’s en ander materiaal streamen.” Hij waarschuwt dat de ontvangst bijzonder krachtig is als de ontvangst slecht is: “Op dat moment kan de signaalsterkte zelfs met een miljoenvoud toenemen. Microgolfstraling zorgt niet alleen dat kanker bevorderd kan worden, maar ook dat tumoren van een lagere graad agressiever worden.”

Ingenieur Robert Kane†, die vanaf de jaren tachtig draadloze apparaten ontwierp en testte voor bedrijven, waarschuwt voor de gevaren van draadloos gebruik in he boek  Cellular Telephone: Russian Roulette (2001); http://stralingsleed.nl/blog/is-mobiel-gebruik-gelijk-russisch-roulette-2/. Hij vergelijkt draadloos bellen met Russisch roulette; heb je pech dan ga je dood.

Gezien zijn positie in de branche, kon hij bevestigen dat Telecombedrijven wisten dat hun producten schadelijk en zelfs dodelijk konden zijn, maar net als de tabaks-, asbest- en fossiele brandstofindustrie hielden ze het nieuws stil. Naast het verhoogde risico op tumoren, beschreef Kane ook honderden onderzoeken sinds de jaren vijftig waarin werd vastgesteld dat lage stralingsniveaus DNA en weefsels beschadigden en geheugen- en motorische vaardigheden en staar veroorzaakten. 

De industrie en Nederlandse overheid doen geweldig hun best om dit te verdoezelen en stellen in 2021 nog steeds dat “draadloze apparaten geen gevaar voor de volksgezondheid vormen voor volwassenen of kinderen.”  Mensen wordt wakker nu de overheid blijft slapen. Voorkom een schandaal als het asbestverhaal in de vorige eeuw.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12679/Wireless%20Hazards%20–%20An%20ex
http://stralingsleed.nl/blog/straling-van-mobiele-telefoons-kan-insecten-doden/
http://stralingsleed.nl/blog/bijen-massaal-dood-in-noord-italie-8-8-2020/