De Zwitserse bioloog Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie, deed in 2009 onderzoek naar het gedrag van bijen en concludeerde: straling verstoort de navigatie van bijen.

Het onderzoek van 2009
D. Favre plaatste twee mobiele telefoons boven de bijenkorf en na ongeveer 25 tot 40 minuten begonnen de werkbijen een reeks van hoge piepjes af te geven. Voor bijen is dit een signaal van gevaar! Het signaal om weg te wezen! Gevaar!

Onderzoek 2012;
In een vervolgonderzoek (van Juli 2012) toont hij opnieuw aan dat bijen alarmsignalen uitzenden als de kast of korf onder invloed staat van de straling van de draadloze communicatie. Dat de elektromagnetische golven van deze draadloze communicatie de navigatiecapaciteiten van werkbijen, die nectar uit bloemen verzamelen om de bijenpopulatie te onderhouden, verstoren. Als er een zendmast in de buurt van een bijenkorf stond, keerden de werkbijen ook niet terug, volgens de milieudeskundige Sainuddin Patthazhy. Daardoor bleef de koningin alleen achter met de eitjes en stortte de kolonie binnen tien dagen in, bleek uit dit onderzoek. Ook bleek uit onderzoek dat bijen die hebben blootgestaan aan de straling van de draadloze communicatie (de kunstmatig magnetische velden), hun soortgenoten en kroost aanvallen. Deze bijen konden eveneens hun nest niet terug vinden.

Onderzoek 2020
In Noord-Italië, in het gebied tussen de steden Cremona (bekend door de productie van onder andere Stradivarius-violen) en Brescia (een stad ten westen van het Garda-meer), zijn in twee dagen tijd zo’ n 4 miljoen bijen doodgegaan. Niemand weet de oorzaak en de lokale landbouwers spreken van een catastrofe.

Een Nederlandse imker hierover: “Elektromagnetische velden (straling) als mogelijke oorzaak wordt nergens genoemd. Toch is deze ramp precies wat er gebeurd is in een vanaf 2018 door de EU goedgekeurd gebied onder het Garda-meer, om testen uit te voeren met nieuwe 5G-technieken.”

In 2023 blijft de bijensterfte oplopen
Waar de bijensterfte in 2020 in Nederland 13 procent was, in 2022 18,4 procent, is in 2023 de bijensterfte; 37 procent! (In maart 2023 hield de Stichting Bee Foundation, partner van de Nationale Bijenstrategie een enquête onder 250 imkers).

Uit de resultaten hiervan blijkt dat meer dan 30% van de bijenvolken de winter van 2022-2023 níet overleefd hebben! Vooral bijenvolken die op eigen honing leefden, hebben een hogere sterfte. Bee Foundation stelt dan ook vast dat de meest natuurlijk gehouden bijen, het meest getroffen zijn. En dat er sinds 2000 spontaan hele bijenkolonies verdwijnen in Europa, Australië en Amerika; de continenten waar veel mobieltjes gebruikt worden.

Dat bij de Nationale Bijen-telling 24-4-2023, gemiddeld minder bijen geteld dan voorafgaande jaren, meld ook het NOS-Nieuws. Ze zeggen dat het komt door het koude weer, maar ze vergeten; de onzichtbare, niet te horen en niet te ruiken elektromagnetische velden van alle draadloos!

Gevoelig voor straling
Wat zegt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid) over de elektromagnetische velden (EMV of straling) van deze mobieltjes? De onzichtbare, niet te horen en niet te ruiken straling?

RIVM: “Elektromagnetische velden komen van nature op aarde voor, onder andere door stromingen in het binnenste van de planeet en door bliksemontladingen. Elektromagnetische velden kunnen echter ook kunstmatig worden opgewekt door activiteiten van mensen, iets wat nu gebeurd met de draadloze communicatie. De effecten die deze elektromagnetische velden op een lichaam hebben hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden. Velden met relatief lage frequenties, zoals die van hoogspanningslijnen, kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen als ze sterk genoeg zijn. Velden met relatief hoge frequenties, zoals die van de zendmasten voor mobiele telecommunicatie, kunnen het lichaam of delen daarvan overmatig opwarmen als ze sterk genoeg zijn”.

Of zoals de WUR (Wageningen University en Research) het verwoord:
“Elektrische ladingen oefenen krachten op elkaar uit. Gelijknamige (plus of min) ladingen stoten elkaar af, ongelijknamige ladingen trekken elkaar aan. In de ruimte tussen deze twee ladingen ontstaat daardoor een elektrisch veld en een magnetisch veld, het elektro-magnetisch-veld (EMV-veld). Elektrische en magnetische velden zijn dus doorgaans aan elkaar gekoppeld. Men spreekt dan ook van elektromagnetisme. Elektromagnetische velden kunnen zich als een lopende golf voortplanten.

Bijen en elektromagnetische velden
Bijen staan erom bekend enorm gevoelig te zijn voor deze elektromagnetische velden of elektromagnetische straling. Dus gevoelig voor alle zendmasten (3G, 4G en 5G), mobiele telefoons, DECT-telefoons* en Wifi (draadloos internet).

* Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) is een digitale draadloze telefoon bedoeld voor thuis- of kantoorgebruik.

En de blootstelling aan deze velden met hoge frequenties, deze hoge  elektromagnetische straling, is de laatste jaren zo enorm toegenomen, zowel voor de mens alsook voor het dier, deze onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen elektromagnetische velden (EMV). Er zijn dan ook meerdere onderzoeken gedaan naar de bijensterfte én de elektromagnetische straling van de stralingsmakers (5G, wifi, DECT, mobiele telefoon). Eén onderzoek vond plaats aan de Universiteit van Landau in Duitsland.

Het onderzoek
Er werden 8 bijenkolonies genomen tijdens het onderzoek, waarvan er 4 voorzien werden van een DECT-station. De overige 4 dienden als controle groep. Bij de ingang van elke bijenkast werd een doorzichtige buis geplaatst waardoor de onderzoekers de in- en uitgaande bijen konden tellen.

Telling: 3 van de 4 kolonies die aan de straling werden blootgesteld (van de DECT) stierven en van de vierde groep bleven er slechts 6 over.

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/2472632-bijentellers-zien-dit-jaar-minder-bijen-en-andere-bestuivers
https://emvmeting.nu/nieuws/49-meer-bijensterfte-in-buurt-zendmasten.html
https://drive.google.com/file/d/1zRBwM498IJ2p3nko6j92jjxmGiHkEuun/view
https://www.stopumts.nl/pdf/Daniel%20Favre%20Bijenstudie.pdf
https://www.bestuivers.nl/projecten/nationale-bijenstrategie/nieuwsartikelen/stichting-bee-foundation-signaleert-hoge-sterfte-onder-honingbijen
https://bee-foundation.nl/wp-content/uploads/2023/04/2023-4-19-Bijensterfte-presentatie-voor-imkers.pdf
https://edepot.wur.nl/297416
https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343532323535