Amerikaanse diplomaten in Cuba kregen tussen eind 2016 en midden 2017 plotseling onverklaarbare gezondheidsklachten, zoals gehoorverlies, duizeligheid, slapeloosheid, chronische vermoeidheid en knallende hoofdpijn.

Microgolf straling
Achteraf door aanvallen die in 2016 en 2017, uitgevoerd zijn op deze diplomaten. Diplomaten die in Havana, Cuba waren gestationeerd zijn bestookt met aanvallen met microgolven, het zogeheten; Frey-effect.

Het Frey-effect
Het Frey-effect is microgolfstraling en bestaat uit waarnemingen door het menselijk oor van bepaalde frequenties van radiogolven. Het dankt zijn naam aan de neurobioloog Allan Frey die het in de jaren zestig bestudeerde. De Verenigde Staten haalden daarop heel wat diplomatiek personeel terug uit Havana en stelden een onderzoek in. Aanvankelijk werd gesteld dat de slachtoffers getroffen werden door een “geluidsaanval met een sonisch wapen”. Volgens neurologen viel dat echter moeilijk te rijmen met de (lichte) hersenschade die sommige slachtoffers opliepen.

Microgolven bestookt
Douglas Smith, directeur van het Center for Brain Injury and Repair aan de Universiteit van Pennsylvania, onder wiens leiding 21 slachtoffers werden onderzocht, stelt in 2020 in een interview met The New York Times dat de diplomaten zijn bestookt met wapens die microgolven uitstralen. “In het begin waren we met z’ n allen erg sceptisch over deze denkwijze, maar nu is iedereen het ermee eens dat we in de juiste richting zoeken”, zegt Smith. Ook zijn team stelde vast dat de diplomaten hersenschade opliepen.

Wat is een radiogolf
Microgolven zijn radiogolven en een radiogolf is net als licht, een elektromagnetische golf. Een radiogolf verplaatst zich ook met de snelheid van het licht (ongeveer 300.000 km per seconde) en ziet er als volgt uit:

De golflengte
De afstand tussen de 2 toppen van een golf (met dezelfde fase) noemen we de “golflengte” (wavelength) welke je uitgedrukt in meters. Het enige verschil is de frequentie. De frequentie is het aantal golftoppen per seconde, ofwel het aantal trillingen van de golf per seconde. De frequentie wordt uitgedrukt in hertz (van Heinrich Hertz), afgekort “Hz”. Radiogolven hebben een frequentie tussen de 9 kHz (kilohertz) of 9000 Hz en 3000 GHz (gigahertz). Radiogolven planten zich in de ruimte voort zonder dat daar en kabel of iets voor nodig is.

Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte
Naast de hertz (Hz) kennen we nog meerdere meetgetallen welke allen een veelvoud zijn van hertz. Namelijk de;
-kilohertz (kHz)=103;

-megahertz (MHz)=106;
-gigahertz (GHz)= 109;
-terahertz (THz)=1012.

* De kilohertz (kHz) is een tot het Internationale Stelsel van Eenheden of SI-stelsel, behorende afgeleide eenheid. Een kilohertz is gelijk aan 10³ Hz, ofwel 1000 hertz. 

Elektromagnetisch spectrum
Met enige regelmaat verschijnen in de media berichten over de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequenties. Dit brede gebied van golflengten is bekend als het “Elektromagnetische spectrum” (EM). Het EM-spectrum wordt in het algemeen verdeeld in zeven gebieden;
-radiogolven;
-microgolven;
-infrarood (IR);
-zichtbaar licht;
-ultraviolet (UV);
-röntgenstraling;
-gammastraling.

Frequenties
Radiofrequenties behoren tot de zogenaamde niet-ioniserende straling. Dit betekent dat de radiogolven niet voldoende energie bevatten om elektronen uit een atoom vrij te maken en zo direct schade toe te brengen aan cellen in je lichaam. Ioniserende straling kan dat wel.

De elektromagnetische velden, zoals radiofrequente, microgolfvelden, laser-, ultraviolet- en infraroodstraling zijn vormen van niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende straling is over het algemeen minder schadelijk voor de gezondheid dan ioniserende straling.

Maar….dat wil niet zeggen dat blootstelling aan niet-ioniserende straling zonder risico’s zijn voor de gezondheid is. De mate waarin schadelijke effecten optreden is afhankelijk van de frequentie en de intensiteit van de uitgezonden straling. (waar je woont). En bij ioniserende straling moet je denken aan röntgenstraling of gammastraling.

Het huidige 5G
De Europese Unie heeft 3 frequenties aangewezen voor 5G: de
-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-26 GHz.

Het toekomstige 6G
De eerste gesprekken over de 6G-netwerken zijn al begonnen en de introductie van de technologie staat in Nederland gepland voor 2029. De bedoeling is dat met een snelheid van 1 terabit (TB) per seconde 6G gaat werken. Ter vergelijking; met 5G internet is een snelheid van 4,2 gigabit per seconde te behalen. 6G belooft daarmee nog veel, veel sneller te worden dan 5G. Maar…..

                                                                        worden dan nog meer mensen ziek?

en krijgen;
hoofdpijn, allergieën, slapeloosheid, depressie, hartkloppingen en zijn oververmoeidheid? Duizenden mensen hebben deze klachten al door de straling van alle zendmasten, wifi en mobiel bellen. Het wordt Elektro Hypersensitiviteit (EHS) genoemd, maar het wordt door de wetenschap (nog) niet erkend. Toch nemen wel steeds meer landen maatregelen tegen deze straling.

Zo komt er in Frankrijk een totaal verbod op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen. Komt er in België een voorstel voor de erkenning van Elektro Hypersensitiviteit. En in Zweden zijn er al sinds 2006, stralingsvrije ruimten in ziekenhuizen zodat EHS ‘ers ook naar het ziekenhuis kunnen.

In Nederland;
Wil minister Wiersma in 2023 met scholen praten over een eventueel landelijk verbod op smartphones op scholen. Helaas niet omdat het gezonder is.

Want overheid: de straling die veroorzaakt wordt door gsm’s,  draadloze netwerken en alle zendmasten kan, zeker bij kinderen, de gezondheid in gevaar brengen. Dat is de conclusie van een rapport van de Raad van Europa.

Bronnen;
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180903_03698909
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Effet_de_Frey
Foto; https://nos.nl/artikel/2249572-franse-kinderen-zetten-hun-telefoon-op-school-uit-ze-moeten-wel
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ziek-door-straling-slachtoffers-pleiten-voor-stralingsvrij-woongebied/#:~:text=500.000%20mensen%20met%20EHS&text=Een%20informele%20schatting%20van%20de,Nederland%20zo’n%20500.000%20mensen.
https://fhi.nl/nieuws/nog-niet-gewend-aan-5g-wij-zijn-al-bezig-met-6g/
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/109-raad-van-europa-wil-verbod-op-wi-fi-en-gsm-in-klaslokaal