Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (EMV) en Gezondheid brengt organisaties met kennis van EMV samen. Organisaties die eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp. De normen voor de draadloze communicatie in Europa zijn vastgelegd door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

De verschillende organisaties
Er is veel aandacht voor een mogelijk verband tussen straling en gezondheidsklachten. Verschillende organisaties doen hier onderzoek naar. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) en Gezondheid brengt organisaties met kennis van EMV samen over dit onderwerp. In het Kennisplatform EMV zitten het:
-RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);
-Agentschap Telecom. Agentschap Telecom maakt deel uit van het Antennebureau, onderdeel van het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie en Agentschap Telecom controleert dus de blootstellingslimieten van zendmasten voor de mobiele communicatie en de mobiele telefonie;
-TNO (een Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk onderzoek);
-DNV GL (Det Norske Veritas (DNV) en Germanischer Lloyg (GL) met als doel bescherming van leven, bezit en milieu);
GGD GHOR Nederland ( de belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland);
-ZonMw (een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg).

De Gezondheidsraad heeft een adviserende rol. Het Kennisplatform is ook een aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over straling.

Alleen thermische effecten
Het Antennebureau (het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze- en mobiele communicatie, zegt:
“De elektromagnetische straling van antennes kunnen een opwarmend effect hebben op het lichaam (thermisch effect). Andere effecten op de gezondheid zijn niet aangetoond. Sommige mensen melden wel klachten over de gezondheid zoals hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid”.

Leugen
En dit is een leugen. Een leugen van het ministerie voor eigen gewin? Er zijn namelijk wél onderzoeken (én effecten) die aangeven, dat de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (straling) voor alle draadloos gebruik, wel terdege invloed heeft op een mensenlichaam én op de flora- en faunawereld. Zie bijv. de internationale oproep, het 5G appeal, dat zegt: stop 5G op aarde en in de ruimte.
Dat naast de thermische effecten er biologische effecten meespelen die onder ander klachten veroorzaken als;
-slaapproblemen;
-enorme vermoeidheid;
-enorme hoofdpijn;
-constant verkouden zijn;
-piep in de oren (tinnitus);
-duizelig zijn;
-spontane kramp in de spieren (benen);
-onwillekeurige lichaams bewegingen.

Het Antennebureau zegt dus op de site; “opwarming door straling van antennes geeft alleen een thermisch effect”. Daarom zijn er ook blootstellingslimieten, alleen tegen het thermisch effect. Het Antennebureau laat dan ook metingen uitvoeren bij antennes in Nederland om te onderzoeken of de straling onder deze thermische blootstellingslimieten blijft. De resultaten staan op hun website. De gemeten vermogensdichtheid ligt onder wat is toegestaan”.

Geen biologische effecten
Maar het Antennebureau gaat dus alleen uit van de thermische effect veroorzaakt door de straling, gegenereerd door alle antennemasten en alle draadloze apparaten. Het biologisch effect daar doen ze geen onderzoek na en wordt gewoon genegeerd. Dit terwijl veel onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de telecom) dus wél waarschuwen, zoals het 5G appeal.

Waarschuwen voor het biologisch effect
De waarschuwingen zijn massaal. Feit is gewoon dat antennemasten en alle draadloze apparaten, frequentiegolven genereren anders kunnen ze niet werken. Frequentiegolven die niet te horen, niet te zien of te ruiken zijn en van radiogolven naar microgolven gaan, met het in gebruik nemen van 5G! Dat onze jeugd op school de hele dag in deze frequentiegolven zit, komend van digibord, de draadloze laptops, iPads en de wifi. Dat onze ziekenhuizen barsten van de wifi en dat de artsen die visite lopen, dit doen met draadloze iPad ‘s! Onze huisartsen die wifi in de praktijk hebben en visite rijden met de smartphone! Onze tandartspraktijken die barsten van de kunstmatige elektromagnetische velden en onze supermarkten die, naast eigen wifi nu ook wifi voor de klanten hebben. Kortom, nergens kun je nog wezen, wanneer je lichaam reageert op deze onzichtbare, geurloze en onhoorbare frequentiegolven. Onze overheid luistert alleen naar de wetenschappers die zeggen dat er niets aan de hand is. Het Antennebureau, de Gezondheidsraad* en dus het ICNIRP (een zogenaamde onafhankelijke organisatie van wetenschappers), die nog steeds waarden hanteren, die veel te hoog zijn en maar gewoon zeggen dat er niets aan de hand is.  En het goed vinden dat met het gebruik van 5G, de frequentiegolven in het milieu, nóg hoger worden en microgolf straling gaat gebruiken i.p.v. radiogolfstraling! Is de overheid dan schuldig wanneer iemand elektrogevoelig wordt? Het maar goed vinden dat heel Nederland 100% draadloos bereik heeft?

*Ook de Nederlandse Gezondheidsraad zegt nog steeds: “geconcludeerd wordt dat geen enkel kwalitatief hoogwaardig onderzoek tot op heden wijst op gezondheidsproblemen door blootstelling aan radiofrequente velden in de woonomgeving”.

Maar 5G gebruikt geen radiogolven maar microgolven
5G gebruikt o.a. millimetergolven (naast infrarood- ultraviolet straling) in plaats van radiogolven zoals bij 2G en 3G. Deze signalen voor 5G zijn zeer hoge frequenties en met een erg korte golflengte. Hier is geen onderzoek naar gedaan! De mens is een proefkonijn!

Is het ICNIRP dan wel correct met de voorlichting
In 2020 ontstaat openlijk kritiek op het rapport van de  ICNIRP: “Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’. De conclusie is onder andere dat de ICNIRP een wetenschappelijk bevooroordeelde organisatie is, met banden met de telecomsector!

Het door onderzoeksjournalisten Hans van Scharen en Tomas Vanheste uitgevoerde onderzoek, legt een bom onder de autoriteit van het ICNIRP, haar onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de veiligheidsrichtlijnen. De uitkomsten van bovenstaand rapport zijn dat lidstaten van de EU de ogen sluiten voor echte wetenschap (onafhankelijk van de telecom) en hiermee waarschuwingen om het niet toelaten van 5G, beletten. Daarmee wordt eenzelfde scenario bereikt als in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden zichtbaar. Zij stellen dat overheden de zelfverklaarde legitimiteit van de ICNIRP niet ter discussie stelt en er klakkeloos naar (eigen belang?) luistert en handelt, zonder onderzoek zelf! Maak nu niet dezelfde fout als in het rook- en asbestverhaal van de vorige eeuw, overheid!

Bron;
Foto: https://www.ad.nl/binnenland/ingehuurde-ambtenaar-vangt-meer-dan-een-minister~af6276d5/111154360/
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-heeft-veel-overeenkomst-met-het-asbest-en-tabaksverhaal-uit-de-vorige-eeuw
Foto: https://www.tubantia.nl/regio/agentschap-telecom-tegen-ut-in-enschede-slimme-meters-wel-betrouwbaar~a9d73c9d/100794287/