Om middernacht 7-11-2014 zag ik deze zwarte gedaante. Omdat ik het fototoestel bij me had, voor een foto van de volle maan, kon ik een foto maken.

Mensen verschillen enorm wanneer het gaat om wat ze waarnemen, voelen en verwerken als mens. Een oordeel over een ander is snel geveld en is de mens goed in, niet beseffend dat iemand écht anders in elkaar kan zitten en zo geboren is.

Hoogsensitief
Want maar liefst 15 tot 20 procent van de bevolking blijkt hooggevoelig (HSP-Highly Sensitive Person) te zijn en in Nederland hebben ongeveer 9 op de 100.000 mensen HSP.

In 1997 verscheen hierover het eerste artikel van Elaine en Art Aron in het gerespecteerde wetenschappelijk tijdschrift Journal of Personality and Social Psychology, waar voor het eerst gesproken werd over hoogsensitiviteit (HSP).  Dat hoogsensitiviteit een persoonlijkheidskenmerk is en sterk aangeboren en genetisch bepaald. Dat hoog-sensitieve personen de wereld op een intensere manier ervaren en dat hoogsensitiviteit volgens onderzoek van Elaine en Art Aron, te maken heeft met;
-een diepgaande verwerking van prikkels (stimuli),
-en de mate waarin de stimuli verwerkt worden. 

Volgens Elaine en Art Aron, is één op de vijf mensen van de wereldbevolking hoogsensitief. Zo ben je nu eenmaal geboren en weet je niet anders. Hoogsensitiviteit heeft te maken met het zenuwstelsel en met de hersenen. De prikkel die binnenkomt vanuit bijvoorbeeld je ogen, wordt verwerkt door de hersenen en deze route is bij hoog-sensitieve personen uitgebreider en preciezer dan bij de gemiddelde mens.

Kenmerken voor de HSP ’er
Iemand met HSP is dus gevoeliger voor indrukken dan de gemiddelde mens. Een HSP ’er;
-voelt onder mensen al snel aan of er sympathieën of antipathieën is;
-voelt heel intens de eigen emoties, maar ook de emoties van anderen;
-knipt labeltjes bij nieuwe kleren weg (jeukt);
-is verontwaardigd over onechtheid en onrecht;
-kan zich goed in anderen inleven omdat ze een ander snel begrijpen;
-wordt door schoonheid en kunst diep geroerd;
-houdt van stilte en rust op tijd;
-is erg gevoelig voor prikkels van buitenaf;
-doet de dingen intuïtief;
-ziet verbanden gauw (denkt als een geheel).

De elektromagnetische straling of -velden (EMV)
De frequenties van alle draadloze, de elektromagnetische straling (EMV), worden nu ook door de HSP ‘er ‘gevoeld’. Elektromagnetische straling, dat naast de natuurlijke straling zoals het licht van de zon ook veel kunstmatige straling kent zoals de al veel langere antennes van radio ‘s en televisie ‘s, kent sinds 1994 ook de elektromagnetische straling van de 2G- en 3G-zendmasten, de mobiele telefoons en de wifi.

De vele onzichtbare, niet te ruiken en onhoorbare frequentiegolven (van radiogolven, microgolfstraling, infraroodstraling, zichtbaar licht, ultraviolet licht, en gammastraling) wat als verzamelnaam heeft; het elektromagnetisch spectrum.

De frequenties
Het verschil in de soorten straling zit hem dus in de frequentie, de maat voor het aantal golfjes dat het elektromagnetische veld per seconde maakt. Hoe hoger die frequentie, hoe geconcentreerder de energie in de straling is en hoe meer flora, fauna en mensen (vooral de HSP ‘er) dit ‘voelen’ en op den duur, hierop zullen reageren. De netwerken 2G en 3G die werkten met radiostraling, hebben een lagere frequentie die niet genoeg energie had om levend weefsel direct te beschadigen. Radiostraling kan niet meer dan weefsel verwarmen en kleine stroompjes laten lopen. Maar dat kan voor veel HSP ‘ers al genoeg zijn.

5G
De Europese Unie heeft drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor de uitrol van 5G binnen Europa uitgeroepen, namelijk de;
-700 megahertz,
-3,5 gigahertz (GHz)
-en 26 gigahertz,
en werkt met infrarood, zichtbaar licht en ultraviolette straling. Daar waar 2G nog werkte met radiogolven en 3G met radiogolven én microgolven.

6G in de maak
6G is de zesde generatie van de draadloze communicatiestandaard voor mobiele netwerken die de huidige 5G zal opvolgen komt naar verwachting rond 2032 in Nederland op de markt. De pieksnelheid van 6G zal naar verwachting uiteindelijk tot 50 keer sneller zijn dan 5G, waardoor deze van gigabits per seconde (Gbps of Gbit/s) in het bereik van terabits per seconde ((Tbit/s) of Tbps) komt. Bij 6G, liggen de frequenties boven 100 GHz en de beoogde piekgegevenssnelheid 1.000 Gbps (1 Tbps).

Naast snelheid voegt 6G-technologie nog een zogenaamd voordeel toe: extreem lage latentie. Dat betekent een minimale vertraging in de communicatie, wat een cruciale rol zal spelen bij het ontketenen van het internet der dingen (IoT) en industriële toepassingen.

De hersenen en frequenties van het draadloos
Onze hersenen zenden een ook reeks elektrische impulsen uit (het wonder van het leven). Op deze manier kunnen onze cellen communiceren, door middel van zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen. Nu beïnvloeden deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (van alle draadloos gebruik) echter deze processen. De natuurlijke voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen heeft door deze storing van buitenaf (de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze) grote gevolgen. Grote gevolgen waarvan  voor de een eerder dan voor de ander en op den duur resulterend in onomkeerbare biologische veranderingen voor iedereen?

Havanasydroom
Dat de door mensen gemaakte elektromagnetische straling (EMV), de menselijke cellen kunnen verstoren (op den duur) is al onomstotelijk bewezen door het Havana-syndroom, waar eind 2020 van is ontdekt dat gebruik van microgolven, ambassadepersoneel ziek heeft gemaakt. Het Havana-syndroom betrof het horen van vreemde geluiden, gehoorverlies, misselijkheid, hoofdpijn, geheugenverlies en hersenletsel.

Aangeboren
Hoogsensitiviteit is dus aangeboren, je hebt het voor het leven, net zoals de kleur van je ogen of je huidtype. Je kunt niet op een bepaald moment hoogsensitief worden als je het voorheen niet was. Het verdwijnt ook niet. Je kunt je wel bewust worden van je hoogsensitiviteit en jou ‘handleiding’ leren kennen. Een handleiding is nodig omdat de HSP ‘ers in de minderheid zijn en niet altijd even serieus genomen worden.

Niet te verklaren
Want HSP ‘ers ‘zien’ en horen vaak ook dingen die niet te verklaren zijn in aardse begrippen zoals door het fototoestel een zwarte gedaante ‘zien’ bij het fotograferen van de maan. In 2003 komen te wonen onder een kerktoren (als gezin), waar achteraf 2G antennes op verstopt zaten ter hoogte van de ouderlijke slaapkamers (niet naar dat stemmetje hebben geluisterd in je hoofd bij de bezichtiging, om het niét te kopen)! 2G antennes met onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken frequentiegolven.

Weten dat:
dat wat de maatschappij wil met 5G en 6G, niet goed is! Dat de vele satellieten die voor de draadloze verbindingen gaan zorgen, niet goed zijn! Dat de vele zendmasten niet goed zijn! Dat 5G en 6G anders werken en gaan werken,  dan de vorige netwerken en dat ieder verstandelijk mens, toch op de klompen kan aanvoelen, dat de radiogolven (voor 2G en 3G) van een geheel andere orde waren dan het infrarood- en ultraviolet licht voor 5G en dadelijk voor 6G wat een vermogen heeft van 90 GHz – 300 GHz (3 THz).

Zijn de HSP ‘ers de kanariepietjes van de aarde? De waarschuwers dat 5G en 6G niét door moeten gaan? Niet oké is?

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/https://www.telegraaf.nl/nieuws/1423013068/mogelijk-oorzaak-gevonden-voor-mysterieus-havana-syndroom
https://www.ednasia.com/top-five-questions-about-6g-technology/
https://www.hspvlaanderen.be/nl/wat-is-hsp/wetenschap
https://stralingsleed.nl/blog/is-het-havana-syndroom-te-wijten-aan-de-microgolven-iedereen-wordt-toch-bestraald/