Begin 2017 waren het de telecommunicatieproviders Ericsson, Huawei, en KPN die de overheid opriepen om de 3,5 gigahertz (GHz)-frequentie voor heel Nederland vrij te geven, zodat deze gebruikt kan worden voorde invoering voor het 5de generatie mobiele netwerk of 5e generatie draadloze systemen) dat in Europa, net zoals de 700 megahertz (MHz) en 26 GHz, ingevoerd gaat worden. In Nederland is alleen één probleem: de 3,5 GHz is al in gebruik door het satellietstation in Burum!

Satellietgrondstation (NSO) Nationale Sigint Organisatie
Het satellietstation in Burum wordt gebruikt wordt voor noodoproepen van de internationale lucht- en zeevaart. Boven de lijn Amsterdam-Coevorden mag de satellietcommunicatie daarom op de 3,5 gigahertz (Ghz)-band dan ook niet worden verstoord (gebruikt worden) ter wille van het satellietgrondstation 12 of op zijn Fries; grondstation “It Grutte Ear”, in Burum. Dat is in 2011 zo vastgelegd.

Het betreffende grondstation bevindt zich in de weilanden ten noordwesten van het Friese dorp Burum. Het satellietstation in Burum, had als eigenaar een gedeelte van Defensie (AIVD en MIVD) en een commercieel gedeelte van de bedrijven Inmarsat en Castor Networks. Defensie was eigenaar van een deel van het terrein, en had daar tussen de vijftien en twintig schotels staan, maar is in 2019 verhuisd.  KPN is eigenaar van de rest, maar heeft dat verhuurd aan Inmarsat. Inmarsat is opgericht in 1979 door de Britse International Maritime Organization en heeft als nut om schepen constant in verbinding te laten staan met de kustwacht. Inmiddels levert het bedrijf ook communicatiediensten in rampgebieden aan instanties als Artsen zonder Grenzen.

Inmarsat heeft acht schotels staan op het terrein. Castor Networks, dat diensten levert aan de mijnindustrie, energiebedrijven (zoals Gazprom) en niet-gouvernementele organisaties (zoals Cordaid), heeft in Burum veertien antennes staan.

Radiofrequenties zitten elkaar in de weg
De nieuwe radiofrequenties die de zendmasten voor het mobiele netwerk (5G) mogen gebruiken en de bestaande satellietcommunicatie zitten elkaar in de weg. Dat merkten ook de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, die vanuit Burum straks niet meer tientallen satellieten boven de evenaar kunnen afluisteren en dus gaan verhuizen. Waarnaartoe, dat blijft geheim.

Inmarsat
Inmarsat dat ook weg moet, had best met Defensie mee willen verhuizen: „De staatssecretaris had ons kunnen meenemen op die reis. Maar dat is niet gebeurd.”

Inmarsat verzorgt met het grondstation voor de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie op zee en in de lucht. De schotels voor de noodsignalen maken al sinds 1990 gebruik van de 3,5 Ghz-band. Inmarsat wilde wel verhuizen en zocht actief naar nieuwe locaties, in landen zoals Oostenrijk en Zwitserland maar “als we ons in een ander land zouden vestigen, zijn we nieuwkomers en geen bestaande gebruikers en dan krijgen we daar geen licentie.”

Het wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem (Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
Het systeem dat Inmarsat onderhoudt is het ‘Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)’. Grote schepen moeten zo ’n systeem aan boord hebben en in totaal zijn 160.000 noodterminals op het GMDSS aangesloten, overal ter wereld. De directeur van Inmarsat: “Burum is nodig omdat het netwerk voor noodsignalen verplicht een back-up moeten hebben. Volgens de verplichting aan IMSO (Internationale Maritieme Satellietorganisatie) moeten er voor elke satelliet twee antennelocaties zijn om de verbinding te garanderen met de satellieten. Als er een keer een mechanisch defect is of een aardbeving bij een van de schotels, dan moeten de nood- en veiligheidsdiensten blijven werken.”

Italië en Burum
Inmarsat volgt satellieten vanuit Burum en vanuit Italië. In Italië speelt het probleem met de botsende 5G-frequenties op de 3,5 GHz voor de telefonie en de 3,5 GHz voor de satellietschotels, niet. De schotels kijken vanaf de rand van een vallei schuin naar boven naar de satellieten die op 36.000 kilometer hoogte in een baan rond de aarde zweven. In het vlakke Nederlandse landschap daarentegen is een botsing tussen GMDSS en de nieuwe 5G-frequenties onvermijdelijk.

Rechter
Inmarsat stapt naar de rechter, die op 30 juni 2021 oordeelt dat de veiling voor de 5G-frequenties niet belangrijker zijn dan bereik voor noodoproepen op zee. De uitspraak van de voorzieningenrechter draait om het gewijzigde Nationaal Frequentieplan 2014. Onder deze wijziging vervalt tevens de bescherming die Inmarsat nu nog geniet op de 3,5 GHz-band. De rechter acht het vooralsnog bewezen dat het gewijzigde Frequentieplan ervoor zorgt dat de noodcommunicatie niet meer met de vereiste betrouwbaarheid verzorgd kan worden. Het 3,5 GHz-verkeer was beschermd en Inmarsat liftte op deze bescherming mee. Met de wijziging was het de bedoeling dat de rijksoverheid de 3,5 GHz band per 1 september 2022 vrij kon maken voor 5G!

Oplossing frequenties aanpassen?
De locatiedirecteur van Inmarsat verwijst naar een „charmante oplossing” uit Duitsland. Daar passen mobiele providers rondom schotelparken de frequenties aan op hun zendmasten om ruimte vrij te maken voor de GMDSS-signalen. Een adviescommissie onder leiding van voormalig Philips-topman Hans de Jong gaat nu kijken naar de toekomst van de Inmarsat-schotels bij Burum en uiterlijk 1 mei 2022 moet er een advies liggen.

Oplossing
Heel simpel: veel burgers willen helemaal geen 5G! Maak 5G geschikt voor de industrie en de liefhebber (de gadgetsverzamelaars) die dat willen. Deze moeten dan maar in de buurt van bedrijven gaan wonen waar wél draadloos 5G is en straks 6G. Iedereen blij. Geef zo de evolutie van de mens een kans om zich aan te passen aan deze nieuwe technieken. Niet te snel veranderingen doorvoeren! Laat een mens geboren in de vorige eeuw, rustig en zonder lichamelijke problemen van de snelle draadloze communicatie, de tijd op aarde uitzitten! Ook die hebben het recht om ‘te leven’ op aarde. En die mensen zijn er; de elektrogevoeligen!

Bronnen:
https://www.emvmeting.nu/nieuws/120-rechter-schorst-plan-nieuwe-5g-frequenties.html
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/112-ter-zee-hoeft-voorlopig-nog-niet-te-wijken-voor-5g.aspx
https://www.techzine.nl/nieuws/infrastructure/455909/inmarsat-klaagt-nederlandse-overheid-aan-om-nationale-frequentieplan/
https://www.agconnect.nl/artikel/rechter-satellietschotels-burum-hoeven-niet-te-wijken-voor-5g
https://wikikids.nl/Evolutietheorie
Foto: https://dvhn.nl/groningen/Telecombedrijf-stapt-naar-de-rechter-voor-behoud-van-satellietstation-bij-Burum-26740723.html
https://lc.nl/friesland/Wat-is-de-toekomst-van-de-Inmarsat-schotels-bij-Burum-Deze-oud-topman-van-Philips-gaat-kijken-naar-een-oplossing-27374465.html