Het Coronavirus beheerst begin 2020 de gemoederen in Nederland en alle belangstelling gaat hierna uit. Terwijl het Coronavirus zorgt voor stress, angst en buiten het sociale leven vallen, wordt er gewerkt aan de nieuwste generatie voor de mobiele communicatie; het 5G-netwerk. Overal in Nederland komen de berichten dat antennes vervangen worden. Vervangen wordt het 3G netwerk voor het 5G-netwerk om handig en supersnel gebruik te maken van draadloze telefoons en tablets en om o.a. in de toekomst auto’s zonder bestuurder veilig door het verkeer te loodsen. Een ’revolutie’ wordt beloofd. Maar veel mensen vrezen de elektromagnetische straling. Signalen uit Nederland van mensen en kinderen met klachten zijn er. Klachten  in 2020 zijn:
-een kriebelende huid tot verbrandingsverschijnselen (vooral in het gezicht) Al sinds de uitrol van 4G+ in 2017 werd van verbrandingsverschijnselen in het gezicht melding gemaakt. In 2020 zijn opnieuw mensen en kinderen die deze klachten hebben. Maar ook klachten als:
-moeite met ademhalen;
-pijn op de borst;
-pijn tussen de schouderbladen;
-spierkrampen;
-blaasjes op de lippen;
-jeukende schilfers op de voeten en handpalmen;
-spontane bloedneus;
-jeukende hoofdhuid;
-vreemde vochtblaasjes;
-hoofdpijn;
-slecht slapen;
-doodmoe;
-tinnitus (piep in de oren).

Wetenschap
Niet alleen burgers hebben officieel onverklaarbare klachten, een grote groep wetenschappers waarschuwt hiervoor.  De uitrol van 5G die de klachten kunnen verklaren door de weer toegenomen stralingsbelasting in ons milieu. „We hebben een overvloed aan wetenschappelijke artikelen, al decennialang, die aantonen dat elektromagnetische velden schadelijk zijn”, vertelt Elizabeth Kelley, initiatiefnemer van het EMF Scientist Appeal, in een brandbrief aan de Verenigde Naties ondertekent door 240 wetenschappers.

Zij stellen dat een verhoogd risico op kanker allang is aangetoond, net als beschadiging van DNA en ’aantasting van de voortplantingsfuncties’, op de lange termijn (de eerste flinke toename van de elektromagnetische velden van de draadloze technologie is gebeurd rond de eeuwwisseling met de massale invoering van 2G en hun zendmasten hiervoor nodig).  Het Australische collectief van wetenschappers en gezondheidswerkers ORSAA* heeft een databank aangelegd met 2266 peer reviewed studies over straling. In 68 procent van die onderzoeken werden ’significante biologische of gezondheidseffecten’ gevonden.

*ORSAA (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc,  is een organisatie zonder winstoogmerk van wetenschappers en professionals van verschillende academische disciplines die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek dat de effecten van kunstmatige elektromagnetische straling (EMR) op mensen, dieren en het milieu, onderzoekt.  

Schadelijk
Nu 5G wordt uitgerold, komt er weer een nieuwe ’laag’ van straling bij, waarschuwen zij, waarvan onduidelijk is hoe schadelijk die is omdat er geen onderzoek naar geweest is.

Zendmasten
Op de site van de GGD Gelderland Zuid staat het volgend te lezen: “Zendmasten staan overal in Nederland. Ze ontvangen en sturen informatie naar mobiele telefoons. Dit gebeurt via straling. Deze straling noemen we elektromagnetische golven of radiogolven. Deze radiogolven kunnen het lichaam of een deel van het lichaam opwarmen. Eigenlijk net als de radiogolven in een magnetron, die het eten verwarmen. In Europa is er een afspraak over hoeveel straling zendmasten mogen afgeven. De straling moet zo laag zijn dat een lichaam er niet door kan opwarmen”.

Dit is niet waar veel wetenschappers voor waarschuwen. Veel onafhankelijke wetenschappers waarschuwen ook voor de biologische effecten en 5G gaat niet alleen gebruik maken van radiogolven. 5G gaat ook gebruik maken van radiogolven, net als 2G, 3G en 4G, maar in de hoogste regionen van de radiogolven namelijk van:
-Very high frequency (VHF);
-Ultra high frequency (UHF);
-Super high frequency (SHF).

Met golflengtes van 1 meter tot 10 centimeter en frequenties van 30 megahertz (MHz) tot 30 gigahertz (GHz).

4G+ en 5G maken eveneens gebruik van:
Microgolfstraling met golflengten van 1 centimeter tot 10000 millimeter en frequenties van 0,3 GHz tot 300 GHz.

5G gaat ook gebruik maken van:
infraroodstraling met golflengten van 780 nanometer tot 1 millimeter en frequenties van 0,3 GHz tot 394 terahertz (THz). In het infrarode deel van het spectrum worden drie spectraalbanden onderscheiden, namelijk: nabij-infrarood (NIR) met golflengten van 0,78 micrometer (µm) tot µm, middel-infrarood (MIR) met golflengten van 3 µm tot 50 µm en ver-infrarood (FIR) met golflengten van 50 µm tot 1000 µm;
laserlicht. Het licht van een laser ligt, in tegenstelling tot de meeste andere lichtbronnen die in allerlei richtingen licht uitzenden, in een breed spectrum van golflengten en fasen. Een laser geeft een lichtbron (laserstraal) die een smalle coherente* bundel licht geeft en zijn elektromagnetische stralen met één golflengte (monochroom licht). De golflengte varieert van een nanometer (nm) tot soms zelfs minder dan een femtometer (fm). Laserlicht kan golflengten hebben die horen bij infraroodstraling, zichtbaar licht of ultraviolet.

*Coherentie is de mate van mogelijke interferentie. Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verscheidene millimetergolven op dezelfde tijd en plaats (coherentie).

Melden bij de GGD/GHOR?
Op de site staat te lezen: “GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werken wij aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Daarvoor bundelen wij de krachten van onze leden* met hun 12.000 professionals. Ook zijn we de verbindende schakel met kennisinstituten, ministeries en andere belangrijke partners. Dit zijn nieuwe klachten bij 5G! Waar de GGD ‘en geen actie hebben ondernomen bij de vorige generatie netwerken is 5G van een geheel andere orde. Bovendien staat te lezen op de site: “Het is belangrijk om als GGD-medewerker eventuele andere (omgevings)factoren, die ook de oorzaak kunnen zijn van de gezondheidsproblemen, uit te sluiten. Veel GGD-medewerkers zijn geneigd om vragen vanuit beschikbare wetenschappelijke kennis te benaderen, en zullen daardoor proberen om mensen met wetenschappelijk onderbouwde feiten uitleg te geven over de rol die milieufactoren bij de door de vraagsteller genoemde gezondheidsklachten spelen. In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat die aanpak voor een belangrijk deel van de elektrogevoeligen of andere ziektebeelden met een onbekende oorzaak vaak niet voldoen”.

* Meedoen aan het panel
Je kunt meedoen aan het panel als je 18 jaar of ouder bent. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier: https://panelsignup.enalyzer.com/customers/2019ggdnog/register/.
Iedere keer dat je meedoet aan een onderzoek maak je kans op een VVV-bon ter waarde van € 25,00. Na afloop van het onderzoek mailen wij je de resultaten. Wil je niet meer meedoen? Dan kun je op elk moment weer uitschrijven voor het panel.

Misschien is in 2020 wél eens tijd om te luisteren naar de meerderheid van de burgers en daarna te handelen? Of moeten we massaal melding gaan maken van de klachten bij de GGD of aanmelden als lid in het ledenpanel?

Antennebureau
Op de site van het Antennebureau staat te lezen: “Als u klachten heeft over een specifieke antenne of zendmast dan kunt u het beste contact opnemen met de eigenaar van die mast of met de gemeente. Als u wilt weten wie de eigenaar is van een specifieke antenne voor mobiele telefonie, kunt u contact opnemen met het Antennebureau. Zij kunnen u verder helpen. Als u klachten heeft over een instemmingsprocedure die in uw pand is gehouden, dan kunt u ook contact op nemen met het Antennebureau.

En massaal melding maken bij de drie Telecomproviders (2020) in Nederland. de gemeente en de overheid!

Bronnen:
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
https://www.kennisplatform.nl/waar-kan-ik-terecht-met-klachten-over-zendmasten/
https://ggdghor.nl/home/over-ggd-ghor-nederland/
https://ggdgelderlandzuid.nl/milieuengezondheid/omgeving/straling/
https://www.antennebureau.nl/ zie contact