Een gericht energiewapen (DEW) zendt energie uit in een gewenste richting (doel) zonder dat er een projectiel voor nodig is. Het brengt energie over naar een doel voor het gewenste effect (om het uit te schakelen). Energie dat in verschillende vormen kan voorkomen zoals met:
-elektromagnetische straling (ADS). Een apparaat dat microgolven met golflengten variërend van ongeveer een meter tot een millimeter uitzendt, dat overeenkomt met een frequentie tussen 300 megahertz (MHz) en 300 gigahertz (GHz):
-deeltjes in een deeltjesstraalwapen. Een deeltjesstraalwapen is een soort wapen dat energie in een gerichte richting stuurt met behulp van deeltjes met een minuscule massa. M.a.w: een straalwapen, dat gerichte energie via gebundelde lichtstralen afvuurt in plaats van projectielen.
-geluid(het Long Range Acoustic Device ( LRAD ). Een sonisch wapen met een geluid van max. 162 decibels (de pijndrempel ligt bij 130 dB).

Het Active Denial System (ADS)
Het Active Denial System (ADS), heet informeel ook wel ‘hittestraal’ en is een niet-dodelijk wapen met gerichte energie, ontworpen om onder andere te gebruiken om een menigte mensen onder controle te houden.  Informeel wordt het wapen ook wel de hittestraal genoemd, omdat het werkt door het oppervlak van doelen te verwarmen, zoals de huid van mensen, die een doelwit zijn. Het Active Denial System is een millimetergolfbron die het vocht in de huid van een menselijk doelwit verwarmt en zo invaliderende pijn veroorzaakt. Het werd ontwikkeld door het US Air Force Research Laboratory en Raytheon Company (een Amerikaans defensie- en technologiebedrijf) voor oproerbeheersing. Hoewel bedoeld om ernstige pijn te veroorzaken zonder blijvende schade aan te richten, is er bezorgdheid geuit over de vraag of het systeem niet onomkeerbare schade aan o.a. de ogen zou kunnen veroorzaken, wordt het wel al gebruikt.

Werking
De ADS werkt door een krachtige straal van 95 gigahertz (GHz) -golven af ​​te vuren op een doel (mens) wat overeenkomt met een golflengte van 3,2 mm. Het wapen zorgt ervoor dat een persoon in de straal een intense brandende pijn voelt, alsof de huid vlam gaat vatten. De millimetergolfenergie van ADS werkt volgens hetzelfde principe als een magnetron, waarbij de water- en vetmoleculen in de huid worden opgewarmd via diëlektrische verwarming (diëlektrisch verwarmen is verwarmen met een wisselend elektrisch veld waar geen warmteoverdrachtsmedium voor nodig is). Een significant verschil is dat een magnetron de veel lagere frequentie (en langere golflengte) van 2,45 GHz gebruikt.  De ADS projecteert enkele seconden een gerichte straal millimetergolven met een frequentie van 95 GHz met een golflengte tussen de 1 centimeter en 1 millimeter. De gerichte straal van 95 GHz valt onder de microgolven en is in staat om in de huid te penetreren tot een diepte van 1/64 inch (3,7084 cm).

                                                                                    Elektromagnetisch Spectrum
Infrarood-licht
Infrarood straling in het elektromagnetisch spectrum uitgelicht. Het frequentiegebied: 0,3 terahertz (THz)-394 THz en golflengten in micrometers (µm);

Omschrijving Afkorting Golflengte
nabij-infrarood NIR 0,78-3 µm*
middel-infrarood MIR 3-50 µm
ver-infrarood FIR 50-1000 µm

*1 µm is 10 tot de –6e of 0.000. 01 meter of één micrometer

Microgolf/Millimetergolf/Submillimetergolf
Een microgolf is elektromagnetische straling en de microgolfstraling ligt in het elektromagnetisch spectrum in de infraroodstraling. Het zijn radiogolven met golflengten van 1 meter (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 millimeter (bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz): de millimetergolf genoemd. De radiogolven korter dan 1 millimeter (micrometer en nanometer nm) noemen we terahertzgolven (THz) of sub-millimetergolven en bevinden zich in het elektromagnetisch spectrum in infraroodlicht en op de grens van het zichtbaar licht, als ver-infrarood en als niet-ioniserende straling. De grenzen zijn echter niet duidelijk gedefinieerd. Een terahertz is gelijk aan 1 000 000 000 000 hertz ofwel 1012 Hz. Eén cyclus duurt daarmee 1 picoseconde.

Inzet ADS, gevolg en bedoeling
De millimetergolven veroorzaken bij de inzet van de ADS, in de bovenste lagen van de huid een ondraaglijk branderig gevoel, waarvan de bedoeling is dat demonstranten weglopen en uiteen worden verdreven. Het gebruik van het wapen kan op een afstand van 700 meter zijn werk verrichten en gaat door de kleding van de mensen heen.

                                                                     De ADS is inzetbaar waar gewenst
Long Range Acoustic Device (LRAD)
Een ander wapen is de Long Range Acoustic Device (LRAD). De LRAD is een apparaat ontworpen om een menigte mensen uiteen te jagen door geluidsgolven uit te zenden, die harder zijn dan de menselijke pijngrens en dwingt de mensen dus om weg te vluchten. De gevolgen van LRAD kunnen permanente gehoorschade 
zijn en zelfs tijdelijk zichtverlies.

Gevolgen
Het resultaat van het gebruik van energie gerichte wapens heeft de volgende akelige gevolgen:
1.het gebruik van de Long Range Acoustic Device ( LRAD), zorgde er namelijk voor dat de Engelse professor Karen Piper van de University of Missouri blijvende gehoorbeschadiging opliep. Karen: “We hadden bij het protest een machine gezien die eruitzag als een gepantserd voertuig met een soort schotelantenne erop’, zegt Piper, die het protest van een afstand gade sloeg. Dan maakte deze machine een lang doordringende geluid. Een zeer hoog geluid (frequentie), wat zeer pijnlijk was om te horen. Ik voelde me meteen duizelig, misselijk en gedesoriënteerd.” Piper’s gehoor bleef de volgende dagen en maanden eronder lijden. Tests onthulden uiteindelijk dat de effecten veroorzaakt door de blootstelling aan de LRAD permanent zijn: “het is een zenuwbeschadiging en die zenuwen zullen nooit meer herstellen”, zegt ze;
2.het resultaat van het gebruik van het Active Denial System ( ADS) bij protesten voor vaccinmandaten in Canberra 20 februari 2022, is dat bij  Amanda-Louise haar lippen en kin bloeden en blaren bevatten. Dat Shannon laat weten dat haar gezicht, nek en armen vuurrood waren en dat ze blaren op haar kin had. Dat Priscilla brandwonden op haar lijf had, brandende oren had en blaren in haar mond.

ADS wordt soms verward met LRAD omdat qua vorm beide wapens er hetzelfde uit zien en alleen in werking verschillend zijn.

Dit mag niet
Het recht op een vreedzaam protest is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en is in Nederland uitgewerkt in de Wet openbare manifestaties. Dus wie gaat er nu tegen de wettelijke regels in? Wie gaat zijn boekje te buiten?

Bronnen:
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/demonstratievrijheid
https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon#Sonic
https://www.ninefornews.nl/schok-politie-zet-energiewapens-in-tegen-australisch-vrijheidskonvooi/?fbclid=IwAR2l07JEaM48ccFxirF75x3TbLdOA28EoCWqS5gd57S5JnxlLtTgmsE8sME
https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a34059879/military-police-wanted-heat-ray-weapon-protesters-how-it-works/
Foto:https://www.abc.net.au/radionational/programs/lawreport/australian-police-buy-up-on-sound-weapons/7419408?fbclid=IwAR0ONqvKdZ7dWiHhes-_vUgQ_YZVzd-FfP9lUDmGRR40PTeGObBHp4hSwe8#
https://theconversation.com/whats-an-lrad-explaining-the-sonic-weapons-police-use-for-crowd-control-and-communication-177442
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System
https://terasense.com/news/active-denial-system-a-terahertz-based-military-deterrent-for-safe-crowd-control/
Foto ASD inzetbaar:https://www.abc.net.au/radionational/programs/lawreport/australian-police-buy-up-on-sound-weapons/7419408?fbclid=IwAR0ONqvKdZ7dWiHhes-_vUgQ_YZVzd-FfP9lUDmGRR40PTeGObBHp4hSwe8#
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrarood