De uitrol van 5G lijkt niet meer te stoppen in Nederland en in de rest van de wereld. Het lijkt slechts een kwestie van tijd. Mensen die hun bezwaar uiten op 5G worden in de media maar al te vaak weggezet als ‘complotdenker’ of ‘doemdenker’. Het zal ze worst wezen want ook duizenden artsen en wetenschappers zijn tegen de uitrol van 5G. De risico’s van 5G variëren van ernstige gezondheidseffecten tot totale buitensluiting in de maatschappij.

Wat is 5G
5G (voluit 5e generatie mobiele netwerk of 5e generatie draadloze systemen) is een telecommunicatie-norm. Deze kenmerkt zich door een grotere gegevensdoorvoer en minder vertraging (latentie) in vergelijking met de laatste voorganger 4G. Er kan verschil gemaakt worden tussen 5G als netwerk en 5G functionaliteit. Door 5G worden slimme apparaten, robots en voertuigen verbonden met het Internet of Things (IoT). Het geheel van draadloze netwerken en IoT kan aangeduid worden als het smartgrid.

Het 5G netwerk
Het 5G netwerk zal bestaan uit meerdere frequenties, waarbij de hogere frequenties in het gebied komen van de millimetergolven (millimeter waves), het infraroodgebied en over het zichtbaar licht heen in het ultraviolet licht van het elektromagnetisch spectrum. Het 5G-netwerk zal bestaan uit vele grote antennes (Massive MIMO) en enorm veel kleine antennes (small cells). Small cells die overal opduiken in het straatbeeld. In bushokjes, lantaarnpalen en tegen gebouwen aan, om de 150 meter.

De werking van 5G
De werking van 5G is anders dan de vorige netwerken 2G, 3G en 4G.  5G zal o.a. bestaan uit een nieuw type antenne die gebruik maakt van bundels straling (beamforming). Met beamforming wordt bedoeld, het gericht richten van bundels straling op specifieke gebieden. Deze manier van werken is bekend als de militaire techniek voor crowd control. Crowd control is erop gericht om ongewenst gedrag te beheersen en te beperken.

Nederland en Crowd-Control
6 februari 2020, tijdens een Tweede Kamer debat, laat minister Mona Keizer, weten dat 5G de toepassing van Crowd-Control mogelijk maakt. Crowd-Control in de vorm van het Active Denial System (ADS). Het niet dodelijke wapen dat ingezet kan worden bij ordeverstoringen i.p.v. een waterkanon. ADS werkt in plaats van water met millimetergolven. Bij gebruik van de richtstraal van de ADS op de menselijke huid, voelt het alsof de huid in brand staat. De ADS werkt met een krachtige straal van 95 gigahertz (GHz) waar de uitrol van 5G voor nodig is. Mona Keizer, laat namens de Nederlandse overheid weten dat: “crowd-control een ‘fijne’ optie is, die zeker benut gaat worden”!

Krankzinnig
“De uitrol van 5G is krankzinnig”! zegt Martin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry & Basic Medical Sciences at Washington State University. Naast Prof. Pall zijn er duizenden wetenschappers en experts die hun zorgen uiten:
-Er zijn meer dan 30.000 onderzoeken naar de effecten van straling;
-Er is een indrukwekkende verzamelstudie van het BioInitiative: https://bioinitiative.org/;
-Het Europees parlement en de Raad van Europa pleitten al jaren voor fors lagere stralingslimieten;
-het Europees Milieuagentschap is vóór toepassing van het voorzorgsprincipe;
-Op 24 januari 2020 zijn er 414 wetenschappers die openlijk tot een moratorium (verbod) op 5G, roepen.

Het gekke is namelijk dat er wereldwijd niet één verzekeraar is die de schade dekt veroorzaakt door straling. Hoe komt het dat hier geen gehoor aan wordt gegeven? Na wat research stuitte men al gauw op de zogeheten stralingsnorm van ICNIRP ((International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Een norm die alleen rekening houdt met het thermisch effect en dus de uitrol van alle draadloze als veilig typeert terwijl het biologische effect niet eens genoemd worden. Verzekeringsmaatschappijen verdenken dus ook een biologisch effect bij elektromagnetische velden van alle draadloze en sluiten dan ook elke aansprakelijk voor claims die “direct of indirect voortvloeien uit het gevolg van elektromagnetische velden, elektromagnetische straling, elektromagnetisme, radiogolven of -storing”, uit. M.a.w. je kunt je niet verzekeren wanneer je ziek wordt van alle draadloos, gebruik dankzij het ICNIRP.

De stralingsnorm van ICNIRP
De veiligheidslimiet van straling worden namelijk bepaald door de ICNIRP, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. De ICNIRP  is een internationale commissie gespecialiseerd in niet-ioniserende stralingsbescherming. De activiteiten van de organisatie omvatten het bepalen van blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden die worden gebruikt door alle draadloze apparaten. De ICNIRP is een onafhankelijk wetenschappelijke organisatie zonder winstoogmerk in Duitsland en werd in 1992 opgericht door de International Radiation Protection Association (IRPA), waarmee het nauwe banden onderhoudt. De missie van ICNIRP is het screenen en evalueren van wetenschappelijke kennis en recente bevindingen voor het bieden van beschermingsrichtlijnen voor niet-ioniserende straling zoals radio-, microgolf-, UV- en infrarood straling.  De norm van ICNIRP is in 1998 bepaald door thermisch onderzoek (het opwarm effect) voor de toegestane hoeveelheid straling. De norm van ICNIRP is vastgelegd in richtlijnen uit 1998 en is in 2020 alleen maar aangepast om 5G toe te laten en de vorige norm is van 0 hertz tot 300 gigahertz naar 100 kilohertz tot 300 gigahertz gegaan.

Thermisch effect
In 2020 zijn de normen gewoon uitgebreid voor de uitrol van 5G en is er wederom alleen rekening gehouden met het thermisch effect. Het thermisch effect wat is gebaseerd op de tijdsduur van de opwarming plastic zak gevuld met water (als vergelijking van het mensenhoofd) door een mobiele telefoon in. Een mensenhoofd mag niet meer dan 1 graad opwarmen. Dit betekent dat er niet is gekeken naar effecten op genetisch- (DNA) en biologisch niveau (de biologische effecten). Terwijl heel veel onderzoek van onafhankelijke wetenschappers aantonen dat er wel degelijk effecten zijn!

FCC in Amerika
De normen van het ICNIRP worden bijna wereldwijd gehanteerd (niet in Rusland, China, Frankrijk, België en Zwitserland).  In de VS worden eenzelfde soort norm gehanteerd, maar dan op basis van een ander controlerende instantie, de FCC (Federal Communications Commission). Onlangs heeft een onderzoek   van de Universiteit van Harvard, deze instantie nog betiteld tot een van de meest corrupte organisaties. Een typisch gevalletje ‘de slager keurt zijn eigen vlees’. De FCC wordt door het onderzoek van Harvard zo neergezet, omdat een aantal telecom lobbyisten nu een baan hebben bij de FCC en dit de onafhankelijkheid dus wel erg discutabel maakt. Ook in de ICNIRP is de telecom industrie goed vertegenwoordigd.

Russische normen
Naast de ICNIRP en FCC norm zijn er ook Russische normen. Deze Russische normen worden in totaal in 21 landen gehanteerd. Deze normen zijn honderd maal strenger (en lager) dan de ICNIRP-normen. De Russische normen bestaan al meer dan veertig jaar en zijn gebaseerd op schadelijke effecten van straling die al voor 1976 bekend waren uit Russische epidemiologische studies.

SBM-norm
Er is ook een norm uit 2012 van de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie OAK, de SBM-normen. De SBM-2015 staat voor ’Standard der Baubiologische Messtechnik’ versie 2015. Normen die zijn opgesteld door bouwbiologen, artsen en wetenschappers en die miljoen malen strenger zijn dan de ICNIRP- normen. Normen die gebaseerd zijn op de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin schadelijke effecten zijn aangetoond en waar ook ervaringen van slachtoffers in zijn meegenomen.

De wetenschappelijke basis van de gevaren van straling
Want veel wetenschappelijk onderzoek toont wel degelijk gezondheidsschade aan, zoals:
-hartritmestoornissen;
-veranderingen in genexpressie;
-veranderingen in metabolisme;
-gewijzigde stamcel ontwikkeling;
-kanker;
-hart- en vaatziekten;
-cognitieve stoornissen;
-DNA schade
-negatieve invloed op het algemeen welzijn;
-toegenomen vrije radicalen;
-problemen met leren en geheugen;
-verminderde spermakwaliteit;
-miskramen;
-neurologische schade;
-obesitas en diabetes;
-oxidatieve stress;
-autisme;
-ADHD;
-astma.

De schade van straling beperkt zich niet tot mensen. Er is overvloedig wetenschappelijk bewijs van schade aan diverse planten, wilde dieren en laboratoriumdieren, waaronder:
-bijen
-vogels;
-bossen;
-kikkers;
-fruitvliegjes;
-mieren;
-insecten;
-zoogdieren;
-muizen;
-planten;
-ratten;
-bomen.

5G en de inbreuk op ieders privacy
5G zal het mogelijk maken om ‘SMART-Cities’ te ontwikkelen. Alles en iedereen draadloos. Alles wat dus SMART is wordt gebruikt om profielen van mensen te maken. Data is het nieuwe goud/olie van de toekomst. En data wordt in 2021 gemakkelijk verkregen door alle inentingen tegen het coronavirus.

Voorzichtigheid geboden
Er zijn in 2021 veel onderzoeken die aangeven, dat voorzichtigheid geboden is met de uitrol van het 5G netwerk. Dat het met de uitrol van 5G tijd is om het voorzorgprincipe* toe te passen! Dat de uitrol van 5G een brug te ver is. Stop ermee tot duidelijk is wat de schade kan zijn voor de lange termijn en laat niet eerst de schade zichtbaar worden!

*Het voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden (het wereldwijd gebruik van 5G) waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op de gezondheid van mens, dier en milieu, dan moet het voorzorgsprincipe in werking treden.

5G en het voorzorgsprincipe
En in het geval van de uitrol van 5G is er sprake van het gegeven dat het wetenschappelijk niet onderzocht is en er in de testgebieden nu al veel mensen (waaronder kinderen) op reageren met gezondheidsklachten. Een onderzoek dat normaal gesproken jaren duurt, is gewoon overgeslagen. Dit terwijl officieel al 5 tot 10% van de mensen elektrogevoelig zijn van de radiogolven van 2G en 3G. Terwijl het bekend is dat 5G tevens gebruik gaat maken van microgolfstraling, infrarood- en waarschijnlijk ook ultraviolette straling: ioniserende straling!
https://stralingsleed.nl/blog/het-voorzorgsprincipe-moet-in-werking-treden-bij-de-moderne-digitale-communicatie-en-zeker-bij-5g/

-Foto: Bill Oxford Getty Images
https://leefbewust.nu/artsen-en-wetenschappers-5g-krankzinnig/https://www.jrseco.com/nl/eu–5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
https://www.lightreading.com/5g/professor-calls-for-5g-moratorium-over-health-fears-omdia-begs-to-differ/d/d-id/766801
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/
-Voormalig CEO van Microsoft Canada https://www.youtube.com/watch?v=t90ez7f0YbY&feature=youtu.be
-Barrie Trower voormalig Britse geheime dienst (MI5) & Royal Navy Microwave Scientist / Whistleblower https://www.youtube.com/watch?v=k3QeSOU8qC0&feature=youtu.be
-Scientific American: ‘We Have No Reason to Believe 5G Is Safe’ https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/?mc_cid=10263634fc&mc_eid=%5BUNIQID%5D
-Dr. Sharon Goldberg, an internal medicine physician & professor https://www.youtube.com/watch?v=1Qt5B39LB7c&feature=youtu.be
-Dr. Marin Blank Columbia University medical center: ‘We have created something that is harming us, and it is getting out of control.https://www.physiology.columbia.edu/MartinBlank.html?mc_cid=10263634fc&mc_eid=%5BUNIQID%5D
-VN medewerker zegt”: ”5G is een aanslag op de bevolking’https://www.youtube.com/watch?v=lNZOtrAzJzg&feature=youtu.be
-Dr. Olle Johansson PhD is een wereldwijde autoriteit in het werkgebied van EMF straling en gezondheidseffecten https://www.youtube.com/watch?v=hh_dOKKyU0M&feature=youtu.be
· Olga Sheean – Voormalig Verenigde Naties medewerker over de WHO cover up https://www.emfoff.com/cover-up/