Velen hebben geleerd dat onze genen bepalen dat de toekomst van een nieuwgeborene al vastligt. De gezondheid, het karakter en de uiterlijke verschijning die ze krijgen van de ouders, worden al bepaald na de conceptie. Pas na de geboorte heeft de menselijke omgeving enigszins invloed op de verdere ontwikkeling. Deze gedachte is dat in feite de genen bepalen hoe de toekomst eruit zal zien. Maar er komt steeds meer bewijs dat niet alleen de genen gezondheid en ziekten bepalen maar dat ook milieufactoren een rol spelen. Een vrij nieuwe tak van de genetica, de epigenetica, onderzoekt bijvoorbeeld hoe en wat de voeding en het milieu te maken hebben met de genen van het DNA (Desoxyribonucleïnezuur). Er is o.a. wetenschappelijk vastgesteld dat onze DNA-helix zich kan gedragen als een antenne die gevoelig is voor de lage elektromagnetische velden in het milieu en dat een erfelijke gevoeligheid hierdoor getriggerd wordt en reageert.

De genen
Een gen is een stukje van het DNA (Desoxyribonucleïnezuur) wat bij een mens de code van een kenmerk is. Een code die bepaalt hoe iemand er uit ziet, hoe een lichaam werkt en hoe je bent. Elke gen bij mensen heeft een vaste plaats op een chromosoom in een celkern en zijn de dragers van de erfelijke eigenschappen. Eigenschappen als:
-het geslacht;
-karaktertrekken;
-vaardigheden;
-ziektes.

Alle chromosomen zien eruit als twee in elkaar gedraaide strengen waar het DNA zit op 46 chromosomen (de dubbele DNA-helix). Een pasgeborene erft ‘normaal gesproken’ 23 chromosomen van de vader en 23 van de moeder. Tussen de gedraaide strengen zitten horizontale ´dwarsliggers´, de basenparen.  Een gen bestaat ongeveer uit duizend DNA-basenparen en werken in paren. Van bijna 97% van het menselijk DNA, is de functiewetenschappelijk nog niet duidelijk.

Enzym
Een mens kan mens zijn door honderdduizenden biochemische processen. De complexe processen die ons lichaam normaal laten functioneren, worden gecontroleerd door chemische stoffen, die enzymen en hormonen heten. De enzymen zijn bepaalde eiwitten die gevormd worden in de cellen van het lichaam en de functies van de cellen bepalen. Celfuncties als:
-Stofwisseling;
-Energievorming;
-Afvalstoffenafgifte;
-Transport van zuurstof door rode bloedcellen;
-Samentrekken van spieren;
-Absorberen van voedingsstoffen door de darmwandcellen.

De hormonen
Hormonen zijn stofjes die je lichaam zelf aanmaakt en allerlei functies van je lichaam beïnvloeden. Zo kunnen ze organen en weefsels aanzetten of juist afremmen. Processen in het menselijk lichaam zoals de:
-spijsvertering;
-stofwisseling;
-zout en water verhouding;
-voortplanting;
-ontwikkeling;
-groei;
-opslag van vetten;
-gevoel;
-emoties;
-gedrag;
-coördinatie orgaanfuncties.

Hormonen worden aangemaakt in de:
-eierstokken of testikels;
-schildklier en bijschildklier;
-bijnieren en pijnappelklier;
-hypofyse;
-hypothalamus.

Externe factoren kunnen invloed hebben op de hoeveelheid hormonen die worden aangemaakt zoals:
-het weer;
-de hoeveelheid zonlicht;
-de voeding;
-alcohol;
-de natuurlijke elektromagnetische velden.

De natuurlijke elektromagnetische velden zijn belangrijk voor de mens
Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel aanwezig zijn (natuurlijke magneten). Het hersenvlies dat de hersenen omgeeft bevat meer dan 100miljoen van deze magnetiet-kristallen per gram weefsel. Elk magnetietkristal (Fe3O4), wordt door een membraam beschermd en vormt een magnetosoom. Het membraam van het magnetosoom wordt door verschillende soorten lipiden en eiwitten gevormd.

Mensen, dieren en planten, hebben natuurlijke elektromagnetische velden nodig om te kunnen leven. De lichaamscellen van de organen communiceren met elkaar met een meetbaar elektromagnetisch veld. Het natuurlijk elektromagnetisme afkomstig van:
-het aardmagnetisch veld;
-de bliksem;
-het zichtbaar licht;
-de ultraviolette straling van de zon;
-kosmische straling.

De kunstmatige elektrogevoelig velden dienden het gemak
Kunstmatige of technische elektromagnetische velden zijn gemaakt door mensen. Al langer aanwezig maar enorm toegenomen begin de 21ste eeuw. Het is de straling van:
-Wifi;
-smartphone en tablet;
-alle draadloze ’hulpmiddelen’ om de gezondheid te controleren en te helpen (denk aan de gehoorapparaten die digitaal werken);
-slimme meters;
-zendmasten voor de mobiele communicatie.

Er zijn in Europa, anno 2017, al 10% van de mensen die aangeven niet tegen deze ongevraagde elektromagnetische golven die onzichtbaar, onhoorbaar en reukloos, ons milieu vervuilen, te kunnen. Sinds 2017 is de hoeveelheid elektromagnetische velden alleen maar toegenomen en het blijft een schatting, omdat dit nooit officieel onderzocht is, maar wellicht is het percentage veel en veel hoger.

Zit elektrogevoeligheid in de familie
Erfelijke elektrogevoeligheid zit deels in de familie. Omgevingsfactoren spelen een grote rol bij de kans om een gevoeligheid hiervoor te ontwikkelen. De link tussen genen en omgeving is wetenschappelijk niet echt duidelijk en er is niet veel over bekend. Duidelijk is dat iemand met een hoge erfelijke gevoeligheid zal reageren op de elektromagnetische velden van een zendmast in de buurt (100 meter) of kan reageren op veelvuldig gebruik van draadloze apparaten (thuis of op het werk). Wordt iemand hier blijvend en veelvuldig aan blootgesteld dan loopt hij/zij de kans om elektrogevoelig te worden. Heb je een hoge erfelijke gevoeligheid en niet wonend onder zendmasten en niet dag en nacht wordt blootgesteld aan de draadloze elektromagnetische golven, dan is de kans veel minder groot dat je hier elektrogevoelig door wordt gemaakt. Of je elektrogevoelig wordt gemaakt hangt dus een stukje van de erfelijkheid af maar de trigger ligt bij de hoeveelheid elektromagnetische velden in de omgeving. Het is een soort Russisch roulette; het treft je of niet. Bij het gebruik van de Europese norm voor 5G zal toch iedereen in de nabijheid van een mast (small cell) komen te wonen? Dus iedereen geeft een reactie op de kunstmatig elektromagnetische velden? Luister naar mensen die nu waarschuwen, het zijn ervaringsdeskundigen tegen wil en dank.

Epigenetica
De epigenetica is een betrekkelijk nieuw wetenschappelijk vakgebied dat het proces bestudeert naar erfelijke veranderingen in de gen-functie. Het komt er op neer dat iemands erfelijke materiaal weliswaar vast ligt, maar dat door levenswijze, omgevingsfactoren of gedrag toch invloed kan worden uitgeoefend op genen. De epigenetica richt zich op het DNA (Desoxyribonucleïnezuur), het RNA (Ribonucleïnezuur) en hoe de eiwitten (proteïnen) werken. Hoe het werkt het in de celkern (nucleus) waar de DNA wordt opgeslagen en in het cytoplasma (de rest van de cel behalve de celkern).

Omgevingsprikkels
Ons DNA verandert onder invloed van omgevingsfactoren. Uit onderzoek met gekweekte cellijnen, blijkt dat er een samenhang is met methylering (deling) van genen en bepaalde prikkels uit de omgeving die kunnen zorgen dat erfelijke effecten kunnen ontstaan. Het onderzoek vond plaats bij een een-eiïge tweeling. Na de conceptie is de methylering van hun DNA identiek. Dat verandert tijdens het leven. Er komen niet alleen verschillende mutaties in de genen van hun lichaamscellen, na verloop van tijd verschilt ook het patroon van methylering van hun DNA steeds meer, en daarmee mogelijk de afstelling van hun genen. De omgevingsprikkels kunnen zijn:
-bacteriën;
-chemicaliën;
-elektromagnetische straling;
-vaccinaties;
-welvaartsziekten zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom;
-stofwisselingsziekte, allergieën en MCS (geurovergevoelig);
-toxische stoffen zoals lood, amalgaam en tin.

Voedingsgewoonten en elektromagnetische velden
Zo hebben wetenschappers van het Zweedse Karolinska Instituut constateert dat DNA (Desoxyribonucleïnezuur) geïsoleerd uit de spieren van patiënten met diabetes type 2, specifieke chemische kenmerken hadden op het gen dat de hoeveelheid brandstof (vet of suikers) controleert die door de lichaamscellen wordt verbrand. Onderzoekers van het UMC Utrecht Hersencentrum hebben in 2016 ontdekt dat het C21orf2-gen het risico op ALS aanzienlijk kan verhogen.

Hoe het DNA wordt beschadigd
Vanwege de zeer hoge stabiliteit van DNA-moleculen is het niet waarschijnlijk dat ze rechtstreeks worden beschadigd door zwakke straling. Het meest plausibele mechanisme is dat DNase (een enzym dat DNA vernietigt) en andere digestieve enzymen lekken door de membranen van lysosomen (een celcompartiment of organel, met de functie afval verteren)  beschadigd zijn door de straling. Andere mechanismes kunnen zijn  lekkage van reactieve zuurstof deeltjes (ROS).

Chemisch reactieve moleculen die zuurstof bevatten (ROS)
Het verstoorde evenwicht tussen de biochemische processen (door de kunstmatige elektromagnetische velden?) leidt tot de productie van buitensporige reactieve zuurstofsoorten, reactieve stikstofsoorten en reactieproducten (ROS), die door opeenvolgende processen normaalgesproken in de cellen worden verwijderd door de groep van anti-oxidanten. Door de oorzaak van buitenaf verhoogt het ROS gehalte zodanig wat resulteert in aanzienlijke schade aan de celstructuren.

DNA-beschadiging kan worden onderzocht met de komeettest
Een komeettest is een vrij eenvoudige, weinig tijdrovende en tegelijk gevoelige methode om schade aan het DNA aan te tonen. Het gaat om schade die niet noodzakelijk blijvend en dus niet perse gevaarlijk is. DNA-schade bestaat voornamelijk uit tijdelijke herstelbare fouten (laesies) en geeft een duidelijke schade aan het DNA weer door gebroken fragmenten van het DNA weer te geven. Schade als de staart van een komeet die de gebroken fragmenten van het DNA zijn. Dit kan wijzen op een blootstelling aan een genotoxische stof (mutageen een chemische stof of elektromagnetische straling die het DNA beschadigt en zo erfelijke veranderingen kan veroorzaken (mutaties) of t.g.v. een suboptimale fysiologische toestand, een toestand die verminderde cortisol, verhoogd hormoon oestradiol en verhoogde ontstekingsactiviteit omvat.

Volgens de wetenschap die epigenetica bestuderen, blijkt dat stamcellen en zelfs ons DNA kunnen worden veranderd door de kunstmatige elektromagnetische velden.

https://als.be/de/node/42
Foto: https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/projeto-vai-mapear-dna-de-15-mil-brasileiros-para-pesquisas.html
https://www.heartmath.org/resources/downloads/dna-and-cell-reprogramming/
https://als.be/de/node/425
http://stralingsleed.nl/blog/is-mobiel-gebruik-gelijk-russisch-roulette-2/
http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/166305-antenne-installaties-en-suikerziekte.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/156959-de-ziekte-als-en-elektromagnetische-velden-emv.html