De Batavia was een Nederlands schip van de VOC uit de 17de eeuw. De Batavia werd tussen 1627 en 1628 in Amsterdam gebouwd. Het wrak bevindt zich momenteel in een museum in Australië.

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van geslacht of godsdienst. In dit geval bij mensen die elektrogevoelig zijn.

ElektroHyperSensitiviteit (EHS) of elektrogevoeligheid, is dat je lichaam niet tegen de onhoorbare, onzichtbare en reukloze straling kan van alle draadloze apparaten. Een reageren van het lichaam wat vooral in de 21ste eeuw voorkomt. Een nieuw fenomeen dat niet echt past in de doelstellingen van veel regeringen. Vooral de Nederlandse regering niet. Niet naar luisteren en doorgaan met de route uitstippelen zoals wij bedacht hebben.

Nederland is een handelsland
Maakt onze regering zicht schuldig aan discriminatie? Gaat de economie boven de gezondheid van mensen? Want Nederland is van oudsher een handelsland. De oprichting van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602 en de West-Indische Compagnie (WIC) in 1621 maakten het de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden mogelijk dat Nederland in de zeventiende eeuw kon uitgroeien tot het economische centrum van de wereld. Het jaar waarin de VOC werd opgericht is het beginpunt van de Gouden Eeuw*.

*De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een bloeiperiode door op gebied van handel, wetenschap en kunst.

VOC mentaliteit?
Hoe mensen deze geschiedenis herinneren van het lesmateriaal op school, is voor iedereen verschillend. Is er wel over gepraat op school en hoe? Negatief of positief? Een voorbeeld van deze selectieve geschiedherinnering vond plaats in de Tweede Kamer. In 2006 maakte Jan Peter Balkenende tijdens een debat een opmerking over de VOC-mentaliteit. Verwijzend naar een economische opleving zei hij dat we ons moesten verheugen dat het weer goed ging met Nederland. “Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?”

Deze uitspraak kwam hem op veel kritiek te staan. Zoals SP-leider Jan Marijnissen terecht opmerkte, kende de VOC-periode ook veel rooftochten en plunderingen. Veel mensen associëren de VOC juist met handelsgeweld, kolonisatie, discriminatie en slavernij.

Discriminatie
Vooral de Gouden Eeuw vertelt het verhaal van de vele voorspoed, maar ook van de vele oorlogen die Nederland voerde en natuurlijk de slavernij. Sommige mensen vinden de term “Gouden Eeuw” ongepast en hun argument is dat de geschiedenis misstanden verdoezelt die er in die tijd wel terdege waren. Misstanden zoals dwangarbeid en mensenhandel die deels zelfs de bron van de enorme winsten waren, die een klein deel van de bevolking toen binnenhaalde.

Geschiedenis herhalend
De geschiedenis herhaalt zich betreffende het feit dat er in de 21ste eeuw een klein deel van de bevolking enorme winsten binnen haalt ten opzichte van de rest van de bevolking: de Telecomproviders en de Nederlandse overheid (de overheid stelt de frequenties beschikbaar via een veiling voor de aanbieders van 2G, 3G, 4G en 5G).

Digitale oorlog als oorlog
Nog steeds zijn er mensen die kost wat kost hun gelijk erdoor willen drukken. Niet lijfelijk plunderend, moordend en discriminerend, maar psychisch en mentaal het lijf plunderend. De 21ste is het digitale tijdperk en alles is geoorloofd om dit te bereiken! Liegen, bedriegen en de wetten naar eigen voordeel maken en benaderen, is te vergelijken met het plunderen, moorden en discrimineren in de 17de eeuw. En nog steeds wordt er dus in de 21ste eeuw gediscrimineerd! Het nieuwe discrimineren.

Het nieuwe vorm van discrimineren: digitaal discrimineren
De oorlog zal niet herhaald worden zoals we die geleerd hebben, maar zal digitaal gaan gebeuren (of gebeurd al?) en bij discrimineren komt, naast geloof, godsdienst en huidskleur een laag bij op: draadloos communiceren. Digitaal discrimineren is; geen rekening houden met mensen die niet tegen draadloos kunnen.

Verschil in de behandeling van mensen
Discriminatie is dat er o.a. verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen qua bijv. huidskleur en geloof. Discriminatie heeft er in de 21ste eeuw echter een nieuwe betekenis bijgekregen: er wordt verschil gemaakt in de behandeling van mensen die elektrogevoelig zijn (iemand die lichamelijk reageert op de draadloze trillingen van draadloos gebruik) tegenover mensen die (nog) niet reageren op de trillingen van alle draadloze toepassingen. Het uitvoerend beleid van de Nederlandse regering is in 2021 gemaakt voor de mensen die hier níet op reageren (begint in 2021 enigszins te wankelen). Maar veel mensen willen graag draadloos en kunnen niet wachten op de nieuwste gadgets. De overheid en Telecomproviders gaan dus maar door met de uitrol van alle middelen die snel en draadloos internet geven (https://stralingsleed.nl/blog/ojee-daar-komt-6g/ en negeren de negatieve effecten. De mensen die hier wél op reageren worden dan ook niet geholpen en zelfs belachelijk gemaakt omdat de Nederlandse regering alleen wettelijk rekening houdt met het opwarmingseffect (SAR waarde van een mobiel) en niet met het biologisch effect. De waarschuwende mens wordt gezien als een vervelend mens en moet opzouten (er zijn zelfs mensen benoemd, die sites en waarschuwingen hierover verwijderen op internet: https://stralingsleed.nl/blog/factcheckers-verwijderen-mogelijk-de-waarheid/ ). De normen voor de hoeveelheid elektromagnetische velden zijn in de vorige eeuw gemaakt en enigszins aangepast voor de uitrol van 5G. De normen zijn gewoon gemaakt in het voordeel om de uitrol van alle draadloze toepassingen wettelijk te kunnen gebruiken. Om te komen tot een digitale eeuw, zonder aan de mens te denken.

Zo hanteert onze overheid in 2021 blootstellingslimieten (normen) voor elektromagnetische velden die gezondheidseffecten bij mensen zogenaamd moeten voorkomen. De blootstellinglimieten geven aan hoe sterk een elektromagnetisch veld van een draadloos apparaat of antennemast, maximaal mogen zijn. De overheid hanteert echter blootstellingslimieten die geen rekening houden met het biologisch effect (of non-thermisch effect).

Thermisch effect
De wettelijke limieten zijn voor elektromagnetische velden (RF) uitsluitend gebaseerd op een beperking van de opwarming van het lichaam (het thermische effect). Onder normale leefomstandigheden komen de veldsterkten niet in de buurt van de gemaakte limieten, terwijl mensen daar wel hinder van ondervinden en ‘elektrostress’ verschijnselen ontwikkelen. Maar er bestaan ook een ‘non-thermisch effecten’, maar het bestaan hiervan, wordt wettelijk gezien niet meegenomen en afgedaan als:
-complot denken of;
-het zit tussen de oren.

Non-thermisch effect
Het zijn juist deze ‘non-thermische effecten’ die wel fysiologische verstoringen geven aan een lichaam en waar iemand elektrostressklachten van krijgt. Er is nooit serieus gezocht naar biologische markers die deze effecten veroorzaken. Men ontkent ook dat die effecten kunnen optreden bij blootstelling aan velden beneden de gestelde limieten.  Toch hebben wereldwijd, onofficieel 10% van de mensen klachten als:
-chronische vermoeidheid:
-slaap- en concentratieproblemen;
-hoofdpijn (gevoel een band van oor naar oor te hebben);
-oorsuizingen, (tinnitus);
-huidproblemen;
-spierpijn;
-kramp (begint in de benen);
-pijnlijke gewrichten.

Meerdere organisaties hebben voorstellen gedaan tot verlaging van de blootstellings limieten van het INCIRP (de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling). De voorgestelde limieten liggen ver ónder de normen van de ICNIRP. De Duitse Wolfgang Maes organisatie ontleende zijn veel lagere richtlijnen op basis van gegevens van duizenden mensen met EHS en suggereert maatregelen voor veldreductie die hen weer op de been kan helpen: het document Standard Baubiologische Messtechnik (SBM-2015). 

De Baubiologiche Messtechnik (SBM 2015)
De Duitse bouwbiologische richtlijnen zijn veel strenger dan de huidige wettelijke limieten;
https://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/9350/sbm-2015_en_icnirp_richtlijnen.
De SBM-richtlijn wordt ondersteund door de Oosterijkse Ärtzenkammer (ÖÄK)ongeacht de veel hogere officiële ICNIRP blootstellingslimieten voor directe effecten”. De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkste artsen

Wél klachten bij mensen
De overheid en het ICNIRP, verwijzen de klachten ook in 2021, nog steeds naar het rijk der fabelen. Ze maken hun wetgeving dus op de draadloze communicatie, door geen rekening te houden met de mensen die al klachten hebben van de draadloze communicatie. Deze mensen worden dus gediscrimineerd t.o.v. de mensen die nog geen klachten hebben. Omdat Nederland een handelsland is, worden de regels hiervoor oneerlijk aangepast door de overheid?

Wordt het dan in de 21ste eeuw niet eens tijd om dit te veranderen? Dat er veilige niveaus van elektromagnetische straling komen voor iedereen? Of plekken in Nederland die veilig zijn voor de elektrogevoelige? Een grote plek (of provincie) waar geen draadloze toepassingen worden toegestaan? Ook een elektrogevoelige mag in Nederland verblijven toch? In 2021 is dit niet meer mogelijk voor de elektrogevoelige die vaak al jaren bezig is met het zoeken naar oplossingen, want er geen plek meer voor de elektrogevoelige om te wonen. Geen plek voor de ernstig elektrogevoelige om in Nederland te kunnen zijn want overal is draadloos. Winkels, werk, café ’s, artsen, ziekenhuis, scholen en ziekenhuis.  

Discriminatie
Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. De discriminatie van de 21ste eeuw en heeft niets te maken met ras of kleur van de huid maar met het feit dat een groep (elektrogevoeligen) wordt buitengesloten van de maatschappij in de 21ste eeuw. Er wordt verschil gemaakt in de behandeling van mensen. De elektrogevoelige bestaat niet,  dus helemaal geen behandeling. En het is zo gemakkelijk om dit op te heffen en zijn namelijk kant en klaar richtlijnen voor veilige stralingsniveaus, namelijk de Baubiologiche Messtechnik (SBM 2015). Geef elektrogevoeligen ook een veilige plek en discrimineer niet! Overheid, dat hebben jullie zelf strafbaar gemaakt! En geldt sinds 2017, toen de samenwerking tussen politie, anti-discriminatievoorzieningen (ADV ’s) en OM geïntensiveerd, niet: “Het doel is om discriminatie-incidenten tijdig en op effectieve wijze gezamenlijk op te pakken, de voortgang van discriminatiezaken te monitoren en te bewaken, en slachtoffers van discriminatie zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitoefening van hun rechten. Met de samenwerking wordt kennis en deskundigheid gebundeld en ontstaat door uitwisseling van gegevens een beter beeld van discriminatie in Nederland. https://www.om.nl/onderwerpen/discriminatie#:~:text=In%20het%20Wetboek%20van%20Strafrechtzijn,godsdienst%2C%20levensovertuiging%2C%20geslacht%2C%20seksuele

Stop met het discrimineren in de behandeling en benadering van mensen en doe wat hierboven staat. Ook de elektrogevoelige heeft in Nederland het recht op een fatsoenlijk leven, net als iedereen die niet elektrogevoelig is. Maak niet dezelfde fout uit het verleden (gouden eeuw), maar van een totaal andere strekking.

Foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Batavia_(schip,_1628)
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/voc-mentaliteit-handelsgeweld-slavernij
https://www.trouw.nl/nieuws/het-debat-over-de-naam-gouden-eeuw-is-waardevol-en-nodig~b64e6ac2/
https://www.jrseco.com/nl/wat-is-elektrostress/
https://www.vemes.nl/richtlijnen/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5070956/facebook-heeft-nederland-weer-factcheck-partners