De mensheid wordt onderworpen aan een groot en gevaarlijk wetenschappelijke experiment
In het voorjaar van 2021 werd een link tussen de antennes die al 5G hebben en het coronavirus nog afgedaan als complottheorie en weggehoond. Echter, een team van Italiaanse, Amerikaanse en Russische wetenschappers heeft een studie gepubliceerd waarin zij aantonen dat 5G de menselijke huidcellen inderdaad in een grote antenne verandert https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/#affiliation-1 (het artikel is ingetrokken want dit mag niet bekend worden). De elektromagnetische 5G millimeter golven kunnen namelijk door de huid, de frequentiegolven van de elektromagnetische velden (EMV) doorgeven aan de lichaamscellen en op deze manier een belangrijke rol spelen gaan spelen bij o.a. de aanwakkering van het coronavirus (naast nog veel meer andere kwalijke lichamelijke ongemakken zoals EHS).

Met 5G kunnen virusachtige structuren in menselijke cellen worden gebouwd
In de ‘5G technologie én de inwerking van coronavirus in huidcellen’ wijzen de wetenschappers erop dat het menselijke DNA bestaat uit geladen elektronen en atomen en  een inductor-achtige structuur heeft. Een inductor is een passief element om energie op te slaan in zijn magnetisch veld en inductoren die bewerkt worden door externe kunstmatige elektromagnetische golven, gaan bewegen en produceren daarnaast extra golven in de cellen. De vormen van deze golven lijken op de vormen van vijf-en zeshoekige bases van de DNA-constructie. Deze golven maken diverse gaten in de vloeistoffen die aanwezig zijn in de kern. Om deze gaten te vullen, worden er enkele extra hexagonale (zeshoekige) en vijfhoekige bases geproduceerd. Deze bases zouden met elkaar kunnen worden verbonden en virusachtige structuren vormen, zoals het coronavirus. Om deze virussen binnen een cel te produceren, is het noodzakelijk dat de golflengte van externe golven korter is dan de die van de cel. 5G-millimetergolven zijn dus goede kandidaten voor toepassing bij het construeren van virusachtige structuren zoals coronavirussen (COVID-19) in cellen. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/ (het artikel is verwijderd). Deze golven zijn gelijkvormig aan de hexagonale en pentagonale basen van hun DNA bron en produceren een aantal gaten in vloeistoffen binnen de nucleus (celkern). Om deze gaten op te vullen worden er extra hexagonale en pentagonale basen geproduceerd, die met elkaar kunnen samengaan en virusachtige structuren vormen (zoals het coronavirus). Om deze virussen in een cel te kunnen produceren, is het dus noodzakelijk dat de golflengte van de externe golven korter is dan de omvang van de cel. Zodoende kunnen 5G millimeter golven een goede kandidaat zijn om virusachtige structuren zoals Covid-19 in de menselijke cellen op te bouwen.

Hele mensheid onderworpen aan grootste experiment ooit?
5G producenten zeggen dat de hoge frequentie van de EMV van het draadloos te zwak zijn om in het menselijk lichaam door te dringen en dat er geen hard wetenschappelijk bewijs voor de eventuele grote schadelijke gevolgen voor onze gezondheid is. Het indirecte wetenschappelijke bewijs stapelt zich echter op dat dit niet zo is maar wordt (nog) niet geaccepteerd. Dit hoogstwaarschijnlijk vanwege grote commerciële belangen, en vermoedelijk ook omdat 5G onderdeel uitmaakt van een ideologische en geopolitieke agenda om de hele wereldbevolking onder totale controle te krijgen. Met 5G in combinatie met in de allerijl ontwikkelde, amper geteste maar toch massaal uitgedeelde coronavaccins wordt de hele mensheid zonder twijfel aan het grootste en met afstand gevaarlijkste wetenschappelijke experiment ooit blootgesteld, en dat met instemming van bijna alle overheden. Ook in dit opzicht wordt onze samenleving dus in feite in één grote onzekere toekomst verwikkeld.

Wat is een virus?
Een virus is heel veel kleiner dan een bacterie. Een virus is een stukje genetisch materiaal met eiwitten eromheen. Bekende virussen zijn: de griep, verkoudheid, buikgriep, waterpokken, COVID-19 en de koortslip. Een virus is een klein stukje organisch materiaal dat zich uitsluitend kan vermenigvuldigen in cellen van levende wezens. Elk virus zal beïnvloed worden door de straling gegenereerd door 5G, https://www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit/blootstelling-en-gezondheidsrisico/gezondheidseffecten-van-ioniserende-straling. Een virus kent niet de grens van ionisch naar niet-ionisch.  

Vraag aan de commissie van het  Europees Parlement
Een vraag van Michèle Rivasi (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Eleonora Evi (NI), Piernicola Pedicini (NI), Ivo Hristov (S&D), 24 april 2020. Betreft: 5G, virussen en het immunosuppressieve effect van langdurige blootstelling aan elektromagnetische radiogolven. Want de verspreiding van virale infecties wordt waarschijnlijk versneld door straling afkomstig van radiogolven:
1.Heeft de Commissie zich gebogen over het immunosuppressieve effect van langdurige blootstelling aan elektromagnetische radiogolven voordat zij de invoering van 5G-systemen en soortgelijke technieken die het stralingsniveau aanzienlijk verhogen, aanmoedigde?
2.Heeft zij er rekening mee gehouden dat virussen zich mogelijk beter kunnen vermenigvuldigen in een omgeving die is blootgesteld aan elektromagnetische radiogolven?

Want hoe werkt een virus?
Een virus is een heel klein deeltje wat bestaat uit erfelijk materiaal. Dit zit verpakt in een eiwitomhulsel. Wanneer iemand besmet is met een virus, dan gaat het virus zich vermeerderen in het lichaam. Het virus past bestaande lichaamscellen aan tot de cellen in het lichaam ook viruseiwitten aan gaan maken. Zo kan de hoeveelheid virus in een lichaam snel meer worden. De nieuwe virusdelen gaan dan op zoek naar een nieuwe cel, om te helpen bij verspreiding van het virus. Hierbij sterft de originele cel.

De antroposofische arts Dr.Thomas Cowan vertelt
Thomas Cowan vertelt dat steeds als er een nieuwe elektrische technologie wordt ingevoerd we een ‘pandemie’ zien. Er treedt een biologische schokgolf op, omdat ons organisme geen raad weet met de belastende, nieuwe situatie: https://stralingsleed.nl/blog/is-de-uitrol-van-5g-de-oorzaak-van-de-corona-pandemie-in-de-21ste-eeuw/ Er gaan dan veel mensen dood en de rest redt het, maar dan wel met een aangeslagen biologie. Het is onvergeeflijk dat de nieuwste technieken om draadloos te werken niet zijn onderzocht op biologische schade aan een mensenlichaam. Ook al merken de onderzoekers in dienst van de telecom hier lichamelijk niets van (zeggen ze), niet iedereen is hetzelfde, gelukkig. Dit gelukkig zijn wordt zo echter wel erg moeilijk gemaakt in deze 21ste eeuw.

Bronnen:
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/mobile-5g-vrouw-orde-van-de-wereld-4565661/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/italie-liet-bill-gates-experimenteren-op-bevolking-met-nieuw-type-dna-veranderend-vaccin/

https://www.xandernieuws.net/algemeen/team-wetenschappers-toont-aan-dat-5g-mens-in-antenne-verandert-en-coronavirus-stimuleert/
https://www.facebook.com/afloNL/posts/182860473264576
https://www.xandernieuws.net/algemeen/weer-een-arts-die-waarschuwt-voor-het-dna-veranderende-covid-19-vaccin/
https://www.jaap-adventures.com/my-blog/entry/is-corona-een-stralingsziekte.html
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-is-krankzinnig-vinden-duizenden-artsen-en-wetenschappers/
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=2390&action=edit
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002498_NL.html