Een patiënt in Brussel die in het ziekenhuis was opgenomen omdat hij mogelijk besmet was met het coronavirus, blijkt een gewone seizoensgriep te hebben. Vals alarm dus. Hoe vreemd dat in de winter 2020-2021 zo weinig griepgevallen geconstateerd zijn. Dat meteen het coronavirus (COVID-19) de schuldige is. In de winter van 2018/2019 zijn er nog ±400.000 mensen ziek geworden door een infectie met het griepvirus. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schrijft op 17-2-2021: er is zeer weinig griep in Nederland. Wel vliegen de cijfers over corona gevallen je dagelijks om de oren in Nederland. Honderden coronagevallen per dag, tientallen doden al vanaf de jaarwisseling en veel ziekenhuisopnamen. En de griep dan? Rijen dik stonden ze opgesteld. De ouderen en kwetsbaren die een griepprik mochten halen bij de huisarts. Tot op heden hoor je niemand die de griep heeft (of heeft gehad). Geen kinderen, geen ouderen. Wat is er met de griep gebeurd? Er klopt iets niet, denken sommigen. De griepgevallen van vroeger, zijn dat niet de coronagevallen van nu? Worden die virussen niet verwisseld? Want waar zijn de griepgevallen?

Corona, vals alarm?
Een Duits boek van Dr. Karina Reiss Ph.D. en Dr. Sucharit Bhakdi MD getiteld: Is corona vals alarm?, gaat over cijfers, feiten en achtergrond van het COVID-19 virus van december 2020). Een paperback van 150 pagina’s met ISBN nummer: 9789492161895. In luttele maanden bereikte dit Duitse boek in 2021 een miljoenenoplage en verscheen vervolgens in meerdere talen, waaronder in het Nederlands. De absolute Duitse nr. 1 bestseller: Corona, vals alarm? De vraag is of corona niet gewoon een verkoudheid of een griep is? En worden we gevaccineerd tegen het coronavirus met een heel ander doel? Is het doel een vaccinatie met een microchip? Zodat er geen electronisch medisch pasje meer nodig is en geen persoonlijke ID. Deze chip zend gewoon lekker alles door, niet wat jij als drager wil, maar wat anderen willen dat ze van jou te weten willen komen. Een microchip zodat je altijd en overal te volgen bent? Ja, de meeste complottheorieën zijn totale waanzin, maar heel soms zijn ze het begin van de waarheid.

Theorie over corona/5G
Is het nu corona, griep of toch een verkoudheid? De klachten tussen deze drie hebben veel met elkaar gemeen:

Quantum dot dye thecnology
Het lijkt er dan ook op dat de zogenaamde complottheorie is ontstaan na een interview over Covid-19 waarbij Bill Gates, de oprichter van de Bill & Melinda Gates Foundation, vragen van het publiek beantwoordde.  Gates zegt over de vaccinatie tegen het coronavirus dat er “uiteindelijk een aantal ’digitale certificaten’ zullen zijn om aan te tonen wie een vaccin wel of niet hebben ontvangen”. Gates wil ook de quantum dot dye technology, gaan toepassen. Een techniek die gebruikt wordt voor het onderhuids opslaan van informatie.

Fluoriserende microdeeltjes of quantum dots (QD)
Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een micronaaldplatform gecreëerd met behulp van fluorescerende microdeeltjes, quantum dots (QD) genaamd, die vaccins kunnen afgeven en tegelijkertijd onzichtbaar de vaccinatiegeschiedenis rechtstreeks in de huid kunnen coderen. En wat nog meer?

Achterflaptekst
Het boek vertelt alles over de ontwikkeling van covid-19 over de hele wereld, en de reactie van de autoriteiten en volksgezondheidsorganisaties. De auteurs onderbouwen hun beknopte betoog met gemakkelijke toegankelijke data, grafieken, bronmateriaal en harde wetenschap. Het boek:
-vergelijkt het zogenaamde ‘killervirus’ met eerdere coronavirussen en griepsoorten;
-beschrijft de coronasituatie in Nederland en Duitsland;
-verheldert de ‘r’-factor* en sterfte- en besmettingscijfers;
-belicht de lockdown, mondkapjesplicht en afstand houden;
-belicht de gevolgen  voor ondernemers, kinderen en ouderen;
-behandelt het gezondheidssysteem:
-beschrijft de zoektocht naar een vaccin dat überhaupt zinvol is en wat de mogelijke gevolgen zijn.

*de reproductiefactor (‘r’- factor) is het getal, dat aangeeft hoeveel anderen één besmet persoon, gemiddeld infecteert.

Griepvirus afwezig?
Naast Corona (SARS-CoV-2) wordt alleen het Rhinovirus* vaak aangetroffen. Griep (Influenza) lijkt afwezig. Influenza, het virus dat griep veroorzaakt, is in de winter 2020/2021 als sneeuw voor de zon verdwenen.

*Het Rhinovirus veroorzaakt diverse aandoeningen aan de luchtwegen van mensen en dieren, waaronder verkoudheid.

Machiel Vonk, GGD-arts infectieziekten, legt uit dat het coronavirus (Covid-19) qua ziektebeeld erg veel lijkt op de gewone griep (Influenza). Harald Wychel, woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beaamt dat. ‘Zoals het coronavirus zich aan mensen presenteert, lijkt het erg op een griep. Mensen kunnen bij beide ziektes last hebben van onder meer luchtwegklachten, hoesten, koorts en kortademigheid.’

Corona vals alarm?
Bij het lezen van het boek ‘Corona Fehl Alarm” valt op hoezeer de Duitse respons op de corona-pandemie sterke overeenkomsten vertoont met de Nederlandse. Ook werd duidelijk dat de auteurs Reiss en Bhakdi vakinhoudelijk goed onderlegd zijn en een breed georiënteerd boek hebben geschreven dat vele zaken systematisch vastlegt, vervolgens integreert en in kritisch perspectief zet en en-passant enkele hardnekkige mythes weerlegt.

In Nederland zijn op televisie en in persmedia talloze vakspecialisten aan bod gekomen. Kritische geluiden waren vooral op het internet te vinden over vóór of tégen de:
-lockdown;
-schoolsluiting;
-winkelsluiting;
-horecasluiting;
-sportscholen dicht;
-mondkapjes plicht;
-avondklok.

Toch een andere oorzaak?
En zo is er een groeiend aantal mensen dat gelooft dat er wél een link is tussen de uitrol van het 5G-internet en corona: http://stralingsleed.nl/blog/komt-het-sars-virus-uit-het-laboratorium-is-het-bewust-gemaakt/ En wat als een vaccinatie nu verplicht wordt gesteld wordt om aan het economisch verkeer deel te nemen? Om het leven weer te kunnen leven? Is er dan bewust of onbewust het voorzorgsprincipe niet toegepast bij de uitrol van alle draadloze netwerken?

Het voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden (o.a. het landelijk gebruik van alle draadloze netwerken met als toppunt het 5G-netwerk). Het 5G netwerk waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op de gezondheid van alle mensen, dieren en milieu, dan moet het voorzorgsprincipe in werking treden. Het voorzorgsprincipe is één van de uitgangspunten van de Europese milieuwetgeving. In het geval van de uitrol van 5G is er sprake van het gegeven dat het wetenschappelijk niet onderzocht is en er in de testgebieden nu al veel mensen (waaronder kinderen) op reageren met gezondheidsklachten. Een onderzoek dat normaal gesproken jaren duurt, is gewoon overgeslagen. Dit terwijl officieel al 5 tot 10% van de mensen elektrogevoelig zijn van de radiogolven van 2G en 3G. Terwijl bekend is dat 5G ook gebruik gaat maken van microgolfstraling, infrarood- en waarschijnlijk ook ioniserende, ultraviolette straling. De helft van de wetenschappers waarschuwt dat het de gezondheid van mensen ernstig aantast en de andere helft zegt dat er niets aan de hand is. Juist in deze situatie had het voorzorgsprincipe in werking moeten treden. Het voorzorgsprincipe is namelijk juíst ontstaan uit het feit dat overheden in het verleden te laat hebben ingrepen (asbest- en rookverhaal) en uit het feit dat: een goede voorzorg geen nazorg nodig heeft voor later. Met de gedachtengang dat er nog een later is.

Het voorzorgsprincipe toepassen
In 2011 al krijgen alle lidstaten van de WHO (World Health Organization), waaronder ook Nederland een advies om:
-het voorzorgsprincipe toe te passen, wat betreft de steeds hoger wordende stralingsbelasting. Met name denkend aan de kwetsbare groepen;
-de stralingsbelasting voor de bevolking te verlagen;
-de blootstellingslimieten te verlagen;
-het toelaten van GSM’s, DECT-telefoons en wifi in klaslokalen niet toe te staan;
-het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

Als overheden zich al niet houden aan gemaakte afspraken is het logisch dat mensen aan de bel trekken; STOP DE UITROL VAN 5. Met 2G kan iedereen, wie dat wil, draadloos!

 

Bronnen:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1336633581/vals-alarm-geval-coronavirus-in-brussels-ziekenhuis
https://groene-rekenkamer.nl/11916/boekvertaling-corona-vals-alarm/
http://stralingsleed.nl/blog/het-voorzorgsprincipe-moet-in-werking-treden-bij-de-moderne-digitale-communicatie-en-zeker-bij-5g/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5211105/griep-corona-klachten-test-covid-griepepidemie
http://stralingsleed.nl/blog/is-de-uitrol-van-5g-de-oorzaak-van-de-corona-pandemie-in-de-21ste-eeuw/
http://stralingsleed.nl/blog/is-de-corona-pandemie-de-verkeerde-ziekte-is-het-eigenlijk-een-stralingsziekte/
http://stralingsleed.nl/blog/5g-de-oorzaak-van-de-coronacrisis-is-de-lockdown-het-gevolg-van-corona-of-straling/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6719546/IC-er-Eelco-vond-stevige-bijwerking-na-vaccinatie-meevallen
https://www.laserfocusworld.com/biooptics/biophotonics-techniques/article/14195358/nearinfrared-quantum-dot-dye-stores-vaccination-history-under-the-skin
https://www.wanttoknow.nl/overige/de-nano-chip-in-de-vaccinatie-naald/