Haarp in Duitsland? Nog meer elektromagnetische velden (EMV) in het milieu? Net over de grens bij De Heurne? Een milieu wat zich niet aan grenzen houdt en waar elektrogevoeligen over de grens in Nederland lichamelijk op reageren? Zijn het deze EMV die mij mede de lichamelijke klachten geven? Naast alle antennes voor 2G, 3G, 4G en het testen van 5G? Naast alle smartphones, iPads, wifi en de draadloze techniek voor het Internet der Dingen (IoT)? Ik kan er niet echt goede informatie over vinden. Bij deze een poging van wat wel te vinden is op internet.

Natuurgebied Diersfordter Wald
Tussen de steden Hamminkelen en Wesel in Noordrijn-Westfalen, Duitsland, ligt het natuurgebied Diersfordter Wald. Het omvat de gebieden van de natuurpareltjes het Großes Venn, Schnepfenberg en Schwarzes Wasser. Hiertussen ligt een munitiedepot* waarvan in 2009 de federale regering heeft besloten om het voormalige munitiedepot* midden in het Diersford-bos om te bouwen tot een radiozendsysteem. Het gebied in het Diersfordterbos, werd dan ook versterkt met dubbele hekken en prikkeldraadrollen omdat het radiozendcentrum in Uedem, niet uitgebreid kon worden.

*Het voormalige munitiedepot Wesel-Diersfordt, in de buurt van het grote veen, met het adres Bislicherwald 4, 46499 Hamminkeln, was een depot voor kernwapens in het district Diersford, 8 kilometer ten westen van Wesel en 3 kilometer ten zuiden van Hamminkeln. De atoomkoppen waren bedoeld voor het raket artilleriebataljon 150, dat was gestationeerd in de Schill-kazerne, Wesel. Het kamp is rond 1991 ontruimd. De Duitse luchtmacht’s Combined Air Operations (CAOC 2) **in Uedem werd in 2013 opnieuw gereactiveerd als CAOC.

** CAOC Uedem is verantwoordelijk voor het plannen, aansturen, coördineren, superviseren, beoordelen en rapporteren van luchtoperaties van alle toegewezen activa in vredestijd, crisis en conflict in zowel statische als ingezette omgevingen, zoals opgedragen door de NATO Air Commander bij Ramstein. Daarnaast zal CAOC Uedem contact onderhouden met de juiste land- en zeestrijdkrachten en zorgen voor coördinatie tussen nationale en NAVO-agentschappen terwijl het luchtpolitie uitvoeren in het toegewezen luchtpolitie-gebied. CAOC Uedem biedt Commander Allied Air Command Ramstein de tools om bijna realtime luchtmachtbeheer uit te voeren. Met de sluiting van het CAOC 2 Detachement op 28 februari 2010 heeft CAOC Uedem haar verantwoordelijkheden voor de inzetbare capaciteit overgenomen.

Hamminkeln en Wesel
De stad Hamminkeln ligt in het beneden-Nederrijngebied in het noordwesten van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en in het Kreis Wesel. De stad Wesel is de hoofdstad van Kreis Wesel en van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Wesel is een Duitse historische vestingstad aan de oever van de Rijn en de afstand naar Hamminkeln bedraagt ongeveer 10 kilometer. De toeristische route gaat langs of door Diersfordt en het Diersfordterwald.

 

                         

Maart 2018 Facebook
In 2020 geeft Google maps aan dat in het Diersfeltbos, tussen Wesel en Hamminkelen de: US DEU HAARP ENGINEERING ligt. Te zien is dat er rond twintig grote antennes staan.

De facebook site van HAARP Germany
Op facebook staat in 2020 bij info te lezen: “Offizielle Seite Von HAARP Germany  en WIR machen das Wetter. Welkom op de officiële website van HAARP Duitsland – uw weerdienstverlener.

De naam HAARP staat voor High Frequentie Active Auroral Research Program. Officieel is dit een Amerikaans civiele en militair onderzoeksprogramma dat gebruik maakt van hoogfrequente elektromagnetische golven. Volgens de officiële presentatie wordt dit gedaan om zowel de bovenste atmosfeer te bestuderen als de radiogolf- voortplanting, communicatie en navigatie. Natuurlijk biedt de werking van deze faciliteit ook enorme mogelijkheden voor mondiale manipulaties, zoals weermanipulatie en bewustzijnsmanipulatie. Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen van HAARP gedocumenteerd, behalve geïsoleerde gevallen van voetschimmel, morgellons en mentale stoornissen zoals complottingswaanzin en dunning kruger. Er is echter geen gevaar voor de bevolking. HAARP is veilig, schoon en doeltreffend”.

Het staat te lezen maar het zo duidelijk de tegenhangers in de kaart spelen, dat ik denk dat het een provocatie is. Maar het staat er wel op de facebooksite en de masten zijn wel te zien bij google maps. Waar zijn die voor? Verspreiden die radiogolven in de hoogste regionen of microgolven of infraroodgolven? Kan ik dat voelen in De Heurne? Of is het toch van het militair kamp Holterhoek bij Eibergen,wat ik altijd dacht. Holterhoek is 32,1 kilometer ten noorden vanaf de Heurne en Hamminkelen 27,9 kilometer ten zuiden van de Heurne.

Waar staat HAARP voor
Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd.

Het doel van dit project is om verdere vooruitgang van de kennis van de fysische en elektrische eigenschappen van de ionosfeer* van de aarde te krijgen dat invloed kan hebben op militaire en civiele communicatie- en navigatiesystemen. Het programma is gestart in 1990 en het HAARP research station is gevestigd 8 mijl ten noorden van Gakona in Alaska. De faciliteit bestaat uit een HF zender en wetenschappelijke, observatie instrumenten. Sinds 2007 zijn er 180 hoogfrequente (HF) gekruiste dipool-antennes verspreid over 33 hectare onderverdeeld in:
-VHF (very high frequent) van 30 tot 300 MHz;
-UHF (ultra high frequent) van 300 MHz tot 3 gigahertz (GHz);
-SHF (super high frequent) van 3GHz tot 30 GHz.

Tussen 2003 en 2006 werden nieuwe instrumenten aan de faciliteit toegevoegd, waaronder een UHF ionosferische radar** en een telescopische koepel voor optische waarnemingen

* De ionosfeer begint op ongeveer 60 tot 80 km hoogte en strekt zich uit tot boven de 500 km hoogte. Er zijn vrije elektronen en ionen in de ionosfeer waarmee radiogolven kunnen interageren. HAARP-radiogolven verwarmen de elektronen en creëren kleine verstoringen die vergelijkbaar zijn met het soort interacties dat in de natuur plaatsvindt. Natuurlijke fenomenen zijn willekeurig en zijn vaak moeilijk waar te nemen. Met HAARP kunnen wetenschappers bepalen waar en wanneer de storingen optreden, zodat ze hun effecten kunnen meten. Bovendien kunnen ze experimenten herhalen om te bevestigen dat de metingen echt laten zien wat onderzoekers denken dat ze doen.

**Ionisferische radar of over-the-horizon radar (of BTH= achter-de-horizon radar) in het frequentiebereik van 3 tot 30 megahertz (MHz).

Van 1990 tot 2020
Tussen 1990 en 2014 was HAARP een gezamenlijk beheerd programma van de United States Air Force (USAF) en de Amerikaanse marine. De onderzoeksfaciliteit werd op 11 augustus 2015 overgedragen van de Amerikaanse luchtmacht naar de University of Alaska Fairbanks (UAF), waardoor HAARP door kon gaan met het verkennen van de ionosferische fenomenologie via een samenwerkingsovereenkomst inzake landgebruik en onderzoek.

Om UAF autoriteit en managementcontrole te bieden, werd een samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek en ontwikkeling (CRADA) opgesteld. CRADA’s zijn unieke overeenkomsten die toegang bieden tot uitgebreide door de overheid gefinancierde middelen die kunnen worden benut om krachtige resultaten te behalen. Het is gebruikelijk dat overheidsinstanties het eigendom van onderzoeksapparatuur overdragen aan universiteiten voor blijvende ondersteuning van de wetenschap.

Apparatuur
HAARP blijft ’s werelds meest capabele hoogfrequente zender voor studie van de ionosfeer met een ionosferische onderzoeksfaciliteit van wereldklasse. Naast de hoogfrequente (HF) antennes is er een ionosferisch onderzoeksinstrument het  ionosferische Research Instrument (IRI), een krachtige radiozender die werkt in het hoogste frequentiegebied van de radiogolven(microgolfstraling en infrarood straling) bijgekomen. Het IRI wordt gebruikt om een beperkt gebied van de ionosfeer tijdelijk te prikkelen.

Met tevens een geavanceerde reeks wetenschappelijke of diagnostische instrumenten die kunnen worden gebruikt om de fysieke processen die plaatsvinden, te observeren. Zoals very high frequency (VHF) en ultra high frequency (UHF), radar een fluxgate magnometer  (voor aardmagnetische velden), een digisonde (een ionosferisch klinkend  apparaat), en een inductie magnetometer.

Meerdere plekken
Er zijn ondertussen al meerdere stations ingericht. De VS hebben drie vaste onderzoeksgebieden; twee in Alaska, en een in Puerto Rico. Daarnaast een mobiele op Groenland. De Russen hebben er in ieder geval een in Novgorod. En waarschijnlijk nog meer. En de EU/NAVO heeft er een in noord Noorwegen. Verder zijn er vermoedelijk al zendstations in de Sahara, en zijn ook India en China met deze technieken bezig. Breng je deze met elkaar in trilling, dan breng je de aarde in een elektromagnetische resonantie die ons geheel en al afsluit van de kosmos

Ook in Duitsland zijn gebieden in gebruik voor HAARP, alleen niet met de officiële naam “HAARP” maar in plaats daarvan zijn dit antennevelden die ‘verborgen’ zijn bij instituten die astrofysisch of atmosferisch onderzoek doen. Of je kunt ze vinden bij militaire faciliteiten, die niet langer deel uitmaken van het land, maar onder de soevereiniteit van de NAVO vallen.

De Schillkazerne, Wesel
Wesel ligt ten oosten van Hamminkeln en is de hoofdstad van Kreis Wesel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Wesel ligt aan de rivier de Rijn, gelegen tussen het Ruhrgebied en de Nederlandse grens bij Bocholt-Dinxperlo. In Wesel ligt op 15 minuten afstand richting oost, van de US DEU HAARP ENGINEERING, de Schill kazerne waar naast land, lucht en zee en vierde dimensie aan de krijgsmacht is toegevoegd namelijk cyberspace. De cybersystemen van de Bundeswehr bestaan o.a. uit:

-de tertrapol. TETRAPOL Bw Bundeswehr is een digitaal cellulair radiosysteem. Het systeem maakt het gebruik van verschillende spraak- en datadiensten, waaronder een groepsgesprek of een korte gegevensoverdracht;
-Een terrestrisch transmissiesysteem voor lange afstanden. De taak van het terrestrische transmissiesysteem ( TÜtrSys terrestrische transmissiesysteem) is om verbindingen in het communicatiesysteem tot stand te brengen tussen de netwerkknooppunten voor de Bundeswehr-operaties en om belangrijke apparatuur hierop aan te sluiten. Het terrestrische transmissiesysteem maakt de gelijktijdige werking van maximaal drie microgolfverbindingen mogelijk met frequenties van 1.350 megahertz (MHz) tot 5.000 MHz. (Band III en IV). Speciale routers garanderen niet alleen toekomstbestendige, maar vooral multicompatibele connectiviteit met andere systemen en netwerken. Juiste plaatsing van de antenne is bijzonder belangrijk om het zendbereik maximaal te benutten;
-SATCOMBw: Een flexibel en snel te gebruiken communicatiesysteem. De belangrijkste steunpilaar voor verzending in en uit de kampen is het satellietcommunicatiesysteem van de Bundeswehr (SATCOMBw). Op een hoogte van 36.000 kilometer bevinden de satellieten COMSATBw-1 en COMSATBw-2 die bij het systeem horen zich in een geostationaire baan. Als tegenhangers op aarde gebruikt de Bundeswehr aardbare SATCOMBw-systeemstations in verschillende versies om videobestanden, spraakgegevens of andere gegevens van het land van gebruik naar het thuisland over te dragen;
-ballonnen om het weet te meten en het versturen van aerologische gegevens. Aerologie is een subwetenschap van meteorologie. Het behandelt de omstandigheden en processen in de vrije atmosfeer. De geografische informatiedienst van de Bundeswehr heeft ook weersondeballonnen die de luchtlagen sonderen. Ze meten de fysieke parameters luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid, windrichting en windsnelheid.

Xanten-Marienbaum- Hamminkelen
De Uedemer Hochwald (zelfs Hochwald genoemd) is een 9,5 km² bebost gebied van de Rijn en ligt bijna geheel in de gemeente Uedem in Kleef ten westen van Xanten, ten oosten van Marienbaum en ten zuiden van Hamminkeln. In het oostelijke deel van het bos ligt een radarsysteem voor luchtruimbewaking waar de NATO gebruikt maakt van de radar HR-3000 van Hughes, een luchtverdedigingsradar en ook wel HADR (Hughes Air Defense Radar) genoemd.  De radar bereikt een detectiebereik van minimaal 329 kilometer en het geïnstrumenteerde bereik bedraagt 500 kilometer. Het HADR-antennesubsysteem bestaat uit een reeks antenne-elementen (phases array)en heeft een frequentiebereik in de F-band.*

*F-band. De NATO F band heeft radiofrequenties in de microgolfstraling van 3.000 megahertz (MHz) tot 4.000 MHz (4 gigahertz) met golflengten tussen 10 en 7,5 cm en pulsherhalingssnelheid

De mobiele HAARP Antenne geeft altijd mooi weer tijdens evenementen
Vanaf 2018 is de eerste mobiele HAARP Antenne in gebruik genomen tijdens een paas evenement in Maastricht. De mobiele HAARP antenne maakt gebruik van radiogolven op hoge frequenties en de elektronen en ionen in de ionosfeer kunnen zo worden gemanipuleerd waardoor er plaatselijk geen regen kan vallen. De techniek is jarenlang uitgebreid getest en kan nu ingezet kunnen worden bij grote evenementen.

Te huur
Deze mobiele HAARP antenne is te huur  en de huurprijs hoge huurprijs van € 1.042.018 excl. btw.
Gelukkig zijn door het coronavirus alle bijeenkomsten en festivals waar ze mooi weer willen, afgelast. Gelukkig voor de elektrogevoelige en gelukkig voor de niet-elektrogevoelige want van deze technieken is een klein gedeelte van de bevolking al uitgeschakeld en zal op den duur de rest volgen. Het leven op aarde wordt onmogelijk gemaakt door mensenhanden.

Bronnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program
https://rp-online.de/nrw/staedte/wesel/munitionsdepot-im-diersfordter-wald_bid-12097829
https://www.nrz.de/staedte/wesel-hamminkeln-schermbeck/baubeginn-gegen-alle-bedenken-id241022.html
https://www.nrz.de/staedte/wesel-hamminkeln-schermbeck/baubeginn-gegen-alle-bedenken-id241022.html?_ptid=%7Bjcx%7DH4sIAAAAAAAAAI2QUU_CMBSF_0ufKWm3tut4Q8EoTAmJTOCtdGUUtm5ZO5gY_7tjEQ2JD96Hm9zz3XNycz-A0AkYADrK6N1-FJUO9EApUhVrdXq6EA95CCIC244RJAGkGDIawuZc5OuAy4UNHkLRVFBuJdkIn0jOfD8MsERyo7YBFcrzfR-pNlg1paq0MlJ10eMlx3M2WzHMoxs6bpSsnS5Mt4Y54tRytOMQteVZmRe5SUqT0FRYb3PI8B7d-Ifyx2x3xelV5WUmnFpFKzafTtAz9hFrDTthrwgMXFWrHnDfc-edvb4tp4wsF_iegF8Wi0oL4y4rps6yHpAiL4VOjb0KR211x8ER_vk_xmB8jh7j2Xu1xpNQvxzIf_6nyzaSoz7DfQ-xPka4FWurqmGqjGtZcpKXQ10GBpjygFDOWfj5BUaQY5blAQAA
https://www.facebook.com/HAARP-Germany-488807174849032/
https://www.stupidedia.org/stupi/Haarp?fbclid=IwAR29PMH0ke8xUK5h-3alsX0IpJYIPWE_SeLJCpkScbe4OtMLcEfMCKRg5GY
https://happyrent.nl/nl/content/index/goedweer
https://www.google.nl/maps/dir//US+DEU+HAARP+ENGINEERING,+Bislicherwald+4,+46499+Hamminkeln,+Duitsland/@51.7170272,6.4740678,12z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47b8838124c1f06b:0x3dce6128343040ea!2m2!1d6.544108!2d51.7169417!3e0
https://www.radartutorial.eu/19.kartei/02.surv/karte003.nl.html
https://worldthechanges.wordpress.com/tag/frequentie/